Ви є тут

Головна

Кафедра «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій» НУ «Запорізька політехніка» пропонує зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) до обговорення оновлені освітні програми (ОП):

Назва освітньо-професійної програми: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврат)

Ступінь: Бакалавр

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму

 

Назва освітньо-професійної програми: «Технологія та устаткування зварювання»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврат)

Ступінь: Бакалавр

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму

Назва освітньо-професійної програми: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Другий (магістратура)

Ступінь: Магістр

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму

 

Назва освітньо-професійної програми: «Технологія та устаткування зварювання»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Другий (магістратура)

Ступінь: Магістр

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Третій (аспірантура)

Ступінь: Доктор філософії

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму

Зауваження, побажання та рекомендації щодо покращення освітньо-професійних програм Ви можете надсилати за допомогою Google-форми або на електронну адресу kafedra_otzv@zntu.edu.ua.

Контактний телефон у разі виникнення запитань: +380(61)769-85-61.