Ви є тут

Головна

Головна

2023
 
1. Пожуєва Т.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПОБУДОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
2. Тkachenko А.M.,  Loza D.Y. STARTUP ECOSYSTEM AND IT’S PROBLEMS IN UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
3. Sevastyanov R.V., HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
4. Крайнік О.М., Філатова А. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ НІМЕЧЧИНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
5. Лівошко Т.В., Магдич Р. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
6. Лівошко Т.В., Жукова А. ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
7.Лівошко Т.В., Неалова Є.О. ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА ТА ДОСВІД ДАНІЇ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
8.Лівошко Т.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
9.Лівошко Т.В. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
10.Севастьянов Р.В., Донченко О.М.. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
11.Севастьянов Р.В., Філатова А. СТРУКТУРА РИНКУ СФЕРИ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ЗА 2022 РІК. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
12. Севастьянов Р.В., Фісюк Є. СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  СОНЯЧНИХ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
13.Сердюк Є.М.1, Соловей Д.В. 2, Тюгаєв М.К. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАНОВОК НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
14.Круглікова В.В., Некрасова О.О. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
15. Ткаченко А.М., Камишан І.С. Роль кадрової політики при формуванні управлінської стратегії суб`єкта господарювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
16.Ханенко А.В.  Глухов В.А. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
17.Ханенко А. В., Жадан М.О., Війна і державні фінанси: фінансування оборони та військово-промислового комплексу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
18.Бобко Н.А. АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ GLOBAL INNOVATION INDEX. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
19.Крайнік О.М. Плинокос Д.Д. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ І ПРОГРАМАХ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
20.Круглікова В.В. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
21.Круглікова В.В., Герцог Є.Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
22.Круглікова В.В. 1, Гринькова Т.Ю.2 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
23. Лівошко Т.В .СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ  В УМОВАХ ВІЙНИ 
Одеса. 03-04 березня 2022. V Міжнародна конференція. Підприємництво і торгівля:тенденції розвитку.
24.Лоза С.П., Магдич Р.І. ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
25.Лоза С.П.,  Неалова Є.О.  СИНЕРГІЯ: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
26. Ткаченко А.М.., Кругліков Є.В.  КУЛЬТУРНА  ІНДУСТРІЯ НА ШЛЯХУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
27. Крайнік О.М. Донченко О.М.  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
28.Лівошко Т.В.1, Добродій М.2 СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
29.Лоза С.П.,  Лизя О.С.  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
30.Бобко Н.А., Неалова Є.О. ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
31. Лоза  С.П. МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
32. Чернова І.В., Оліхова О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023
33. Лівошко Т.В. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ КОМПАНІЇ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ЗА НОРМАМИ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
34. Круглікова В.В. Колесник А.Д. ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ ТА ЙОГО  РЕФОРМУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
35.Левченко Н.М., Василенко А.І. УНІФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ З КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ У БУДІВНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
36.Левченко Н.М., Василенко Б.І. МОДИФІКАЦІЯ НАСТАНОВИ З ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
37. Тарпіньянц В.В., Круглікова В.В. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ - МАЙБУТНЄ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
38. Левченко С.А. МЕХАНІЗМ ПЕРЕХІДНОЇ ОПЛАТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕС/ТЕЦ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
39.Севастьянов Р. В. Виробництво водню в Україні як фактор економічного розвитку.// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 2023, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 786 с.
40. Sevastyanov R. HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 150-151 p.
41. Пожуєва Т.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПОБУДОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
42. Тkachenko А.M.,  Loza D.Y. STARTUP ECOSYSTEM AND IT’S PROBLEMS IN UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
43. Sevastyanov R.V., HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
44. Крайнік О.М., Філатова А. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ НІМЕЧЧИНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
45. Лівошко Т.В., Магдич Р. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
46.Лівошко Т.В., Жукова А. ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
47.Лівошко Т.В., Неалова Є.О. ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА ТА ДОСВІД ДАНІЇ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
48.Лівошко Т.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
49.Лівошко Т.В. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
50.Севастьянов Р.В., Донченко О.М.. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
51.Севастьянов Р.В., Філатова А. СТРУКТУРА РИНКУ СФЕРИ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ЗА 2022 РІК. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
52. Севастьянов Р.В., Фісюк Є. СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  СОНЯЧНИХ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
53.Сердюк Є.М.1, Соловей Д.В. 2, Тюгаєв М.К. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАНОВОК НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
54.Круглікова В.В., Некрасова О.О. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
55. Ткаченко А.М., Камишан І.С. Роль кадрової політики при формуванні управлінської стратегії суб`єкта господарювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
56.Ханенко А.В.  Глухов В.А. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
57.Ханенко А. В., Жадан М.О., Війна і державні фінанси: фінансування оборони та військово-промислового комплексу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
58.Бобко Н.А. АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ GLOBAL INNOVATION INDEX. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
59.Крайнік О.М. Плинокос Д.Д. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ І ПРОГРАМАХ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
60.Круглікова В.В. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
61.Круглікова В.В., Герцог Є.Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
62.Круглікова В.В. 1, Гринькова Т.Ю.2 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
63. Лівошко Т.В .СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ  В УМОВАХ ВІЙНИ 
Одеса. 03-04 березня 2022. V Міжнародна конференція. Підприємництво і торгівля:тенденції розвитку.
64.Лоза С.П., Магдич Р.І. ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
65.Лоза С.П.,  Неалова Є.О.  СИНЕРГІЯ: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
66. Ткаченко А.М.., Кругліков Є.В.  КУЛЬТУРНА  ІНДУСТРІЯ НА ШЛЯХУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
67. Крайнік О.М. Донченко О.М.  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
68.Лівошко Т.В.1, Добродій М.2 СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
69.Лоза С.П.,  Лизя О.С.  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
70.Бобко Н.А., Неалова Є.О. ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
71. Лоза  С.П. МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
72. Чернова І.В., Оліхова О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023
73. Лівошко Т.В. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ КОМПАНІЇ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ЗА НОРМАМИ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
74. Круглікова В.В. Колесник А.Д. ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ ТА ЙОГО  РЕФОРМУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
75.Левченко Н.М., Василенко А.І. УНІФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ З КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ У БУДІВНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
76.Левченко Н.М., Василенко Б.І. МОДИФІКАЦІЯ НАСТАНОВИ З ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
77. Тарпіньянц В.В., Круглікова В.В. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ - МАЙБУТНЄ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
78. Левченко С.А. МЕХАНІЗМ ПЕРЕХІДНОЇ ОПЛАТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕС/ТЕЦ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
79.Севастьянов Р. В. Виробництво водню в Україні як фактор економічного розвитку.// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 2023, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 786 с.
80. Sevastyanov R. HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 150-151 p.
 
 
2022
 1. Ткаченко А.М. СТРАТЕГІЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.351-35
 2. Крайнік О.М. НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.383-388.
 3. Лівошко Т.В. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.20-23
 4. Лівошко Т.В., Бондаренко А.Е. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.23-26
 5. Лівошко Т.В., Некрасова О.О. ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ-ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.27-29
 6. Лівошко Т.В., Плечищев А.О. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  - ГОЛОВНА МЕТА ЗАХИСТУ МАЙБУТНЬОГО ЛЮДСТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.29-30
 7. Лівошко Т.В., Поляшова О.О. ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.31-33
 8. Лівошко Т.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.251-252
 9. Лівошко Т.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.322-324
 10. Севастьянов Р.В., Гончаренко Д.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.39-41
 11. Севастьянов Р.В., Суле Р.У. ПЕРСПЕКТИВА ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.41-42
 12. Сердюк Є.М. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.43-45
 13. Pozhuieva T.O. THREATS TO AGRIBUSINESS IN UKRAINE AS A WORLD PROBLEM. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.49-50
 14. Бобко Н.А. МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.57-59
 15. Левченко Н.М. ДОРОЖНЯ КАРТА ФОРМУВАННЯ В КОМПАНІЇ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ. С.71-72
 16. Бобко Н.А., Михайлик Д.В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С104-106
 17. Плинокос Д.Д. Лідерство в стартап ПРОЄКТІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.164-165
 18. Sevastyanov R.V., Kolesnyk A.D. COMPETITIVNESS OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITION. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.191-192
 19. Бобко Н.А., Азацький Б.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ підприємСтва В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.193-195
 20. Богдан ю.м. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.198-200
 21. Крайнік О.М., Некрасова О.О. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.231-232
 22. Круглікова В.В., Абакумова О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.235-236
 23. Круглікова В.В. ОЦІНЮВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.243-244
 24. Круглікова В.В., Поляшова О.О.  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.237-238
 25. Круглікова В.В., Кондратюк А.В. РОЗРОБКА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.239-240
 26. Круглікова В.В., Щербина А.М.   ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЛИВАРНИХ ВИРОБІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.241-242
 27. Севастьянов Р.В. Перспективи виробництва водню в контексті співпраці України з ЕС / Р.В. Севастьянов// Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ) у 2 частинах. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. – С. 121-123.
 28. Севастьянов Р. В., Андріїшина А. В. Діалог з громадянами як факторрозвитку об’єднаних територіальних громад. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2022 р., Миколаїв-с.Коблеве. – Миколаїв: МНАУ, С.  49-50
 29. Karpenko A., Sevast`yanov R., Karpenko N. (2022). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CLUSTERS AS THE BASIS OF ECONOMIC RECOVERY OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (July 28-29, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022,  p. 14-20. – URL: https://teadmus.org/main-publications/pb-13
 30. Sevast`yanov R., Karpenko A. (2022). On the problem of integration of Ukrainian clusters in global value chains. International scientific-practical conference  Priority directions of modernization: Socio-cultural and economic-environmental aspects. Azerbaijan State Oil and Industry University, 6 May 2022, Baku. - P. 42-51 
   
2021
1. Ю.В. Куріс, О.М. Крайнік, Т. І. Сергієнко.  Теоретико-концептуальні аспекти взаємозв’язку економіки і політики в сучасному суспільстві. Материали конференції: The II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26 –29, 2021, Luxembourg, Luxembourg.С.105-109
2.Ткаченко А.М. Маслов Д.Г. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
3.Ткаченко А.М., Поляшова О.О. НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
4.Ткаченко А.М., Чуб Т.В. Виробництво будівельних матеріалів та його роль для України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
5.Пожуєва Т.О.  ДУАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ПЕРЕХІД ДО БЕЗПЕЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
6.Левченко Н.М., Матвіїшина О.Є. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧОЇ ЗОНИ МІСТА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
7.Левченко Н.М., Захарчук В.М. ДЕВЕЛОПМЕНТСЬКИЙ СУПРОВІД ВВЕДЕННЯ НЕРУХОМОСТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
8.Левченко Н.М. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З РЕСТРУКТАРИЗАЦІЇ ЗАНЕПАДАЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
9.Плинокос Д.Д. «ПРОБЛЕМА - ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ ДЛЯ СТАРТАПА». Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
10.Плинокос Д.Д.., Острянко К.В., Глова О.О. Організація бізнесу з використанням сучасних інформаційних та соціальних мереж. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
11.Севастьянов Р.В., Бондаренко А.Е. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОЗАПРАВНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
12.Севастьянов Р.В., Маслов Д.Г. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
13.Севастьянов Р.В.,Шапочка Г.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗУМНИХ МІСТ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
14.Лівошко Т.В., Вострікова Н.Л. Енергоефективність багатоквартирних будівель. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.18-20 – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
15.Лівошко Т.В., Шапочка Г.В. Альтернативні види палива - найдешевше й екологічно чисте джерело енергії. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021.  С.23-25 – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
16.Лівошко Т.В., Новосад Ю.А. Економічний ефект енергоефективних технологій.Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.20-22– електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
17Крайнік О.М., Лівошко Т.В., Маслов Д.Г.  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ». Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
18.Крайнік О.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
19.Крайнік О.М., Топол Г.Г. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ: СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-30
20.Круглікова В.В., Суле Р.У. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ Конкурентноспроможності сільськогосподАРСЬКИХ машин ШЛЯХом  ВИРІШЕННЯ проблеми ПІДВИЩЕННЯ  зносостійкості матеріалів. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
21.Круглікова В.В., Коваль А.О. ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБА ЕКСКАВАТОРА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
22.Круглікова В.В., Денека М.А. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ГАРАНТІЙНУ ПІДТРИМКУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
23.Круглікова В. В., Кононенко А. В. ШЛЯХИ виходу української Промисловості з кризи, СПРИЧИНЕНОї COVid-19.Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
24.Бобко Н.А., Дацько Н.М. ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
25.Бобко Н.А. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
26.Сердюк Є.М. Ресурсозбереження, як напрямок енергетичної безпеки України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
27.Сердюк Є.М., Птущенко Н.В. Впровадження акустичного моніторингу технічного стану електродвигуна з метою оптимізації виробничого процесу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
 
 
2020
1.Ткаченко А.М. Причини та економічні наслідки банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко // Тиждень науки-2020.-Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 186-188.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4."
2.Ткаченко А.М.  Формування конкурентних переваг підприємств гірничо-металургійного комплексу [Електронний ресурс]  / А.М. Ткаченко, Н.В. Новік // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 328-329. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
3.Левченко Н.М. Стратегічне управління муніципальними відходами як запорука сталого розвитку територій  [Електронний ресурс] / Н.М. Левченко //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 188-190.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. "
4.Левченко Н.М. Когнітивне моделювання інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс]  / Н.М. Левченко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. 5.Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 197-200.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
Левченко Н.М. Модель управління комплаєнс-ризиками компанії [Текст] / Н.М. Левченко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2020 року.: тези доп. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. -С. 114-116.
6.Пожуєва Т.О. Посилення Методичного забезпечення діагоностики загрози банкрутства промислового підприємства [Електронний ресурс]  / Т.О. Пожуєва // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.190--192.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4"
7.Пожуєва Т.О. Визначення фінансового плану підприємства при попередженні банкрутства [Електронний ресурс] / Т.О. Пожуєва // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 137-138.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
8.Бобровникова Р.Г. Комплексний підхід до планування, аналізу та оцінки витрат підприємства [Текст]  / Р.Г. Бобровникова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року): тези доп. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. -С.141-143.
9.Бобровникова Р.Г. Система показників оцінки економічної активності торгових підприємств [Електронний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, О.Є. Борисенко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.192-195.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4."
10.Борисенко О.Є. Основні чинники впливу на ефективність операційної діяльності торгівельних мереж  [Текс] / О.Є. Борисенко, В.С. Білошапка // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року): тези доп.. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. -С.143-146.
11.Борисенко О.Є. Методи мотивації на промиловому підприємстві  [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, Г.В. Тарасенко //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.С. 169-171.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262. 
12.Шитікова Л.В.  Деякі аспекти оцінювання загальної ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 195-197. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. "
13.Круглікова В.В. Підходи до аналізу конкурентоспроможності інтернет-реклами на міжнародному ринку [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 198-199– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4 . "
14.Лівошко Т.В. Управління витратами на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тез доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 200-201. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4.
15.Остапенко В.В.  Робота з інтелектуальним капіталом міста Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.В. Остапенко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та
дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 202. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4.
16.Оstapenko V.V.  Stakeholder theory and personal success in organization [Електронний ресурс] / V.V. Оstapenko // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 369-370. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
17.Остапенко В.В.  Теория стейкхолдеров и личный успех в организации [Електронний ресурс] / В.В. Остапенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.378-379.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
18.Остапенко В.В.  Теория стейкхолдеров и работа с трудовыми ресурсами [Електронний ресурс]  / В.В. Остапенеко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 378-379. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
19.Остапенко В.В. Управление группами в формальной и нефрмальной организации при стейкхолдер подходе [Електронний ресурс]  / В.В. Остапенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.380-381  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
20.Севастьянов Р.В. Розвиток електронної торгівлі в сучасних умовах [Текст ] / Р.В. Севастьянов // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2020 року : тези доп. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020.-С. 130-132.
21.Севастьянов Р.В. Directions of energy savings of Ukraine's industrial enterprises [Електронний ресурс]  / Р.В. Севастьянов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.–  С. 223-225.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.. 
22.Севастьянов Р.В. Features of electronic trade in modern conditions [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.–С. 205-207 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. 
23.Севастьянов Р.В. Проблеми інноваційного розвитку та фінансової стійкості підприємств агропромислової галузі України [Текст] / Р.В. Севастьянов, Т.В. Лівошко //  IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету) 3-4 листопада 2020 року.: тези доп. -С. 35-37.
24.Крайнік О.М. Підвищення ефективності системи менеджменту в сучасних умовах / О.М. Крайнік, Т.І. Сергієнко // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. 67. С. 23-25. 
25.Крайнік О.М. Дуальная система обучения в условиях инновационного развития высшей школы [Текст] / О.М. Крайнік, Т.І. Сергієнко, О. Бережная, Ю. Куріс // International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects- Kaunas 2020.- pp. 382-390.
26.Крайнік О.М.  Інноваційні технології управління персоналом промислового підприємства в сучасних умовах [Текст] / О. Крайнік, Т.Сергієнок  // Ювілейна міжнародна науково-практична internet-конференція «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави»: тези доп.- Запоріжжя 2020.-С.321-323.
27.Крайнік О.М. Використання зарубіжного досвіду щодо регулювання авторського права інтелектуальної власності в сучасному інформаційному суспільстві  [Текст ] / О.М. Крайнік, Н.П. Капітаненко, Т.І. Сергієнко // The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE » (September 21-24, 2020). Frankfurt am Main, Germany 2020.pp.-С. 117- 121.
Krainik O.  Problems of increase in efficiency innovative investment activities in sector of biotechnologies [Текст ] / 28. О.  Krainik, V. Krainik // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-. С. 149-150. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
29.Крайнік О.М. Розвиток підприємства на основі підвищення його інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / О.М. Крайнік // Тиждень науки-2020.-Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 203 – 204.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4."
30. Крайнік О.М. Особливості управління персоналом в інноваційних компаніях [Текст] / О.М. Крайнік, Т.О. Пожуєва //  IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»): збірник тез доповідей – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. - С. 30-33.
31.Крайнік О.М. Розвиток підприємства на основі підвищення його інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / О.М. Крайнік //  Тиждень науки-2020.-Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 203 – 204. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4."
32.O. Krainik, Socio-Economic Components of the Integration Policy of Modern Ukrainian Society in the Conditions of Information-Psychological Warfare [Текст] / O. Krainik,  Sergienko T., Berezhna O. // EDAMBA 2019 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business,  Management and Related Disciplines - ISBN 978-80-225-4704-8, 2020 Published by the University of Economics in Bratislava, p. 443-450 .-Режим доступу: -https://edamba.euba.sk/archive
33.Plynokos D. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy [Електронний ресурс] /  А.Tkachenko, N.Levchenko, G.Shyshkanova, D.Plynokos, M. Kovalenko // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), E3S Web Conf. Volume 166, 2020.- Режим доступу: https://www.e3s-сonferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13021/ e3sconf_icsf2020_13021.html
 34.Плинокос Д. Д. Академічна мобільність та розвиток людського капіталу / Д. Д. Плинокос, К. А. Цавалюк // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – с. 26-29. 
35.Плинокос Д.Д. Study of the impact of adult participation in learning on the socio-еconomic development of the EU stattes  [Електронний ресурс] / Плинокос Д.Д., Коваленко М.О., Галан О.Є., Буаіта С. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020», США, Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/index.php/secciius4-13/32763-us04-145.
36.Богдан Ю.М. Основні тенденції розвитку бізнесу на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Ю.М. Богдан // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.:тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 207-209. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 .
37.Богдан Ю. М. Модернізація системи управління підприємств за інноваційним підходом [Електронний ресурс] / Ю.М, Богдан, В.М. Ткаленко, В.Ю. Присяжна  // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 24-26. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
38.Богдан Ю.М. Використання енергозберігаючих технологій в підприємництві [Електронний ресурс] / Ю.М. Богдан // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 225-227. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
39.Бєлоусов В.М. Актуальні проблеми малого та середнього бізнесу україни в умовах глобальної економічної кризи [Електронний ресурс] / В.М. Бєлоусов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.:  тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 340-342. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
40.Бобко Н.А. Венчурний капітал в інноваційному розвитку економіки [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 209-211. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. "
41.Bobko N.A. Innovative development as a factor of the company’s strategic success [Електронний ресурс] / Н.А. Бобко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 147-148. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
42.Сердюк Є.М. Аналіз підходів антикризового управління на основі досвіду розвинутих країн [Електронний ресурс]  / Є.М. Сердюк // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та
дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя :
НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 211-212.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 ."
43.Ткаченко А.М. The role of budgeting for a moder industrial enterprise / А.M. Тkachenko,  M.K. Seidakhmetov [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С. 221-223. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
44.Ткаченко А.М. Продуктивність праці: методи вимірювання, шляхи і чинники її зростання [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко, Є.С. Личман //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 155-156.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. 
45.Ткаченко А.М. Комунікації в управлінні [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко, А.Ю. Бурда // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. С.157.
46.Пожуєва Т.О. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Т.О. Пожуєва, А.С. Кучеренко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 161-162.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4.
47.Левченко Н.М. Економічно-правові аспекти вдосконалення процедури банкрутства фізичних осіб – підприємців [Електронний ресурс] / Н.М. Левченко, Н.М. Дацько // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С.158-161– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. 
48.Крайнік О.М. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / О.М. Крайнік, Д.Г. Маслов // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-.С. 175 – 176. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-ISBN 978-617-529-262-4. 
49.Бобко Н.А. Значення економічної безпеки підприємств в умовах кризи [Електронний ресурс] / Н.А. Бобко, Н.М. Дацько // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 102-103.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
50.Бобко Н.А. Удосконалення системи управління суб’єктів господарювання в сучасних умовах [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко, О.О. Некрасова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.22-23.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
51.Бобко Н.А. Інноваційний потенціал енергозбереження промислових підприємств [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко, А.Р. Рубан // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /   Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С.158-160.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
52.Бобко Н.А.  Підвищення ефективності виробничих процесів [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко, Н.М. Дацько // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 183-185. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 . 
53.Бобровникова Р.Г. Система показників оцінки ефективності виробництва[Електронний ресурс]  / Р.Г. Бобровниова, С.М. Концур // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 163-165.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. 
54.Бобровникова Р.Г. Аналіз основних економічних показників роботи підприємства в умовах зниження зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, О.С. Ліпіліна // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.342-344.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
55. Бобровникова Р.Г.Проблеми та перспективи міжнародного співробітництва промислового підприємства [Електронний ресурс / Р.Г. Бобровникова, О.С. Ліпіліна // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези оп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 344-347 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
56.Борисенко О.Є.  Система показників експрес-діагностики фінансового стану промислового підприємства [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко,  О.Є. Осипенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 104-107 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
57.Борисенко О.Є. Шляхи прискорення конструкторської підготовки виробництва інноваційного виробу  [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, Є.А, Сілогаєв // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 160-162. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
58.Борисенко О.Є. Проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, О.В. Сморода // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 227-229.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
59.Борисенко О.Є. Перспективи розвитку малого бізнесу на ринку соняшникової олії [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, В.М. Федорець // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 229-232.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
60.Борисенко О.Є Перспективи впровадження концепції ощадливого виробництва на пат «Мотор Січ» [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, К.О. Авраменко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С. 26-28.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
61.Kruhlikova V.V.   Ways of increase of competitiveness of software products [Електронний ресурс] /   V.V. Kruhlikova, D.V. Kolpakova //  Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 284-287.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
62.Круглікова В.В. Бенчмаркінг як один з методів вдосконалення конкурентноспроможності національних підприємств [Електронний ресурс]  / В.В. Круглікова, М.К. Малюков //Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 362-365. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
63.Круглікова В.В. Методи оцінювання вартості написання коду програмного забезпечення  [Електронний ресурс] / В.В. Кргулікова, Є.В. Яремченко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 323-325.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
64.Круглікова В.В. Конкурентоспроможність програмного продукту “Е-каталог"[Електронний ресурс] / В.В. Круглікова,  М.К. Задоян // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С.321-323.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
65.Kruhlikova V.V. Ways of increase of competitiveness of software products [Електронний ресурс]  /  V.V. Kruhlikova,  D.V. Kolpakova // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С.284-287.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
66.Круглікова В.В. Методичні підходи оцінки ефективності технології наплавлення  [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова, В. Юхно // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 167-169. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-262-4. 
67.Лівошко Т.В. Ринкові перетворення процесу планування виробничої діяльності підприємства  [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, В.О. Басарукіна  // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.48-50  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
68.Лівошко Т.В. Прогресивні методи планування в організації випуску нової продукції  [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, В. Богомаз // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.50-53  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
69.Лівошко Т.В. Наукові підходи до організації виробничої діяльності суб`єкта господарювання [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, А. Бурда // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.53-56  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
70.Лівошко Т.В. Синергетичний підхід в організації діяльності суб’єкта підприємництва в ринкових умовах   [Електронний ресурс]  / Т.В. Лівошко, А. Бурда // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.56-58.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
71.Лівошко Т.В.  Засоби антикризового упарвління промисловим підприємство[Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, А. Бурда // Тиждень науки-2020. -Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С.171-172. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана..-ISBN 978-617-529-262-4. "
72.Лівошко Т.В. Методи оцінки ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, С. Горлова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.58-61.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
73.Лівошко Т.В. Покращення оперативного обліку щоденних витрат – шлях до підвищення ефективності планування виробництва [Електронний ресурс]  / Т.В. Лівошко, Н.М. Дацько // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.61-63.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
74.Лівошко Т.В. Процеси управління модернізацією виробничої діяльності суб`єкта підприємництва [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, Г. Кучеренко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.63-66.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
75.Лівошко Т.В. Стратегія управління виробничою діяльністю із застосуванням інформаційних систем [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, Г. Кучеренко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.66-68.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
76.Лівошко Т.В. Ризики податкового планування на підприємствах України [Електронний ресурс]    / Т.В. Лівошко, Ю. Семенов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С.69-70.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
77.Livosko Т.V. Problems of implementation of the mechanism of adaptation of production and economic systems in the management of an industrial enterprise [Електронний ресурс] / T.V. Livosko, A. Теtirko // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.16-17.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.   
78.Шитікова Л.В. Нормування затрат і їх роль в управлінні витратами [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А.А. Антоневич // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 96-97.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.   
79.Шитікова Л.В. Вплив інноваційного розвитку на ефективність роботи підприємства [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова,  Ю.С. Кугушева // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 98-99.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  
80.Шитікова Л.В. Мотивація та оплата праці, їх значення для ефективної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.О. Поляшова // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 165-167. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. "
81.Шитікова Л.В. Сутність, склад та характеристика економічно активного населення [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Я.Ю. Братішко //  Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.388-391.   – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
82.Шитікова Л.В. Оцінка соціально-економічних ефектів міграції населення  [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Н.М. Дацько // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.  391-393.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
83.Шитікова Л.В. Аналіз сучасних напрямків розвитку нормування праці персоналу [Електронний ресурс]  /Л.В. Шитікова, Д.Г. Маслов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 393-395.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
84.Шитікова Л.В. Удосконалення системи нормування праці, мотивації та оплати праці персоналу підприємства  [Електронний ресурс]  / Л.В. Шитікова, О.О. Поляшова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 395-399.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
85.Шитікова Л.В. Оцінка критеріїв і показників ефективності інтелектуальної праці управлінського персоналу [Електронний ресурс] / Л.В Шитікова, В.О. Пуценя // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.399-403.   – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
86.Шитікова Л.В. Окремі аспекти міжнародної трудової міграції з України [Електронний ресурс]  / Л.В. Шитікова, В. Смьордова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.403-407.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
87.Севастьянов Р.В. Особливості використання електронних грошей в контексті економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов, О.О. Поляшова  //   Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.140-142.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
88.Севастьянов Р.В. Особливості оцінки фінансової діяльності ПАТ «Ощадбанк» [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов, А.А. Антоневич //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.–  С.177-179.-1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. 
89.Севастьянов Р.В. Особливості використання електронних грошей в контексті економічної безпеки підприємства  [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов,  О.О. Поляшова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 140-142. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
90.Остапенко В.В. Інвестиційна діяльність підприємства в умовах кризи економіки[Електронний ресурс] / В.В. Остапенко, А.Г. Шевченко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол. :
В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя :
НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 173-174.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. 
91.Богдан Ю.М.  Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]  / Ю.М. Богдан, А.Д. Болотська // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя :НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 179-181.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 . 
92.Богдан Ю.М.  Перспективи розвитку електронної комерції в Україні [Електронний ресурс]  / Ю.М. Богдан, К.Є. Крючкова //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 181-183.-  1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 .
93.Сердюк Є.М.  Деякі аспекти реформування системи антикризового управління в Україні [Електронний ресурс] / Є.М. Сердюк, О.О.  Некрасова // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С. 185-186. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4.
 
2019
1.Ткаченко А.М. Державний борг як одна з еномічних загроз з розвитку економіки України [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко , Н.М. Дацько // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 197-198.
2.Ткаченко А.М. Антикризове управління промисловим підпиємством [Електорний ресурс] / А.М. Ткаченко, Є.В. Рудяк // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.198-200.
3.Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко , І.П. Любченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.200-201.
4.Ткаченко А.М. Особливості формування та оцінки інвестиційного потенціалу промислового підприємства [Електроний ресур] / А.М. Ткаченко, А.Р. Самородін // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 202-203.
5.Ткаченко А.М. Оцінка конкурентних переваг суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко, І.П. Швець //Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.204-205.
6.Ткаченко А.М. Інноваційна діяльність промислового підприємства в сучасних умовах господарювання [Електроний ресур] / А.М. Ткаченко , Є.О. Сиротенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С.205-207. -
7.Ткаченко А.М. Світовий досвід управління якістю продукції [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко , О.С. Сергеєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.207-209. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM)
8.Ткаченко А.М. Сучасні тенденції регіонального розвитку на основі інноваційних моделей. Економіко-правові аспекти сталого розвитку держава, регіон, місто / А.М. Ткаченко, О.К. Яковенко // Матеріали Першої міжнародної науково- практичної конференції 7 червня 2019 року. Київ: КДУ(Молдова) .
9.Левченко Н.М. Багатокритеріальна модель інвестицйної привабливості підприємтв [Електроний ресурс] / Н.М. Левченко , І.С. Табаков // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С.209-211.
10.Левченко Н.М. Стартап як інструмент реалізації інвестиційних рішень малого бізнесу [Електроний ресурс] / Н.М. Левченко, Я.С. Єрмоленко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.211-213
11.Бобровникова Р.Г. Оцінка фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» з використанням методу R-аналізу [Електроний ресурс] Р.Г. Бобровникова , О.С. Ліпіліна // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.213-215.
12.Бобровникова Р.Г. Аналіз фінансових результатів діяльності ПрАТ "Запоріжтрансформатор"[Електроний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, М.А. Колбаса // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.215-217
13.Бобровникова Р.Г. Економіка діагностика та її роль в управлінні підприємством [Електроний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, Є.О. Найдьон // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С. 217-219.
14.Шитікова Л.В. Економічна сутність інновацій в контексті реалізації цілей підприємства [Електроний ресурс] / Л.В. Шиткова, Д.М. Зінченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.219-220.
15.Борисенко О.Є. Дохід промислового підприємства та джерела його формування [Електроний ресур] / О.Є. Борисенко, Є.А. Сілогаєв // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С. 220-222.
16.Борисенко О.Є. Сучасні підходи до формування міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко, К.О. Авраменко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С.222-224.
17.Борисенко О.Є. Формування та ефективне використання кадрового потенціалу підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко, Я.В. Сорочан // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.224-226.
18.Борисенко О.Є. Методичні підходи проведення фінансового аналізу підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко, В.В. Шульженко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С. 226-228.
19.Борисенко О.Є. Чинники впливу на формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко. О.О. Некрасова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.228-230.
20.Борисенко О.Є.Сучасні підходи до оплати праці на підприємствах промисловості [Електроний ресурс]/ О.Є. Борисенко, М.В. Борисенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С .230-232.
21.Круглікова В.В. Застосування світового досвіду боротьби з безробіттям серед молоді в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова, А.А. Антоневич // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.233-234.
22.Круглікова В.В. Бюджетний менеджмент як складова системи державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова, С.С. Ільїна // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.234-236.
23.Круглікова В.В. Аналіз продуктивності праці при ручному і роботизованому зварюванні. [Електронний ресур] / В.В. Круглікова. О.М. Захаренко, І.В. Коханов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.236-238.
24.Остапенко В.В. Моделювання і прогнозування управління зниження ризиків затримок руху на мосту Преображенського [Електронний ресурс] / В.В. Остапенко, В.Р. Гарковенко, І.А. Жила // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.238-239.
25.Лівошко Т.В. Проблеми формування амортизаційної політики ПАТ « Мотор Січ» [Електроний ресурс] / Т.В. Лівошко , Є.В. Кругліков // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.240-241.
26.Онуфрієнко Н.Л. Платіжний баланс України : структура та динаміка [Електронний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко, А.А. Антоневич // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.242-243.
27.Онуфрієнко Н.Л. Причини міжнародної трудової міграції українців [Електронний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко, Г.А. Шепель // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.244-246.
28.Бобко Н.А. Методика оцінки та обґрунтування вибору інноваційної стратегії організаціїї [Електроний ресурс] / Н.А. Бобко, О.О. Некрасова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 246-247.
29.Ткаченко А.М. Механізм управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства [Електроний ресурс]/ А.М. Ткаченко// Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.248-249.
30.Левченко Н.М. Нові моделі підготовки фахівців з підприємництва вумовах цифровізації економіки [Електроний ресурс] / Н.М. Левченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.249-251.
31.Пожуєва Т.О. Сучасні засади антикризового управлінняпідприємством : соціо-економічний аспект [Електроний ресурс] / Т.О. Пожуєва // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 251-253.
32.Бобровнікова Р.Г. Стратегія конкурентної переваги на ринку – передумова антикризового управління підприємством [Електроний ресурс] / Р.Г. Бобровнікова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.253-255.
33.Шитікова Л.В. Теоритичне підгрунтня дослідження управлінняперсоналом сучасних підприємств [Електроний ресурс] / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.255-256.
34.Борисенко О.Є. Методичні підходи до діагностики інноваційного розвитку підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.257-259.
35.Круглікова В.В. Управління міжнародною конкурентноспроможністю промислового підприємства [Електроний ресурс] / В.В. Круглікова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 258-260.
36.Остапенко В.В. Статистичне моделювання і прогнозування системи виборів . Соціально-політичні ризик [Електроний ресурс] / В.В. Остапенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.260-261.
37.Лівошко Т.В. Ефективне підприємством в умовах глобальної кризи / Т.В. Лівошко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).С.261-262.
38.Севастьянов Р.В. Напрями стійкого розвитку економічних міст [Електроний ресурс] / Р.В. Севастьянов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.263-264.
39.Богдан Ю.М. Головні тренди електронної комерції в Україні на сучасному етапі [Електроний ресурс] / Ю.М. Богдан // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.264-266.
40.Онуфрієнко Н.Л. Фінансова діагностика як інструмент антикризового управління промисловим підприємством [Електроний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).С.266-268.
41.Сердюк Є.М. Залучення інвестицій в економіку України [Електроний ресурс] / Є.М. Сердюк // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.268-269.
42.Бобко Н.А. Проблемі інновацій у сучасній тргівлі [Електроний ресурс] / Н.А. Бобко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 270-271.
43.Остапенко В.В. Про деякі ризики глобального економічного моделювання при переході до мікрорівня. [Електроний ресурс] / В.В. Остапенко, О.О. Некрасова // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.85-87
44.Пожуєва Т.О. Система управління якістю на промисловому підприємстві засучасних умов господарювання.[Електроний ресурс] Т.О. Пожуєва, А.Р. Самородін // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019.. С.89-91
45.Sevastyanov Rodion. DEVELOPMENT OF TOURIST BUSSINESS OF ZAPORIZHZHYA REGION / [Електроний ресурс] / R. Sevastyanov, M. Solokha // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. C.97-99
46.Ткаченко А.М. Оцінка національної конкурентноспроможності країн за допомогою глобального індеску конкурентноспроможності. // [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко, Е.О. Колесник // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.112-114
47.Ткаченко А.М. Шляхи покращення конкурентноспроможності вітчизняної металукргіїї // [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко, О.В. Долгов // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.114-115
48.Шитікова Л.В. Дослідження сутності сучасного ефективного управління підприємством.// [Електроний ресурс] / Л.В. Шитікова // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.132-134
49.Круглікова В.В. Амортизаційна політика підприємства як чинник підвищення його конкурентноспроможності.[Електроний ресурс] // В.В. Круглікова, М.В. Биков // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.146-147
50.Лівошко Т.В. Державна фінансова підтримка автомобільної галузі в умовах євроінтеграційних процесів.[Електроний ресурс] / Т.В.Лівошко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019.Одеса. С. 149-152
51.Бобко Н.А. Особливості розвитку підприємств внутрішньої торгівлі України / Н.А. Бобко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.171-173
52.Бобровниковп Р.Г.. Сучасні підходи в оцінюванні величини запасів і витрати як підґрунтя розвитку внутрішнього ринку продукції підприємства / Р.Г.Бобровникова, О.С. Ліпіліна // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019.С.174-176
53.Левченко Н.М. Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань торговельними підприємствами. // Н.М. Левченко// Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.192-195
54.Борисенко О.Є. Особливості формування ефективної системи оплати праці в торгівлі. [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.180-182
55.Онуфрієнко Н.Л. Проблеми виходу українськиї промислових підприємств на міжнародні ринки./ [Електроний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.227- 229.
56.Левченко Н.М.. Стейкхолдер-аналіз проекту з енергоефективності у рамках угоди мерів / Н.М. Левченко, Т.О. Пожуєва // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23–24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 634 с. С.517-520.
57.Крайнік О.М.. Сучасний вектор розвитку управління людськими ресурсами на підприємстві [Текс] / О.М. Крайнік, Т.І. Сергієнко //Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С.29-31.
58.Крайнік О.М. IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM IN MANUFACTURING COMPANIES IN MARKET ECONOMY / Крайнік О.М. Sergienko T.І. // Вісник ЗНУ. Економічні науки» № 2(42), 2019, ISSN 2414-0287.DOI https://doi.org/10.26661/2414-0287-2019-2-42-03, р.19-23
 
