Ви є тут

Головна » Факультети » Інформаційної безпеки та електронних комунікацій

Кафедра прикладної математики

Емблема кафедри «Прикладна математика» ЗНТУ

Кафедра «Прикладна математика» (ПМ)

Рік початку діяльності: 2002

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., професор Мастиновський Юрій Вікторович

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)7698266
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua

Презентація кафедри «Прикладна математика»

 

Дякуємо усім, хто прийняв участь в Олімпіаді з Математики!

Місця розподілились наступнім чином:

місце – Шрам Олександр Олександрович (Е-112)

місце – Сковороднікова Анастасія Юріївна (КНТ-512)

місце – Данилевський Іван Ігорович (КНТ-512) 

Вітаємо переможців!

Згідно наказу N76 кафедра прикладної математики НУ "Запорізька політехніка" здійснює дистанційне навчання студентів для організації навчального процесу під час дії военного стану.

Перелік навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних, лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт наведений в описі навчальних дисциплін на сторінці кафедри. Навчально-методичне забезпечення є публічно доступним в електронній формі в репозитарії та електронній бібліотеці.

Всі навчально-методичні матеріали дисциплін поточного семестру знаходяться в системі дистанційного навчання Moodle НУ "Запорізька політехніка."

Зв'язок викладачів та студентів здійснюється за допомогою сучасних технологій та засобів дистанційного навчання: https://classroom.google.com , http://moodle.zntu.edu.ua/ , https://www.skype.com/uk/ та ін.

Контакти:

Прізвище, ім'я, по батькові e-mail
Анпілогов Дмитро Ігорович   d.i.anpilogov@gmail.com
Коротунова Олена Володимирівна   ovkorotunova@gmail.com
Левицька Тетяна Ігорівна   tigr_lev@ukr.net
Мастиновський Юрій Вікторович   ymastinovsky@gmail.com
Мізерна Олена Леонідівна   El_mi15@ukr.net
Нечипоренко Ніна Олександрівна   ninanechi@gmail.com
Пожуєва Ірина Сергіївна   bisirenpozh@gmail.com
Пожуєв Андрій Володимирович   scorpio6828@gmail.com
Шишканова Ганна Анатоліївна   shganna@ukr.net
Щербина Оксана Анатоліївна   sapfirias14@gmail.com

Інформація для студентів  

Анпілогов Дмитро Ігорович

Коротунова Олена Володимирівна

Шишканова Ганна Анатоліївна

 


25.04.2023

25 квітня 2023 р. відбулося дистанційне засідання секції «Прикладна математика» щорічної науково-практичної конференції «Тиждень науки-2022» НУ «Запорізька політехніка». Конференція вже давно стала традиційним підведенням підсумків наукової діяльності викладачів та студентів. Захід було організовано та проведено викладачами кафедри «Прикладна математика» с застосуванням мобільних та інтернет технологій.

Учасниками конференції стали викладачі кафедри та студенти 1-3 курсів економічних та технічних спеціальностей.

В процесі проведення секції було розглянуто 26 доповідей, 7 з яких було рекомендовано до друку у збірнику тез конференції.

Доповіді супроводжувались презентаціями, що зробило їх більш наглядними та викликало жваве обговорення з боку присутніх, як викладачів, так і студентів. Кількість учасників свідчить про зацікавленість науковою діяльністю з боку студентів.

Результати проведення конференції доступні за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/1heFO3p5FArxqAfjrv2Hhbullshj68qFcOag0crCs5Ds/edit?usp=sharing

Кафедра «Прикладна математика» має намір продовжувати залучати до наукової діяльності своїх студентів з подальшим проведенням науково-практичної конференції «Тиждень науки» у майбутньому, використовуючи переваги сучасних інформаційних технологій та поєднавши їх з класичним проведенням конференцій в аудиторії.

 

11.05.2021

Кафедра прикладної математики поздоровляє Мізерну Олену Леонідівну з успішним захистом кандидатської дисертації !

Бажаємо натхнення і подальших успіхів!

 

 25.05.2018

З 16 по 18 травня 2018 року на базі Сумського державного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів технічних та економічних вищих навчальних закладів.

Цього року за звання "кращого математика" змагався 91 учасник із 32 навчальних закладів. Дипломи міністерства освіти та науки України отримали 10 студентів. Серед переможців Михайло Малюков – студент групи КНТ 416, який посів третє місце в категорії "Т" (технічні вузи).

