Ви є тут

Головна

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

6 42000

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 12300 12300 12300 12300 49200
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12300 12300 12300 12300 49200
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 12300 12300 12300 12300 49200
4 075 Маркетинг Маркетинг 12300 12300 12300 12300 49200
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 12300 12300 12300 12300 49200
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12300 12300 12300 12300 49200
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 12300 12300 12300 12300 49200

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 8500 8500 8500 8500 34000
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 8500 8500 8500 8500 34000
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 8500 8500 8500 8500 34000
4 075 Маркетинг Маркетинг 8500 8500 8500 8500 34000
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 8500 8500 8500 8500 34000
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 8500 8500 8500 8500 34000
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 8500 8500 8500 8500 34000

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за семестр у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 7600 5200
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 7600 5200
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 7600 5200
4 075 Маркетинг Маркетинг 7600 5200
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 7600 5200
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 7600 5200
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 7600 5200