Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет економіки та управління

Емблема факультету «Факультет економіки та управління»

Факультет економіки та управління (ФЕУ)

Рік початку діяльності: 16 травня 1994 року (наказ №27 від 16 травня 1994 року)

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.е.н., доцент Корольков Владислав Васильович

Заступник декана: к.е.н., доцент Борисенко Олена Євгенівна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Спеціальності та освітні програми:

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій і адміністрування»

281 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

075 – «Маркетинг», освітні програми:

«Маркетинг»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Організація торгівлі та комерційна логістика»

017 – «Фізична культура і спорт», освітні програми:

«Фітнес і рекреація»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 278, 277-Б
мобільний номер: +380630400233
офіційний канал деканату: https://t.me/feu_nuzp
тел.: +380(61)7643416, +380(61)7698407, +380(61)7698233, методисти – +380(61)7642329
e-mail: dekanat_feu@zntu.edu.ua

З пропозиціями щодо оновлення освітніх програм звертатись до гарантів ОП на кафедрах факультету. Каталог освітніх програм і перелік освітніх компонетов в розділі "Сфери діяльності"-"освітня діяльність"-"каталог освітніх програм" . Проєкти освітніх програм 2023 року для обговорення наведені нижче
 

В умовах карантину запроваджено систему дистанційного навчання для студентів денної і заочної форми навчання. Всім студентам обов'язково отримати логін та пароль для входу в систему на кафедрі або в деканаті. Все контрольні заходи проводяться виключно в дистанційній формі!
 
 

Інформацію для зв'язку з викладачами ФЕУ наведено у першому файлі "Комунікація з викладачами ФЕУ"

Файл: 

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання для вступників 2023-2024 навчального року:

 

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 21400 21400 21400 21400 85600
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 21400 21400 21400 21400 85600
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека 21400 21400 21400 21400 85600
4 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 21400 21400 21400 21400 85600
5 075 Маркетинг Маркетинг 21400 21400 21400 21400 85600
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 21400 21400 21400 21400 85600
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 21400 21400 21400 21400 85600
8 Фізична культура і спорт Фітнес і рекреація 17000 17000 17000 17000 68000

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 14980 14980 14980 14980 59920
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 14980 14980 14980 14980 59920
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека 14980 14980 14980 14980 59920
4 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 14980 14980 14980 14980 59920
5 075 Маркетинг Маркетинг 14980 14980 14980 14980 59920
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 14980 14980 14980 14980 59920
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 14980 14980 14980 14980 59920
8 Фізична культура і спорт Фітнес і рекреація 11900 11900 11900 11900 47600

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за навчальний рік у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 25800 18060
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 25800 18060
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека 25800 18060
4 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 25800 18060
5 075 Маркетинг Маркетинг 25800 18060
6 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 25800 18060

 

Факультет економіки та управління було створено у складі Запорізького національного технічного університету 16 травня 1994 року.

Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, викликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули брак кадрів фахівців-економістів, тому в 1994 році новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.

Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль було докладено науковцями і співробітниками для того, щоб наш факультет став престижним місцем навчання. Біля його джерел стояли доцент В.В. Палій, проф. В.М. Порохня, проф. В.Г. Прушківський, проф. Л.О. Кримська, доц. Р.Г. Бобровнікова, доц. Т.М. Касич-Пилипенко та багато інших.

Керівництво факультетом спочатку було доручено доц. В.В. Палію, потім за наказом ректора деканом було призначено доктора тех.наук В.М. Порохню. З 1997 року деканом ФЕУ стає зав.кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г. Прушківський, який пізніше очолив нову структурну одиницю університету – Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року факультет очолює кандидат економ.наук, доцент В.В. Корольков.

Упродовж усього періоду існування свою кропітку працю сумлінно виконує беззмінний заступник всіх деканів старший викладач С.В. Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що пов’язав студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко працюючий підрозділ університету.

З набранням чинності нового Закону України “Про вищу освіту” обов’язки заступника декана були покладені на доцента кафедри маркетингу та логістики Тіховську Т.М.

Гордістю нашого колективу стають студенти-випускники. Дехто з них вже працює на нашому факультеті викладачами, успішно захищає дисертації і продовжує наші традиції. Серед них професор Лифар В.В., доценти Білецька І.І., Губарь О.В.,та інші. Багато випускників факультету працюють за кордоном.

Студенти факультету мають можливість проходити військову підготовку протягом двох років на кафедрі військової підготовки з отриманням звання офіцера після прийняття Присяги.

Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також з промисловими підприємствами різних форм власності.

16 травня 2019 року Факультет відзначив своє 25-річчя. Досягнення факультету за цей період висвітлюються в “Ювілейному альманахи”.

 

Факультет економіки та управління чекає саме на тебе!

Приєднуйся до нас!