Ви є тут

Головна

Головна

Розмір компенсації витрат на підготовку за освітнім ступенем бакалавр по роках (курсах) у грн.

Денна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 7040 7700 8500 9200 32440
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 7040 7700 8500 9200 32440
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 7040 7700 8500 9200 32440
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7040 7700 8500 9200 32440
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 7040 7700 8500 9200 32440

Заочна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 3520 4400 5280 6380 19580
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 3520 4400 5280 6380 19580
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 3520 4400 5280 6380 19580
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 3520 4400 5280 6380 19580

Розмір компенсації витрат на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за семестр у грн.

Денна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма За семестр За навчальний рік
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 4620 9240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 4620 9240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 4620 9240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 4620 9240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 4620 9240

Заочна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма За семестр За навчальний рік
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 2970 5940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 2970 5940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 2970 5940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 2970 5940

Розмір компенсації витрат на підготовку за освітнім ступенем магістр за семестр у грн.

Денна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма За семестр За навчальний рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 5060 10120 15180
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 5060 10120 15180
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 5060 10120 15180
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5060 10120 15180
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 5060 10120 15180

Заочна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма За семестр За навчальний рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 3080 6160 9240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 3080 6160 9240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 3080 6160 9240

 

За спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціалізації «Економіка підприємства»

Освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР”

Термін підготовки бакалаврів:  денної та заочної форми навчання — 4 роки

Освітньо-професійна програма для здобувачів ступеня бакалавр передбачає вивчення та засвоєння комплексу прикладних дисциплін: економіки підприємств, економіки торгівлі, економіки нерухомості, економіки агропромислового комплексу, організації виробництва, менеджменту, фінансів, маркетингу, економіки праці та соціально-трудових відносин, бухгалтерського обліку, оптимізаційних методів та моделей, міжнародної та регіональної економіки, фахової іноземної мови тощо.

Після завершення навчання бакалавр здатний якісно виконувати професійні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами з елементами самостійності: обґрунтувати бізнес-ідею, створити власний бізнес та забезпечити його успішне функціонування; застосувати сучасні підходи до управління підприємством в цілому та його окремими ланками; оцінити мінливість зовнішнього середовища та розробити механізм адаптації виробничих систем до нього; забезпечити тактичний і стратегічний розвиток підприємства з використанням сучасних інформаційних систем і методів управління; провести економічну, фінансову, організаційну діагностику функціонування підприємств і організацій за всіма сферами діяльності; розробити та впровадити бізнес-проекти, спрямовані на досягнення конкурентних переваг на ринку та нарощування вартості компанії.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр можуть працювати: на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних форм власності на посадах: технік з планування, технік з праці, торговельний агент, комерційний агент, помічник аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, фахівець з ефективності підприємництва, з фінансово-економічної безпеки, з управління активами.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР”

Спеціальність 076 "Підприємництво торгівля та біржова діяльність" ,

спеціалізація "Економіка підприємства"

Термін підготовки магістрів: денної та заочної  форми навчання — 1 рік 6 місяців.

Освітньо-професійна програма для здобувачів ступеня магістр передбачає вивчення та засвоєння комплексу прикладних дисциплін: економічне управління підприємством; конкурентоспроможність підприємства; економіка, організація та управління проектами; економічна діагностика; стратегічне управління; контролінг; тощо.

Після завершення навчання магістр здатний якісно виконувати професійні завдання високої складності: здійснювати економічне управління підприємницькою, торгівельною та біржовою діяльністю; приймати ефективні управлінські рішення щодо ресурсного й організаційного забезпечення підприємницької діяльності; інтегрувати інноваційні та інвестиційні процеси та здійснювати комплексне планування діяльності суб’єкта підприємництва; якісно проводити наукові дослідження.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня магістр можуть працювати: на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних форм власності на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

 

Підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією «Економіка підприємства» здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – методи моделювання, аналізу даних, оптимізації, дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії управління та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання та ін.

Випускники можуть працювати у сфері економіки та управління на українських і зарубіжних підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, вищих навчальних закладах, дослідницьких, аналітичних та експертних центрах.

.

