Ви є тут

Головна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ, МІСТОБУДУВАННІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ», присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка».
Конференція відбудеться 16-18 листопада 2020 року в м.Запоріжжя, Україна.

До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, представники роботодавців та представники органів місцевого самоврядування.

Мета конференції: дослідження актуальних питань енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві, сучасного стану теоретичних та практичних розробок по підвищенню енергоефективності існуючих та тих що проектуються будівель, з застосуванням планувальних, конструктивних та інженерно-технічних прийомів підвищення енергетичних параметрів об’єктів будівництва.

Тематичні напрями конференції:
1. Енергосбереження в будівництві та енергоаудит будівель та споруд;
2. Проблеми і питання енегросбереження в житлово-комунальному секторі;
3. Принципи енергоефективності в питаннях містобудування та інфраструктурного розвитку міст;
4. Архітектурні та дизайнерські рішення проектування енергетично ефективних будівель;
5. Теплоефективні матеріали у техніці та будівництві;
6. Питання економічного та інвестиційного розвитку в сфері енергоефективності.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Регламент проведення конференції ( Програма конференції):
- 16 листопада 2020 р. Реєстрація учасників (8-00 – 10-00). Відкриття конференції, пленарне засідання (10-00). Секційні засідання (15-00). 
- 17 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00).
- 18 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00). Підведення підсумків. Закриття конференції.

Умови участі в конференції:
1. Форма участі: очно-дистанційна, заочна
2. Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб)  наукову доповідь згідно з вимогами та зберегти у файл за прикладом «Ivanenko_tezy.doc»
3. Оформити заявку учасника конференції на веб-сторінці конференції
4. Надіслати на електронну адресу budkafedra@gmail.com у вказаний термін тези доповідей  
5. Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу
6. Збірник тез буде розміщено на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка»

Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно до 31 жовтня 2020 р. надіслати заявку, тези та за бажанням подати статтю для публікації у «Вісник ПДАБА» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (збірник буде складатись з матеріалів конференції) на електронну пошту budkafedra@gmail.com.
Вимоги до статей наведено на сайті: http://visnyk.pgasa.dp.ua та на веб-сторінці конференції.

Науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА» входить до переліку № 1 наукових фахових видань України та зареєстрований в наукометричних базах. Збірник з матеріалами конференції буде опубліковано в січні 2021 р. Вартість сторінки складає 75 грн. 

Вимоги до тез доповідей:
1. Текст тез повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та збережений у форматі  *doc, або *docx, зразок оформлення тез за посиланням: bud.zntu.edu.ua 
2. Обсяг матеріалів тез 2 повні сторінки тексту формату А5
3. Кількість використаних джерел не повинна перевищувати 5 найменувань
4. Текст друкується шрифтом Times New Roman, кегель – 10 пт, інтервал – 1, абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині; поля: верхнє і нижнє – 20 мм; ліве – 15 мм, праве - 15 мм
5. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати учасників про дату приїзду.

Публікація матеріалів конференції:
Прийняті редколегією тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику Національного університету «Запорізька політехніка» за адресою https://zp.edu.ua. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Участь у конференції безкоштовна.

За додатковою інформацією щодо роботи  конференції звертайтесь до оргкомітету:
Доненко Василь Іванович,
Щербина Лариса Володимирівна, +38(097)5416946
E-mail: budkafedra@gmail.com