 
 1. Онуфрієнко Н.Л. Моделювання процесу оцінки технічного розвитку підприємств машинобудівнорї галузі. Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 129-132 (348 с.)
 1. Борисенко О.Є. Ключові показники діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 113-117
 1. Бобровникова Р.Г. Онуфрієнко Н.Л. Дослідження сучасних методік оцінки ефективності систем корпоративного управління / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 127-130 (356с.)
 1. Тиховская Т.Н. Инновационное развитие наукоємних предприятий: к вопросу о проблемах Запорожского региона [Текст] / Т.Н.Тіховськая Problems and prospects of territories socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th Snternational Scientific Conference (Opole, Poland 14-17 квіт. 2016 р.).– Opole, Poland : The Academy of Management and Administration in Opole — С.74-76
 2. Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. [Текст] / Т.М.Тіховська // Моніторінг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць (Черкаси, 26-28 квіт. 2016 р.).– Черкаси: ЧНУ, КНЕУ, ОНЕУ- С.194-197
 1. Гончарук П.А. Забезпечення конкурентних переваг вітчизняного металургійного підприємства [Текст] П.А.Гончарук // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 191-193
 1. Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 232-234
 1. Бобровникова Р.Г. Управління грошовими потоками підприємства. [Текст] / Р.Г.Бобровникова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.193-194
 1. Азаров І.І. Проблеми української економіки і розвиток внутрішнього ринку. [Текст] / І.І.Азаров // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.194-195
 1. Остапенко В.В. Кругообіг етапів інтелектуального капіталу – як основа формування витків спіралі соціально-історичного розвитку. [Текст] В.В.Остапенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.195-196
 1. Тіховська Т.М. Криза в Україні – передбачення Кондратьєва?[Текст] Т.М.Тіховська // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.196-197
 1. Борисенко О.Є.Система експрес-діагностики управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства[Текст] О.Є.Борисенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.197-199
 1. Онуфрієнко Н.Л. Інвестиції в системі міжнародних відносин. [Текст] Н.Л.Онуфрієнко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.199-201
 1. Сердюк Є.М. Відновлення економічного зростання в умовах посилення бюджетних обмежень, децентралізації регіонів. [Текст] Є.М.Сердюк // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.201-203
 1. Шумілова О.А. Сучасний стан розвитку ринку телекомунікацій в Україні [Текст] О.А.Шумілова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.203-205

 

Розклад роботи студентських наукових гуртків на 2023/2024 н.р.

 

з/п

Назва гуртка,

науковий керівник

Час роботи гуртка

Ауди-торія

Дні роботи

1.

Конкурентоспроможність: теорія, практика (завідувач кафедри ПТБД, д.е.н., проф. Ткаченко А.М.)

15.00-16.00

368

Понеділок

2.

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.)

11.55-13.15

368

Вівторок

3.

Проектний менеджмент (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

15.00-16.00

371

Перший понеділок місяця

4.

Економічна безпека суб’єктів господарювання (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

13.30-14.30

371

Перша середа місяця

5.

Основи сталого розвитку. Проблеми сучасної України (доц., к.е.н. Круглікова В.В.)

13.30-14.30

368

Понеді-лок, четвер

6.

Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (доц., к.е.н. Крайнік О.М.)

13.25-14.45

368

Понеділок

7.

Електронна торгівля в сучасних умовах (доц., к.е.н. Севастьянов Р.В.)

13.25-14.45

368

Вівторок

 

Переможці університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2022/2023 н.р.

Василенко Богдан Ігорович – ст.гр. БАД-310 (науковий керівник – Ткаченко Алла Михайлівна, проф., зав.каф. ПТБД) – ІІ місце

Переможці університетських та облвсних етапів міжнародних конкурсів з мови 2022/2023 н.р.

Моцак Анастасія Віталіївна – ст.гр. БАД-312, І місце в університетському етапі ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2022/2023 н.р.

Переможці університетської студентської олімпіади 2022/2023 н.р.

Секція Економіка

Василенко Богдан Ігорович, ст.гр. БАД-310 – 1 місце

Неалова Євгенія Олександрівна, ст.гр. БАД-311 – ІІ місце

Василенко Анна Ігорівна, ст. гр.. БАД-310 – ІІІ місце

 
 
 Залучення студентів до наукових гуртків у 2022 р.

Форма і назва студентського наукового об’єднання, керівник

ПІБ, група студента-учасника

1.  

Конкурентоспроможність: теорія, практика (зав.каф. д.е.н., проф. Ткаченко А.М.)

1. Азацький Б.В. гр. БАД-419

2. Неалова Є.О. гр. БАД-311

3. Єременко Є.О. гр. БАД-411м

2.  

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.)

1. Жадан М.О. гр. БАД-911

2. Пухальський О.С. гр. БАД-411м

3. Лизя О.С. гр. БАД-311

3.  

Проектний менеджмент (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

 1. Антоневич А.А. гр. БАДз-411м
 2. Магдич Р.І. гр..БАД-311
 3. Куковинець Р.А. гр. БАД-911

4.  

Економічна безпека суб’єктів господарювання (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

 1. Болоніна Д.М.  гр. БАДз-411м
 2. Гаркуша М.С.  гр. БАД-911
 3. Фисюк Є.С. гр. БАД-310

5.  

Основи сталого розвитку. Проблеми сучасної України (доц., к.е.н. Круглікова В.В.)

 1. Путілін О.В. гр. БАД-411м
 2. Мелешко А.О. гр. БАД-311
 3. Філатова А.С. гр. БАД-310

6.  

Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (доц., к.е.н. Крайнік О.М.)

 1. Некрасова О.О. гр. БАД-311м
 2. Василенко А.І. гр. БАД-310
 3. Поляшова О.О. гр. БАД-311м

7.  

Електронна торгівля в сучасних умовах (доц., к.е.н. Севастьянов Р.В.)

1.Колесник А.Д. гр. БАД-311м

2. Кисляк І.Р. гр. БАД-311

3. Глова О.О. гр. БАД-319

 
2022
Статті
1. Круглікова В.В., О.М. Бондаренко., О.О.Поляшова. Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на рівень конкурентоспроможності будівельного підприємства. Науковий журнал «Економіка: реалії часу».− Одеса: ISSN. − 2022.№2.
2.  Tkachenko A.M., Maslov D.G. The formation of competitive advantages, an urgent task of the modern Ukrainian enterprise. ЕкономічнийвісникДВНЗУДХТУ. №1(15) 2022.
Тези
1.Sevastyanov R.V., Kolesnyk A.D. Competitivness of enterprises in modern condition. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.  191-192
2. Лівошко Т.В., Бондаренко А.Е. (БАД-410сп). ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.23-26
3. Лівошко Т.В., Некрасова О.О. (БАД-311м). ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ-ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.27-29
4. Лівошко Т.В., Поляшова О.О. (БАД-311м). ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 С.31-33
5. Севастьянов Р.В., Гончаренко Д.А.(БАД-410м). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ.  Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022С.39-41
6. Севастьянов Р.В., Суле Р.У. (РТ-218). ПЕРСПЕКТИВА ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 С.41-42
7. Бобко Н.А., Азацький Б.В.  (БАД-419). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ підприємСтва В СУЧАСНИХ УМОВАХ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 С.193-195
8.  Крайнік О.М. Некрасова О.О. (БАД-311м) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.231-232
9. Круглікова В.В., Абакумова О.В. (ІФ-219). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.С.235-236
10. Круглікова В.В., Поляшова О.О. (БАД-311м)АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.С.237-238
11. Круглікова В.В., Кондратюк А.В.  (ІФ-118). РОЗРОБКА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.239-240
12. КругліковаВ.В., ЩербинаА.М.(РТ- 119). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЛИВАРНИХВИРОБІВ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.241-242
 
2021 
 
Участь у конкурсах
1.Остапчук А.О. БАДз-419. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Диплом ІІ ступеня. Керівник д.е.н. проф. Ткаченко А.М.
2. Івасенко А.Г. БАДз-419м. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Диплом ІІІ ступеня. Керівник д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.
3. Дацько Н.М. БАД-417. Перший (Вузівський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році. Грамота 1 місце. Керівник д.е.н., проф. Ткаченко А.М.
 
Статті
1. Маслов Дмитро Геннадійович.БАД-410м. Вплив регіональної політики на конкурентоспроможність регіонів України. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, №1 (13), С. 14-25
 
 
Тези
1. Дацько Н.М.,БАД-417. Будівництво в Україні: статистика, перспективи, інновації. Міжнародна науково практична конференція «Розвиток міжнародного економічного співробітництва: механізми та стратегії 19-20 березня 2021 р.
2. Дацько Н.М., БАД-417.   Фінансова інклюзія для підвищення фінансового добробуту населення та економічного зростання держави. Збірник матеріалів  ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці", яка відбулася 12 квітня 2021 р. С.432-434
3. Дацько Н.М.,БАД-417. Використання соціальних мереж для маркетингу закладів вищої освіти. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 21 квіт. 2021 р.  М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2021
4. Дацько Н.М.,  БАД-417. Інноваційний розвиток як фактор ефективного функціонування  підприємства. ІV міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 20-21 травня 2021р. Одеса: Державний університет «Одеська політехніка».  https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/13659/2/Prohrama_konferentsii.pdf 5. Вострікова Н.Л., БАД-419. Енергоефективність багатоквартирних будівель. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с.
6. Новосад Ю.А.,БАД-419. Економічний ефект енергоефективних технологій. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с.
7. Шапочка Г.В.,БАД-318. Альтернативні види палива – найдешевше й екологічно чисте джерело енергії. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с.
8. Острянко К.В., БАД-418 сп. Глова О.О.БАД-319. Організація бізнесу з використанням сучасних інформаційних  та соціальних мереж. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с
9. Маслов Д.Г., БАД-410м. Інтелектуальне підприємництво та його роль для інноваційного розвитку суб’єкта господарювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
10. Маслов Д.Г.,БАД-410м. Проблеми та перспективи трансфертного ціноутворення. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
11. Поляшова О.О. БАД-317, Необхідність оновлення основних засобів підприємств в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
12. Топол Г.Г. БАД-410м., Менеджмент персоналу: стейкхолдерський підхід до управління персоналом. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с
13. Чуб Т.В. БАД-417. Влияние персонала на развитие предприятий в эпоху интеллектуального капитала. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с
14. Чуб Т.В., БАД-417. Виробництво будівельних матеріалів та його роль для України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с
15. Бондаренко А.Е. БАД-410сп. Напрями підвищення конкурентоспроможності автозаправного бізнесу в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
16. Маслов Д.Г.БАД-410м. Проблеми та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
 
 
2020 р.
 Студентка групи БАД-417 Дацько Наталія отримала грамоту ректорату НУ "Запорізька політехніка" за перше місце, здобуте у секції "Економіка" вузівського туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р. (Науковий керівник - проф. Ткаченко А.М.) 
 

1.     Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ «Тиждень науки – 2020»:

1.      Личман Є.С.                           

2.      Бурда А.Ю.                             

3.      Дацько Н.М.                            

4.      Кучеренко А.С.                      

5.      Поляшова О.О.                            

6.      Маслов Д.Г.                        

7.      Антоневич А.А.

8.      Некрасова О.О.

2.     Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка», 2020.:

1.      Тетірко А.                                 11. Поляшова О.О.

2.      Некрасова О.О.                        12. Рубан А.Р.

3.      Басарукіна В.О.                       13. Сморода О.В.

4.      Богомаз В.М.                           14. Ліпіліна О.С.

5.      Бурда А.Ю.                              15. Братішко Я.Ю.

6.      Горлова С.Ю.                          16. Маслов Д.Г.

7.      Дацько Н.М.                            17. Пуценя В.О.

8.      Кучеренко Г.С.                       18. Смьордова В.В.                         

9.      Семенов Ю.В.

10.  Антоневич А.А.

 

 1. Освітня подія «Онлайн-толока EDCamp Ukraine: для розуму і серця. #5 Гідність. Мир. Освіта» 30 жовтня 2020р.

1.      Дацько Н.М.

 1. IV Міжнародний форум з економіки та гуманітарних питань, 03-04 листопада 2020р., м. Дніпро, Україна

1.      Дацько Н.М.

 1. Обласний конкурс для обдарованої молоді в галузі науки, номінація: економічні науки; категорія: студенти. ЗОДА, 2020р.

1.      Дацько Н.М.

 1. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», Диплом ІІ ступеня, м. Одеса 2020р.

1.    Любченко І.П.

2. Яковенко О.К.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результати: дипломи, грамоти (кількість з позначенням рангу конкурсу) __диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» Любченко І.П. за виконану роботу на тему: «Економічна оцінка інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єкта господарювання» (науковий керівник: д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.); диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» Яковенко О.К., за виконану роботу на тему: «Дослідження основних показників інноваційної діяльності суб’єкта господарювання» (науковий керівник: д.е.н., проф. Ткаченко А.М.); диплом переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді вгалузі науки Дацько Н.М. номінація: економічні науки; посвідка Дацько Н.М. восвітній події «Онлайн-толока EdCampUkraine: для розуму і серця. #5 Гідність. Мир, Освіта»; сертифікат Дацько Н.М. участі у роботі IV Міжнародного форуму з економіки та гуманітарних питань.____________________________________________________

 

6. Кількість студентів, які брали участь у Всеукраїнських тематичних конкурсах, школах, турнірах __Сертифікат Вищої Школи Кадровика про підвищення кваліфікації Чуб Т. (БАД-417); Сертифікат Києво-Могилянської бізнес-школи про закінчення курсу Економіка для всіх: Чуб Т. (гр. БАД-417), Рубан А. (гр. БАД-418сп), Некрасова О. (гр. БАД-418сп)______________________________________

 

7. Результат участі студентів (вказати призові місця, грамоти, дипломи та інше):

___Диплом переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, номінація: економічні науки Дацько Н._____________________________________

 

 

2019

 

 1. Науково-практична конференція серед викладачів,науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019»

 


 1. Н.М. Дацько
 2. Є.В. Рудяк
 3. І.П. Любченко
 4. А.Р. Самородін
 5. І.П. Швець
 6. Є.О. Сиротенко
 7. О.С. Сергеєв
 8. М.А. Панасенко
 9. О.С. Ліпіліна
 10. М.А. Колбаса
 11. Є.О. Найдьон
 12. Д.М. Зінченко
 13. Є.А. Сілогаєв
 14. К.А. Авраменко
 15. Я.В. Сорочан
 16. В.В. Шульженко
 17.  О.О. Некрасова
 18. М.В. Коваль
 19. А.А. Антоневич
 20. С.С. Ільїна
 21. І.В. Захаренко
 22. В.Р. Гарковенко
 23. Г.А. Шепель
 24.  Є.В. Кругліков
 25.  І.А. Цукан
 26.  І.О. Кулачок

 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» Одеський національний політехнічний університет 23-24 травня 2019 року

 

 1. О.В. Долгов
 2. А.Р. Самородін
 3. О.О. Некрасова
 4. О.С. Ліпіліна
 5. М.В. Биков
 6. М.А. Солоха

3. Економіко-правові аспекти сталого розвитку держава, регіон, місто. Матеріали Першої міжнародної науково- практичної конференції 7 червня 2019 року. Київ: КДУ(Молдова).

    1. О.К. Яковенко

____________________________________________________________________________________

Кількість студентів, які брали участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу:

• вузівський ____3_____

• облдержадміністрації ________

• всеукраїнський ____-____

• НАН України ____-____

• Результати: дипломи, грамоти (кількість з позначенням рангу конкурсу) _________________________________-______________________________________

 

6. Кількість студентів, які брали участь у Всеукраїнських тематичних конкурсах, школах, турнірах ____3_____

 

7. Результат участі студентів (вказати призові місця, грамоти, дипломи та інше):нні

Диплом I  ступеня Срібному Вадиму Сергійовичу, що виборов перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємства, торгівля і біржова діяльність» за виконану роботу на тему: « Дослідження інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання», науковий керівник д.е.н., Ткаченко А.М., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Грамота Демченко Анні Олександрівні, що виборола перемогу у номінації: «За наявність змістової дискусії» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля  і біржова діяльність» за виконану роботу на тему: «Дослідження основних показників роботи суб’єкта господарювання»,науковий керівник: д.е.н., Пожуєва Т.О., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Грамота Чудинович Вікторії Олександрівні, що виборола перемогу у номінації: «За високу практичну цінність рекомендацій та пропозицій» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля  і біржова діяльність» за виконану роботу на тему: «Інвестиційна привабливість підприємств готельного господарства», науковий керівник д.е.н., професор Ткаченко А.М. 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Подяка д.е.н., професор Пожуєвій Тетяні Олександрівні ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» за високий професіоналізм, плідну працюю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та участь у журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємство, торгівля і біржова діяльність» у 2018/2019 н.р., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Подяка д.е.н., професору Ткаченко Аллі Михайлівні Запорізького національного технічного університету за високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємство, торгівля і біржова діяльність» у 2018/2019 н.р., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет.

2016р.

1. «Статистична оцінка життєвого рівня населення України»

         Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515.

         Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

Наукова новизна роботи полягає в питанні оцінки життєвого рівня, аналізі кількісних та якісних змін у рівні життя людей. Статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення невідповідності у життєвому рівні населення країни та її регіонів.

      2.  «Дослідження і аналіз рівня доходів населення України»
            Виконавець: Рощина Д.С. - студент групи ФЕУ-515.

            Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.
Актуальність роботи: Оскільки на сьогоднішній день приділена недостатня увага вивченню соціального поділу верств населення за соціальними класами, для України регулювання доходів є надзвичайно актуальним питанням. Необхідність комплексного реформування механізму доходів населення України зумовлена такими чинниками, як високий рівень бідності працюючого населення, відсутність середнього класу та неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни.

       3. «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»

Виконавці: Курликов Д.А.- студент групи Т-112м,

                                 Марущак М.М. – студент групи Т-112м

            Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні економічної доцільності впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів та експлуатації їх в умовах міста, що спирається на багатофакторний аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу України.

Роботи були представлені на вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД.

 

 

 Переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

2016 

1. «Статистична оцінка життєвого рівня населення України»

         Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515.

         Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

Наукова новизна роботи полягає в питанні оцінки життєвого рівня, аналізі кількісних та якісних змін у рівні життя людей. Статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення невідповідності у життєвому рівні населення країни та її регіонів.

