Ви є тут

Головна

Прізвище: Гресь-Євреінова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри міжнародного туризму

 

Освіта: вища

  • Запорізький державний університет, 2001 р, спеціальність за дипломом – «Фінанси та кредит», кваліфікація за дипломом – «фінансист»
  • Запорізький національний технічний  університет, 2017 р., спеціальність "Туризмознавство"

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.07.01  «Економіка промисловості»:
    «Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України», рік захисту – 2005 р, Об’єднаний інститут економіки НАН України

Наукові інтереси:

  • Антикризове управління в індустрії туризму  в Україні та в світі

Дисципліни, які викладає:

  • Бухгалтерський облік та аудит турпідприємств 
  • Антикризове управління в туризмі
  • Організація сфери туристських послуг

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 45

Назва виду робіт

назва теми, роботи, дисципліни, виступу, статті, тощо

Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації з дисципліни «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг в туризмі» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова.– Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 48  с.

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 44  с.

3. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 38  с.

4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 43  с.

5. Методичні рекомендації з дисципліни «Світова культура та мистецтво» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

6. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Світова культура та мистецтво» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

Монографії, підручники

1. Гресь-Євреінова С.В. Якість музейних послуг у сучасних умовах// Індустрія гостинності в Україні:стан і тенденції розвитку: колективна монографія; заг. ред. проф. Зайцевої В.М; ЗНТУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 52−63 

Колективна зарубіжна монографія

1. Hres-Yevreinova S. Assessment of the competitiveness of tourist cluster of Zaporizhzhia region [Текст] / T.But, V.Zaytseva, S. Hres-Yevreinova // Collective monograph «Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine». – Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba “ Baltija Publishing”, 2018. – P. 61 – 74.

2. Гресь-Євреінова С.В. Social Media Marketing як фактор розвитку туризму в Укаїні [Текст] / Зацепіна Н.О., Гресь-Євреінова С.В., Шелеметьева Т.В. // Innovative development of the economy: global trends and national features. - Collective monograph. – Lithuania:  Publishing House “ Baltija Publishing, 2018. – 716 p. (P. 575 – 589)

Виступи на наукових семінарах, конференціях

1. Бєлікова М.В., Гресь-Євреінова С.В. Кількісний аналіз чисельності та відвідуваності історико-культурних заповідників України // Матеріали VІ Міжнародної ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 26-27 березня 2015 року, м. Черкаси [Текст]: у 2 томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – С.30-32.

2.  Гресь-Євреінова С.В. Брендінг музеїв України, як один із способів підвищення їх конкурентоспроможності  // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015.  – С. 192-193.

3.  Бєлікова М.В., Гресь-Євреінова С.В. Перспективи розвитку історико-культурних заповідників України // Матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 24-25 березня 2016 року, м. Черкаси [Текст]: у 2-х томах/ Міністерство освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т.1. –Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С.26-28.

4. Гресь-Євреінова С.В. Музейний маркетинг в соцiальних мережах //  Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – С.311-313.

5. Свістунова О.В. Міжнародний туризм та проблеми його розвитку в Україні [Текст]/ О.В. Свістунова, С.В. Гресь-Євреінова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом ЗНТУ «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», ЗНТУ, м.Запоріжжя: «Просвіта», 30-31 березня 2017 р. – Том 1, 2017. – С. 340-342

6. Гресь-Євреінова С.В.  Аутсорсинг в медичному туризмі [Текст] // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1699-1701

7. Гресь-Євреінова С.В. Хеджування валютних ризиків в туризмі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки −2018», ЗНТУ, 2018. . – С.1984-1986.

8. Маруняк А. Ю., Гресь-Євреінова С.В. Нішові інноваційні види туризму в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки −2018», ЗНТУ, 2018. –С.2063-2065.

9. Нестеренко Г.В., Гресь-Євреінова С.В. Формування ефективної моделі функціонування туристської політики в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки −2018», ЗНТУ, 2018. – С.2065-2067.

10. Гресь-Євреінова С.В. Особливості ризик-менеджменту в туризмі [Текст] / Тиждень науки: матеріали наук.-пакт. конф., 15-19 квітн. 2019. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – C.25-29.

11. Гресь-Євреінова С.В. Особливості фінансового менеджменту в туизмі [Текст] / С.В. Гресь-Євреінова, А.Д. Северин, // Тиждень науки: матеріали наук.-пакт. конф., 15-19 квітн. 2019. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. –  C.101-104.

12. Гресь-Євреінова С.В. Ризик-менеджмент в туризмі: проблеми, завдання, інструменти [Текст] / С.В. Гресь-Євреінова, В.С. Бєлоногов, // Тиждень науки: матеріали наук.-пакт. конф., 15-19 квітн. 2019. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – C.97-101.

13. Гресь-Євреінова С.В. Особливості формування, складу та структури фінансових ресурсів туристичних підприємств [Текст] / С.В. Гресь-Євреінова, Б.Д. Пущін // Тиждень науки: матеріали наук.-пакт. конф., 15-19 квітн. 2019. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – C.102-104.

14. Ніконенко С.В., Гресь-Євреінова С.В. Ефективні прийоми проведення співбесід у туристичному офісі // Міжнародна практична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації  економіки в умовах цифровізації» 29-30 жовтня. –Запоріжжя 2019.

15. Гресь-Євреінова С.В. Антикризовий менеджмент в туристичній сфері // Матеріали щорічної наук.-пакт. конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя,  2020 (подано до друку)

16. Гресь-Євреінова С.В., Гарькавий В. Особливості підприємницьких ризиків в туризмі // Матеріали щорічної наук.-пакт. конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя,  2020 (подано до друку)

17. Гресь-Євреінова С.В., Слета І.Є. Вимоги до безпеки життєдіяльності в готелях // Матеріали щорічної наук.-пакт. конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя,  2020 (подано до друку)

Фахов статті

1. Гресь-Євреінова С.В. Перспективи інтеграції сучасних технічних та інформаційних можливостей ХХІ ст. в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – Випуск № 10. – Режим доступу до сайту:  http://global-national.in.ua/issue-10-2016

2. Гресь-Євреінова С.В. Брендінг Музею ретротехніки Ав-то-мотоклубу «Фаетон» як спо-сіб підвищення конкурентоспро-можності // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове ви-дання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – Випуск № 11. – C. 313-317. [Електрон-ний ресурс]. – Режим до-ступу до сайта: <http://global-national.in.ua/archive/11-2016/66>. (Фахове ви-дання)

3. Гресь-Євреінова С.В. Менеджмент готельно-ресторанного комплексу «KHORTITSA PALASE» [Текст]// «Глобальні та національні проблеми економіки». – [Електронний ресурс] – 2017. – Вип. 17. − Інтернет-видання. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017 (İndex Copernicus İnternational)

4. Hres-Yevreinova S, Byelikova M. The Organization of Tourist Services of Museums in the Period of European Integration [Текст] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс] – 2019. – Випуск № 3 (20). − Інтернет-видання.- Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/.journal/20_2019/22.pdf. (Index Copernicus International) (фахове видання).

5. Шелеметьєва Т.В., Гресь-Євреінова С.В., Мамотенко Д.Ю. Аналітичний інструмент стратегічного менеджменту: використання PEST-аналізу в туризмі. // Причорноморські економічні студії. 2020. №53.  С 38-46

 

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2010 р..

Мови спілкування: українська, російська, німецька – розмовляю, пишу, читаю; англійська – читаю зі словником.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет):385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: svetlanagres123@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=982