Ви є тут

Головна

Освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 2143.2 - Інженер-електрик
 • 2143 - Професіонал в галузі електротехніки
 • 2310 - Викладач університетів та вищих навчальних закладів

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Освітньо-професійна програма «Електричні машини і апарати»

Освітньо-професійна програма «Електричні та електронні апарати»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Освітьо-наукова програма "Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси"

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3113 - Технічний фахівець-електрик

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Освітньо-професійна програма «Електричні машини і апарати»

Освітньо-професійна програма «Електричні та електронні апарати»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Освітньо-професійна програма «Програмні засоби електричної інженерії»

Освітньо-професійна програма «Інженерія відновлювальної енергетики»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

Бакалавр з теплоенергетики може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3111 – фахівець із нетрадиційних видів енергії
 • 3113 – енергетик; технік-енергетик; енергетик дільниці; енергетик цеху;
 • 3115 – теплотехнік; технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • 3119 – технік-теплотехнік;
 • 3449 – державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії

Освітньо-професійна програма «Промислова і комунальна теплоенергетика»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-ігтегровані технології»

Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів 
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань
 • 3139 Технік-оператор електронного устаткування

Освітньо-професійна програма «Промислова автоматика»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 173 «Авіоніка»

Бакалавр з авіоніки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3113 - Технічний фахівець-електрик
 • 3114 - Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»