 

Розподіл годин за дисциплінами [PDF, 352.28 КБ]

 • Дисципліни за освітньою програмою "Економіка підприємства"
 
Економіка підприємства
Вступ до спеціальності
Підприємницька діяльність
Потенціал і розвиток підприємства
Економіка торгівлі
Економіка агропромислового комплексу
Економіка нерухомості
Антикризове управління
Економічний ризик і методи його вимірювання
Інноваційна стратегія
Міжнародна економіка
Економіка праці і СТВ
Економічна ефективність діяльності підприємства
Статистичне моделювання і прогнозування
Статистика
Капітал підприємства: формування та оцінювання
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Організація виробництва
Нормування праці
Економічна безпека
Проектний аналіз
Планування і контроль на підприємстві
Аналіз стратегії виробничої діяльності
Господарський аналіз
Економіка і організація інноваційної діяльності
Управління витратами
Економічна статистика
Стратегія підприємства
 • Дисципліни, які викладає кафедра
 
Економіка підприємства
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка за видами діяльності
Економіка галузі зв’язку
Економіка і фінанси підприємства
Організація, планування та управління виробництвом
Організація, планування та управління промисловим підприємством 
Організація, планування та управління промисловим виробництвом
Основи бух. обліку та аудит
Статистика
Менеджмент
Основи менеджменту
Менеджмент та маркетингові дослідження
Менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку
Фінанси і кредит
Файл: 
Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Освітні програми "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"
 
Освітній ступінь Магістр (д,з)
 
 
Освітній ступінь Бакалавр (д,з)
 

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2020 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 2 /Укл.: Скрупська Л.С., Каплієнко О.О., Шило С.І. - Запоріжжя: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТТЕХНІКА», 2020.- 51 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування " для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " усіх форм навчання.Частина 1 / Укл. Скрупська Л.С., Сахно О.А. – Запоріжжя: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА", 2020. – 26 с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування " для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " заочної форми навчання. / Укл. Скрупська Л.С. – Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2020. – 26 с.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 1 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 40 с.

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 2 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 38 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання Частина 2 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 18 с.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання Частина 1 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 27 с.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2019 рік

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Електричні апарати керування» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітньою програмою «Електричні та електронні апарати» / Укл.: Жорняк Л.Б., Василевський В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 86 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Частина 1 / Укл.: Л. Б. Жорняк, М. В Антонова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 72 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Частина 2 / Укл.: Л.Б. Жорняк, М.В Антонова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.

4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни «Електричні апарати» для освітньої програми «Електричні машини і апарати» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання / Укл.: М.В. Антонова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 30 с.

5. Програма та контрольні завдання з дисципліни: „Експлуатація електричних та електронних апаратів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика електротехніка та електромеханіка (освітня програма: «Електричні та електронні апарати») / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 34 с

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електричних та електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати») / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 29 с

7. Methodical instructions for the laboratory works on the discipline “Exploitation of Electric and Electronic Apparatuses” for the students of the specialty 141 “Power, electric and electromechanical engineering” (educational program «Electric and Electronic Apparatuses») / Comp.: Blyzniakov. – Zaporohzye: ZNTU, 2019. – 28 p.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: «Електромеханічні апарати автоматики» для студентів спеціальності 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл.: В.М. Снігірьов, Л.С.Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 40 с

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» частина 1 «Електронні прилади та базові вузли» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. /Укл.: М.О. Поляков, Л.С. Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 38с.

10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл.: В.М. Снігірьов, Л.С.Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 26с.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» частина 2 «Пристрої» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. /Укл.: М.О. Поляков, Л.С. Скрупська - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.- 26 с.

12. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання./Укл. Л.С.Скрупська, О.В.Близняков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.- 10 с.

13. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання / Укл.: Л.С. Скрупська, О. В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ: 2019 - 10с.

14. Methodical Instructions to laboratory works on discipline "The basics of electronics and microcircuitry" part 1 for students of specialty 141 -"Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics" of all forms of education /Comp.: M.O.Polyakov, L.S. Skrupskaya. – Zaporizhzha: ZNTU, 2019. – 36 p.

