Ви є тут

Головна

Прізвище: Кукліна 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри міжнародного туризму

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1637-3509

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=_WqoaDcAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Факультет міжнародного туризму та управління персоналом,2010 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.14010301 «Туризмознавство»,  кваліфікація за дипломом – «Магістр туризму, викладач вищих навчальних закладів»
 • Національний університет "Запорізька політехніка", 2021, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Готельно-ресторанна справа", кваліфікація за дипломом - "Професіонал в галузі з готельно-ресторанної справи".

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 8.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)»:
  «Управління комплексом маркетингу в забезпеченні розвитку туристичних підприємств», рік захисту – 2011 р., Херсонський національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Послуги харчування;
 • Ресторанна справа; 
 • Дозвіллєзнавство.

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія ресторанної справи 
 • Організація послуг харчування
 • Організація ресторанного господарства

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 200, включаючи навчальні посібники, монографії, статті, тези конференцій, методичні матеріали для студентів.

Зокрема,

2018-2019 Р.

1. Кукліна Т.С., Зайцева В.М., Корнієнко О.М. Формування іміджу України шляхом розвитку її регіонів // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - № 5 (16). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/16-2018-ukr.

2. Кукліна Т.С., Прусс В.Л., Каптюх Т.В. Ресторанна справа: технологія та організація послуг : Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 242 Туризм  - Запоріжжя : просвіта, 2018. - 392 с.

3. Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Міжнародний готельний бізнес: проблеми та перспективи // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 31. – режим доступу до сайту http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/6.pdf

2021 р.

1. Tsviliy S., Gurova D., Kuklina T. Marketing competitiveness of hotel and restaurant enterprise: theoretical approach and methods of definition. VUZF Review. 2021. № 6(2). P. 30–41.
2. Tsviliy S., Gurova D. Marketing of provision of educational tourist service of the Black Sea region in conditions of COVID-19. Причорноморські економічні студії. 2021. № 2(64). C. 99–107.
3. Кукліна Т.С., Корнієнко О.М., Жилко О,В. Просування туристичного іміджу україни в європейський простір. Туристична галузь України в період Євроінтеграції: теоретичний аспект : монографія / А.В. Віндюк та ін. ; за заг. ред. В.М. Зайцевої. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. 187 с.
4. Кукліна Т.С., Цвілий С.М. Стратегічні маркетингові пріоритети готельно-ресторанного підприємства в посткоронавірусному середовищі вітчизняного туристичного ринку. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень : монографія [Електронний ресурс] / Розділ 4. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2021. 134 с. С. 48-80. Режим доступу : http://elibrary.donnuet.edu.ua/2254/
5. Tsviliy S., Gurova D., Kuklina T. Research of the specifics of providing tourist education in the latest conditions: marketing approach : Role of science and education for sustainable development : monography. Katowice, Poland, 2021. P. 252-266.
 
2022 р.
1. Кукліна Т.С., Цвілий С.М., Жилко О.В. Особливості формування харчових традицій українського народу з радянських часів. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі : науковий журнал. Вип. 4/2022. Львів : Вид-во Львівського торгов.-економ. ун-ту; Одеса : ВД «Гельветика» 2022. 44 с. C. 14-20.
2. Цвілий С.М., Кукліна Т.С., Жилко О.В. Організаційні компоненти в управлінні бізнесом вітчизняного туристичного підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1168 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-36-43
3. Кукліна Т.С., Цвілий С.М., Журавльова С.М. Загальні тенденції розвитку світового туризму: від коронавірусу до військової агресії. Науковий журнал «Підприємництво та інновації». Київ : ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» ; Одеса : ВД «Гельветика», 2022. Випуск 23. 150 с. С. 12-15.

Навчально-методичні роботи:

1. Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

3. Методичні рекомендації з дисципліни «Курортна справа» до виконання практичних та самостійних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30  с.

4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Курортна справа» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с

5. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с

6. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ресторанної справи» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна, В.Л. Прусс. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

7. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30  с.

8. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація послуг харчування» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 40  с

9. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт  для студентів спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання  / Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 50 с.

10. Ресторанна справа: технологія та організація послуг: Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 242 Туризм Запоріжжя : НУЗП, 2018. - 392 с.

11. Організація анімаційних послуг : Навчальний посібник для студентів, 2-ге видання доп. та перероб. / Кукліна Т.С., Віндюк А.В., Булатов С.В. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. - 280 с.

 

Підвищення кваліфікації:

Туристична компанія «TURAL C EOOD» (Republic of Bulgaria): «Сучасні методи та тренди організації управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу: Європейський досвід (на прикладі мережі HVD Болгарія)». Міжнародне стажування. Сертифікат № 196/05.03.2022 (2022 р.). Обсяг - 180 годин (6 ECTS)

 

Участь в наукових та громадських організаціях:

індивідуальний асоційований учасник НТОУ (Національна туристична організація України) з 2022 р.

член асоціації "Українська ресторанна асоціація" з 2022 р.

член "Асоціації гостинності" з 2020 р.

 

Відзнаки та нагороди:

Має нагороди від Запорізьгої обласної адміністрації, Запорізької міської ради, НУ "Запорізька політехніка"

Рік початку діяльності в університеті: 2007 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385а, 386
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: kyklinatatyana@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=989