Ви є тут

Головна

Прізвище: Булатов 

Ім'я: Сергій 

По батькові: Вікторович

 

Посада: старший викладач кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

  • Запорізький національний унівепситет, факультет фізичного виховання, 2008 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Магістр  фізичного виховання та спорту, викладач вищих навчальних закладів, менеджер екологічного та спортивного туризму»
 

Дисертації:

 

Наукові інтереси:

  • Водний туризм
  • Єкстримальні види туризму в світі та Україні

Дисципліни, які викладає:

  • Активний туризм
  • Організація анімаційних послуг
  • Організація транспортних подорожей
  • Рекреалогія та санаторно-курортне лікування.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 5, з них патентів – 0, монографій – 1, навчальних посібників – 0

 

п\п

Назва

Характер

Роботи

Вихіднідані

Спів-

автори

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

Проблема формування навичок здорового способу життя неповнолітніх правопорушників в умовах шкіл соціальної реабілітації:

стаття

Збірник науково-методичних рекомендацій з питань урочної роботи в системі фізичного виховання дітей і підлітків у навчальних закладах / Відп. За випуск О.П.Аксьонова, О.І.Миронюк – 2011. - №1. – Запоріжжя, 2011. – С 78.(Фахове видання)

 

2

Проблема формування навичок здорового способу життя підлітків-правопорушників в умовах шкіл соціальної реабілітації

стаття

Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. – Слов’янськ : СДПУ, 2013. – 309 с. (Фахове видання)

 

3

Особливості мотивації до здорового способу життя у хлопців-підлітків, що скоїли злочин

стаття

Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. – Слов’янськ : СДПУ, 2014. – 323 с. (Фахове видання)

 

4

Мотивація до здорового способу життя у хлопців-підлітків, які знаходяться в школах соціальної реабілітації

стаття

// Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 5 (13). − 2015. − Інтернет-видання

 

5

Особливості вивчення мотивації до здорового способу життя у хлопців-підлітків, які знаходяться в школах соціальної реабілітації

 

стаття

Науковий часопис серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура та спорт» За ред..Г.М. Арзютова. – К: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 02 69 16. – 120 с. Фахове видання.

 

Участь у конференціях:

Тези, доповіді конференцій, семінарів, симпозіумів тощо

1.

«Особливості розвитку спортивного туризму в ЗНТУ»

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2009». – Запоріжжя: ЗНТУ. 2009.

 

2.

«Вплив анімаційної діяльності на активний туризм»

тези

Матеріали науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2010. м. Запоріжжя

 

3.

«Актуальні питання соціалізації підлітків групи ризику засобами фізкультури, спорту та туризму»

 

тези

Матеріали науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2011», 11 – 15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя

 

4.

«Правові аспекти, регулюючі діяльність шкіл соціальної реабілітації»

тези

Матеріали науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2012». м. Запоріжжя

 

5.

Наукові підходи до формування здорового способу життя

тези

Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2013». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2013.

 

6.

Проблеми та перспективи розвитку туризму в запорізькій області

тези

Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2014». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2014.

 

7.

Особливості проведення категорійних походів зі студентами

 

тези

Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2015». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2015.

 

8

Дослідження господарського ризику в діяльності туристичної фірми:

стаття

Монографія /колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М.Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Корнієнко О.М.

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008 р.

Мови спілкування: українська, російська середній

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: bulatov0585@gmail.com
URL: