Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут

Факультет економіки та управління

Емблема факультету «Факультет економіки та управління»

Факультет економіки та управління (ФЕУ)

Рік початку діяльності: 16 травня 1994 року (наказ №27 від 16 травня 1994 року)

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.е.н., доцент Корольков Владислав Васильович

Заступник декана: ст.викладач Онуфрієнко Наталія Леонідівна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Спеціальності та освітні програми:

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій і адміністрування»

281 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

075 – «Маркетинг», освітні програми:

«Маркетинг»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Організація торгівлі та комерційна логістика»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 278, 277-Б
тел.: +380(61)7643416, +380(61)7698407, +380(61)7698233, методисти – +380(61)7642329
e-mail: dekanat_feu@zntu.edu.ua

В умовах карантину запроваджено систему дистанційного навчання для студентів денної і заочної форми навчання. Всім студентам обов'язково отримати логін та пароль для входу в систему на кафедрі або в деканаті. Все контрольні заходи проводяться виключно в дистанційній формі!

Інформацію для зв'язку з викладачами ФЕУ наведено у першому файлі
У наступних файлах Силлабуси програм. Всі Силлабуси також можна знайти в системі Moodle

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

6 42000

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 12300 12300 12300 12300 49200
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12300 12300 12300 12300 49200
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 12300 12300 12300 12300 49200
4 075 Маркетинг Маркетинг 12300 12300 12300 12300 49200
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 12300 12300 12300 12300 49200
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12300 12300 12300 12300 49200
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 12300 12300 12300 12300 49200

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 8500 8500 8500 8500 34000
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 8500 8500 8500 8500 34000
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 8500 8500 8500 8500 34000
4 075 Маркетинг Маркетинг 8500 8500 8500 8500 34000
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 8500 8500 8500 8500 34000
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 8500 8500 8500 8500 34000
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 8500 8500 8500 8500 34000

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за семестр у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 7600 5200
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 7600 5200
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 7600 5200
4 075 Маркетинг Маркетинг 7600 5200
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 7600 5200
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 7600 5200
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 7600 5200

 

Факультет економіки та управління було створено у складі Запорізького національного технічного університету 16 травня 1994 року.

Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, викликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули брак кадрів фахівців-економістів, тому в 1994 році новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.

Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль було докладено науковцями і співробітниками для того, щоб наш факультет став престижним місцем навчання. Біля його джерел стояли доцент В.В. Палій, проф. В.М. Порохня, проф. В.Г. Прушківський, проф. Л.О. Кримська, доц. Р.Г. Бобровнікова, доц. Т.М. Касич-Пилипенко та багато інших.

Керівництво факультетом спочатку було доручено доц. В.В. Палію, потім за наказом ректора деканом було призначено доктора тех.наук В.М. Порохню. З 1997 року деканом ФЕУ стає зав.кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г. Прушківський, який пізніше очолив нову структурну одиницю університету – Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року факультет очолює кандидат економ.наук, доцент В.В. Корольков.

Упродовж усього періоду існування свою кропітку працю сумлінно виконує беззмінний заступник всіх деканів старший викладач С.В. Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що пов’язав студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко працюючий підрозділ університету.

З набранням чинності нового Закону України “Про вищу освіту” обов’язки заступника декана були покладені на доцента кафедри маркетингу та логістики Тіховську Т.М.

Гордістю нашого колективу стають студенти-випускники. Дехто з них вже працює на нашому факультеті викладачами, успішно захищає дисертації і продовжує наші традиції. Серед них професор Лифар В.В., доценти Білецька І.І., Губарь О.В.,та інші. Багато випускників факультету працюють за кордоном.

Студенти факультету мають можливість проходити військову підготовку протягом двох років на кафедрі військової підготовки з отриманням звання офіцера після прийняття Присяги.

Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також з промисловими підприємствами різних форм власності.

16 травня 2019 року Факультет відзначив своє 25-річчя. Досягнення факультету за цей період висвітлюються в “Ювілейному альманахи”.

 

Факультет економіки та управління чекає саме на тебе!

Приєднуйся до нас!