Ви є тут

Головна

Прізвище: Голуб

Ім'я: Тетяна

По батькові: Василівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Вчений ступінь, звання: к.т.н.

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2009, спеціальність за дипломом - «Радіотехніка», кваліфікація за дипломом - «магістр з радіотехніки».

Дисертації:

Кандидатська дисертація: «Програмно-апаратні засоби скорочення часу процесу класифікації текстів з використанням мікросхем програмованої логіки», рік захисту – 2021, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Донецька обл.

Scopus  57189328111 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189328111

Researcher Id  G-9688-2019  https://www.webofscience.com/wos/author/record/553212

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=79RawOwAAAAJ

ORCID  0000-0001-6024-008Х  https://orcid.org/0000-0001-6024-008X

 

Наукові інтереси:

  • алгоритми обробки текстів
  • класифікація текстів
  • обробка та аналіз даних

Дисципліни, які викладає:

  • комп’ютерна електроніка
  • комп’ютерна схемотехніка
  • обробка сигналів і зображень
  • надійність комп’ютерних систем

Основні наукові роботи:

1. Golub T. Modernized Mathematical Model of Text Document Classification / T. Golub [Electronic resuorce] // Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019 / [eds.: D. Luengo, S. Subbotin, P. Arras, Ye. Bodyanskiy, K. Henke, I. Izonin, V. Levashenko, V. Lytvynenko, A. Parkhomenko, A. Pester, N. Shakhovska, A. Sharpanskykh, G. Tabunshchyk, C. Wolff, H.-D. Wuttke, E. Zaitseva]. – P. 607-617. – (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2353). – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper48.pdf

2. Голуб Т.В., Метод уменьшения размера вектора термов для классификации текстовых документов по категориям / Т.В. Голуб, М.Ю. Тягунова // Проблемы региональной энергетики (Problemele energeticii regionale) (специальный выпуск). 2019. – (SI) 2019, № 1–2(41). – С. 84–94. DOI: 10.5281/zenodo.3240216

3. Голуб Т.В. Підсистема апаратного прискорення класифікації текстів в базисі FPGA / Т.В. Голуб І.Я. Зеленьова С.С. Грушко М.А. Павлішин // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, Київ: Гельветика, 2020 – Том 31 (70) № 2 – С. 73–79

4. Golub Т. Stemming algorithm modification for acceleration of ukrainian texts processing / T. Golub, I. Zeleneva, A. Parkhomenko, S. Hrushko // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка, Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020 – №1(30) – С.34-41.

5. Голуб Т.В. Програмна реалізація автоматичного класифікатора текстів на основі уточненого методу формування простору ознак категорій / Т.В. Голуб, І.Я. Зеленьова, С.С. Грушко, Н.В. Луценко // Телекомунікаційні та інформаційні технології, Київ, 2020 – №1(66) – 161-173с.

Рік початку діяльності в університеті: 2011

Мови спілкування: англійська, українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 53б