Ви є тут

Головна

Прізвище:  Повзло

Ім'я:  Олександр

По батькові:  Миколайович

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат  філософських  наук

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):   0000-0002-8518-8510

Освіта: вища

 • Ростовський державний університет, філософський факультет, 1988 р., диплом з відзнакою, спеціальність «філософія – викладач», кваліфікація за дипломом «викладач філософії».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 09.00.01 «діалектичний та історичний матеріалізм», тема: «Філософські аспекти марксистської концепції виховання й освіти та їх сучасне значення»,  1991 р., Московський педагогічний державний університет.

Наукові інтереси:

 • Дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія»

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 60, з них патентів – немає, монографій – немає, навчальних посібників – немає.

Статті:

 • Повзло О.М. Як викладати філософію: як науку або ні? [Текст] / О.М.Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №40. – 2020. – 190 с. – С. 103-110.
 • Повзло А.Н. СТУДЕНЧЕСТВО. БЫТИЕ. ФИЛОСОФИЯ [Текст] / А.Н.Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. № 39. – 2019. – 197 с. – С. 105-112.
 • Повзло А.Н. Проблемы преподавания философии (философия педагогики) в технических вузах [Текст] / А.Н.Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №38 (2). – 2018. – 195 с. – С. 113-118.
 • Повзло А.Н. Социально-философский анализ «плюсов» и «минусов»глобализации [Текст] / А.Н.Повзло// Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №37. – 2017. – 186 с. – С.142-149.
 • Повзло А.Н., Повзло В.Н. Социально-философские аспекты глобализации, народонаселения и экологии [Текст] / А.Н.Повзло, В.Н.Повзло // Весник Гродненского державного университета имени Янкі Купали. – Серия 1. «История и археология. Философия. Политология». – Гродно. – Республика Беларусь. – Том 8. –  №2. –  2016. – 154с. – С.116-125.
 • Повзло А.Н. Философский «ракурс» глобальных проблем современности [Текст] / А.Н.Повзло// Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №36. – 2016. – 174 с. – С. 84-90.
 • Повзло А.Н. Проблемы современности через философскую «призму» теории абсурда и бунта А.Камю [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічного вісник : науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2015. – Вип. 35. – С. 115-120.
 • Повзло О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] /О.М. Повзло // Збірник Наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2014. – Вип. 56. – С.52-63.
 • Повзло О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] /О.М. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. – Вип. 32. – С. 121-129.
 • Повзло А.Н. Н.А.Бердяев: философия техники и христианский экзистенциализм [Текст] /А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2013. – Вип. 31. – С. 135-141.
 • Повзло А.Н. Философско-диалектический смысл категории  «общечеловеческое» [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2012. – Вип. 28. – С. 132-137.
 • Повзло А.Н. Марксистский «вектор» диалектики образования в системе рыночных отношений [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2011. – Вип. 27. – С. 141-146.
 • Повзло А.Н. Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А.Д. Сахарова «Мир через полвека» [Текст] / А.Н. Повзло // Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2010. – Вип. 43. – С. 34-48.

Участь у конференціях:

 • Повзло О.М. Соціальне-філософське прогнозування екології майбутнього [Текст] / О.М.Повзло // Матеріали IX міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: технології миротворення». – м. Запоріжжя. – ЗНУ. – 21 лютого 2020 р. – 158 с. – С. 36-39.
 • Повзло А. Н. Инклюзивный характер диалектической модели управления // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». – 16-17 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя. – НУ «Запорізькаполітехніка». – 16-17 жовтня 2019 р. – 480 с. – С. 70-73 // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2019 р.), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е.В. (відпов. ред.) Електрон, дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. -1 електрон, опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Повзло О.М. Філософія соціального туризму в рамках ринкових відносин [Текст] / О.М.Повзло // Збірник наукових праць з матеріалів "Тижня науки". – 17 квітня 2019 р. – ЗНТУ. – Запоріжжя.
 • Повзло А.Н. Глобальный смысл экологического образования [Текст] / А.Н.Повзло // Матеріали IX міжнародної наукової конференції «Соціальнепрогнозування та проектування майбутнього країни :проблеми миру та ненасильства в змінах глобального порядку». – м. Запоріжжя. – ЗНУ. – 12 квітня 2019 р. – 166 с. – С. 48-50.
 • Повзло А. Н. Особенности инклюзивного развития образования на современном этапе // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». – 4-5 жовтня 2018 р. – м. Запоріжжя. – ЗНТУ. 4-5 жовтня 2018 р. – 480 с. – С. 70-73. // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнароднийвимір»: матеріали Міжнародноїнауково-практичноїконференції (4-5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е.В. (відпов. ред.) Електрон, дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон, опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 
 • Повзло А.Н. Диалектическая модель управления [Текст] / А.Н.Повзло  // Матеріали VII міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни : ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку». – м. Запоріжжя. – ЗНУ. – 24 березня 2017 р. – 155 с. – С. 58-60.
 • Повзло А.Н. Философия. Вуз. Общество [Текст] / А.Н.Повзло // Збірник наукових праць з матеріалів "Тижня науки". – 20 квітня 2017 р. – ЗНТУ. – Запоріжжя.
 • Повзло А.Н. Философские аспекты экологического образования [Текст] / А.Н.Повзло// Збірник наукових праць з матеріалів "Тижня науки". – 20 квітня 2016 р. – ЗНТУ. – Запоріжжя.
 • Повзло А.Н. Философия украинской политики в рамках мировой геополитики Украины [Текст] / А.Н.Повзло  // Матеріали VI міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: міротворення у гібридних війна». – м. Запоріжжя. – ЗНУ. – 25 березня 2016 р. – 107 с. – С. 85-88.
 • Повзло О.М. Философия и образование [Текст] / О.М Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 16-18 квітня 2015 р., Запоріжжя. – Т. 3. – С. 187-188.
 • Повзло А.Н. О путях модернизации системы высшего образования Украины [Текст] / А.Н. Повзло // Матеріали V міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів», 24 квітня 2015 року. – ЗНУ. - м. Запоріжжя. – С.145-149.
 • Повзло А.Н. Социально-философские аспекты идеи сверхчеловечности в ХХI веке [Текст] / А.Н. Повзло // Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України», 28 березня 2014 року. – м. Запоріжжя. – С.221-225.
 • Повзло А.Н. Философия образования [Текст] / Повзло А.Н. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 21-24 квітня 2014 р., м. Запоріжжя. – Т. 4. – С. 170-172.
 • Повзло А.Н. Диалектика категорий свободы и необходимости в рамках свободного времени студента [Текст] / А.Н. Повзло // Матеріали III міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України», 29 березня 2013 року. - м. Запоріжжя. – С.109-114.
 • Повзло А.Н. Философия просветительства [Текст] / А.Н.Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 279-280.
 • Повзло А.Н. Образовательные технологии: субъективный и объективный факторы [Текст] / А.Н. Повзло //Збірник наукових тез «Особистість в єдиному освітньому просторі». – Матеріали III міжнародного форуму 26-29 квітня 2012 р. – ЗОІППО, м. Запоріжжя.
 • Повзло А.Н. Философские аспекты современных технологий образования [Текст] / А.Н. Повзло // Матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської науково-теоретичної  конференції «Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів», 11-12 жовтня 2012 року. – м. Черкаси. – С. 328-331.
 • Повзло А.Н. Философия эволюционизма и антиэволюционизма [Текст] / А.Н. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 238-240.
 • Повзло А.Н. Методология преподавания философии в вузах [Текст] / А.Н. Повзло // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ», 21-22 квітня 2011 року - м. Запоріжжя. – C. 124-125.
 • Повзло О. М. Діалектична природа соціальних технологій освіти [Текст] / О. М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 75-76.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота за II місце в змаганнях з настільного тенісу у Спартакіаді ЗНТУ "За бадьорість і здоров'я" серед викладачів та співробітників ЗНТУ 23.03.2016-2017 н.р..
 • Почесна грамота ЗНТУ за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, професіоналізм, плідну наукову-педагогічну роботу та з нагоди 10-річчя Гуманітарного факультету ( 2012р.).
 • Почесна грамота за І місце в змаганнях з настільного тенісу у Спартакіаді ЗНТУ "За бадьорість і здоров'я" серед викладачів та співробітників ЗНТУ 2012-2013 н.р..
 • Почесна грамота за І місце в змаганнях з настільного тенісу у Спартакіаді ЗНТУ "За бадьорість і здоров'я" серед викладачів та чпівробітників ЗНТУ 2007-2008 н.р..
 • Почесна грамота за Перше місце в змаганнях обласної спартакіади з Баскетболу серед працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. (2008рік).
 • Почесна грамота за ІІІ загальне місце Спартакіади "За бадьорість і здоров'я" серед викладачів та співробітників ЗНТУ 2007-2008 н.р..
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за плідну роботу з поширення соціальго-гуманітарних знань та з нагоди Дня науки. (2002рік).
 • Почесна грамота за плідну роботу з поширення соціально-гуманітарних знань та з нагоди 10-річчя "Філософського клубу ЗДІА".
 • Почесна грамота за плідну роботу з поширення соціально-гуманітарних знань та з нагоди 5-річчя "Філософського клубу ЗДІА".
 • Почесна грамота за ІІІ загальне місце Спартакіади ЗДТУ "За бадьорість і здоров'я" серед викладачів та співробітників ЗДТУ 2000-2001 н.р..
 • Почетная грамота за ІІ общекомандное место в областном турнире преподавателей и сотрудников ВУЗов по баскетболу, посвященном памяти организатора и первого ректора ЗИИ Ю.М.Потебни (1993г.).

Рік початку діяльності в університеті:   1988 р.

Мови спілкування:  українська, російська.

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     
pan431@ukr.net
URL: