Ви є тут

Головна

Тенденції розвитку спеціальності та аналіз ринку праці, які проводилися у 2019-2021 рр. шляхом опитування керівників підприємств та організацій, а також випускників ОПП показав, що є стійка тенденція дефіциту кваліфікованих кадрів в галузі промислового будівництва. Це пов’язано з тим, що в Запорізькому регіоні зконцентрована велика кількість промислових підприємств, які на сьогодні потребують реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів об’єктів. Поряд з тим відроджується капітальне будівництво житлових комплексів, а також актуальною є тематика проведення енергоаудитів та термомодернізації будівель. Враховуючи до того ж природній трансфер кваліфікованих кадрів закордон, підготовка кваліфікованих фахівців з промислового та цивільного будівництва є актуальною для Запорізького регіону.

Вирішення питань із забезпечення якісної підготовки фахівців для Запорізького регіону проводиться із залученням організацій і фірм партнерів кафедри БВУП, таких як ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ БВК «Строитель», ТОВ «Настрой», ТОВ «ППІ «Гіпропром», АТ «Мотор-Січ», АТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Запоріжсталь» та інші, шляхом використання сучасної виробничої бази підприємств для проходження практики здобувачами.

На базі Запорізької торгівельної палати щорічно проводиться «Ярмарка вакансій», де відбувається діалог роботодавців з цілеспрямованими випускниками та представниками кафедри. Участь у даному заході дозволяє дізнатися про інтереси роботодавців та врахувати їх потреби під час перегляду ОПП.
Також дієвою формою співробітництва є зустрічі, що відбуваються на кафедрі БВУП, з викладачами, діючими експертами будівельної галузі. З метою формування та оновлення освітньої програми залучені представники ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ «Харківбудінпроект», ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТГРУП».

Опитування випускників >>

Опитування роботодавців >>

Опитування здобувачів >>

Договір практика ПАТ «Мотор Січ» >>

Договір практика ПАТ «Запоріжсталь» >>

Договір з ТОВ «Стальмонтаж» >>

Угода про співпрацю з «АЛД Інжиніринг та будівництво» >>