Ви є тут

Головна

Головна

Під час воєнного часу навчання проводиться онлайн. Актуальний розклад та посилання на пари можна знайти у доданому файлі. 

За час існування кафедри її закінчила велика кількість здобувачів вищої освіти, більшість з яких займають високі посади у центральному апараті нашої держави та працюють у закордонних установах України. Також випускники факультету обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та приватних фірмах:
 

 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютулс", генеральний директор Тимчук Сергій Олександрович, 80978313213, адреса: 69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 145, оф. 21.
 • ФОП Бутенко. Адреса: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 3. Тел. 0676122471, e-mail: a1logisticsyanad@gmail.com
 • ФОП Москаленко Д.О. Адреса: 53200  м. Нікополь, вул. Патріотів України, 91, оф. 30 Тел. 0971829645e-mail: contact@dmtranslate.com
 • ФОП Березіна О.С. Адреса:  69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 18, оф. 11
 • ФОП Ворона І.В. Адреса: 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 26 а
 • ТОВ «ХЕДЖХОГ», 03110, м. Київ, просп. Лобановського Валерія, 39-А, оф. 3 Код ЄДРПО 43505509 
 • ПАТ «Запоріжтрансформатор» Адреса: 69600  м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3 Тел.: +38 (061) 270-39-00 Факс: +38 (061) 270-37-39 E-mail: office@ztr.ua
 • ПрАТ «УКРГРАФІТ» 69600, м. Запоріжжя вул. Північне шосе, 20 Тел. (довідка):   +38 (061) 289-51-09 Тел. (приймальня): +38 (061) 289-51-10 E-mail: graphite@ukrgrafit.com.ua
 • ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 69106, м. Запоріжжя, вул. Теплична 18, тел.: +38 (061) 289-82-00 E-mail: sitiz@ztmc.zp.ua
 • ФОП Ворона І.В., 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 26а
 • ПАТ «МОТОР СІЧ» м. Запорожжя, просп. Моторостроителей, 15 Тел.: (061) 7204409(061) 7205000 E-mail: motor@motorsich.com

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт вищої освіти відповідного рівня.
На кафедрі теорії та практики перекладу Гуманітарного факультету затвердженно Вченою радою НУ " Запорізька політехніка" такі ОПП:

 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 - Філологія, спеціалізація 035.041 - Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; галузі знань 03 Гуманітарні науки; Кваліфікація - магістр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 - Філологія, спеціалізація 035.041 - Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; галузі знань 03 Гуманітарні науки; Кваліфікація - бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 



 

 

 


До уваги здобувачів освіти

До уваги студентів 4-го курса!

16 червня 2022 р. відбудеться кваліфікаційний ексамен.

Тестові завдання будуть відкриті з 10 години.

З метою уникнення форсмажорних обставин,

велике прохання до студетів, які перебувають у Запоріжжі.

Для виконання тестового завдання в указаний час прибути до університету

(на кафедру) з відповідною оргтехнікою (ноутбук. телефон и т.п.).

 

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК КАФЕДРИ ЕЕА

 

Проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Електричні та електронні апарати»

Проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Електричні та електронні апарати»

Проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

 


ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

 

Кафедра "Електричні та електронні апарати" є єдиною в університеті, яка  гармонійно поєднує якісну вищу освіту з вільним володінням англійської мови.
За освітньою програмою "Електричні та електронні апарати" ведеться набір в окрему групу (єдину в університеті) з англійською мовою навчання.
 
Студенти, що навчаються у цій групі на безкоштовній основі набувають:
1. Додаткового навчання поза планом (4 години на тиждень) з англійської мови, результатом якого є  вільне володіння англомовною  лексикою.
2. Навчання у повному обсязі фундаментальних та фахових дисциплін англійською мовою, з опануванням англомовної технічної термінології.
3. Підготовку та захист курсових, дипломних та магістерських робіт з використанням англомовної технічної термінології та лексики.
 

 

 

 


НАКАЗИ ЩОДО ДИПЛОМУВАННЯ МАГІСТРІВ

Графік виконання магістерськіх робіт.

Наказ про затвердження тем магістерськіх робіт.

 

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У ЗАХОДІ "КАНІКУЛИ ІЗ ЗАПОРІЗЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ"

Викладачі кафедри Електричні та елетронні апарати взяли участь у заході "Канікули із Запорізькою політехнікою". На майстер-класі "Основи сучасного 3D друку" учні десятих класів мали можливість ознайомитись із застосуванням 3D друку для прототипування та виробництва деталей електротехнічних пристроїв; будовою FDM 3D принтерів, матеріалами, що використовуються дляк друку; особливостями технології FDM друку та підготовки моделі до друку. Також в рамках заходу проведений ряд лекцій на тему "Електричні апарати на службі людства", на яких в цікавій формі розкриті призначення та функції, які виконують різноманітні електричні та електронні апарати у промисловості та в побуті.

 

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ БАКАЛАВРІВ 

Захист дипломних проєктів бакалаврів відбудеться 04.06
 
Подключиться к конференции Zoom
 
Идентификатор конференции: 796 3632 1906
Код доступа: 0Qdvwr

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ТА МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР ІЗ РОЗГЛЯДУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДОМОРОЩИНА С.В.

Засідання кафедри Електричних та електронних апаратів відбудеться 18.05.2021 об 11.00.

Подключиться к конференции Zoom
 
 
Идентификатор конференции: 796 3632 1906
 
Код доступа: 0Qdvwr
 
Міжкафедральний семінар із розгляду дисертаційної роботи Доморощина С.В. "Удосконалення методів прогнозування ризиків порушення роботи розподільчих пристроїв високої напруги" відбудеться о 12.00.
 

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Викладач

День проведення консультації

Час проведення консультації

Ауд.

Афанасьєв Олексій Іванович

Понеділок, Четвер

10:30

224

Алексієвський Дмитро Геннадійович

Середа

13:25:14:45

Дізнатись в ауд. 221

Антонова Марина Володимирівна

Понеділок, Четвер

12:00-14:00

520

Близняков Олександр Вікторович

Понеділок, Четвер

11:00-13:00

218

Василевський Володимир Валентинович

Вівторок, Четвер

11:00-13:00

226а

Жорняк Людмила Борисівна

Понеділок, Середа

13:25-14:45 (Пн.) 11:55-13:15 (Сер.)

226а

Каплієнко Олександр Олегович

Вівторок, Середа

10:00-11:25

Дізнатись в ауд. 221

Коцур Михайло Ігорович

Вівторок

13:25-14:45

15:05-16:25

Дізнатись в ауд. 221

Поляков Михайло Олексійович

Вівторок, Четвер

10:00-12:00

218

Скрупська Людмила Степанівна

Середа, Четвер

11:55-13:15

520

Снігірьов Володимир Максимович

Вівторок, Четвер

10:00-12:00

221

Шило Сергій Іванович

Вівторок, П’ятниця 

12:00-13:00

Дізнатись в ауд. 221


ВІТАЄМО!