Поздоровляємо Михайла та бажаємо подальших успіхів, натхнення та перемог! 

 

01.09.2017

Кафедра Прикладної математики відсвяткувала п'ятнадцятиріччя!

English­English

Враховуючи зростаючу роль математичних дисциплін в навчальному процесі та наукових дослідженнях, у 2002 році на основі розділення кафедри обчислювальної математики була створена кафедра прикладної математики. Завідувачем кафедри було призначено доцента Ю.В. Мастиновського.

Сьогодні на кафедрі працюють: один професор, дев'ять доцентів, кандидатів наук, один старший викладач, один асистент та три старших лаборанти.

Кафедра ПМ забезпечує викладання математичних дисциплін для студентів інституту інформатики та радіоелектроніки і економіко-гуманітарного інституту денної та заочної форм навчання. Зусиллями кафедри створене відповідне програмне та методичне забезпечення з усіх курсів, що викладаються. Поряд з основними математичними дисциплінами розроблені нові спецкурси з оптимізаційних методів та моделей, математичних моделей і методів в економіці, дослідження операцій та інші. Загалом, кафедра забезпечує більше 10 дисциплін і спецкурсів.

Велика увага приділяється роботі з новим поповненням. Викладачі кафедри працюють на підготовчих курсах, забезпечують організацію і проведення вступних іспитів.

Більшість викладачів кафедри складають спеціалісти в галузі прикладної математики і математичного моделювання. Цим зумовлена досить різноманітна сфера наукових інтересів кафедри. Основні напрямки наукових розробок стосуються фундаментальних та прикладних досліджень в галузях механіки суцільних середовищ, застосуванні математичних методів в економіці, а також розробці методик проведення чисельних експериментів.

Дослідження ведуться в межах держбюджетних та договірних тем, а також шляхом ініціативних колективних та індивідуальних розробок.

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла».

Працівники кафедри приймають участь в наукових дослідженнях інших кафедр, забезпечуючи високий рівень використання аналітичних і чисельних методів.

Під керівництвом викладачів кафедри щорічно 15-20 студентів виступають з докладами на наукових студентських конференціях.

Викладачі кафедри приймають участь в наукових конференціях і семінарах. Ведеться активна видавницька діяльність.


English­English

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Анпілогов Дмитро Ігорович канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Коротунова Олена Володимирівна канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Левицька Тетяна Ігорівна канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Мастиновський Юрій Вікторович канд.техн.н., професор завідувач кафедри прикладної математики
Нечипоренко Ніна Олександрівна канд.фіз.-мат.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Онищенко Марія Владиленівна   старший лаборант кафедри прикладної математики
Пожуєва Ірина Сергіївна канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Самсика Людмила Миколаївна   старший лаборант кафедри прикладної математики
Шишканова Ганна Анатоліївна канд. фіз.-мат.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Щербина Оксана Анатоліївна   асистент кафедри прикладної математики

 

За кафедрою прикладної математики закріплено лекційну аудиторію 352. Аудиторія оснащена інтерактивною дошкою з мультимедійним проектором  EPSON EB-536WI.

Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін для чотирьох факультетів університету: радіоелектроніки та телекомунікацій; комп'ютерних наук і технологій; економіки та управління; будівництва, архітектури та дизайну. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення ними теоретичного матеріалу, підготовки до написання контрольних робіт, практичних і лабораторних занять, виконання розрахунково-графічних завдань, тощо. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

План видань навчально-методичної літератури на 2022/2023 навчальний рік


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Кількість сторінок Тираж (екз.) Мова
1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі” для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. 64 1 Укр.
2. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика. Математичний аналіз" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної форми навчання (Частина 1) Коротунова О.В. 68 1 Укр.
3. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика. Математичний аналіз" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної форми навчання (Частина 2) Коротунова О.В. 42 1 Укр.
4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” (частина II) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. 56 1 Укр.
5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Спеціальні розділи вищої математики” для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» Коротунова О.В. 54 1 Укр.
6. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольної роботи з дисципліни “Вища математика” (розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення функції однієї та багатьох змінних)” для студентів ФРЕТ та ФКНТ заочної форми навчання Нечипоренко Н.О., Щербина О.А., Коротунова О.В. 64 1 Укр.

 

 1. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни “Економіко-математичні моделі в економіці” для студентів економічних спеціальностей (всіх форм навчання)   /  Укл. Коротунова О.В., Шишканова Г.А. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 94 с. EIR ZNTU
 2. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" (розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення функції однієї та багатьох змінних) для студентів ФРЕТ та ФКНТ заочної форми навчання / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щербина О.А., Коротунова О.В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 66 с. EIR ZNTU
 3. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики» для студентів денної форми навчання галузі знань 12  «Інформаційні технології»  /  Укл. Коротунова О. В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 52 с. EIR ZNTU
 4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 66 с. EIR ZNTU
 5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Вища математика. Математичний аналіз» для студентів денної форми навчання галузі знань 12  «Інформаційні технології» (Частина 2)  /  Укл. Коротунова О. В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 42 с. EIR ZNTU
 6. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Вища математика. Математичний аналіз» для студентів денної форми навчання галузі знань 12  «Інформаційні технології» (Частина 1)  /  Укл. Коротунова О. В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 66 с. EIR ZNTU
 7. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” (частина II) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. О .В. Коротунова, Н. О. Нечипоренко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 55 с. EIR ZNTU
 8. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика. Математичний аналіз» для студентів денної форми навчання галузі знань 12  «Інформаційні технології» (Частина 1)  /  Укл. Коротунова О. В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 50 с. EIR ZNTU
 9. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі». Частина 2. «Вибрані задачі математичного програмування» / укл. О. Л. Мізерна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 37 с. EIR ZNTU
 10. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу вищої математики за темою “Диференціальні рівняння” для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі: Н.О. Нечипоренко, О.А. Щербина – Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. – 54 с. EIR ZNTU
 11. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика. Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» / Укл. О. В. Коротунова. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 44 с. EIR ZNTU
 12. Індивідуальні завдання та вказівки до  контрольної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. Частина 2. / Укл. Н.О. Нечипоренко, О.А. Щербина. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 50 с. EIR ZNTU
 13. Індивідуальні завдання та вказівки до  контрольної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1. / Укл. Н.О. Нечипоренко, О.А. Щербина. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с. EIR ZNTU
 14. Індивідуальні завдання з дисципліни “Дискретна математика” за темами: «Множини, відношення, функції, алгебраїчні структури, комбінаторика» для студентів факультету КНТ денної форми навчання / Укл.: В.С. Левада, Т.І. Левицька,  І.С. Пожуєва – Запоріжжя: НУ «Запорізька Політехніка», 2020. – 99 с.
 15. Теоретичні відомості та розрахунково-графічні завдання з дисципліні «Вища математика» за темою «Теорія рядів» для студентів факультету КНТ усіх форм навчання/ Укл.: Т.І. Левицька, І.С. Пожуєва, Г.А. Шишканова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 74 с.
 16. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Частина 3) / Укл. О. В. Коротунова. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. – 54 с. EIR ZNTU
 17. Теоретичні відомості і індивідуальні завдання для самостійної роботи з диференціальних рівнянь для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання  / Укл. Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. – 61 с. EIR ZNTU
 18. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі». Частина 1. «Задачі лінійного програмування» / Укл. О. Л. Мізерна. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – 51 с. EIR ZNTU
 19. Методичні вказівки для виконання індивідуальних і контрольних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультетів радіоелектроніки та телекомунікацій і комп'ютерних наук і технологій з курсу “Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення” / Укл.: Г. А. Шишканова, Т. І. Левицька, , І. С. Пожуєва, В.С. Левада –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 73 с.
 20. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу вищої математики за темою “Функції багатьох змінних” для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання  / Укл. Н.О. Нечипоренко. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 34 с. EIR ZNTU
 21. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з вищої математики для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл. Н. О. Нечипоренко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с. EIR ZNTU
 22. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Частина 2) / Укл. О. В. Коротунова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 54 с. EIR ZNTU
 23. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи по вивченню дисципліни “Математика міжнародних фінансів” для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання / Укл.: Г. А. Шишканова, О. А. Щербина. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 72 с. EIR ZNTU
 24. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці" для студентів освітніх програм «Маркетинг» та «Організація торгівлі та комерційна логістика» (всіх форм навчання) / Укл. О.В. Коротунова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с. EIR ZNTU
 25. Короткі теоретичні відомості і індивідуальні завдання для самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної геометрії для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 65 с.EIR ZNTU
 26. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання з курсу “Економетрика” / Укл. Г. А. Шишканова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 62 с.EIR ZNTU
 27. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни “Економетрика” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл. Г. А. Шишканова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 21 с.EIR ZNTU
 28. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с. EIR ZNTU
 29. Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів факультету КНТ денної та заочної форми навчання з дисципліни “Комп'ютерна дискретна математика” / Укл.: Т. І. Левицька, І. С. Пожуєва, В. С. Левада, О. А. Щербина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 142 с.EIR ZNTU
 30. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” (частина I) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / уклад.: Н. О. Нечипоренко, О. А. Щербина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 58 с.EIR ZNTU
 31. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Дискретна математика" за темою: «Теорія графів» для студентів факультету КНТ денної форми навчання / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Левада В.С., Шишканова Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.EIR ZNTU
 32. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" (розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення функції однієї та багатьох змінних) для студентів ФРЕТ та ФКНТ заочної форми навчання / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щербина О.А., Коротунова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 66 с. EIR ZNTU
 33. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Ч.1 / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щолокова М.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с. EIR ZNTU
 34. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Ч.2 / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щолокова М.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 42 с. EIR ZNTU
 35. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання для контрольних робіт з вищої математики (розділи: кратні інтеграли, елементи теорії поля, ТФКЗ та операційне числення) для студентів ФРЕТ та ФКНТ заочної форми навчання / Укл.: Левицька Т.І., Шишканова Г.А., Пожуєва І.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 86 с.EIR ZNTU
 36. Індивідуальні завдання для контрольної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с. EIR ZNTU
 37. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання до самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни "Теорія границь та диференціальне числення функції однієї змінної" / Укладачі: Мастиновський Ю.В., Мязін О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 70 с. EIR ZNTU
 38. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання з вищої математики (розділи: кратні інтеграли, елементи теорії поля) для студентів факультетів ФРЕТ та ФІОТ усіх форм навчання / Укл.: Левицька Т.І., Шишканова Г.А., Пожуєва І.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с. EIR ZNTU
 39. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання з вищої математики за темою: "Інтегральне числення"для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Левицька Т.І., Мастиновський Ю.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 62с.
 40. Конспект лекцій та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Функціональний аналіз" для студентів спеціальності 7.080203 «Системний аналіз та управління» усіх форм навчання / Укл.: Левада В.С., Хижняк В.К., Мязін О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 41. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з розділу "Диференціальні рівняння" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Зарубіна Т.В., Нечипоренко Н.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 62с. EIR ZNTU
 42. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з математичної статистики для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с. EIR ZNTU
 43. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Лінійна алгебра. Векторна алгебра та аналітична геометрія" для студентів факультетів ІОТ та РЕТ усіх форм навчання / Укладачі: Мастиновський Ю.В., Мязін О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с.
 44. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з курсу вищої математики за темою "Функції багатьох змінних" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. Нечипоренко Н.О., Зарубіна Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с. EIR ZNTU
 45. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання з дисципліни "Теорія ймовірностей" / Укл.: Анпілогов Д.І., Мастиновський Ю.В., Левицька Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 62 с. EIR ZNTU
 46. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економетрія" Частина1 (парна та множинна регресії) для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Щолокова М.О., Коротунова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с. EIR ZNTU
 47. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 42 с. EIR ZNTU
 48. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с. EIR ZNTU
 49. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74 с. EIR ZNTU
 50. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Математичні моделі і методи в економіці" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Мастиновський Ю.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с. EIR ZNTU
 51. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи для студентів факультету ІОТ заочної форми навчання з дисципліни "Дискретна математика" / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Мізерна О.Л., Чумаченко Я.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 70 с.
 52. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Фінансова математика" для студентів денної форми навчання гуманітарного факультету / Укл.: Чумаченко Я.В., Тиха О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 53. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання РП та ІОТ факультетів з "ТФКЗ та теорія поля" / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Шишканова Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 73 с.
 54. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Математична статистика" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42 с.
 55. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" Частина1 (Економетрія) для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Самсика Л.М., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42 с.
 56. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для практичноі та самостійної роботи студентів РПФ з розділу "Математичний аналіз. Кратні інтеграли та теорія пол" / Укл.: Шипілова Л.І., Зарубіна Т.В., Мізерна О.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 57. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Нечіпоренко Н.О., Тиха О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58 с.

Сторінки