Ви є тут

Головна

2018; 2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2019 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 36
З них за авторством молодих учених 20

1. Калинин Ю. А., Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Андрущенко М. И., Осипов М. Ю., Коротич Ю. С. Структура зон сплавления и термического влияния высокоуглеродистой низколегированной стали при ручной дуговой сварке с ускоренным теплоотводом // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХXVIII Международной научно-практической конференции (Харьков–Вена–Берлин–Астана, «30» января 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. — С.77-81.

2. Калінін Ю.А., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І., Шумілов А.О., Бриков М.М. Зносостійкість зони термічного впливу після зварювання з прискореним охолодженням високовуглецевої низьколегованої сталі // Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019), VI Всеукр. наук.-технічн. конф., Суми, 16-19 квітня 2019 р. – С.74.

3. Калинин Ю. А., Брыков М. Н., Ефременко В. Г. Обработка сварных соединений высокоуглеродистых сталей // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. - Вып. 6(50), Ч. 6. – С.22-24. (По материалам конференции «Актуальные научные исследования в современном мире», Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июня 2019г.)

4. Шумикін, С. О. Мікропроцесорне управління джерел живлення для зварювання [Текст] / С. О. Шумикін., І. А. Овчинникова // Металургія як основа сучасної промисловості. Т1 : тези доп. ХХІІІ наук.-практ. конф., 23 – 26 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 64.

5. Шумикін, С. О. Комп’ютерні технології в проектуванні технологічних процесів зварювального виробництва [Текст] / С. О. Шумикін // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнарод. наук.-практич. інтернет-конф., 4 – 5 квітня 2019 р. : Міжнародний електрон-ний науково-практичний журнал “WayScience”. – № 1 (3). – Дніпро, 2019. – С. 1347 – 1351.

6. Шумикін, С. О. Проблеми підвищення зносостійкості та терміну служби деталей машин в особливих умовах експлуатації [Текст] / С. О. Шумикін // «ADVANCED OF SCIENCE» : тези доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Discovery Science», 17 травня 2019 р. – Карлові Вари, Чехія : Skleneny Mustek, 2019. – С. 56 – 59.

7. Биковський О.Г., Лаптєва Г.М. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи. Тези докладу Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні» Polyweld – 2019. Київ, 23-24 травня 2019 р. с. 27-28.

8. Куликовський Р.А., Куртов О.А., Строгонов Д.В., Бережний С.П. Визначення меж параметрів процесу адитивного електродугового вирощування виробів з низьковуглецевих матеріалів / PolyWeld – 2019: збірник тез доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні», - К.: «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019р. – С. 62-63.

9. Строгонов Д.В., Куликовський Р.А. Особливості електродугового адитивного виробництва / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко А.М. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – 280 с.

10. Kapustian O., Akrytova T., Kulikovsky R., Brykov M., Andrushchenko M., Osipov M. Principles of the materials selection and creation having the self-reinforcing ability in the process of sustainable abrasive wearing / І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019»: Збірник тез. – Вінниця: ЕДЕЛЬВЕЙС. – 2019. – С. 205-206.

11. Акрытова Т.А. Исследование влияния свойств абразивных материалов на способность к самоупрочнению и интенсивность изнашивания сталей в различном структурном состоянии / Т.А Акрытова, О.Е. Капустян, М.Н. Брыков, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, И.В. Мягкий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. 14-16 травня 2019 р. Чернігів. Т. 2 – С. 86-88.

12. Акрытова Т.А. Исследования полноты превращения метастабильного аустенита в мартенсит деформации и степени упрочнения поверхности трения в зависимости от твердости абразива / Т.А. Арытова, М.И. Андрущенко, М.Н. Брыков, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Д.Е. Молочков // Підвищення надійності машин і обладнання. 1-а Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 квітня 2019 р. Кропивницький. – С. 83-84.

13. Овчинников О.В.Відновлення деталей гтд з титанових сплавів методами зварювання / В.В. Каякс О.Є. Капустян // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.33-34.

14. Капустян О.Є. Бітехнологія виробів з порошкового титану / Волчок І.П., Овчинников О.В // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.52.

15. Овчинников О.В.Дослідження впливу фракції сферичного порошку на його хімічний склад / А.А.Скребцов, О.В.Завгородній // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 70.

16. Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.

17. Биковський О.. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / Лаптева Г.М., Строгонов Д.В., Кононенко А.В. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 110-111.

18. Popov S., Shumikin S. Mathematical modeling of the aggregatic hardness of the surface layer of hardwearing chrome-boron alloys [Text] / S. Popov, S. Shumikin // Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: тези доп. XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08 – 10 жовтня 2019 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.144.

19. Акритова Т.О. Матеріали та технології зміцнення ножів сит для протирання вогнетримкої маси / Андрющенко М.І., Осіпов М.І., Капустян О.Є., Мягкий І.В. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 147-148.

20. Ігнатьєв О.О. Відновлення засипних апаратів на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» / Кондратюк В.М., Капустян О.Є. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 149.

21. Калинин Ю.А., Брыков М.Н., Петришинец И., Осипов М.Ю., Андрущенко М.И., Ефременко В.Г. Особенности разрушения высокоуглеродистой низколегированной стали с гетерогенной структурой // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 150 — 151.

22. Бережний С.П. Дослідження структури та властивостей інструменту, виготовленого зі сталі Р18 литтям у кокіль / Кононенко А.В., Фетісов Р.Ю. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 157.

23. Efremenko V.G. Mechanical properties of middle-carbon constructive steel with carbide-free lower bainite / Petryshynets I, Zurnadzhy V.I., Brykov M.N. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 165.

24. Бережний С.П. Паяння берилієвої бронзи / Урєкін Д. В., Савіних Д.М. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 197.

25. Овчинников О.В., Юхно В.А. Шалева Н.В. Дослідження впливу захисних газів в TIG процесі сплавлення активних металів. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - 33-35.

26. Акритова Т.О., Круглякова Д.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Методи визначення температури поверхні тертя.15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 35-36.

27. Строгонов Д.В., Кононенко А.В. Дослідження роботизованого адитивного наплавлення.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.37-38.

28. Фетісов Р.Ю., Бережний С.П. Виготовлення інструменту із стружки інструментальної сталі Р18.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С..38-40.

29. Савонов Ю.М., Стрелько А.Ю., Евангеліст К.І., Камель Г.І. Спеціальні інструменти для обробки гранітного каменя. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 40-42.

30. Савонов Ю.М., Жабіна Є.О., Рудик Н.Г., Камель Г.І. Вибір матеріалів для виготовлення деталей конічної трибосистеми. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 42-43.

31. Білоник Д.І. Отримання деталі спеціального кріплення з використанням електрошлакової технології. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 43-45.

32. Куликовський Р.А., Дудников О.С., Боренко О.О., Камель Г.І. . Виготовлення біметалевих листів зі зносостійким покриттям.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 45-46.

33. Куликовський Р.А., Білозуб Л.В., Жабіна Є.О., Камель Г.І. Виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - твердосплавними зернами покритих модифікатором. - С.47.

34. Нетребко В.В. Особливості формування карбідів у високохромистих чавунах. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 48.

35. Шумикін С.О. Комп’ютерне програмне забезпечення моделювання технологічних процесів у зварюванні (Computer software modeling of technological processes in welding). Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.49-51.

36. Савонов Ю.М., Куликовський Р.А. Корозійне розтріскування хромонікелевих нержавіючих сталей в агресивних середовищах.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 51-52.