Ви є тут

Головна

Прізвище: Зеленьова

Ім'я: Ірина

По батькові: Яківна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Вчений ступінь, звання: к.т.н., доцент

Освіта: вища

Донецький політехнічний інститут, рік закінчення –1988, спеціальність за дипломом - «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація за дипломом - «інженер-системотехнік»

Дисертація:

Кандидатська дисертація: «Методи синтезу багаторівневих структур керуючих автоматів на програмованих логічних пристроях», рік захисту – 2004, Донецький національний технічний університет. Спеціальність 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи і мережі»

Scopus 6506324063  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506324063

Researcher Id  G-9051-2019  https://www.webofscience.com/wos/author/record/1385394

Google Scholar   https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=UzozmW4AAAAJ

ORCID 0000-0002-4042-4540  https://orcid.org/0000-0002-4042-4540

Наукові інтереси:

  • проектування та оптимізація цифрових систем на мікросхемах програмованої логіки
  • засоби прискорення обчислень із застосуванням ПЛІС
  • теоретичні методи оптимізації схем пристроїв керування
  • засоби моделювання та верифікації цифрових пристроїв
  • засоби підвищення надійності цифрових систем

Дисципліни, які викладає:

  • методи синтезу енергоефективних систем на ПЛІС
  • проєктування мікропроцесорних систем
  • надійність комп’ютерних систем
  • теорія синтезу цифрових систем на ПЛІС

Основні наукові роботи:

1. Способи використання внутрішніх ресурсів FPGA і ProASIC для підвищення надійності вбудованного модуля арбітражу / С. С. Грушко, І. Я. Зеленьова, А. В. Тіменко, Т. В. Голуб // Електротехнічні та комп’ютерні системи (ЕЛТЕКС) – Одеса: ОНПУ, 2021. – № 34 (110) – С. 54-62.  

2. Зеленьова І.Я. Застосування FPGA при роботі з Big Data / І.Я.Зеленьова, Т.В. Голуб, Т.О. Паромова, Т.О. Богатирьова // матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 07–09 жовтня 2020 року, Запоріжжя. – 2020.  -С.71-72

3. Програмний спосіб підготовки текстових даних для їх апаратної обробки з використанням ПЛІС / Т.В. Голуб, І.Я. Зеленьова, С.С. Грушко // міжнар. наук.-практ. конф.: «Наука, техніка і технології: глобальні тенденції, проблеми та рішення», 26-27 вересня, 2020: тези доп., - Прага, Чеська республіка, 2020. – С. 16-20.

4. O. Samoshchenko, I. Zeleneva, H. Marhiiev and O. Miroshkin, "Biased Exponents Encoding With Positive Zero When Comparing Absolute Values of Floating-Point Numbers," 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 2020, pp. 378-382,

5. Зеленьова І.Я. Конвеєрна модель суматору дійсних чисел на FPGA / І.Я. Зеленьова, Т.В. Голуб, Т.С. Дьячук, А.Є. Діденко // Електричні та комп’ютерні системи, Одеса, 2020 – № 33(109) – С. 21-31. http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.33.109.2020.3

6. Програмна реалізація автоматичного класифікатора текстів на основі уточненого методу формування простору ознак категорій / Т.В. Голуб, І.Я. Зеленьова, С.С. Грушко, Н.В. Луценко // Телекомунікаційні та інформаційні технології, Київ, №1- 2020 – С. 161-173.

7. Грушко С.С. Аналіз методів зменшення апаратурних витрат при реалізації схем суміщених мікропрограмних автоматів на CPLD / С.С. Грушко, І.Я. Зеленьова // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2018. – №2. – С. 161 – 169.

8. Barkalov A. Implementing combined FSM with CPLDs / A. Barkalov, L. Titarenko, I. Zeleneva, S. Hrushko // International Journal of Software Engineering and Computer Systems (IJSECS), 2017, Volume 4 Issue 1. –pp. 75 – 83.

9. A. Barkalov, L. Titarenko, I. Zeleneva, S. Hrushko. Implementing combined FSM with CPLDs // International Journal of Software Engineering and Computer Systems (IJSECS), Volume 3, University Malaysia Pahang, 2017.

10. Баркалов А.А.,  Оптимизация схемы совмещенного автомата в базисе FPGA способом замены входных переменных / А.А. Баркалов (профДонНТУ, Польща),  И.Я. Зеленева, С.С. Грушко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: «Комп’ютерні системи та компоненти». Вип. 2. - Т. 6, – Чернівці: ЧНУ, 2016. – с. 49-54.

11. Barkalov, A.A. Design FSM Mealy with transformation of object codes based on embedded memory blocks / A.A. Barkalov, L. Tytarenko, I.J. Zeleneva, Kamil Mielcarek // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка» (ІКОТ) — 2015 - №1(20). – Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ» – С. 5-10.

12. Зеленёва И. Многоуровневые структуры управляющих автоматов. – Саарбрюккен (Saarbrücken): LАР – Lambert Academic Publishing, 2014.–152с.

13. Zeleneva I., Zhevzhyk S., Grynevich I., Dvelopment of an Algorithm for Searching Railroad Routes to Ensure Arriva at the Specified Time. // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка» (ІКОТ) Вип. 16 (204). – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – С. 167-170.

14. Гриценко А.А., Зеленева И.Я., Сероштан С.Ю., Татолов Е.Р. Методика исследования способов оптимизации управляющих автоматов в базисе ПЛИС FPGA // Науковий журнал “Радіоелектроніка, інформатика, управління.” (РІУ) №2 (27) – Запорожье, ЗНТУ, 2012– С. 141-151.

Рік початку діяльності в університеті: 2015 р.

Основні мови спілкування: англійська, українська, російська

Контакти: адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64,

аудиторія (кабінет): 53б