Ви є тут

Головна

2019; 2018; 2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2020 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 39
З них за авторством молодих учених 10

1. Бриков М.М., Лебедєв В.О., Новіков С. В. Перспективи використання наплавлення з механічними коливаннями для отримання зносостійких шарів з градієнтною структурою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 23–24 вересня 2020 р.): у 3-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. Чернігів: ЧНТУ, 2020. Т. 3. С.36.

2. Popov S. Mathematical modeling of the aggregatic hardness of the surface layer of hardwearing chrome-boron alloys [Text] / S. Popov, S. Shumikin // Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: тези доп. XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08 – 10 жовтня 2019 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 144 – 145.

3. Попов, С.М. Багатокритеріальний підхід до аналізу визначення основних критеріїв зношування деталей [Текст] / С.М. Попов, С.О. Шумикін, І.М. Білоник, О.М. Захаренко // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 1048–1053.

4. Shumykin, S. Сomputer program for calculating the temperature s in metal dur ing arc welding [ Text ] / S. Shumykin, A. Kononenko // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 179–181.

5. Popov S. Technology for increasing abrasive wear resistance of parts of road construction machines [Text] / S. Popov, S. Shumykin, R. Sule // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (April 22-24, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 129–132.

6. Шумикін, С.О. Програмне забезпечення розрахунку температурного поля в металі при дуговому зварюванні стикового з’єднання пластин [Tекст] / С. О. Шумикін, А. В. Кононенко // Тиждень науки-2020 : тези доп. наук.-практ. конф., 13 – 17 квітня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 43–44.

7. Popov S. The process of contact interaction on the friction surface as for blades of coal fans [Text] / S. Popov, S. Shumykin, I. Mozgovaya // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (June 1-3, 2020). SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 178–181.

8. Нетребко, В.В. Особливості підготовки фахівців технічного спрямування [Текст] //Scientific and pedagogic internship “Problems and process of reforming education in the field of engineering sciences in Ukraine and EU countries”: Internship proceeding, November 4–Dec.13, 2019, Wloclawek, Republic of Poland. P. 94-97.

9. Нетребко, В.В. Руйнування високохромистих чавунів при абразивному зношуванні[Текст] // 80 МЕЖДУНАРОДНАЯ научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» (май 2020 г.). Днепр. С. 233-234.

10. Нетребко, В.В. Особливості руйнування високохромистих чавунів за гідроабразивного зношування [Текст] //International scientific and technical
conference “University science – 2020” may 2020, Mariupol. С. 151-152.

11. Netrebko, V. Improving the corrosion resistance of wearresistant cast irons / Netrebko V., Volchok I. // ХV International Conference Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials “CORROSION-2020” (the 461st event of the European Federation of Corrosion) (15-16 October 2020, Lviv). C. 64.

12. Савонов, Ю.М. Спосіб виготовлення біметалічного листа: «прокатний титановий лист-просічно-витяжний титановий листскловолокно» / Ю.М.Савонов, Г.І. Камель, О.О.Овчинников, Л. В.Білозуб // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 33.

13. Савонов, Ю.М. Обгрунтування вибору матеріалів для виготовления деталей конічних трибосистем промислового транспорту / Ю.М. Савонов, Г.І. Камель, М.Р. Филоненко, Л.В.Білозуб // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 35.

14. Куликовський, Р.А. Розробка процесу автоматичного зварювання кілець з титанового сплаву ОТ4-1 закритою стислою дугою / Куликовський Р.А., Камель Г.І., Овчинников О.О., Л.В.Білозуб // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 37.

15. Дуников, О.С., Розробка наплавочних матеріалів для ремонту дефектів лиття жароміцних сплавів / О.С. Дуников, Р.А. Куликовський, Г.І. Камель, Р.А.Кідун // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 38.

16. Акритова, Т.О. Вплив кількості кобальту в твердих сплавах на інтенсивніть абразивного зношування / Т.О. Акритова, О.Є. Кучин, А.Ю. Коба, В.Ю. Гусак, М.І.Анрущенко // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 40.

17. Бережний, С.П. Модифікування структури литого металу інструмента із стружки Р18 / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський, Р.Ю. Фетісов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability", 15-17квітня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020 – С. 92-93.

18. Бережний С. П. Технологія паяння берилієвої бронзи / С. П. Бережний, Д.В. Урєкін // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 44.

19. Фетісов, Р.Ю. Використання інокуляторів у вигляді стружки при виготовленні литого інструменту / Р.Ю. Фетісов, С.П. Бережний // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 45.

20. Нетребко, В.В. Особливості розробки зносостійких високохромистих чавунів для виробів, що експлуатуються у абразивному середовищі // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 47.