14 січня 2021 р.в НТУ "ХПІ" відбувся захист кандидатської дисертації ст. викладача кафедри "Електричні апарати" Король О.Г. на тему "Удосконалення системи форсованого керування електромагніта вакуумного контактора за допомогою електронної системи" за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати, науковий керівник проф. Клименко Б. В. У засіданні спеціалізованої вченої ради в якості офіційного опонента прийняла участь доцент кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка", к.т.н. Жорняк Л.Б. Вітаємо Олену Геннадіївну з успішним захистом!

 

 


УЧАСТЬ КАФЕДРИ У МІСЬКОМУ STREAM-СВЯТІ "АВІАФЕСТ"

23 грудня 2020 р. в рамках міського STREAM-свята "Авіафест" викладачем кафедри електричних та електронних апаратів Василевським В.В. був проведений майстер-клас "3D друк - це просто!".

 

Протягом заходу діти мали можливість ознайомитись із конструкцією сучасних FDM 3D принтерів та основними принципами 3D друку.


ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ МАГІСТРІВ

Підключитись до конференції ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/79636321906?pwd=MWZBaDdMMHBDdUZ6V0o3YXIveVpEQT09



Ідентифікатор конференції: 796 3632 1906

Код доступу: 0Qdvwr


ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наказ від 06 листопада 2020 р. Про затвердження тем, керівників та консультантів магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Згідно з наказом про запровадження рекомендацій по реалізації процесу дистанційного дипломування № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» підготовка документів до захисту та сам захист буде проводитись за наступними етапами:

1. Студент готує розділи дипломного проекту та проводить консультації з керівником дипломного проекту, та керівниками з розділів економіки та охорони праці згідно наказу НУ "Запорізька політехніка" №93 від 06.03. 2020р. за допомогою електронної пошти або за допомоги інструментарію "Система дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка". Титульна сторінка та завдання на дипломний проект повинні відповідати затвердженим в НУ "Запорізька політехніка" формам 24 та 25 (https://zp.edu.ua/novi-blanki-zntu), а також проводить перевірку на наявність академічного плагіату.

2. Після схвалення керівників за розділами дипломної роботи, керівник дипломного проекту проводить нормоконтроль за ДЕСТ 3008-2015 пояснювальної записки та креслень, що є додатком до дипломної роботи.

3. Після виправлення всіх зауважень студентом з нормоконтролю, керівник дипломної роботи готує відгук керівника з дипломної роботи та згідно з наказом № 117 від 06.05.2020р. самостійно направляє пояснювальну записку з додатками до рецензента. Рецензент готує рецензію на пояснювальну записку та на креслення, та надає її керівнику. Рецензія формується згідно затвердженої в університеті форми 31 (https://zp.edu.ua/novi-blanki-zntu)

4. Після рецензування пояснювальної записки та креслень, студент з керівником готує наступні документи:

4.1. Заява про прийняття до ЕРАТК НУ "Запорізька політехніка" (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі PDF з наявністю по можливості підпису студента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: zayava_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf ( де ХХХХ- шифр групи, наприклад Е416; YYY – Прізвище студента, наприклад Ivanov; Y.Y – ініціали студента, наприклад: I.I.)

4.2 Декларація про дотримання академічної доброчесності (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі PDF з наявністю по можливості підпису студента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: deklar_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf.

4.3. Форма опису дублінського ядра (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі DOC. Назва документу повинна бути у формі: DC1_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc.

4.4. Пояснювальна записка у єдиному файлі у форматах DOC та PDF, креслення формату А1 у одному або декількох файлах формату PDF. Назва пояснювальної записки повинна бути у формі: PZ_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc. та PZ_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf. Назва файлів креслення повинна бути у формі: KR_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., або якщо декілька файлів KR1_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR2_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR3ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR4_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf.

4.5. Відгук керівника у форматі PDF з наявністю по можливості підпису керівника у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: vidguk_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf

4.6. Рецензія у форматі PDF з наявністю по можливості підпису рецензента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: rez_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf

4.7 Протокол з аналізу ступеня унікальності кваліфікаційної (дипломної) роботи, що надає керівник дипломного проекту у форматі DOC. Назва документу повинна бути у формі: PAAD_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc.

Комплект документів у повній відповідності за п.4.1. – п.4.7. повинен бути доданий до архіву у форматі ZIP та завантажено до "Системи дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка" (Moodle) до розділу кафедри «Електричні та електронні апарати» за назвою Дипломування ( бакалавр 2020). Керівник дипломного проекту підтверджує відповідність документів, та залишає коментар під завантаженням відповідного пакету документів студента.

5. Після завантаження пакету документів до "Системи дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка", завідувач кафедри проводить перевірку на відповідність наданих документів, перевірку на академічну доброчесність, та перевіряє наявність академічної заборгованості студента. Після перевірки на академічну доброчесність завантажує до розділу «Дипломування (бакалавр 2020) протокол з аналізу ступеня унікальності кваліфікаційної (дипломної) роботи, що надає керівник дипломного проекту у форматі PDF.

Після виконання всіх вимог наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» призначає студенту час дистанційного захисту в встановлений строк за допомогою ПЗ "ZOOM". Список студентів, день та час проведення захисту студентом дипломного проекту буде розміщено у розділі «Дипломування (бакалавр 2020) з даними щодо підключення до системи.

6. Терміни та строки захисту та розгляду пакету документів

6.1. Пакет документів повинно бути завантажено до 22.05.2020р.

6.2. Захист дипломних проектів з 25.05.2020р. по 5.06.2020р.

 

Інформацію щодо завантаження, установки та налаштування ПЗ "ZOOM" можна отримати за наступними посиланнями.

на персональному комп'ютері:

https://www.youtube.com/watch?v=nlNaiWPzkSA

https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek

на смартфоні:

https://www.youtube.com/watch?v=av8Ezn_oz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=53iDHEfHEFA

Після проведення захисту, завідувач кафедри виставляє оцінку за 100 бальною шкалою в "Системі дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка", яка була встановлена екзаменаційною комісією під час захисту

Після проведення терміну обмежувальних заходів студент подає секретарю відповідної ЕК повний комплект усіх документів на паперовому носії (включаючи скріншот результатів перевірки роботи спеціальними онлайн сервісами з визначенням ступеня унікальності роботи) та підписаний ним, керівником, нормоконтролером, рецензентом).

Увага!

Додатки до наказу № 117 від 06.05.2020р можна завантажити за наступним посиланням: https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2020/Nakaz_N117_vid_06.05.20_dodatky.docx


ВІТАННЯ!

26 квітня відзначає свій ювілей завідуючий кафедрою "Електричні і електронні апарати", доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, заслужений винахідник УССР Андрієнко Петро Дмитрович.

