Ви є тут

Головна

Прізвище: Журавльова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Міжнародного туризму та управління, 2008 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.050401 «Туризм», кваліфікація за дипломом – «магістр з туризму, викладач вищих навчальних закладів»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)»:
  «Стратегічне управління підприємствами готельного господарства», рік захисту – 2015 р, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Наукові інтереси:

 • Економіка, готельний бізнес

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія гостинності
 • Технологія готельної справи
 • Організація обслуговування туристів у готелях

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 20, з них, монографій – 3, навчальних посібників – 3

 • Журавльова С. М. Проблеми з пошуку кваліфікованого персоналу для підприємств готельного й туристичного бізнесу / С. М. Журавльова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2008. − Вип. 49.
 • Журавльова С. М. Оцінка якості послуг готельного господарства / С. М. Журавльова // Экономика Крыма : научно-практический журнал. − 2011. − №4.
 • Журавльова С. М. Економічна ефективність інвестицій в готельному господарстві / С. М. Журавльова // Сталий розвиток економіки. − 2011. − №7.
 • Журавльова С. М. Глобалізація міжнародних відносин у готельному господарстві / С. М. Журавльова // Економічний форум. − 2012. − №1.
 • Журавльова С. М. Стратегічне планування підприємств готельного господарства / С. М. Журавльова // Экономика Крыма : научно-практический журнал − 2012. − №1.
 • Журавльова С. М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства [Електронний ресурс] / С. М. Журавльова // Економіка. Управління. Інновації. − 2012. − № 2. − Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2012_2_15.pdf.
 • Журавльова С. М. Процеси трансформації готельного господарства України [Електронний ресурс] / С. М. Журавльова // Економіка. Управління. Інновації. − 2013. − № 2. − Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_27.pdf.
 • Журавлёва С. Н. Региональная специфика гостиничного хозяйства Украины / С. Н. Журавлёва // Экономика. Управление. Право. − 2013. − 11 (47).
 • Єрмаченко В. Є. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства / В. Є. Єрмаченко, С. М. Журавльова // Молодий вчений. − 2015. − №5.

Участь у конференціях:

 • Журавльова С. М. Об’єкти готельно-ресторанного господарства у програмі підготовки до Євро-2012 / С. М. Журавльова : матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. вчен. [«Наукова творчість молоді в індустрії гостинності»], (Донецьк, 18-19 лист. 2010 р.). − Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. − 2010. − С. 171−172.
 • Журавльова С. М. Якість надання готельних послуг в індустрії туризму / С. М. Журавльова : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. [«Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети»], (Харків, 15 квіт. 2011 р.). − Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. − 2011. − С. 68−70.
 • Гурова Д. Д. Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні / Д. Д. Гурова, С. М. Журавльова : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»], (Черкаси, 22-23 бер. 2012 р.) : У 2-х томах. − Черкаси : ЧДТУ, 2012. − Т 1. − С. 18−20.
 • Журавльова С. М. Інвестиційна привабливість готельного ринку України / С. М. Журавльова : матеріали ІІ всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф. студ. та асп. [«Роль творчої молоді в індустрії готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні»], (Чернівці, 21-23 лют. 2013 р.). − Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. − С. 156−158.
 • Журавлева С. Н. Социально-экономическая эффективность инвестиций в развитие гостиничного хозяйства / С. Н. Журавлева : материалы междунар. научн.-практ. конф. [«Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013»], (Одесса, 19-30 марта 2013 р.). − Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. − Выпуск 1. − Том 31. − С. 33−36.
 • Журавльова С. М. Готельні послуги в індустрії туризму / С.М. Журавльова, М. М. Салаєва : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених [«Актуальні проблеми туристичного бізнесу»], (Харків, 28 лют. 2014 р.) − Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. − С. 74−76.
 • Журавлёва С. Н. Методические и практические подходы к формированию региональных гостиничных кластеров / С. Н. Журавлёва : материалы междунар. научн.-практ. конф. [«Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества»], (Белгород, 26-28 марта 2014 г.) − Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. − С. 136−140.
 • Журавльова С. М. Інноваційні процеси в індустрії гостинності / С. М. Журавльова : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід»], (Запоріжжя, 16-17 жовт. 2014 р.). − Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. − С. 43−47.
 • Журавльова С.М. Стратегічне управління готельними підприємствами // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. − С. 
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота, управління освіти і науки запорізької облдержадміністрації − 2010 р.
 • Почесна грамота, управління освіти і науки запорізької облдержадміністрації − 2012 р.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: іспанська (вільно)

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385
тел.: +380(61)769 84 03
e-mail: svetlanazuravleva71@gmail.com
URL: