Ви є тут

Головна

Прізвище:  Ємельяненко

Ім'я:  Євгенія

По батькові:  Олегівна

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат  філософських  наук

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  https://orcid.org/0000-0001-5271-7677

Обліковий запис науковця (Web of Science):  https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADP-6871-2022

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pw_VEVEAAAAJ

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, 2007 р., (магістратура), спеціальність «біологія», спеціалізація «прикладна ентомологія», кваліфікація за дипломом «магістр біології, викладач біології».
 • Національний університет ім. М.П.Драгоманова, 2008 р., (магістратура), спеціальність «управління навчальним закладом», кваліфікація за дипломом «керівник навчального закладу».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії», тема «Стратагемне мислення в моделюванні політичної поведінки: соціально-філософський аналіз», 2010 р., Національний університет імені М.П.Драгоманова.

Наукові інтереси:

 • проблеми маргіналізації суспільства, метафізика мови, проблеми свідомості та мови, постмодерне сприйняття та творення світу, проблеми закономірностей суспільного розвитку та історичного процесу

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Етика та естетика», «Логіка», «Психологія», «Соціальна відповідальність».

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 50, з них патентів – немає, монографій – 5, навчальних посібників – 2.

Монографії та підручники:

 • Ємельяненко Є.О. Виклики та загрози маргіналізації українського суспільства: гуманітарний вимір: Монографія / Є.О.Ємельяненко. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2016. – 388 с.
 • Бондаренко О.В. Навчальний посібник «Спеціальні розділи філософії» /О.В.Бондаренко, Є.О.Ємельяненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 320 с.
 • Емельяненко Е.О. Феномен маргинальности: причины, факторы, следствия // Педагогика многообразия: учебное пособие / авт.коллектив О.Грауман, В.Гребенникова, М.Емельянова, Г.Нестеренко; под общей ред. Г.Нестеренко; науч.ред. С.Цымбал. – Херсон: ОЛДИ-ПЛЮС, 2016 – 420 с.(С.242-256)
 • Ємельяненко Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів / Ємельяненко Є.О. // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: колективна монографія / редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненкота ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – С.167-184
 • Ємельяненко Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки / Ємельяненко Є.О. // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації : монографія / під ред. В. П. Беха . – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – –С.231-335.
 • Ємельяненко Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності /Є.О.Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П.Бех, наук.ред. Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ мені М.П.Драгоманова, 2011. – С.153-177.
 • Бех В.П., Шалімова Є.О. Функціональна модель особистості: пошуки політико-культурних детермінант поведінки: Монографія / В.П.Бех, Є.О.Шалімова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 255 с.
Статті:
 • Yemelyanenko Ye.O. Socio-cultural space of childhood as the condition of forming self–advanced personality (Самостійний соціокультурний простір дитинства як умова самоусвідомлення дорослої особистості) / Yemelyanenko Ye.O. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2019. – Вип. 145 (№6). –Ч.2. – С.63-67
 • Ємельяненко Є.О. Метафізика та філософська містика добра, зла і любові в естетиці роману «Буреверхи» / Ємельяненко Є.О. // Культурологічний вісник Вип.38. – 2018 р. – C.105-108
 • Ємельяненко Є.О. Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 104. – С.107-111
 • Емельяненко Е.О Бедность и социальная эксклюзия в контексте процессов маргинализации: взаимодополнение и взаимоисключение / Емельяненко Е.О. // Jurnal Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin  təşəbbüsü  və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur. – Baki, 2016. – С.118-124
 • Ємельяненко Є.О. Поведінкові стратегії маргінальної особистості / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 106. – С.204-207
 • Ємельяненко Є.О. Добробут та самопочуття населення як пріоритети політики гуманітарної безпеки держави  / Ємельяненко Є.О. // Стратегічні пріоритети. – Вип.2. – 2016. – С.124-130
 • Ємельяненко Є.О. Маргінальність як джерело дійсної екзистенції та парадокс людського буття / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 107. – 237-239
 • Ємельяненко Є.О. Релігійна ідентичність та маргінальність як інтегративне ядро національного самовизначення в Україні / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 108. – С.183-186
 • Yemelyanenko Ye.O. Diversity Management Strategies for the Adaptation of Educational systems to the Challenges of Social Marginalization / Yemelyanenko Ye.O. // International Dialogues on Education: Past and Present. – Volume 3. – Number 3. –2016. – P. 49-57
 • Ємельяненко Є.О. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Вісник КНТЕУ. – Вип. 2 (101). – 2015. – С. 60-72.
 • Ємельяненко Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип. І. – С.55-6
 • Ємельяненко Є.О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального [Текст] /Є.О,Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 84. – С. 314-318.
 • Ємельяненко Є.О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 86. – С.178-181
 • Ємельяненко Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С. 215-218.
 • Ємельяненко Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи [Текст] // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 88. – С. 156-160.
 • Емельяненко Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Е.О.Емельяненко // Jurnal Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin  təşəbbüsü  və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur – Baki, 2014. – S. 9-13.
 • Yemelianenko Ye. Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel [Text] / Ye. Yemelianenko // Journal of Modern Science/ – Tom 3-/18-2013. – Józefów, 2013. – C. 259-279.
 • Ємельяненко Є.О. Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 75. – С. 241-243.
 • Ємельяненко Є.О. Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) [Тест] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 76. – С. 112-115.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Ємельяненко Є.О. Особливості трансформацій соціального бачення дитинства в концепціях Н.Постмана / Ємельяненко Є.О. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019, м.Запоріжжя // Тиждень науки-2019. Гуманітарний факультет. – С.257-258.
 • Ємельяненко Є.О. Проблема подолання опору соціокультурного середовища при реалізації стратегій інклюзивного розвитку: самоорганізаційні аспекти / Ємельяненко Є.О. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ. – С.35-40
 • Ємельяненко Є.О. Хрематистика та економіка: світоглядні основи інклюзивних бізнес моделей / Ємельяненко Є.О. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ. – С.34-37
 • Ємельяненко Є.О. Специфіка комунікативної компетентності в контексті теорії транзактного аналізу Е.Берна / Ємельяненко Є.О. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018, м.Запоріжжя. – С.1739-1731.
 • Емельяненко Є.О. Свобода воли в современном мире: трансформации взглядов контексте социальной динамики / Емельяненко Е.О. // Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів», 27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ. – С.392-394
 • Ємельяненко Є.О. Ескапізм в життєвих практиках маргінальної особистості: криза постсучасності / Є.О.Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 19-21 квітня 2017, м.Запоріжжя. – С.200-202
 • Yemelyanenko Ye.O. Prospects of the Ukrainian national identity formation by means of cultural policy and patriotic education / Yemelyanenko Ye.O. // VI International Forum “Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration” // South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, October 15-16, 2016, Odessa, Ukraine. – Р.208-210
 • Ємельяненко Є.О. Професійна стратифікація в умовах мозаїчної культури: роль освіти як чинника інкультурації / Ємельяненко Є.О. // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: миротворення у гібридних війнах» (25 березня 2016 року, м. Запоріжжя). – С.88-89
 • Ємельяненко Є.О. Порушення ідентифікації в урбаністичному середовищі міста як чинник етнонаціональної та соціально-політичної індиферентності [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали ІІ (VIII) Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм як фактор політичної нестабільності», Херсон, 26-27 червня 2015 р. – С. 86-88.
 • Ємельяненко Є.О. Маргінальність як помежеве визначення реальності [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування  та проектування майбутнього країни в умовах  глобальних конфліктів» (24 квітня 2015 року, м. Запоріжжя). – С. 97-99.
 • Ємельяненко Є.О. Проблема мови як аксіологічної константи у гетерогенному освітньому середовищі [Текст] /Є.О.Ємельяненко //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика», м. Київ, 10-11 квітня 2014 р. – С. 78-81.
 • Емельяненко Е.О. Маргинальность как предпосылка формирования одаренности личности [Текст] / Е.О.Емельяненко // Материалы Международного Конгресса «Поддержка одаренности – развитие креативности» 23-26 сентября 2014 г., Витебск (Республика Беларусь). – С. 115-116.
 • Ємельяненко Є.О. Маргінальність в умовах промислового міста в контексті інтенсифікації соціокультурних процесів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференціії «Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі», 26 вересня 2014 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут  – С. 35-37.
 • Ємельяненко Є.О. Спрямованість соціальних інвестицій в контексті маргіналізації суспільства [Текст] / Є.О.Ємельяненко // ІV Міжнародній науковій конференції «Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України» 28 березня 2014 року, м. Запоріжжя, ЗНУ. – С. 112-115.
 • Ємельяненко Є.О. Маргінальність світоглядно-ціннісних настанов молоді як стратегічний виклик компетентності викладача ВНЗ [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи», на базі НПУ ім. М.П.Драгоманова 28 лютого 2014 р. – С. 125-127.
 • Ємельяненко Є.О. Маргінальність особистості та формування громадянської компетентності: проблема взаємодії [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали Круглого столу «Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій» Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Полтавський юридичний інститут 28 лютого 2014 року. – С. 188-189.
   
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, сумлінну і бездоганну працю, високий професіоналізм, плідну педагогічну та науково-педагогічну діяльність та з нагоди святкування 119-ї річниці технічної освіти в Запорізькому краї (листопад 2019 р.).
 • Почесна грамота Ректорату ЗНТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень керівництва науково-дослідною роботою студентів… та з нагоди 118-ої річниці від дня заснування університету (грудень 2018 р.)

Рік початку діяльності в університеті:  2008 р.

Мови спілкування:  українська,  російська, англійська.

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:    
yemelyanenko_eo@ukr.net 
URL: