Ви є тут

Головна

Тези доповідей на конференціях за 2016 рік

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 25
З них за авторством молодих учених 9

 

1. Андрущенко М.И. Упрочнение деталей наплавкой в сочетании с цементацией / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Е.С. Магда, А.В. Холод // Международная научно-техническая конференция "Университетская наука-2016": Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ "ПГТУ" (19-20 мая 2016 г.) – 2016. – Т. 2 – С. 129-130.

2. Бережний С. П. Конструкція витратного електрода для ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, ст. гр.ІФ-312м О.А. Куртов // Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2016» 19-20 травня. - Маріуполь, 2016 р – 132-133 с.

3. Бережный С.П. Повышение срока службы резцов кромкострогальных резцов, изготовленных с использованием отходов инструментальной стали / С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов// Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання». – Кіровоград: КНТУ, 20-22 квітня 2016. – 188 с. С.95-97.

4. Бережний С.П. ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції / Запоріжжя, 18–22 квітня 2015 2016 – с. 199-201.

5. Бережний С.П. Дослідження формування злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, Р.А. Куликовський, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов //  Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 4-7 октября 2016 г. /под общ. ред. д-р техн. наук Н.А. Макаренко. – Краматорск: ДГМА, 2016.- 140 с. C. 64-67.

6. Камель Г.І. Особливості способа виготовлення біметалевих листів зі зносостійким покриттям / Г.І. Камель., Ю.М., Савонов., Л.М. Мартовицький // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 року. - С. 215-216.

7. Камель Г.І. Особливості способа виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом зернами карбідів, борідів, нітридів і силіцидів різних металів / Г.І. Камель., Ю.М. Савонов., Ю.А. Гасило // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 року.- С. 217–218

8. Куликовский Р.А., Овчинников О.В. Перспективи розробки вітчизняних матеріалів на основі алюмінідів титану і технологій їх виробництва та обробки для конструкцій деталей ГТД. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 142.

9. Магда Е.С. Исследование трибологических свойств абразивных материалов / Е.С. Магда, А.В. Холод, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов // Тиждень науки – 2016: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С. 223-224.

10. Нетребко В.В. К вопросу образования карбидов Fe3C и Fe7C3 в высокохромистых чугунах // 76 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 19-20 май 2016 г. Днепр, с. – 287 – 289.

11. Нетребко В.В. Влияние состава высокохромистого чугуна на распределение Mn / / 4 Міжнародна науково-практична конференція „ Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 86 – 88.

12. Нетребко В.В. Использование отходов титанового производства при получении отливок из высокохромистых чугунов. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „ Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 85.

13. Нетребко В.В. Трансформации карбидных фаз, образующихся в высокохромистых чугунах при термической обработке // International scientific and technical conference “University science – 2016” 19 – 20 may 2016, Mariupol. с. 105.

14. Овчинников А.В. Ремонт компрессорных моноколес из жаропрочных двухфазных титановых сплавов. / А.В. Овчинников, А.Г. Селиверстов, И.А. Петрик // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 131.

15. Овчинников О. В. Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ821 / О.В. Овчинников, И.А. Петрик, А.Г. Селиверстов, В.Г. Шевченко // 21 Междунар. конгресс двигателестроителей. Коблево, 5-10 сентября 2016. – С. 78-79.

16. Осипов М.Ю. Влияние температуры испытаний на износостойкость сталей / М.Ю. Осипов, А.В. Холод, Е.С. Магда, М.И. Андрущенко // Международная научно-техническая конференция "Университетская наука-2016": Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ "ПГТУ" (19-20 мая 2016 г.) – 2016. – Т. 2 – С. 131-132.

17. Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой грением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // Ро1уWeld-2016: збірник доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинірінг у зварюванні», (Київ, 26-27 травня 216 р.) - К.: НТУУ «КПІ», 2016 - С. 117-121.

18. Строгонов Д.В. Исследование износостойкости наплавочных сплавов в условиях абразивного изнашивания при температурах до 550° С / ст.гр. ІФ-412м Д.В. Строгонов, А.В. Холод, М.Ю. Осипов, М.И. Андрущенко // Тиждень науки – 2016: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С. 205-206.

19. Холод А.В. Прогнозирование химического состава металлической матрицы и структуры высокохромистых сталей / А.В. Холод, ст.гр. ІФ-411м Р.М. Густера, ст.гр. ІФ-411м Е.А. Ишутинов, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов // Тиждень науки – 2016: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016.

20. Research of structure dispersability of esr ingot of die tool D2 steel grade, melted with inoculators addition / S.V. Davidchenko, A.L. Panchenko, I.M. Bilonik, A.S. Salnikov, P.A. Shibeko, A.G. Fedkov, S.S. Kazakov / Medovar Memorial symposium – 2016. – Kiev. Juny 7–10, 2016. – P. 91–94.

21. Hesse O. Abrasive Wear Resistance of High-Carbon Low-Alloy Steels After Isothermal Transformation of Metastable Austenite / O. Hesse, J. Liefeith, M. Kunert, A. Kapustyan, M. Brykov, V. Efremenko // The Ninth International Conference on Material Technologies and Modeling MMT-2016. – Ariel University, Ariel, Israel. July 25 -29, 2016. – V. 1. – P. 58-64.

22. Магда Е.С. Управление структурным состоянием наплавленного металла легированием и технологическими методами / Е.С. Магда, А.В. Холод, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов // Тиждень науки – 2016: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С. 221-222.

23. Андрущенко М.И. Исследование технологии восстановления и упрочнения штампов наплавкой с последующим науглероживанием / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // 9 всеукраїнська наук.-техніч. конфер. студентів, аспірантів та наукових співробітників "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Київ. – 2016.

24. Куликовський Р.А. Розробка термокомпресійних пристосувань для дифузійного зварювання блоку підсилювача автомату керування клапанами авіадвигунів / Р.А. Куликовський, ст.гр. ИФ-311м С.С. Сахно, І.А. Петрик, ст.гр. ИФ-312м О.А. Куртов // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Т. 2, (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 133-135.

25. Воробьев Ю.С. Использование алюминида титана для лопатки ГТД / Ю.С. Воробьев, Р.А. Куликовский, Н.Ю. Овчарова // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні», (Запоріжжя, 3-4 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2016 р. – С. 133-134.