Вельмишановний Петро Дмитровичу! Колектив викладачів, співробітників та студентів кафедри електричних та електронних апаратів щиро вітає Вас з нагоди ювілею. Ваш життєвий шлях є взірцем сумлінної та плідної праці на користь Вітчизні, що відзначено орденами «Трудового Червоного Прапора», «За заслуги ІІІ ступеню», медалями і чисельними почесними грамотами та подяками.

Широко відомі Ваші особисті людські якості, що поєднують вимогливість і принциповість керівника з толерантністю та високою порядністю, незмінну наукову культуру і такт з вмінням відстоювати свої наукові погляди і життєві цінності.

Ми впевненні, що Ви і надалі збережете творчу наснагу та кращі свої якості; ще зможете досягти нових звершень у науково-педагогічній діяльності  для розвитку енергетичної галузі та процвітання держави України.

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Живіть довго, в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!


Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Електричні машини та апарати»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році” № 1580 від 17.12.2020 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Електричні машини та апарати» відбувся на базі кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 16-17 березня 2020 року.

В олімпіаді прийняли участь студенти кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка" Озірський В.М., Филимоненко А.В., Гончаренко Д.В. під керівництвом доц. Жорняк Л.Б.

У якості членів журі ІІ етапу олімпіади виступили завідувач кафедри електричних машин НУ "Запорізька політехніка" Яримбаш Д.С та викладач кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка" доц. Жорняк Л.Б.

Через неможливість очного проведення ІІ етапу олімпіади 13-15 квітня 2020 р. з причини продовження загальнонаціонального карантину у межах України та недоцільність його перенесення на осінній семестр 2020 р., Оргкомітетом навчального закладу (КрНУ) прийнято рішення щодо його проведення у режимі онлайн.

Робота журі олімпіади в режимі онлайн

 


Науково-практична конференція "Тиждень науки 2020"

Згідно з наказом №95 від 20.03.2020 засідання секції "Електричні і електронні апарати" проведено на кафедрі електричних та електронних апаратів в заочному вигляді. З програмою конференції та доповідями учасників можно ознайомитись нижче.

Тези доповідей учасників секції "Електричні і електронні апарати" науково-практичної конференції "Тиждень науки 2020"

 


ДВОДЕННИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З РОЗРОБКИ ІНСТРУМЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ВТІЛЕННЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Доцент кафедри електричних та електронних апаратів Жорняк Л.Б. прийняла участь у дводенному семінарі-практикумі з розробки інструментів  та рекомендацій втілення  «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», який відбувся у м. Київі 12-13 березня 2020 року. Організатором заходу виступила Британська Рада в партнерстві з Міністерством освіти та науки України.

Дводенний семінар - практикум мав на меті ознайомити університети з Концептуальними засадами більш детально, роз’яснити окремі положення та сфери відповідальності різних структур, обговорити та напрацювати інструменти, а також спланувати розробку рекомендацій.


До уваги здобувачів вищої освіти

Увага! У зв'язку з поточними змінами представлена інформація може оновлюватися та доповнюватися

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину і переведенням навчання у дистанційну форму викладачами кафедри розробляються та доповнюються електронні ресурси за дисциплінами, що викладаються, з використанням Google-сервісів, платформи Moodle та ін.

Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра з електромеханіки студентами всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (даний документ знаходиться на доопрацюванні, за всіми питаннями звертатись до керівників дипломних проєктів (робіт)).

Наказ №93 від 20.03.2020 про затвердження тем, керівників та консультантів дипломних проектів студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Щоденні консультації для студентів з дисципліни ЕМАА відбуваються з 13.00 до 16.00 години за адресою zproton@zntu.edu.ua

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами з англійською мовою навчання при вивченні дисципліни «Електромеханічні апарати автоматики»

Електромеханічні апарати автоматики. Навчальний посібник

Консультації щодо дипломних проектів бакалаврів доц. Жорняк Л.Б. відбуваються щоденно з 13.00 до 16.00 години за адресою zproton@zntu.edu.ua

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-317:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: n6bsyo3

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-217:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: pcw2b4y

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-819сп:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: 43qvrmm

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Основи силової електроніки", гр. Е-417, Е-418сп, Е-417а, Е-817, Е-818сп:

код доступу у веб сервісі Google Classroom:  x53oahk

Для участі у дистанційоному навчанні струдентів гр. Е-419м, У-819м за дисциплінами :

1. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів"

2. "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем"

необхідно відправити заявку для реєстації  викладачу за адресою: kotsur_m@ukr.net

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Основи теорії електричних апаратів":

https://drive.google.com/open?id=1Lv0FYi4IU6-dF8uZhq4baEcq9TzQtHFP

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни  "Експлуатація електричних та електронних апаратів":

https://drive.google.com/open?id=1Yu63P0KPvLG5ay7YBpJSGg2rt0wJhXzC

Отримати консультацію викладача можно онлайн: blizn1953@gmail.com

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів" для студентів з англійською мовою навчання групи Е-426а:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: ih3sl4x

Методичні вказівки до лабораторних робіт: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5080

Методичні вказівки до самостійної роботи: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5082

 


Вітаємо!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 18-21 березня 2019 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини та апарати”, в якому прийняли участь студенти кафедри під керівництвом доц. Жорняк Л.Б. з такими результатами:

 • Зацерковний Даниїл Романович - диплом за II місце в особистому заліку у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати»
 • Назаренко Євгеній Вікторович - грамота "За глибокі знання електричних апаратів"

Результати участі студентів кафедри в Підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в секції «Гірська електротехніка та електромеханіка», м. Кривий Ріг


УВАГА!

Завершено проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Електричні та електронні апарати"

Експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

 

 


Підсумки міжнародного симпозіуму "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018)"

25-26 жовтня в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" відбувся міжнародний симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018в якому прийняли участь викладачі та студенти кафедри електричних та електронних апаратів ЗНТУ. Під час проведення симпозіуму були представлені наступні доповіді:

1. Жорняк Л.Б., Зінченко С.В. "Дослідження та аналіз ізоляційних властивостей внутрішньої ізоляції високовольтних трансформаторів струму"

2. Бринько В.В., Жорняк Л.Б. "Дослідження теплового стану пристрою розподілу низької напруги КТП 630 кВА"

3. Афанасьєв О.І., Скорик С.В., Чорний Д.В., Беляєв С.І. "Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму"

4. Волкова О.Г., Жорняк Л.Б. "Наукові дослідження по програмі Horizon 2020"

 


ВІТАЄМО!

Студенти кафедри під керівництвом доц. Жорняк Л.Б. прийняли участь у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати» з такими результатами

 • Баслик Євген Олександрович - диплом за III місце в особистому заліку у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати»;
 • Чепурной Владислав Іванович - грамота за критичне мислення  у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати;
 • Яковенко Роман Валерійович грамота за високі знання електричних апаратів  у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати.

