Ви є тут

Головна

Прізвище: Журавльова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

 

Освіта: вища

  • Запорізький національний технічний університет, Міжнародного туризму та управління, 2008 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.050401 «Туризм», кваліфікація за дипломом – «магістр з туризму, викладач вищих навчальних закладів»
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)»:
    «Стратегічне управління підприємствами готельного господарства», рік захисту – 2015 р, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Наукові інтереси:

  • Економіка, готельний бізнес

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 40, з них, монографій – 5, навчальних посібників – 3

 

 

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів−

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Використання інноваційних технологій в галузі туризму

Моно-графія

Запоріжжя: Дике Поле, 2015. − 144 с.

Зайцева В.М., Гурова Д.Д., Корнієнко О.М., Кукліна Т.С., Журавльова С.М

2

Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж в умовах глобалізації

Кол. моно-графія

Херсон: ХНТУ, 2015. – 330 с.

Колектив авторів

3

Розвиток еко-готельного бізнесу в Україні

Кол. моно-графія

Запоріжжя: Просвіта, 2017. − 240 с.

Колектив авторів

 

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

Стратегії розвитку підприємств готельного господарства

стаття

Електронне наукове фахове видання «Молодий вчений» − 2015. − №5. 138 − 141

(Фахове видання)

В.Є. Єрмаченко

Міжнародні фахові видання

1

Elaboraration of the regional clusters in hotel economy

стаття

EUREKA: Social and Humanities. − Number 6. − Tallinn, Estonia: European Union, 2016. − P. 3 − 9.

 

2

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL COMPETENCE IN MODERN SPECIALISTS. XIX

стаття

International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019

28 June - 7 July, 2019 Conference Proceedings ISSN 1314-2704 ISBN:978-619-7408-87-4 DOI:10.5593/sgem2019/5.4/S22.015

 

3

Brand «Khortytsya Island» as the main component of the tourist potential

стаття

Tourism of XXI sentury: global challenges and civilization values. II international scientific and practical conference, KNUTE, Kyiv, June, 01, 2020. (web of science, подано до друку)

Tsviliy S., Bublei G.

 

 

Тези, доповіді конференцій, семінарів, симпозіумів тощо

1

Стратегічне управління готельними підприємствами

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. − С. 195 − 197

Салаєва М.М.

2

Інтеграція готелів як глобальна стратегія управління розвитком підприємств готельного господарства

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічний розвиток України: загрози та  виклики в умовах трансформаційних змін»], (м. Одеса, 29−30 квітня 2016 р.) – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – С. 111 − 113.

 

3

Вплив глобалізації на розвиток готельного господарства

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. − С. 317 − 319.

 

4

Головні риси готельного продукту

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. − С. 339 − 341.

 

5

Формування послуг в готельному бізнесі

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. − С. 337 − 339.

 

6

Підвищення якості готельних послуг за програмою «Таємний гість»

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. − С. 341 − 342.

 

7

Організаційно-економічні засади формування кластерів підприємств готельного господарства

тези

Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: International Scientific Conference, 28 September 2016.: Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2016. − P. 90 − 93.

Асауленко Н.О.

8

Вплив франчайзингу на якість готельних послуг

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації], (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / ЗНТУ. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 125 − 128.

Тригубенко Ю.І.

9

Сегментація ринку послуг гостинності

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. − С. 1705 − 1706

Хан Х.Д.

10

Використання брендінгу в підприємствах індустрії гостинності

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1741 − 1743

 

11

Методи оцінки конкурентоспроможності готельного підприємства

тези

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», Університет Ле-Ман, факультет права, економіки та управління, м. Ле-Ман (Франція): 17 листопада 2017 р. − С. 52-54

 

12

Закордонний досвід управління якістю послуг в готельному бізнесі

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 1989 − 1991

Муравйова Т.Г.

13

Роль хостелів в системі готельних послуг

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 2072 − 2073

Цимбалюк І.В.

14

Сегментування мережевих готелів світу

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 2035 − 2036

 

15

Можливості використання закордонного досвіду в процесі підготовки фахівців готельного господарства в Україні

тези

Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика», Мукачівський державний університет, м. Мукачів: 24 квітня 2018 р. − С. 74 − 77

Гуріна А.Р.

16

Процеси розвитку послуг розміщення в регіоні

тези

Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», Уманський національний університет садівництва, м. Умань: 29 − 30 жовтня 2018 р. / Умань ВПЦ «Візаві», 2018. − С. 137 − 139

Оліфер К.В.

17

Інноваційні процеси на ринку готельних послуг

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції», Мукачівський державний університет, м. Мукачів: 17 жовтня  2018 р. − С. 227 − 230

Оліфер Я.О.

18

Концепція клубного відпочинку в режимі розділеного часу (таймшер)

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 113 − 114

Деревцова Д.В.

19

Розвиток хостелів на сучасному ринку готельних послуг України

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 128 − 130

 

20

Принципи ціноутворення в закладах гостинності України

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 179 − 180

 

21

Сучасний розвиток мережевих готелів на світовому туристичному ринку

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 125 − 126

Безверха А.К.

22

Брендінг як важлива складова конкурентної стратегії готелю

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 36 − 37

Гульвіченко Д.С.

23

Системи професійної підготовки фахівців для індустрії гостинності

тези

ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019. – ISBN 978-80-7534-078-8. − С. 132 − 143

Спицька А.О.

24

Сучасний розвиток мережевих готелів на світовому туристичному ринку

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 125 − 126

Ненашева А.А.

25

Стратегії діяльності підприємств готельного господарства в умовах глобалізації економіки

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / НУ «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. ‒ С. 111 ‒ 113.

Каптюх Т.В.

26

Успішний бренд, як фактор конкурентоспроможності в індустрії гостинності

тези

Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 347‒351. URL: http://sci-conf.com.ua.

 

27

Вплив економічної ситуації в Україні на фактори ціноутворення готельних послуг

тези

The 2 th International scientific and practical conference “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE” (January 30-31, 2020) Graz, Austria. 2020. Pp. 17-20. ISBN 978-966-97856-8-8

 

28

Формування регіональних кластерів підприємств готельного господарства

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 15 квітня 2020 р.: у 3-хтомах. – Т. 1. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2020. – С. 69 ‒ 72

 

29

Готельний ринок в умовах кризи і пандемії

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020 ‒ С. 30 ‒ 32

 

30

Класифікація готелів за зірками

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020 ‒ С. 80 ‒ 81

Лепетченко А.C.

31

Система мотивації персоналу в готельній справі

тези

Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020 ‒ С. 99 ‒ 101

Самойленко К.С.

Методичні вказівки

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія гостинності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 24 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях» для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня освіти  спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Укл.: Зайцева В.М., С.М. Журавльова

Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 27 с.

 

Відзнаки та нагороди:

  • Почесна грамота, управління освіти і науки запорізької облдержадміністрації − 2010 р.
  • Почесна грамота, управління освіти і науки запорізької облдержадміністрації − 2012 р.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: укранська, російська, іспанська 

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385
тел.: +380(61)769 84 03
e-mail: svetlanazuravleva71@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=983