21. Попов С.М. Аналіз характеру контактної взаємодії поверхонь тертя ножів прес-ножиць / С.М. Попов, А.С. Казачков // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 48.

22. Попов С.М. Аналіз контактної взаємодії в умовах експлуатації ножа Грейдера та розробка технології зміцнення / С.М. Попов, Р. Суле // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.50.

23. Попов С.М. Аналіз характеру контактної взаємодії в умовах поверхонь тертя деталь – підшипник кочення, та розробка алгоритму зміцнення./ С.М.Попов, Б.О. Саєнко
// Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 52.

24. Попов С.М. Дослідження спрацьовування лопатки аеротурбіни та розробка оптимальної технології зміцнення / С.М. Попов, М.М. Котов // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 56.

25. Попов С. М. Аналіз напрямків підвищення експлуатаційної стійкості зубців ківшей екскаватора зі сталі 110Г13Л / С. М. Попов, А. В. Кононенко // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 57.

26. Биковський, О.Г. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Д.В. Строгонов // Збірник тез доповідей Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинирінг у зварюванні. PolyWeld-2019» (23-25 травня 2019 р.). С.27-28.

27. Биковський О.Г. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / О.Г.Биковський, Г.М. Лаптєва, Д.В. Строгонов, А.В. Кононенко // Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення
надійності та довговічності виробів» (07-10 жовтня 2019 р.) С. 110-112.

28. Антонюк К. І. Дуалізм безпеки споживання в Україні в контексті дивергенції економіки: мегарегіональний та регіональний вимір / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти : зб. мат. міжн. наук. конф. (Київ, 12.05.2020) / НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. [Електрон. Дані]. К., 2020. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/15.pdf. C. 57–60.

29. Антонюк К. І. Забезпечення безпеки споживання як передумова сталого розвитку України / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства та держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28–29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 361–365.

30. Антонюк К. І. Сутнісні характеристики та загрози системі забезпечення безпеки споживання в Україні / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: 2020 рік: мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (28–29 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. C. 13–16.

31. Antoniuk K. Changes in Consumption Trends in Ukraine in the Context of its Safety under COVID-19 / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // International economic and political relationships under COVID-19: experience of China and Ukraine: collection of international scientific works / National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". Кyiv, 2020. P. 24–30.

32. Куликовський Р.А. Формування задач для створення CAM/CAE підпрограм адитивного виробництва на основі дугових зварювальних процесів/ Р.А. Куликовський, Д.Є. Молочков, К.В. Красносельський, Ю.М. Савонов //Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (29-30 квітня 2020 р.). м.Чернігів. Том 2. С 47-49.

33. Андрущенко, М.І. Опір зношуванню твердих сплавів на основі карбідів вольфраму / М.І. Андрущенко, О.Є. Кучин, М.С. Григоренко // Наука-перші кроки: студентська науково-технічна конференція (Маріуполь, 22 квітня 2020). Маріуполь, 2020. С.160–161.

34. Акритова, Т.О. Принципи вибору хімічного складу метастабільного аустеніту в сталях і в наплавленому металі / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Д.Є. Міхайльонок // Університетська наука–2020: Міжнародна науково-технічна конференція (Маріуполь, 20 травня 2020). Маріуполь, 2020. С. 160-162.

35. Акритова, Т.О. Відновлення цементованих штампів пресс-форм наплавленням / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський, М.Ю. Осіпов //Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: X міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 29 – 30 квітня 2020). Чернігів, 2020. Том 2. С. 51-52.

36. Акритова, Т.О. Технологія зміцнення штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, // Прикладні науково-технічні дослідження: ІV Міжнародна науково-практична конференція (Івано-Франківськ, 1—3 квітня 2020). Івано-Франківськ, 2020. С. 127-128.

37. Акритова, Т.О. Вплив відпуску на ударну в’язкість інструментальної високохромистої сталі загартованої на мартенситну і аустенітну структури. Підвищення надійності машин і обладнання / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський // Increase of Machine and Equipment Reliability: Міжнародна науково-технічна конференція (Кропивницький, 15-17 квітня 2020). Кропивницький, 2020. С. 58-60.

38. Молочков, Д.Є. Вплив складу захисного газу на форму поперечного перерізу валика в процесі WAAM / Д.Є. Молочков, Р.А. Куликовський // ХIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–04 грудня2020року): матеріали конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – С. 492-493.

39. Anikin, P. Wire + Arc additive manufacturing automation control system architecture / P. Anikin, G.a Shilo, R. Kulykovskyi, D. Molochkov // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2020. – C. 7-9.