 


У жовтні 2017 року відбулась  екскурсія студентів ЕТФ на Ботієвську вітроелектростанцію

Учасники екскурсії

Обговорюємо побачене

Обговорюмо побачене 2

Тут виробляється "зелена" електроенергія

 

 

 

травень 2022
3 травня 2022 р.  доценти Кукліна Т.С., Журавльова С.М, Корнієнко О.М., Бєлікова М.В, професор Шелеметьєва Т.В. прийняли участь у работі онлайн наукового круглого столу «Вплив російського вторгнення в Україну на світовий туризм та майбутнє туристичної професії» на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства; Національної туристичної організації України та ін. Головні тези  спікерів: найважливіше – це безпека туристів; в майбутньому буде розвиватися солідарний туризм – до України будуть приїзжати люди, які захочуть побачити людей в Україні, підтримати їх: Stand with Ukraine. На територіях Західної України, куди переїхали тимчасово вимушені переселенці, студенти для отримання практичних навичок будуть проводити екскурсії на волонтерських засадах, звідси назва «волонтерський туризм». Отже, вищу освіту треба орієнтувати на надання студентам спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» на отримання навичок прийому туристів за міжнародними стандартами якості.
20 травня 2022 р. доцент Бєлікова М.В. взяла участь у Всеукраїнському круглому столі на тему «Музейна культурна спадщина України в умовах військового урбіциду» з нагоди Міжнародного дня музеїв за участю працівників музеїв, громадських організацій, провідних фахівців туризмознавства. Географічний факультет КНУ ім. Т.Шевченка організував зустріч з обговоренням проблеми збереження музейних колекцій в умовах війни та можливості залучення допомоги у відновленні діяльності музеїв.
21 травня 2022 р. кафедрі туристичного, готельного та ресторанного бізнесу виповнилося 15 років. Ми досвідчені і маємо великий досвід за плечима, але достатньо молоді, щоб змінюватися згідно потреб наших студентів. Вітаємо викладачів та студентів!
29 травня 2022 р. о 12-00 на Дні відкритих дверей факультет міжнародного туризму та економіки провів онлайн зустріч: відео зустрічі розміщено на сайті університету. У відео ви можете узнати о перевагах навчання на спеціальностях кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу.
квітень 2022
21 квітня 2022 р. завідувачка кафедри, професор Зайцева В.М., доценти Кукліна Т.С., Цвілий С.М., Гурова Д.Д., Мамотенко Д.Ю. взяли участь у вебінарі на тему «Як захистити та зберегти своїх працівників. Найпоширеніші питання у воєнний час». Експертна зустріч продовжила серію навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Програми розвитку ООН та Європейського Союзу в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
28 квітня 2022 р. доценти Цвілий С.М., Бєлікова М.В., Журавльова С.М. пройшли дистанційний тренінг від ITeachers Meet-Ups «НАВЧАТИ ТА НАВЧАТИСЬ В УМОВАХ ВІЙНИ – НАШІ СИЛИ І ВИКЛИКИ» (м. Львів) та отримали сертифікати. Головні тези тренінгу: адекватний моніторинг студентів, враховуючи їх місцезнаходження (безпечне/небезпечне місце підчас війни, доступність та якість Інтернету для синхронного та асинхронного навчання); більш гнучкі взаємодії студентів і викладачів в різних каналах комунікації; для збереження психічного та фізичного здоров’я викладачів і студентів треба мати реалістичні цілі та очікування, визначати межі відповідальності, планувати діяльність для викладача і студента.
березень 2022
Куратори разом зі студентами з перших днів військової агресії активно займаються волонтерською діяльністю, зокрема при міському волонтерському штабі. Згодом планується підписання Меморандуму.
З 14 по 27 березня 2022 р. відповідно до розпорядження голови Запорізької військово-цивільної адміністрації освітній процес у Запорізькій області призупинено. В університеті продовжено канікули.
З 28 березня 2022 р. відновлено освітній процес у дистанційному асинхронному режимі. Використовується Система дистанційного навчання Національного університету «Запорізька політехніка» на навчальній платформі Moodle для асинхронного навчання та синхронно відбуваються лекційні та практичні заняття в Google Meet/Zoom. Ідентифікатори конференцій викладачів кафедри знаходяться на сайті університету.
Лютий 2022
2 лютого 2022 р. – для 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» розпочалася установча сесія.
7 – 10 лютого 2022 р. професор Шелеметьєва Т.В. та доценти Цвілий С.М., Бут Т.В., Бєлікова М.В. опанували цикл навчальних вебінарів з наукометрії: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science» від консалтингової компанії «Наукові Публікації». Учасники цикли отримали сертифікат міжнародного зразка на 1 кредит ECTS.
10 лютого 2022 р. напередодні Дня закоханих проведено інтелектуально-розважальну гру Head-Sharing "Love is..." із 8 раундів запеклої боротьби і перемогу отримали наші першокурсники спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 2 і 3 місця – за командами спеціальності «Туризм».
З 14 лютого 2022 р. згідно наказу в.о. ректора освітній процес за всіма формами навчання в університеті здійснюватиметься у дистанційному форматі з можливістю проведення консультацій в очному форматі
14 лютого 2022 р. першокурсники спеціальності «Туризм» за підтримки куратора Бут Т.В. Литвиненко Н., Рус'єв Д., Толочко В. допомагали в організації заходу від засновника фестивалю ГогольFest Троїцького В. на тему: «Театр життя» у Туристичному інформаційному центрі. Одним з важливих меседжів лекції стали слова, що необхідно створювати власний якісний культурний продукт, який зможе стати візитівкою Запоріжжя та репрезентуватиме наше місто на всеукраїнському рівні.
19 – 20 лютого 2022 р. під час карантину практичні заняття з «Організації анімаційних послуг» для студентів МТЕ-411 спеціальності «Готельно-ресторанна справа» проводилися старшим викладачем Булатовим С.М. за підтримки куратора Кукліної Т.С. просто неба. Катання, ігри, смаколики зробили цей день для студентів просто неймовірним.
21 лютого 2022 р. вітаємо з Міжнародним днем гідів. Цього року доцент Бєлікова М.В. стала членом громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» та взяла участь разом з іншими гідами з цієї нагоди в урочистостях в ТІЦ м. Запоріжжя. Першокурсники спеціальності «Туризм» Литвиненко Н., Ковальський В., Маракіна В., Позняк В. створювали настрій свята в ТІЦ i зробили це бездоганно. В майбутньому хтось з них зможе обрати таку професію: сьогодні робота гідів є однією з найважливіших в туризмі.
З 26 лютого по 13 березня 2022 р. відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 р. №1/3277-22 «Про організацію освітнього процесу» та наказом ректора по університету №60 від 25.02.2022 оголошено канікули для здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» із подальшим коригуванням графіку навчального процесу.
січень 2022
5 січня 2022 р. наші першокурсники спеціальності «Туризм» Литвиненко Н., Тихенко Л., Пінчук К., Маракіна Н. за підтримки куратора Бут Т.В. взяли участь в організації «Різдвяного бранчу» у Туристичному інформаційному центрі (ТІЦ, Соборний 151). На бранчі підприємці презентували свою продукцію з дегустацією вина, сирів, равликів тощо.
24 січня 2022 р. розпочалася екзаменаційна сесія для студентів 1 – 3 курсів заочної форми навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». З 31 січня для 1 – 2 курсів розпочалася установча сесія.
грудень 2021
2 грудня 2021 р. учасник гуртка «Обґрунтування напрямків розвитку туристичних ресурсів України» Назарчук К.О. під керівництвом Бут Т.В. підготувала тези та отримала сертифікат  учасника V Ювілейної учнівсько-студентської конференції «Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни», м. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова.
10 грудня 2021 р. для учасників наукового гуртка «Регіональний розвиток сталого туризму в Запорізькій області», магістрів спеціальності 242 «Туризм» та інших студентів кафедри ТГРБ дуло проведено відкриту лекцію-зустріч з директором комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр» Каніщєвим О. та начальника відділу туристичного обслуговування Єфременковою А. Були обговорені актуальні питання щодо результатів роботи та плану розвитку ТІЦ у місті Запоріжжі як ефективного інструменту управління сферою туризму та курортів у регіонах.
10 грудня 2021 р. доценти Гурова Д.Д., Цвілий С.М. взяли участь у Науково-практичному круглому столі «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», м. Хмельницький (0,2 кредити ЄКТС, 6 годин).