15. Methodical Instructions to laboratory works on discipline "The basics of electronics and microcircuitry" part 2 for students of specialty 141 - "Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics" of all forms of education /Comp.: M.O.Polyakov, L.S. Skrupskaya. – Zaporizhzha: ZNTU, 2019. – 23 p.

16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни «Електричні апарати» для освітньої програми «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання Частина 1 / Укл.: М.В. Антонова. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 32 с.

17. Методичні вказівки до самостійної роботи «Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв» для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл.: В. М. Снігірьов, В.В. Василевський. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 18 с.

18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв” для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл. В.М. Снігірьов, В.В. Василевський. - Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 13 с

19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати з англійською мовою навчання / Укл.: В. І. Осинська, Л.Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 42 с.

20. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Обладнання та технології енергоємних виробництв” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 34 с.

21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 38 с.

22. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 18 с.

23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Обладнання та технології енергоємних виробництв” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 42 с.

24. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни ППВС04 "Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: М.О. Поляков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 22 с.

25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ППВС04 " Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем. для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: М.О. Поляков - Запоріжжя: НУ «ЗП» , 2019. - 28 с.

26. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Енергозбереження в технологічних установках енергоємних виробництв” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв) денної форми навчання / Укл.: В.В. Василевський. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 28 с.

27. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни ППВВ11 «Електронні та мікропроцесорні пристрої та системи» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Електричні та електронні апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» /Укл.: М.О. Поляков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 16 с.

28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ППВВ11 Електронні та мікропроцесорні пристрої та системи для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв /Укл.: М.О. Поляков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 30 с.

29. Дослідження магнітних підсилювачів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати") / Укл.: О.В. Близняков. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 27 с.

30. Contacts and electrodynamic forces in electrical apparatus: Methodical instructions for the laboratory works on the subject: “Fundamentals of the Theory of Electrical Apparatus” for the students of the specialty 141:"Power, Electrical and Electromechanical Engineering" (educational program “Electric and Electronic Apparatus”) / Comp.: O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhza: ZNTU, 2019. – 27 p.

Навчально методичні роботи кафедри за попередні роки

Монографії

  1. Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах. Монографія. / А.М.Ткаченко - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2002.- 504 с.
  2. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Монографія / А.М.Ткаченко., М.Г.Чумаченко, С.С.Апеткар, М.Г.Білопольський та ін.; Відпов. ред. Чумаченко М.Г.; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 292 с.
  3. Методические основы разработки программ повышения эффективности инвестиционных проектов. Монография. / А.М.Ткаченко, Г.А.Семенов, В.М. Порохня - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003 – 330с.
  4. Организация управления активами предприятия и их источниками. Монография. / А.М.Ткаченко, Г.А.Семенов - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2004.- 346с.
  5. Ткаченко А.М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством. Монографія. / А.М.Ткаченко – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. – 194 с.
  6. Ткаченко А.М. Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового підприємства. Монографія. /А.М.Ткаченко, Т.В.Лівошко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2007. – 182 с.
  7. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом. Монографія./ А.М.Ткаченко Морщенок Т.С.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 234с.
  8. Ткаченко А.М. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством. Монографія. / А.М.Ткаченко, О.П.Єлець - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 277 с.
  9. Ткаченко А.М. Логістичне управління вантажоперевезеннями. Монографія. /А.М.Ткаченко, А.М.Шевчук - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 248 с.
  10. Ткаченко А.М. Концептуальні підходи до антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Монографія. / А.М.Ткаченко, О.В.Коваленко, О.П.Єлець - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 354 с.
  11. Ткаченко А.М. Управління машинобудівними підприємствами на основі реструктуризації. Монографія /А.М.Ткаченко, О.Ю.Бугрім - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2011. – 178 с
  12. Ткаченко А.М. Філософія економіки. Монографія / А.М.Ткаченко, В.Г.Воронкова - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2011. – 282 с
  13. Ткаченко А.М. Концептуальні засади формування економічної безпеки металургійного підприємства. Монографія / А.М.Ткаченко - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2012. – 210 с
  14. Ткаченко А.М. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємствомМонографія / А.М.Ткаченко, Т.О.Дробецька - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ (вид-во Український державний хіміко-технологічний університет), 2015. – 188 с

