Ви є тут

Головна

Головна

Виховний відділ

Положення про виховний відділ

Про виховний відділ

Наказ №45 від 23.02.24 «Про План заходів з культурно-виховної роботи зі здобувачами вищої освіти на весняний семестр 2023-2024 навчального року» (PDF, 800 KБ)

План заходів з культурно-виховної роботи зі здобувачами вищої освіти на 2023 р.

План заходів з культурно-виховної роботи зі студентами на 2021-2022 н.р. (осінній семестр)

Наказ №314 від 29.09.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді» (PDF, 652 KБ)

Наказ №81 від 30.03.23 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження Правил поведінки здобувачів вищої освіти у Національному університеті “Запорізька політехніка”» (PDF, 316 KБ)

Керівництво:

Начальник: Павленко Марія Володимирівна

Контактні дані:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 329 (головний корпус)
тел.: +380(61)7698607
e-mail: educat@zp.edu.ua

 

 

Емблема кафедри «Двигуни внутрішнього згорання» ЗНТУ

Кафедра «Двигуни внутрішнього згорання» (ДВЗ)

Рік початку діяльності: 1944

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Слинько Георгій Іванович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія випробування двигунів внутрішнього згорання
 • Навчальна лабораторія теплотехніки і гідравліки

Спеціальності:

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Двигуни внутрішнього згорання»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 131
тел.: +380(61)7698512
e-mail: kafedra_tg@zntu.edu.ua

 

Емблема кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» ЗНТУ

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» (МВІ)

Рік початку діяльності: 1933

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук Фролов Михайло Володимирович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія металорізальних верстатів та систем
 • Навчальна лабораторія різального інструменту та технічних вимірювань

Спеціальності:

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Металорізальні верстати та системи»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 151
тел.: +380(61)7698237
e-mail: kafedra_mvi@zntu.edu.ua

Емблема кафедри «Комп'ютерні системи та мережі» ЗНТУ

Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі» (КСМ)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень
 • Навчальна лабораторія системної інтеграції комп’ютерних технологій
 • Навчальна лабораторія паралельних та розподілених обчислень
 • Навчальна лабораторія «Цифрові системи передавання даних

Спеціальності:

123 – «Комп'ютерна інженерія», освітні програми:

«Комп'ютерна інженерія»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 53-Б
тел.: +380(61)698249
e-mail: kafedra_ksm@zntu.edu.ua
URL: Кафедра «Комп’ютерні системи та мережі»

Емблема кафедри «Інформаційні технології в туризмі» ЗНТУ

Кафедра «Інформаційні технології в туризмі» (ІТТ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Морозов Денис Миколайович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія прикладних методів обробки інформації

Додаткова інформація:

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Інформаційні технології в туризмі», як загальноосвітню кафедру факультету Міжнародного туризму та управління Інституту управління і права.

За роки існування на кафедрі було сформовано якісний викладацький склад, який забезпечує викладання інформатики та інших комп’ютерно орієнтованих дисциплін для всіх спеціальностей Інституту управління та права.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів – постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються робочі програми дисциплін.

Значні зусилля кафедри на сьогоднішній день направлені на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання, впровадження системи інформаційної підтримки студентів при викладанні дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle.

На кафедрі діє лабораторія комп’ютерних технологій, що надає широкий спектр послуг із вивчення спеціальних дисциплін та використання комп’ютерних технологій.

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 396
тел.: +380(61)7698504
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua

ПРОГРАМА
вступного іспиту
для здобувачів освіти
третього (освітньо-наукового) рівня
з іноземної мови
Вступники повинні знати:

 • граматичні структури, необхідні для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, для розуміння і створення текстів в повсякденній, академічній та професійній сферах спілкування;
 • правила синтаксису для розуміння і створення текстів в академічній та професійній сферах спілкування;
 • лексику (зокрема, термінологію), необхідну для спілкування в академічній та професійній сферах.

Вступники повинні вміти:

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати необхідну інформацію в ході обговорень, доповідей, бесід, пов’язаних за темою із навчанням та фахом, загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру;
 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;
 • розуміти комунікативні настанови мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;
 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, пов’язаних із навчанням та фахом;
 • аргументувати свою точку зору на актуальні теми в академічному та професійному житті;
 • розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, та знаходити необхідну інформацію.

Очікується, що абітурієнт володіє лексикою на рівні В1+/В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 

Файл: 
Файл: 

Сторінки