Впродовж 2021 р. 15 студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» прийняли активну участь у міжнародному проекті від Міжнародної організації міграції за підтримки уряду Японії щодо протидій продажу людей. Студенти виступили в ролі коучерів, провели понад 30 онлайн зустрічей: отримали 550 сертифікатів і гарні подарунки від партнерів. ПОДОРУЖУЙ, ПРАЦЮЙ, НАВЧАЙСЯ – БЕЗПЕЧНО.
Впродовж 2021 р. учасники гуртка «Інноваційний розвиток туризму: світові досягнення та вітчизняний досвід» за керівництвом к.е.н., доцента Гресь-Євреіновоі С.В. підготували тези та отримали сертифікати на різних  науково-практичних конференціях, зокрема у Міжнародній науково-практичній конференції у Тампере 7 грудня 2021 р.
листопад 2021
11 листопада 2021 р. відбулася відкрита лекція на тему «Інформаційна гігієна. Як розрізнити правду, фейки і маніпуляції», яку провів журналіст «Радіо Свобода» Євген Солонина. На лекції було розкрите питання різновидів неправдивої інформації, від простої брехні до рівня гібридної війни, а також методи перевірки інформації та протидії фейкам.
28 – 29 жовтня 2021 р. викладачі та студенти кафедри взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», м. Умань
У листопаді 2021 р. студентки магістратури, учасниці наукового гуртка «Регіональний розвиток сталого туризму в Запорізькій області» Біленко М., Мискіна Є , Дуплій А. під керівництвом професора кафедри Шелеметьєвої Т.В. підготували наукові роботи та прийняли участь у першому (вузівському) турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу у секції «Туризм» та отримали Грамоти за здобуті місця. Біленко М. рекомендована до участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу у секції «Туризм».
16 – 17 листопада 2021 р. студенти 3-го курсу спеціальності «Туризм» разом із викладачами кафедри взяли участь у I Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», м. Старобільськ.
18 листопада 2021 р. відбулася відкрита лекція для студентів київського ресторатора Олегом Красносельським на тему «Ресторанний бізнес: плюси і мінуси». Спікер розповів про складнощі ведення бізнесу під час пандемії коронавірусу, як вплинули локдауни на ведення бізнесу, які втрати понесли ресторатори в ці нелегкі часи.
жовтень 2021
13 жовтня 2021 р. учасники гуртка «Залучення музеїв до туристично-екскурсійного обслуговування в Україні та світі» Валяєва С., Козачок К., Нескоромна А. під керівництвом доцента Бєлікової М.В. підготували тези та отримали сертифікати учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України», м. Київ. Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Дзюба О., Лисенко А. під керівництвом доцента Журавльової С.М. та Дрьоміна Я., Сьоміна М., Плотнікова Х. відповідно старшого викладача Каптюх Т.В. провели апробацію своїх досліджень шляхом їх публікації в збірнику тез цієї конференції.
15 – 16 жовтня 2021 р. викладачі кафедри взяли участь в установчій сесії проекту «Громадяни майбутнього», який реалізується ГО "New Vision" під патронатом США.
В жовтні 2021 р. багато студентів опановують неформальну освіту шляхом навчання на безкоштовних платформах, зокрема дистанційний курс навчання «Туристичні гіди» від National Tourism Organization of Ukraine; платформа Proetheus від Національної туристичної організації України проходили курси, «Технології індустрії гостинності для керівників», «Технології індустрії гостинності для персоналу», «Управління якістю та безпекою в туризмі». Результати навчання було перезараховано до відповідних дисциплін.
26 жовтня 2021 р. учасниця гуртка «Регіональний розвиток сталого туризму в Запорізькій області» студентки магістратури Дуплій А. під керівництвом професора кафедри Шелеметьєвої Т.В. підготувала тези та отримала сертифікат учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика», м. Львів.
27 – 29 жовтня 2021 р. викладачі та студенти кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Механізми управління розвитком територій», яку проводив Поліський національний університет (м. Житомир).
вересень 2021
1 вересня 2021 р. вітаємо студентів з початком нового навчального року та чекаємо усіх студентів на парах. Розклад занять завантажено у Moodle.
01.09.2021 р. укладено Меморандум про співпрацю між Комунальним підприємством «Туристичний інформаційний центр» Запорізької міської ради та кафедрою туристичного, готельного та ресторанного бізнесу щодо співробітництва в галузі розвитку туризму. Мета Меморандуму – планування, організація, реалізація спільних дій та інтересів сторін в контексті взаємного бажання зміцнювати співробітництво з розвитку туристичної галузі.
16 вересня 2021 р. студенти 3-го курсу спеціальності «Туризм» разом із викладачами кафедри взяли участь у Всеукраїнському круглому столі «Екологічна безпека держави» за підримки International Technology Transfer Association. На круглому столі обговорювалися питання впливу негативних екологічних тенденцій на рекреацію і туризм Запоріжжя.
22 вересня 2021 р. відбулася перша гра серії інтелектуальних ігор «BRAINSTORM», які плануються регулярно проводити кафедрою туристичного, готельного  та ресторанного бізнесу. У грі взяли участь три команди – збірні команди студентів 2-го і 3-го курсів спеціальності «Туризм», 2-го курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Керівники наукових гуртків – «Країнознавство» – Гурова Дар’я Дмитрівна, «Готельний бізнес» – Журавльова Світлана Миколаївна, «Готельно-ресторанний бізнес» – Кукліна Тетяна Сергіївна – підготували цікаві питання, на які було не так легко відповісти. За результатами гри перше місце зайняла команда «Котики» – 2-й курс «Туризм». Друге і третє місце розділили команди «Діаманти Політехніки» – 2-й курс «ГРС» і «Чайка, вихована вовками у пустелі» – 3-й курс «Туризм». Студенти отримали сертифікати.
23 вересня 2021 р. знов почалося дистанційне навчання у асинхронному режимі. Використовується Система дистанційного навчання Національного університету «Запорізька політехніка» на навчальній платформі Moodle для асинхронного навчання та синхронно відбуваються лекційні та практичні заняття в Google Meet/Zoom. Нагадуємо, ідентифікатори конференцій викладачів кафедри знаходяться на сайті університету.
27 вересня 2021 р. жовта зона не завадила святкуванню Міжнародному дню туризму. На свіжому повітрі, у Дубовому гаю, студенти 1 і 2-го курсів спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» показували своє вміння готувати перші страви, збирання палаток і співання пісень. Приєдналися 3-й і 4-й курс. Було смачно та весело.
травень 2021
Протягом всього місяця згідно з плану проведення туристичних походів вихідного дня під керівництвом старшого викладача Булатова С.В. було проведене: 1. Триденний похід на байдарках запорізькими плавнями. Студенти набули нових навичок та вмінь з техніки безпеки на воді і під час руху, встановлення наметів, готування їжі та ін. В ході заходу були виявленні лідери в групах. 2. Заняття зі скелелазіння: засвоєно правила скелелазіння та страховки. 3. Заходи зі спортивного орієнтування. Завдання – знайти контрольні пункти і прийти першим до фінішу. Першим трьом були видані Грамоти і призи. 4. Марафон на каяках навколо о. Хортиця за один день. Метою заходу було виявлення кандидатів на участь у змаганнях, які проводить Red BULL.
квітень 2021
22 квітня 2021 р. відбулася щорічна конференція «Тиждень науки-2021». Студенти порадували своїми доповідями на актуальні питання сьогодення. Дуже сподіваємося, що наступного року конференція відбудеться в оффлайн форматі.
22 квітня 2021 р. викладачі Цвілий С.М., Кукліна Т.С., Гурова Д.Д. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку господарюючих суб'єктів в умовах турбулентності». Разом із колегами з України, Болгарії, Польщі, Білорусі, Словаччини, Литви та Канади обговорювали важливі питання сьогодення та подальшого розвитку наукових досліджень.
березень 2021
З 29.03. по 09.04. 2021 р. почалося дистанційне навчання у асинхронному режимі. Використовується Система дистанційного навчання Національного університету «Запорізька політехніка» на навчальній платформі Moodle для асинхронного навчання та синхронно відбуваються лекційні та практичні заняття в Google Meet/Zoom. Нагадуємо, ідентифікатори конференцій викладачів кафедри знаходяться на сайті університету.
Лютий 2021
12 лютого вітаємо з Міжнародним днем гідів. На сьогодні робота гідів є однією з найважливіших в туризмі, саме від проведення екскурсій залежить емоційне сприйняття туристичних об’єктів.
січень 2021
Кафедра ТГРБ інформує майбутніх абітурієнтів щодо основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

 • 21 травня – хімія,

 • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

 • 25 травня – англійська мова,

 • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

 • 1 червня – українська мова, українська мова і література,

 • 4 червня – історія України,

 • 7 червня – фізика,

 • 10 червня – біологія,

 • 15 червня – географія.

 
Шановні студенти заочного відділення! У мудлі можете подивитися розклад заліків-іспитів. Складання сесії, на жаль, відбудеться дистанційно через локдаун і карантинні обмеження. Успіхів вам!
 
Вперше відбувся захист магістерських робіт за акредитованою спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа". Тематика захищених робіт була присвячена проблемам вдосконалення організації підприємств готельно-ресторанної галузі, методів та форм обслуговування споживачів в період пандемії, дослідженню факторів конкурентосппроможності тощо. Магістерські роботи були виконані згідно норм та вимог чинного законодавства.
Бажаємо успіхів у подальшій науковій та практичній діяльності у сфері готельно-ресторанного господарства!
20.01.21 розпочалася екзаменаційна сесія для студентів 1 – 3 курсів заочної форми навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». З 26 січня для 1 – 2 курсів та з 29 січня – для 3 курсу розпочнеться установча сесія.
 
грудень 2020
 
Вітаємо студентів з успішним складанням екземенаційно-залікової сесії і бажаємо веселих свят!
 
Шановні студенти магістратури, керівники дипломних проєктів (робіт), викладачі і студенти університету!
Запрошуємо прослухати лекції Володимира Бахрушина, д.ф.-м.н., професора кафедри системного аналізу та обчислювальної математики на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу».
Основні питання:
1. Поняття академічної доброчесності. Основні види порушень академічної доброчесності.
2. Академічний плагіат, плагіат та самоплагіат.
3. Фабрикація, фальсифікація та інші види порушень.
4. Поняття та види академічної відповідальності.
5. Практики забезпечення академічної доброчесності в Україні та світі.
Лекції проводитимуться 9 та 10 грудня 2020 року о 16:00 в онлайн-форматі.
Параметри підключення:
https://us02web.zoom.us/j/81609828017...
Ідентифікатор конференції: 816 0982 8017
Код доступу: 2020
 
листопад 2020
Шановні науково-педагогічні працівники, співробітники, студенти, випускники, стейкголдери - 19 листопада Національний університет "Запорізька політехніка" святкує своє 120-річчя! В умовах карантинних обмежень цього року святкування відбудеться дистанційно. Проте нам є чим пишатися: близько 2000 випускників щороку отримують дипломи державного зразка; заключаються договори з міжнародними організаціями щодо академічної мобільності та працевлаштування; відкриваються нові спеціальності тощо. Бажаємо усім причетним й надалі залишатися у дружніх стосунках з університетом!
 
Кафедра вітає всіх студентів з прийдешнім святом - Міжнародним днем студента! Бажаємо вам успіхів у навчанні та цікавого студентського життя на лавах НУЗП.
 