  Розділи  монографій

  1. Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 / Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – С. 262-274(448р) – 65
  2. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.4 Комплексний підхід до планування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /Р.Г.Бобровникова, // Монографія. Sustainable Development: Social and Economic Changes. The academy of management and administration in opole. Publishing House WSZiA. Opole. 2016. – С.199-205
  3. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.1 Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією [Текст] /Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко // Монографія. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій. – Ніжин: ФОП, Лукяненко В.В. ТПК Орхідея, 2016 – С.71-76
  1. Остапенко В.В.Экономика предприятия. (Задачник) : учебное пособие / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровникова / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 138с.
  1. Онуфрієнко Н.Л. Моделювання процесу оцінки технічного розвитку підприємств машинобудівнорї галузі. Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 129-132 (348 с.)
  1. Борисенко О.Є. Ключові показники діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 113-117
  1. Бобровникова Р.Г. Онуфрієнко Н.Л. Дослідження сучасних методік оцінки ефективності систем корпоративного управління / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 127-130 (356с.)
  1. Тиховская Т.Н. Инновационное развитие наукоємних предприятий: к вопросу о проблемах Запорожского региона [Текст] / Т.Н.Тіховськая Problems and prospects of territories socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th Snternational Scientific Conference (Opole, Poland 14-17 квіт. 2016 р.).– Opole, Poland : The Academy of Management and Administration in Opole — С.74-76
  2. Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. [Текст] / Т.М.Тіховська // Моніторінг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць (Черкаси, 26-28 квіт. 2016 р.).– Черкаси: ЧНУ, КНЕУ, ОНЕУ- С.194-197
  1. Гончарук П.А. Забезпечення конкурентних переваг вітчизняного металургійного підприємства [Текст] П.А.Гончарук // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 191-193
  1. Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 232-234
  1. Бобровникова Р.Г. Управління грошовими потоками підприємства. [Текст] / Р.Г.Бобровникова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.193-194
  1. Азаров І.І. Проблеми української економіки і розвиток внутрішнього ринку. [Текст] / І.І.Азаров // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.194-195
  1. Остапенко В.В. Кругообіг етапів інтелектуального капіталу – як основа формування витків спіралі соціально-історичного розвитку. [Текст] В.В.Остапенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.195-196
  1. Тіховська Т.М. Криза в Україні – передбачення Кондратьєва?[Текст] Т.М.Тіховська // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.196-197
  1. Борисенко О.Є.Система експрес-діагностики управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства[Текст] О.Є.Борисенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.197-199
  1. Онуфрієнко Н.Л. Інвестиції в системі міжнародних відносин. [Текст] Н.Л.Онуфрієнко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.199-201
  1. Сердюк Є.М. Відновлення економічного зростання в умовах посилення бюджетних обмежень, децентралізації регіонів. [Текст] Є.М.Сердюк // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.201-203
  1. Шумілова О.А. Сучасний стан розвитку ринку телекомунікацій в Україні [Текст] О.А.Шумілова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.203-205

  2016р.

  1. «Статистична оцінка життєвого рівня населення України»

           Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515.

           Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

  Наукова новизна роботи полягає в питанні оцінки життєвого рівня, аналізі кількісних та якісних змін у рівні життя людей. Статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення невідповідності у життєвому рівні населення країни та її регіонів.

        2.  «Дослідження і аналіз рівня доходів населення України»
              Виконавець: Рощина Д.С. - студент групи ФЕУ-515.

              Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.
  Актуальність роботи: Оскільки на сьогоднішній день приділена недостатня увага вивченню соціального поділу верств населення за соціальними класами, для України регулювання доходів є надзвичайно актуальним питанням. Необхідність комплексного реформування механізму доходів населення України зумовлена такими чинниками, як високий рівень бідності працюючого населення, відсутність середнього класу та неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни.

         3. «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»

  Виконавці: Курликов Д.А.- студент групи Т-112м,

                                   Марущак М.М. – студент групи Т-112м

              Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні економічної доцільності впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів та експлуатації їх в умовах міста, що спирається на багатофакторний аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу України.

  Роботи були представлені на вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД.

   

   

   Переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

   

   

   

  Сторінки