      2.  «Дослідження і аналіз рівня доходів населення України»
            Виконавець: Рощина Д.С. - студент групи ФЕУ-515.

            Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.
Актуальність роботи: Оскільки на сьогоднішній день приділена недостатня увага вивченню соціального поділу верств населення за соціальними класами, для України регулювання доходів є надзвичайно актуальним питанням. Необхідність комплексного реформування механізму доходів населення України зумовлена такими чинниками, як високий рівень бідності працюючого населення, відсутність середнього класу та неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни.

       3. «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»

Виконавці: Курликов Д.А.- студент групи Т-112м,

                                 Марущак М.М. – студент групи Т-112м

            Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні економічної доцільності впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів та експлуатації їх в умовах міста, що спирається на багатофакторний аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу України.

Роботи були представлені на вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД.

 

 Переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

НАГОРОДИ СТУДЕНТІВ

Сертифікат «з дистанційного курсу «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність:поширення європейського досвіду в Україні»; студентки Ольги Донченко2023 р.) 

Сертифікат «IT-sales management студента Данила Межерицького (2023 р.) 

Сертифікат «Академічна доброчесність в університеті студента Артема Голубова (2023 р.) 

Сертифікат «Академічна доброчесність в університеті» студентки Софії Стрюк2023 р.) 

Диплом  І ступеня студенту-переможцю кваліфікаційних робіт з маркетингу, реклами, digital-комунікацій та управління брендами (2023 р.)

 Диплом студентам Жаворонкову Івану та Чеботарю Максиму за розробку  технології використання електроенергії та заробітку на її реалізації  (2023 р.)

Грамота студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт у номінації «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі, Донченко Ольга »; (2023 р.)

Грамота студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт у номінації «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі, Гнилицька М.С.»; (2020 р.)

Диплом 2 ступеня студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт, Яковенко О.К. ; (2020 р.)

Диплом 2 ступеня студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт, Бондаренко В.С.; (2021 р.)

Грамота студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт у номінації «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі, Гнилицька М.С.; (2021 р.)

Диплом 1 ступеня студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт, Срібний В.С. (2019 р.)

Demo

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL ENGINEERING FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (ICCEFA 2023)

The 4th International Conference on Civil Engineering Fundamentals and Applications (ICCEFA 2023) aims to become the leading conference in fields related to Civil Engineering Fundamentals and Applications. The goal of ICCEFA 2023 is to gather scholars from all over the world to present advances in the relevant fields and to foster an environment conducive to exchanging ideas and information. This conference will also provide an ideal environment to develop new collaborations and meet experts on the fundamentals, applications, and products of the mentioned fields.

The Following Paper Were Presented At The 4th International Conference On Civil Engineering Fundamentals And Applications (ICCEFA 2023):
«Scientific Principles Of Effluent Repositioning In An Additional By-Product Of A Water Basin By Global Warming Mode»
Authors: Nazarenko Oleksiy, Berezovska Alona, Sunichuk Sergiy, Kulik Michailo, Nazarenko Iryna, Ischshenko Oleksiy.

December 4 - 6, 2023 | Lisbon, Portugal

Upd: Кафедра БВУП вітає доц. Назаренка О.М. з отриманням Cертифікату!

 


Кафедра БВУП вітає доц. Назаренка О.М. з отриманням Cертифікату!

4 - 6 Грудня 2023 | Київ


Вебінар «РОЗБУДОВА ЕКСПЕРТНИХ ЦЕНТРІВ З ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ НА БАЗІ ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИХ ХАБІВ»

Сьогодні в онайлн режимі відбувся вебінар «Розбудова експертних центрів з відбудови України на базі Енерго-Інноваційних Хабів». Організатором заходу виступила ГО «Школа енергоефективності», на замовлення компоненту «Професійні кваліфікації» проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» (FEER), що реалізується в Україні Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини.

На вебінарі відбулося представлення проєкту «Розбудова експертних центрів з відбудови України на базі Енерго-Інноваційних Хабів»: основні завдання, напрямки діяльності та заходи. Учасники ознайомились з досягненнями Енерго-Інноваційних Хабів в містах Дніпро, Харків, Чернівці. Також було оголошено про умови участі закладів вищої освіти України у відборі для розширення мережі Енерго-Інноваційних Хабів.

23 листопада 2023 р.


Вебінар з представниками розрахункового комплексу SOFiSTiK 2023

При підтримці проректора з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету к.т.н., доц. Куликовського Руслана Анатолійовича відбувся в онайлн режимі вебінар з представниками розрахункового комплексу SOFiSTiK 2023, в якому взяли участь викладачі та студенти кафедри. Були розглянуті особливості розрахункового комплексу та його взаємозв'язок з іншими системами автоматизованого проектування будівель та споруд.

19 вересня 2023 р.


Підвищення кваліфікації з ПК Autodesk REVIT

Раді повідомити, що співробітники кафедри Будівельного виробництва та управління проектами успішно пройшли підвищення кваліфікації з ПК Autodesk REVIT. Це дає змогу вдосконалити якість навчання з використанням передових методик інформаційного моделювання.

Навчання студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія забезпечене якісною освітою, що відповідає європейським стандартам та вимогам сучасного ринку праці. Підвищення кваліфікації наших викладачів в галузі Autodesk REVIT дозволяє нам вдосконалити наш підхід до навчання та забезпечити наших студентів необхідними знаннями і навичками. Завдяки цьому, наші студенти отримують доступ до найновіших технологій та інструментів у своїй галузі.

07 серпня 2023 р.


Четвертий день захисту дипломних робіт бакалаврів 2023

Сьогодні відбувся останній день захисту кваліфікаційних дипломних бакалаврських робіт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво».

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проектами» вітає випускників зі здобуттям кваліфікації бакалавра!

08 червня 2023 р.


Семінар "Розширення теплотехнічних можливостей застосування сендвіч панелей в регіональній економіці."

Сьогодні на кафедрі БВУП в онлайн-режимі пройшов семінар "Розширення теплотехнічних можливостей застосування сендвіч панелей в регіональній економіці". Відбулося жваве обговорення, у якому взяли участь виробники, будівельні експерти та представники територіальних громад. Намічені відповідні кроки щодо розширення взаємодії між ЗВО та громадами по втіленню нових синергетичних будівельних продуктів при проектуванні будівель. Якщо Ви є виробником продукції і хочете розробити інноваційний продукт чи започаткувати суміжне виробництво з відходів сировини, звертайтеся, наша команда з провідних експертів допоможе Вам.
Тел. каф. БВУП: +380(098)26-25-015

 

24 травня 2023 р.


16-ТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

У НТУ «Дніпровська політехніка» відбулася 16-та Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Перспективи розвитку будівельних технологій». Вітаємо доц. Назаренка О.М. з отриманням диплому!

28 квітня 2023 р.


Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2023»

Сьогодні в межах «Тижня науки-2023» на кафедрі БВУП в онлайн-режимі відбулося засідання секції «Будівництво та цивільна інженерія» студентської науково-практичної конференції університету, в якій взяли участь студенти, аспіранти, молоді вчені та викладачі.

Тези доповідей рекомендовано опублікувати у збірці “Тиждень науки-2023" НУ «Запорізька політехніка».

28 квітня 2023 р.


Регіональна науково-практична онлайн-конференція "Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі"

К Всесвітньому дню водних ресурсів у м.Дніпро пройшла Регіональна науково-практична онлайн-конференція "Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі". Вітаємо учасників конференції із отриманням сертифікатів!

21 березня 2023 р.


Онлайн-дискусія "Нереалізовані можливості виробництва біопалива"

Дата: 24 лютого 2023 року.
Час: 15:00-16:30.

Участь у семінарі безкоштовна. Для участі у події необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/rGDMVhm7hWdMT14T6.

Зареєстровані учасники отримають посилання для під’єднання до онлайн семінару напередодні події.
Експерт — Юрій Фаренюк —керівник та власник потужної компанії Teff group.

 

24.02.2023 р. відбувся семінар "Нереалізовані можливості виробництва біопалива", були розглянуті актуальні питання сьогодення.

 


Перший день захисту дипломних магістерських робіт 2022

Сьогодні відбувся захист кваліфікаційних дипломних магістерських робіт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво».

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проектами» вітає перших випускників зі здобуттям кваліфікації магістра!

13 грудня 2022 р.Акредитація освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

18 по 20 жовтня 2021 р. дистанційно проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 
Запрошуємо всіх бажаючих на відкриту зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в режимі онлайн.
 
Експертна група чекає на Вас 18 жовтня 2021 року з 15:10 до 15:50.
 
Підключитись до конференції Zoom:
Ідентифікатор конференції: 990 6259 8368
Код доступу: 2021
 
 
 

Екскурсія до Музею архітектури Запоріжжя

В рамках вивчення дисципліни "Вступ до будівельної справи" 30 вересня 2021 була організована екскурсія для студентів першого курсу до Музею архітектури Запоріжжя, де вони змогли ознайомитись з головними архітектурними та містобудівними напрямками і стилями міста. Родзинка музею - в його інтерактивності. Копії дверей старого Олександрівська, відео-інсталяції та дбайливо збережені архітектурні елементи передають атмосферу, якої жив місто десятки років назад.

 

 


 

 


Привітання з Днем знань!

Шановні викладачі, співробітники та студенти! Колектив кафедри щиро вітає Вас з 1 вересня і початком нового навчального року. Бажаємо міцного здоров’я, впевненості у власних силах та прагнення до нових знань!

Вересень 2021 р.


Навчання на курсах професійної підготовки фахівців кошторисної справи

В рамках вивчення дисципліни «Ціноутворення та кошторисне нормування» (доц. Доненко І.В.) студенти IV курса успішно пройшли навчання на курсах професійної підготовки фахівців кошторисної справи по темі "Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні роботи" на базі ТОВ "Computer Logic Group", з яким кафедра БВУП НУ «Запорізька політехніка» співпрацює більше 7 років.

Грудень 2020 р.


Всеукраїнська науково-практична конференція 2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ, МІСТОБУДУВАННІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ», присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка».
Конференція відбудеться 16-18 листопада 2020 року в м.Запоріжжя, Україна.

До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, представники роботодавців та представники органів місцевого самоврядування.

Мета конференції: дослідження актуальних питань енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві, сучасного стану теоретичних та практичних розробок по підвищенню енергоефективності існуючих та тих що проектуються будівель, з застосуванням планувальних, конструктивних та інженерно-технічних прийомів підвищення енергетичних параметрів об’єктів будівництва.

Тематичні напрями конференції:
1. Енергосбереження в будівництві та енергоаудит будівель та споруд;
2. Проблеми і питання енегросбереження в житлово-комунальному секторі;
3. Принципи енергоефективності в питаннях містобудування та інфраструктурного розвитку міст;
4. Архітектурні та дизайнерські рішення проектування енергетично ефективних будівель;
5. Теплоефективні матеріали у техніці та будівництві;
6. Питання економічного та інвестиційного розвитку в сфері енергоефективності.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Регламент проведення конференції ( Програма конференції):
- 16 листопада 2020 р. Реєстрація учасників (8-00 – 10-00). Відкриття конференції, пленарне засідання (10-00). Секційні засідання (15-00). 
- 17 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00).
- 18 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00). Підведення підсумків. Закриття конференції.

