Ви є тут

Головна

2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2018 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 24
З них за авторством молодих учених 5

1. Овчинников А. В. Титан в аддитивных технологиях / А. В. Овчинников, Т. Б. Янко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения. – Дніпро, 2018. – с. 217-221.

2. Куликовский Р.А. Технология изготовления облицовочных деталей пресс-форм для изготовления силикатного кирпича / Р.А. куликовский, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Т.А. Акрытова // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 184-186.

3. Андрущеко М.І. Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" – Чернігів, 10-12 травня 2018. – Т. 2. – С. 76-78.

4. Андрущенко М.І. Дослідження та розробка стандартних і спеціальних випробувань матеріалів на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Міжвузівський збірник "Перспективні технології та прилади" – Луцьк, червень 2018. – Луцьк: Луцький НТУ. – С. 6-16.

5. Билоник, И.М. Повышение стойкости прессовой оснастки для порошковой металлургии [Текст] / И.М. Билоник, А.Е. Капустян, Э.Я. Губарь // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 108-109.

6. Билоник, И.М. Электрошлаковая выплавка с дополнительным плазменно-дуговым подогревом расходуемого электрода [Текст] / И.М. Билоник, А.Е. Капустян, Э.Я. Губарь // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 109 – 111.

7. Волошин, М.П. Білоник І.М. Підвищення ефективності електрошлакового процесу шляхом плазмоводугового додаткового підігріву витратного електроду (повышение еффективности електрошлакового процесса путем плазменнодугового дополнительного подогрева расходного электрода) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

8. Буката М.А., Білоник І.М. Підвищення зносостійкості штампової оснастки шляхом фінішної плазмової обробки (повышение изностойкости штамповойоснастки путем финишной плазменной обработки) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

9. Овчинников О. В. О необхідності дослідження корозійної тривкості зварних швів спеченого титану / О. В. Овчинников, Т. О. Акритова, О. Є. Капустян // Тези доп. ХХ Міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. «Людина і Космос». – Дніпро, 11–13 квітня 2018. – С. 235.

10. Вовк А.О., Бриков М.М., Бережний С.П., Капустян О.Є. Дослідження зносостійкості наплавленого металу в натурних умовах гідроабразивного зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

11. Шумикин, С.А. Диффузионное насыщение титаном поверхности сталей [Текст] / С.А. Шумикин, А.Е. Капустян // Титан 2018: Производство и применение в Украине : международ. науч.-практ. конф., 11-13 июня 2018 г. : тезисы докл. – Киев : ИЭС им. Патона, 2018.

12. Семилет, Р.Е. Электрошлаковая наплавка валков горячей прокатки [Текст] / Р.Е. Семилет, С.А. Шумикин // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

13. Ткаченко, А.Н. Технологія збирання та зварювання розширювального баку трансформатора VI габариту [Текст] / А.Н. Ткаченко, С.О. Шумикін // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

14. Пантюшин О.А., Бриков М.М., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Вдосконалення технології дугового зварювання труб контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

15. Сирман А.С., Бриков М.М., Шумілов А.О. Розробка технології ремонту кузовних елементів автомобіля із застосуванням зварювання алюмінієвих сплавів / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

16. Лексиков В.О., Попов С.М. Дослідження процесу зношування гребного гвинта та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

17. Юхно В.А., Попов С.М. Проблема спрацьовування зубчатих коліс редукторів типу 4МЦ2С / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

18. Дорошенко Я.В., Попов С.М. Дослідження процесів зношування зуба вугільного комбайна та технології його зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

19. Рудов О.Е., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочої поверхні траків гусениць та розробка методики їх відновлення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

20. Суріков С.М., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації шестерні та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

21. Пікінер Я.Є., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочих поверхонь бурових долот та розробка технологій подовження їх строку служби / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

22. Ніколайчук Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації поршня у двигуні внутрішнього згорання та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

23. Коваль Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу зношування лопатки аеротурбіни та розробка оптимальних технологій зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

24. Антонюк Д.А. Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і тор- гівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — №1(41). — С.74-80.