жовтень 2020
Акредитація освітньої програми "Готельно-ресторанна справа" за магістерським рівнем вищої освіти у період з 15.10 по 17.10.2020 р.
Ознайомитись з програмою проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті «Запорізька політехніка» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» (ID у ЄДЕБО 35546) за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим рівнем вищої освіти у період з 15.10.2020 р. по 17.10.2020 р. можна за посиланням >> (PDF, 520 KБ)
Відкрита зустріч учасників освітнього процесу (усі бажаючі) з експертною групою:
Національний університет «Запорізька політехніка» ОП «Готельно-ресторанна справа»
Час: 16.10.2020 15:00 - 15:30.
Підключитись до конференції: https://us02web.zoom.us/j/2290088415?pwd=MkR2UzI5cGpzWEd0dUtNb3Y1ZGJwZz09
Ідентифікатор конференції: 229 008 8415 Пароль: 2020
 
Академічний плагіат
8 жовтня 2020 р. викладачі кафедри (Кукліна Т.С. та Цвілий С.М.) взяли участь у роботі Webinar NAQA-Plagiat.pl Warsaw та отримали сертифікати. Переглянути вебінар можна за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=ZfXnXZLfpsk&t=3119s. Індивідуальна перевірка своїх робіт можлива після реєстрації на порталі - https://panel.strikeplagiarism.com/#/register#%2F%3Flang=ua. Для студентів організація роботи наведена на сайті http://library.zp.edu.ua/ в розділі: ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ.
 Національним університетом "Запорізька політехніка" укладено Договір № 301-юр від 20.08.2020 р. про співпрацю з ТОВ «Плагіат», який передбачає вільний доступ до сервісу Strikeplagiarism.com.
Система Strikeplagiarism.com - це ІТ-інструмент, призначений для перевірки справжності текстових документів. Завданням системи є надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в уже згадуваному тексті і їх джерелах.
 

   
  Вітаємо на лавах студенства
  З 1 жовтня 2020 р. починають заняття здобувачі вищої освіти 1 та 5 курсів спеціальностей "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа".
  Першокурсники та майбутні магістри вже пройшли своє знайомство під час святкування дня туризму, обрали старост, деканат затвердив списки груп, мешканців інших областей і районів оселилися в гуртожитках, познайомились з кураторами груп. Розклад занять доступний на стенді біля кафедри та на сторінці факультету. Плідної вам наукової та практичної роботи.
   
   
  вересень 2020
  Привітання з нагоди святкування Дня туризму
  Всіх любителів подорожей, активного відпочинку, його організаторів вітаємо з Днем туризму! Щиро бажаємо вам гарних емоцій, приємних вражень від всіх ваших подорожей, а працівникам цієї галузі хотілось б побажати успіхів та процвітання у цій нелегкій справі , адже саме завдяки вам люди отримують змогу насолодитись прекрасними світовими памятками архітектури, відпочити у найекзотичніших куточках світу та отримати море радості від проведеної відпустки. Нехай у вашому житті завжди панує злагода та нехай вас завжди переслідують лише приємні щасливі емоції. Зі святом вас дорогі туристи!!!
   
   
  Академічна доброчесніть та стажування
  На виконання вимог ст.59 Закону України «Про освіту», ст.60 Закону України «Про вищу освіту» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21 серпня 2019 р. НПП кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу взяли участь у відкритому проекті ВУМ on-line щодо питань академічної доброчесності в університеті та отримали відповідні сертифікати.
  Основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
  • стажування (тобто навчання на робочому місці після або одночасно з теоретичною підготовкою для оволодіння практичними навичками).

  Існують також інші (додаткові) види підвищення кваліфікації, такі як:

  • участь у програмах академічної мобільності;
  • наукове стажування;
  • самоосвіта (інформальна освіта);
  • здобуття наукового ступеня (доктора філософії чи доктора наук);
  • здобуття вищої освіти (освітнього ступеня бакалавра або магістра).

   
  березень 2020
  УВАГА!!! КАРАНТИН
  З 12 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року в Україні запроваджений карантин, у зв'язку з чим аудиторні заняття на факультеті міжнародного туризму та економіки змінили свій формат, а викладачі та студенти максимально переведені на роботу в гнучкому та дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечуючи повноцінний освітній процес.
   
   
  Карантинні заходи стали для всіх викликом, але не перешкодою для ефективного освітнього процесу, тому викладачі чотирьох кафедр факультету разом зі студентами використовують альтернативні форми й засоби для здобуття якісних теоретичних знань та практичних навичок, не порушуючи графіку освітнього процесу майбутніх фахівців спеціальностей факультету. Студенти факультету зустрічаються зі своїми викладачами не в аудиторіях університету, а в мережі Internet, застосовуючи "Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»"  чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах ZoomGoogle ClassroomViberSkypeMessengerFacebookTelegram, e-mail та інші.
   
   
  Деканат, куратори академічних груп, старости постійно підтримують зв'язок зі студентами, координуючи навчання здобувачів освіти. Залашаймося і вчимося вдома.
   
   
   
   
  Проведення відкритого заняття
  Відкрите практичне заняття з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг»
  В межах дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг»  доцентом кафедри ТГРБ, к.е.н., Мамотенко Д.Ю. було проведене відкрите практичне заняття на тему «Організаційні та методичні основи аналізу кон'юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг». Згідно з планом були висвітлені наступні питання: 1. Алгоритм і рівні аналізу кон'юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг. 2. Система показників для аналізу кон'юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг. 3. Методи і форми аналізу кон'юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг.
  Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеному відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Студенти вміло виконували вправи по темі, аналізували розрахунки, будували графіки  і вели діалогічне мовлення, ставили питання, висловлювали власні думки, обговорювали проблемні питання. Загалом заняття було проведено на високому методичному рівні із залученням сучасних технічних засобів і заслуговує на схвальні відгуки.
   
  лютий 2020
  Студенти та роботодавці на суміжному занятті
  В рамках вивчення дисципліни "Інноваційні технології в готельному господарстві" здобувачі вищої освіти разом з викладачем опрацьовували практичні елементи в роботі служби з прийому та розміщення гостей на базі готелю "Інтурист". 
   
  грудень 2019
  Наукова робота
  Наукова робота кафедри постійно оновлюється та збагачується новими здобутками студентів та викладачів. Безхлібною А.П. було організовано засідання наукового гуртка  кафедри, на якому вони презентували свої наробки для підготовки Тижня науки 2020 (квітень).
   
  Зустріч з провідними готельєрами та рестораторами
  Здобувачі вищої освіти 1 та 5 курсів спеціальності "Готельно-ресторанна справа" відвідали семінар, які організовував Туристичний інформаційний центр м. Запоріжжя. Зустріч присвячувалась забезпеченню якості в закладах готельного господарства. Окремим успіхом користувались спікери з ресторанного господарства.
   