Умови участі в конференції:
1. Форма участі: очно-дистанційна, заочна
2. Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб)  наукову доповідь згідно з вимогами та зберегти у файл за прикладом «Ivanenko_tezy.doc»
3. Оформити заявку учасника конференції на веб-сторінці конференції
4. Надіслати на електронну адресу budkafedra@gmail.com у вказаний термін тези доповідей  
5. Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу
6. Збірник тез буде розміщено на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка»

Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно до 31 жовтня 2020 р. надіслати заявку, тези та за бажанням подати статтю для публікації у «Вісник ПДАБА» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (збірник буде складатись з матеріалів конференції) на електронну пошту budkafedra@gmail.com.
Вимоги до статей наведено на сайті: http://visnyk.pgasa.dp.ua та на веб-сторінці конференції.

Науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА» входить до переліку № 1 наукових фахових видань України та зареєстрований в наукометричних базах. Збірник з матеріалами конференції буде опубліковано в січні 2021 р. Вартість сторінки складає 75 грн. 

Вимоги до тез доповідей:
1. Текст тез повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та збережений у форматі  *doc, або *docx, зразок оформлення тез за посиланням: bud.zntu.edu.ua 
2. Обсяг матеріалів тез 2 повні сторінки тексту формату А5
3. Кількість використаних джерел не повинна перевищувати 5 найменувань
4. Текст друкується шрифтом Times New Roman, кегель – 10 пт, інтервал – 1, абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині; поля: верхнє і нижнє – 20 мм; ліве – 15 мм, праве - 15 мм
5. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати учасників про дату приїзду.

Публікація матеріалів конференції:
Прийняті редколегією тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику Національного університету «Запорізька політехніка» за адресою https://zp.edu.ua. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Участь у конференції безкоштовна.

За додатковою інформацією щодо роботи  конференції звертайтесь до оргкомітету:
Доненко Василь Іванович,
Щербина Лариса Володимирівна, +38(097)5416946
E-mail: budkafedra@gmail.com

 

 


Термографічне дослідження приватного будинку

16 вересня 2020 року співробітники кафедри БВУП НУ «Запорізька політехніка» разом зі студентами прийняли участь у термофізичному обстеженні приватного будинку у м. Запоріжжя. Обстеження відбувалось із використанням технології аеродверей - системи визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій будівель. Аеродвері створюють перепад тиску всередині і зовні об’єкта. Перевага використання цієї технології в тому, що виміряти повітропроникність огороджувальних конструкцій можна незалежно від сезону. Якщо ви сумніваєтеся в якості виконаного ремонту або будівництва будинку, хочете знизити витрати на вентиляцію або опалення, вам допоможе в цьому аеродвері та тепловізор. Спільне застосування цих приладів допомагає вирішити одразу дві задачі - ви вимірюєте теплопровідність будівлі і фільтрацію повітря через конструкції будівлі.

Перед початком робіт, необхідно зробити обстежувану будівлю герметичною, для цього зачиняють всі двері, вікна, отвори, через які може виходити повітря. Аеродвері, які являють собою перегородку з щільної тканини з вбудованим вентилятором., встановлюють в дверний проріз обстежуваного приміщення, включається вентилятор, потужність можна регулювати мультиметром, який йде в комплекті, підвищуючи або знижуючи тиск усередині будівлі. Повітря просочується крізь негерметичні стики назовні, його температура відрізняється від температури навколишнього середовища, цю різницю фіксуєте тепловізором. Практика обстежень показує, що місцями поганий герметизації і утеплення є кут стелі, де закінчуються плити перекриття і підвіконня, їх часто не запінюють з вулиці.

Обстеження проводили представники компанії Термоконтроль-Україна ТОВ, яка виконує перевірку якості виконаних будівельних робіт за допомогою тесту на герметичність будівель. Компанія має в своєму розпорядженні обладнання світового лідера даної галузі компанії Retrotec (США). Обладнання має метрологічну повірку, працівники проходять навчання та мають відповідні сертифікати, що дають право працювати з обладнанням Retrotec. Тест проводився у вже готовому приватному будинку, за результатами обстеження були виявлені деякі недоліки, що пов’язані з ущільненням вікон та дверей, а також було виявлено фільтрацію повітря через шахту для інженерних комунікацій, що означає неякісну герметизацію уводу комунікацій. Зважаючи на те, що виявлені недоліки незначні, будинок відповідає всім вимогам державних будівельних норм, побудований з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

До слова, виконавець будівельно-монтажних робіт зі зведення обстежуваного приватного будинку, був ініціатором та замовником проведення такого обстеження, для самооцінки, виявлення проблемних моментів та попередження подібних ситуацій у майбутньому. Приємно працювати з професіоналами та фахівцями, що вболівають за свою справу. Дякуємо за надану можливість представникам фірми Застройщик, які виконували будівельно-монтажні роботи, представникам фірми Термоконтроль-Україна ТОВ – фахівцям з проведення тесту на герметичність будівель, за цікавий досвід і набуті практичні знання. Рухаємось вперед, далі – більше!


 

 


Запорізький Промисловий Форум 2020

09 вересня 2020 року студенти кафедри БВУП відвідали Запорізький Промисловий Форум - один із наймасштабніших в Україні виставкових форумів промисловців. Будівельне виробництво пов‘язане з багатьма галузями і підприємствами, тому ознайомлення майбутніх фахівців з останніми науковими досягненнями та розробками є дуже важливим. Власну продукцію презентують понад 100 учасників, близько 300 українських і закордонних торговельних марок, продемонстрована важка техніка, обладнання та технології для машинобудівників, металургів, ливарників.

Також презентують наукові розробки для бізнесу, зокрема, НУ «Запорізька політехніка» - адитивні технології, розробки у сфері телекомунікації.

Президент Запорізької торгово-промислової плати Володимир Іванович Шамілов нагородив ректора НУ «Запорізька політехніка» Бєлікова Сергія Борисовича почесною відзнакою «Могутність краю» за багаторічні партнерські відносини.

Принагідно вітаємо колег і бажаємо подальших наукових досягнень!


 

 


Eкскурсія на об’єкти будівництва житлового комплексу «COMFORT CITY»

08 листопада 2019 року була організована екскурсія для студентів першого та третіх курсів на об’єкти будівництва житлового комплексу «COMFORT CITY». Житловий комплекс класу «комфорт плюс» розташован в центрі Бородінського мікрорайону м. Запоріжжя.

 


 

 


Ініціатива Meet and Code «3D сучасність: 3D моделювання та 3D друк у будівництві та архітектурі»

Упродовж Тижня кодування ЄС, який тривав із 5 по 20 жовтня 2019 року, в рамках ініціативи Meet and Code в Україні відбулося понад 100 події із популяризації новітніх технологій. Понад 7000 дітей і молоді з усіх областей країни отримали нові знання та долучитися до розвитку громади. «Молодь в Європі прагне більшого, ніж просто "вподобати" та "поширити". Вони прагнуть створювати та бути натхненими. Беріть участь у заходах Тижня коду ЄС та допоможіть європейцям стати творцями цифрового світу!» - Марія Габрієл, Європейський комісар з цифрової економіки та суспільства.

Ініціатива Meet and Code реалізується в Україні вже втретє. По всій Україні відбувалися семінари, лекції, тренінги, воркшопи, хакатони, конкурси, покликані ознайомити дітей і молодь із новітніми технологіями. Під час заходів діти і молодь долучися до вирішення різноманітних потреб громади: створювали сайти для осіб із порушенням колірного зору, вивчали, як вторсировину можна використовуватися для 3D друку, опановували робототехніку, здійснювали супутниковий аналіз екологічної ситуації та відкривали для себя по-новому світ технологій.

Один з таких заходів пройшов у Університеті Запорізька політехніка при підтримці громадської організації «Сузір'я допомоги». Метою заходу «3D сучасність: 3D моделювання та 3D друк у будівництві та архітектурі» було ознайомлення студентів з сучасними технологіями багатовимірного моделювання та його фізичного втілення в різних сферах житяя в тому числі в будівництві та архітектурі. Було проаналізовано основні питання та проблеми як моделювання, так і фізичної реалізації тривімірних моделей в реальному просторі, питання роботизації будівельного виробництва. Під час лекції студенти були свідками, як на 3D принтері під час лекції на пустому столі з'явився тривимірний об'єкт, що дозволило відчути, що все це не фантастика майбутнього, а реалії сучасності до яких необхідно долучатися вже зараз. Проводив лекцію керівник проектно-конструкторського відділу «Інженерно-будівельного підприємства «Форт» Уваров Д. Ю.

Ініціатива Meet and Code розроблена Haus des Stiftens gGmb та проводиться за фінансування корпорації SAP, яка надає підтримку та забезпечує ресурсами неприбуткові організації. В Україні Meet and Code реалізується разом із Ресурсним центром ГУРТ, який є партнером Глобальної мережі TechSoup. В Україні TechSoup надає громадським та благодійним організаціям, а також публічним бібліотекам пільгове програмне забезпечення, технічні засоби та пропонує освітні програми. Більше фото за результатами подій ви можете переглянути у Facebook за хештегами #ГУРТзаряджає #SAP4Good #codeEU #meetandcode.


 

 


Міжнародна конференція «Dortmund International Research Conference 2019» та воркшоп «Dortmund International Summer School 2019» вкотре об'єднали талановиту молодь і стали справжнім святом науки

28.06.19-05.07.19 в Університеті прикладних наук і мистецтв м. Дортмунд (Німеччина) відбулася міжнародна конференція «Dortmund International Research Conference 2019» та воркшоп «Dortmund International Summer School 2019», в яких брали участь представники Національного університету «Запорізька політехніка» в складі проф. каф. «Програмних засобів» Табунщик Г.В. та аспірантки каф. «БВУП» Лук'янової Т.В.

Участь у подібних наукових заходах в рамках мобільності Ersamus+ KA1 вже стала доброю традицією в Національному університеті «Запорізька політехніка». Знайомство і досвід спілкування з молоддю з інших міст і країн є незаперечною перевагою. Учасниками «Dortmund International Summer School 2019» стали студенти з 16 країн світу: України, Казахстану, Литви, Єгипту, Білорусі, Вірменії, Польщі, Чилі, Німеччини та ін. Конференція об'єднала дослідників, а також магістрів та аспірантів для обговорення та роботи в межах областей: ІТ, ІКТ, вбудовані системи, автомобільне програмне забезпечення, проектно-орієнтований бізнес та управління проектами. Протягом пленарного засідання були заслухані доповіді англійською мовою, а після закриття пленарного засідання розпочалася робота 5-ти секцій стріму «Dortmund International Summer School 2019». За підсумками учасники отримали сертифікати.

Учасниця від НУ «Запорізька політехніка» Лук'янова Т.В. висловила своє враження про вище вказані заходи, що це місце, де формуються задачі та випробування професійного характеру (відкрито помічаєш свої переваги та недоліки), і кожен крок на шляху їх вирішення дає стійке відчуття задоволення від виконання кожного завдання, а також відчуття, що немає нічого неможливого.


 

 


ПРИВІТАННЯ!

Шановний Василь Іванович! Вітаємо Вас з Днем народження! Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів, успіху, сімейного благополуччя і щастя. А ще бадьорості духу, стабільності, позитиву, яскравих подій, незабутніх вражень і тільки щасливих випадків!

Щоб в житті все лягало гладко
І щоб не тільки на словах!
І творчих ідей в достатку,
Та процвітання в справах!

