Ви є тут

Головна

Освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

  • 2143.2 - Інженер-електрик
  • 2143 - Професіонал в галузі електротехніки
  • 2310 - Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

  • 3113 - Технічний фахівець-електрик

 

Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання»

 

Освітня програма «Енергетичний менеджмент»

 

Освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

 

Освітня програма «Електричні машини і апарати»

 

Освітня програма «Електричні та електронні апарати»

 

Освітня програма «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 173 «Авіоніка»

Бакалавр з авіоніки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

  • 3113 - Технічний фахівець-електрик
  • 3114 - Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій

 

Освітня програма «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»