  листопад 2019
  Дні гостинності в Запоріжжі
  Кафедра ТГРБ та студенти всіх курсів активно прийняли участь в "Днях гостинності у Запоріжжі" в період з 21 по 24 листопада. Насичена програма заходу залучила всіх до: дводенної школи гідів, форуму рестораторів та готельєрів. «Hospitality days Zaporizhzhia 2019» означатимуть не лише корисні дискусії, зустрічі і виступи, але і можливість нагадати про цінність подорожей і туризму для нашої економіки, бізнесу, особистого відчуття світу.  
   
  Пивзавод "Карлсберг" запрошує
  Студенти 2 курсу долучились до екскурсії на пивзавод "Карлсберг", яку організували в рамках вивчення дисципліни "Технологія ресторанної справи" викладачі Кукліна Т.С. та Прусс В.Л. Дякуємо всім присутнім та організаторам за нові знання в галузі пивоваріння.
   
  Ярмарок освіти 2020
  Традиційний Ярмарок Освіти відбувся на базі виставкового центру Козак Палац. Студенти та викладачі кафедри були залучені до участі. З майбутніми абітурієнтами проходили зустрічі, студенти мали змогу поспілкуватись з потенційними роботодавцями. 
   
  Як викладач-практик ділився досвідом
  На базі лоббі-бару в готелі "Інтурист", в рамках дисципліни "Організація обслуговування туристів у готелях" старший викладач Каптюх Т.В., демонструвала практичні навички обслуговування іноземних туристів в lounge зоні. Студенти цікавились робою в барах при готелях. Заняття як завжди пройшло жваво та мало професійну спрямованість.
   
  жовтень 2019
  Проведення відкритого заняття
  Викладачі Кукліна Т.С. та Каптюх Т.В. провели відкрите практичне заняття з дисципліни "Технологія ресторанної справи". Студенти відпрацьовували презентували макети своїх майбутніх ресторанних проектів. На дегустацію страв, які будуть подаватись в їх закладах запрошували гостей заняття.
   
  Зустрічайте турецьких гостей
  Кафедра в цьому році планує проводити стажування/практику для студентів спеціальностей "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа" на базі готелей та туроператорських компаній Туреччини. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти протягом місяця ознайомились з діяльністю провідних готельно-ресторанних та туристичних підприємств, залучались до семінарів та тренінгів, які проводили менеджерських склад готелів Mardan Palace, Maxx Royal, Xsanadu, Consul. 
  Для гостей здобувачі організували пізнавальну зустріч-екскурсію в музей під відкритим небом "Запорізька січ"
   
  Проведення відкритого заняття
  01 жовтня 2019 року в межах дисципліни  "Туристське країнознавство" було проведене відкрите лекційне заняття викладачем кафедри ТГРБ, к.геогр.н., доцентом Гуровою Д.Д. Тема лекції - "Характеристика країн Азії". Заняття проходило за оголошеним планом. Розглядалися наступні питання: ЕГП, природні умови та ресурси країн Азії; населення та загальна характеристика господарства визначеного регіону. Студенти активно обговорювали разом із викладачем матеріал, що вивчався.
   
  вересень 2019
  Привітання з днем туризму
  Вітаємо всіх здобувачів та науково-педагогічних працівників кафедри з днем туризму. Зичимо вам щастя, наснаги до нових науквоих  та життєвих звершень. А також запрошуємо долучитись до святкування на о. Хортиця (додаткова інформація у кураторів груп).
   
  Виїзні заняття
  Студенти 5 курсу на дисципліні "Організація обслуговування туристів у готелях" долучились до практичних занять на базі готелю "Інтурист". Таке поєднання теоретичних та практичних занять створює у здобувачів повну картину професійноїх діяльності та є нагода поспілкуватись з потенціними роботодавцями
   
  Закінчилось стажування 2019
  Проблеми підготовки соціально мобільних, конкурентоздатних висококваліфікованих професіоналів і формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців з готельно-ресторанної справи  успішно реалізовуються в  Національному університеті «Запорізька політехніка».
  Широкий світогляд, вміння орієнтуватися в мультикультурному середовищі, швидко реагувати на зміни та знаходити спільну мову будь з ким – якості, які не лише полегшують життя, а й сприяють вашій кар’єрі. Стажування та навчання за кордоном – один із найкращих способів їх розвинути, а заразом подивитися світ та завести нові знайомства.
  Протягом літнього періоду студенти та викладач кафедри активно проходили свою практику/стажування в провідних туристичних підприємствах, готелях та ресторанах Туреччини. Окремими здобутками в професійній діяльності вони поділилися зі своїми сокурсниками під час практичних занять на окремих дисциплінах, зокрема «Організація послуг харчування», «Організація обслуговування туристів у готелях», «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів», «Інноваційні технології в готельному господарстві».
  Окремі студенти отримали навіть схвальні листи, як результат своєї роботи.  
  Найціннішим здобутком практикантів став унікальний професійний досвід та здобуті вміння аналізувати стан розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу як в нашій країні, так і за кордоном.
   
   
  Підкоріємо Hilton
  Хтось в літку їде до Туреччини, хтось практикує свої навички вдома. А для нашої Журавльової С.М. завершився тижневий  пілотний проект "Курс практичної гостинності" від Hilton Kyiv, спрямований на вдосконалення практичних навичок організації послуг гостинності. Практичне стажування включало робота у всіх службах готелю. Отримані знання та навички планується використати під час викладання дисциплін "Технологія гостинності", "Технологія готельної справи", "Організація обслуговування туристів у готелях". "Курс практичної гостинності" як пілотний проект співпраці університету та статусного закладу Hilton Kyiv – одного з найкращих готелів на теренах України, дозволяє забезпечити зв'язок між теорією та практикою гостинності, покращити зміст викладання дисциплін із використанням практичних кейсів, формувати реальні компетентності майбутнього фахівця сфери туризму та готельно-ресторанної галузі.
   

  Шановні співробітники та здобувачі кафедри Електричні машини!
  Запрошуємо Вас прослухати лекції Володимира Бахрушина д.ф., м.н., проф. кафедри системного аналізу та обчислювальної математики на тему "Самоаналіз освітніх програм".
  Лекція буде проводитися 02 квітня 2021 року о 16:30 в онлайн-форматі.
  Параметри підключення: https://us02web.zoom.us/j/89875395139?pwd=WGVrUXhHQ3NvWVcxNIRZWmw2Y0ZHUT09
  Ідентифікатор конференції: 898 7539 2139
  Код доступу: 2021

  Лекція "Академічна доброчесність"
  25 вересня 2020 р. в 12:15 на платформі Zoom проф. Бахрушин В.Є. проведе лекцію "Академічна доброчесність"
  Параметри підключення: https://us04web.zoom.us/j/72856841707?pwd=MEpiY3I1WUd2WlRZdUFUb2g0cEdKQT09
  Ідентифікатор конференції: 728 5684 1707
  Код доступу: 7eOHZx
  Запрошуються всі бажаючі
   

  Сторінки