Колектив кафедри


Представники провідних запорізьких ВУЗів відвідали з науково-дослідною метою місто Магдебург

Із 9 по 13 грудня від Запорізької міської ради делегацію науковців, до якої увійшли представники трьох закладів вищої освіти Запоріжжя, зокрема Запорізького національного технічного університету зустрічали у Магдебурзі (Німеччина). Метою візиту стало визначення науково-дослідних тем, які представляють спільний інтерес для муніципалітетів Магдебурга та Запоріжжя. Представником від Запорізького національного технічного університету був завідувач кафедри будівельного виробництва та управління проектами, професор Доненко Василь Іванович.

Програма цього візиту передбачала зустрічі із фахівцями й керівництвом університету «Otto-Von-Guericke» та Вищої технічної школи «Магдебург-Штендаль». За результатами цих зустрічей та наукових обговорень вирішили надати перевагу для дослідницьких тем, які спрямовані на використання відновлювальних джерел енергії, захист оточуючого середовища і енергоефективності будівель та споруд.

Також у рамках цієї поїздки відбулись візити до Інженерної палати землі Саксонія-Анхальт, Культурного центру міста Магдебург, до Центру підготовки фахівців з відновлювальної енергії землі Саксонія-Анхальт, до Центру моделювання енергопостачання землі Саксонія-Анхальт. Науковці мали змогу познайомитись не тільки з архітектурою і місцевими пам’ятками, але і побачити сучасне лабораторне обладнання з визначення якості питної води, геліоколекторну систему у Вищій технічній школі «Магдебург-Штендаль» та інші інноваційні проекти.

Крім того, науковці обговорили питання спільних досліджень в галузі технічних, природніх і гуманітарних наук, обміну студентами, їх можливості проходити короткотермінове стажування та презентації результатів спільних досліджень на виставках та конференціях.

Результатом поїздки стала «дорожня карта» співробітництва на 2019 рік між муніципалітетами і закладами вищої освіти міст Магдебурга та Запоріжжя при координації Інженерною палати землі Саксонія-Анхальт.

 

 


ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Колектив кафедри щиро вітає Куліка Михайла Валерійовича з Днем народження! Бажаємо творчих успіхів та професійного розвитку в благородній справі виховання і навчання студентів. Хай у домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та наполегливість!

Тебе з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров'я бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!


Створення нового факультету будівництва, архітектури та дизайну

Відповідно до рішення Вченої ради ЗНТУ №2 та загальних зборів ЗНТУ від 10.10.2017 р. було утворено нову структурну одиницю у складі Фізико-технічного інституту – факультет будівництва, архітектури та дизайну. Однією з базовіх кафедр є кафедра будівельного виробництва та управління проектами.


Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації!

Колектив кафедри будівельного виробництва та управління проектами щиро вітає здобувача Якімцова Юрія Вячеславовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», науковий керівник - проф., д.т.н. Антипенко Євген Юрійович. Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!


До уваги абітурієнтів!

Запорізький національний технічний університет оголошує прийом студентів на навчання за денною та заочною формою для отримання першого(бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти (після закінчення школи, ліцею, колегіуму, ПТНЗ, тощо) або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (після закінчення коледжу, технікуму, тощо).

>>Детальніше<<


Урочисте вручення дипломів магістрам на кафедрі будівельного виробництва та управління проектамиУрочисте вручення дипломів магістрам на кафедрі будівельного виробництва та управління проектами

2 березня на кафедрі будівельного виробництва та управління проектами відбулося урочисте вручення дипломів магістрам – випускникам 2017 року. На засідання поздоровити випускників прийшли ректор університету та професорсько-викладацький склад кафедри БВ та УП. З привітаннями виступили ректор Запорізького національного технічного університету проф. Бєліков С.Б., завідувач кафедри БВУП проф. Доненко В.І. та проф. Антипенко Є.Ю. Випускників прийшли привітати також їх друзі, рідні та батьки.

>>Детальніше<<


У ЗНТУ провели урочисте відкриття Запорізького обласного територіального відділення Академії будівництва України

25.04.2016 в ЗНТУ спільно з кафедрою БВУП урочисто відкрили Запорізьке обласне відділення Академії будівництва України. Головою Запорізького територіального відділення було обрано Антипенка Євгена Юрійовича – доктора технічних наук, професора кафедри БВУП; заступником голови обрано Доненка Василя Івановича – доктора технічних наук, професора та завідувача кафедри БВУП.

>>Детальніше<<


Кафедра БВУП провела наукову конференцію, присвячену проблемам будівництва в Україні

28 квітня в ауд. 530 на кафедрі БВУП відбулася науково-практична конференція присвячена проблемам будівництва в Україні. В рамках конференції студентам була дана можливість виступити з науково-дослідницькими доповідями на різні теми, пов'язані з індустрією будівництва. Як не дивно, основною темою конференції була проблема використання енергозберігаючих технологій і матеріалів, новинки іноземних енергоефективних рішень, а також, використання альтернативних джерел енергії. В останні роки дані теми набули особливої популярності і актуальність з огляду на постійні зміни цін і тарифів на паливо-енергетичні ресурси.

>>Детальніше<<


«Computer Logic Group» спільно з кафедрою БВУП розширюють межі проекту «Будуємо майбутнє разом»

В ході тісного співробітництва кафедри будівельного виробництва та управління проектами  з «Computer Logic Group» (яка є провідним розробником комп'ютерного забезпечення в будівельної галузі) в ЗНТУ вперше запроваджуються сучасні програмні комплекси в будівельної галузі, такі як:

ПК «Будівельні Технології – Кошторис»версії 7.9.х – професійний програмний продукт для автоматизації розрахунку та перевірки кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво». 

Інформаційна довідкова система «БУДСТАНДАРТ» – електронна бібліотека нормативних, законодавчих та довідкових документів в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (ДБН, ДСТУ, ГОСТ, ВБН, санітарні правила та норми, правила пожежної безпеки, охорона праці, технологічні карти тощо). 

>>Детальніше<<


В бібліотеці ЗНТУ вперше у Запоріжжі сумісно з кафедрою БВУП та «Computer Logic Group» провели семінар «Будуємо майбутнє разом»

28 вересня 2015 року кафедрою будівельного виробництва та управління проектами, спільно з бібліотекою ЗНТУ, була проведена презентація Всеукраїнського проекту для навчальних закладів та студентів «Будуємо майбутнє разом». Метою презентації було донесення до студентів важливості та цінності знань з кошторисної справи.

В ході конференції були розглянуті важливі питання сучасного супроводу кошторисної справи та ціноутворення у практичній діяльності підприємств та організацій реального сектору, а також використання актуальних нормативних документів у будівництві та промисловості. Окреслені питання, безумовно, впливають на конкурентоспроможність студентів на ринку праці та підвищення освітнього рівня в навчальних закладах.

>>Детальніше<<


VI Міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерні технології проектування конструкцій будівель і споруд»

У Національному авіаційному університеті 9-10 червня відбувся заключний етап VI Міжнародної науково-практичної конференції - конкурсу студентів та молодих вчених «Комп'ютерні технології проектування конструкцій будівель і споруд».

Від Запорізького національного технічного університету брали участь 2 магістранта кафедри «Будівельного виробництва та управління проектами» Лук'янова Тетяна Віталіївна і Нема Христина Федорівна під керівництвом завідувача кафедри проф. Доненка Василя Івановича.

По закінченню конкурсу учасникам були вручені дипломи, купони на одноразове безкоштовне навчання програмним комплексам ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, або САПФИР на вибір, та інші подарунки. Кафедрі був презентований диск ACADEMIC set 2015 (ПК ЛИРА-САПР, ПК МОНОМАХ-САПР, ПК ЭСПРИ, ПК САПФИР-3D) з ліцензійними програмами для навчання студентів.

>>Детальніше<<


Серія науково-практичних семінарів «Сучасні системи та технології будівельного виробництва» від фахівців KNAUF

Кафедра будівельного виробництва та управління проектами ЗНТУ в рамках співробітництва з будівельним підприємством KNAUF започатковує серію семінарів для студентів будівельників та всіх бажаючих на яких можна ознайомитись із тенденціями та технологіями, які застосовуються у сучасному проектуванні та будівництві.

Вперше у стінах ЗНТУ 17 березня 2015 року проводився науково-практичний семінар від провідної компанії з виробництва будівельних матеріалів та будівельних систем – КНАУФ.

>>Детальніше<<

 

 

 

Посилання на Zoom-конференції викладачів кафедри філософії - у відповідності до розкладу занять І-го семестру 2022-23 н.р.:

проф. Бондаренко Ольга Валеріївна           http://surl.li/dyzgk

доц. Арсентьєва  Галина Олександрівна     http://surl.li/deiyb

доц. Бондаревич Ірина Миколаївна              http://surl.li/deiyt

доц. Дєвочкіна Наталя Миколаївна              http://surl.li/dejop

доц. Ємельяненко Євгенія Олегівна            http://surl.li/deizg (для студентів БАД), http://surl.li/deizm (для студентів РП),

                                                                            http://surl.li/dfmth (для студентів-магістрів ФЕУ)

ст. викл. Коваль Вікторія Миколаївна           http://surl.li/deiwo

доц. Повзло Олександр Миколайович         http://surl.li/dfbau

Менторство студентів кафедри «Маркетинг та логістика» в I Профорієнтаційному бізнес-турнірі для учнів старшого шкільного віку закладів загальної середньої освіти та студентів коледжів міста Запоріжжя «Стратегія фірми Запоріжжя – 2023»

24-25 листопада 2023 року студент групи ФЕУ-412 Дан ДУЛІДА та студентка групи ФЕУ-413м Вікторія ДІДЕНКО під керівництвом доцента кафедри «Маркетинг та логістика» Олени БОРИСЕНКО прийняли участь в якості менторів в фіналі I Профорієнтаційного бізнес-турніру для учнів старшого шкільного віку закладів загальної середньої освіти та коледжів міста Запоріжжя «Стратегія фірми Запоріжжя – 2023». Під час змагань команди мали можливість поринути в ризикований і захоплюючий світ ринкової конкуренції та спробувати себе в ролі керівників компаній. Організатором заходу є Компанія інтелектуальних технологій за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Партнерами заходу виступили Національний університет «Запорізька політехніка» та Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради.

Метою цього заходу було виявлення потенційних представників майбутньої регіональної і національної еліти та мотивування їх в особистісному становленні, спонукання молоді до чіткого вибору професії та спеціалізації, спрямування молодих громадян на ефективне навчання протягом життя, подальшу самореалізацію, постійне формування і підвищення своєї економічної грамотності, формування позицій економічного патріотизму.

Учасники бізнес-турніру – учні 8 - 11 класів закладів загальної середньої освіти та студенти коледжів міста Запоріжжя за підтримки та консультування менторів – студентів факультету економіки та управління НУ «Запорізька політехніка», отримавши підприємство в симуляторі ViAL+, опинилися в ролі його керівництва та управляли роботою всіх його відділів: виробничого, маркетингу і збуту, бухгалтерії, відділу кадрів, аналітичного. Разом із менторами було створено 7 команд. Робота в команді сприяла створенню дружньої атмосфери та отриманню найкращого результату в інтерактивному змаганні управління smart-компаніями. Поринувши в ризикований і захоплюючий світ ринкової конкуренції, учасники заходу намагалися досягти кращих показників своєї компанії з-поміж конкурентів та перемогти. Середовище бізнес-симулятора ViAL+ реалістично відтворює структуру виробничого підприємства й цілого сегменту ринку, що дозволило отримати унікальний досвід студентам та по іншому поглянути на обрану для навчання спеціальність.

Генеральний директор ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій» Віталій ПАЗДРІЙ за підсумками змагань всім учасникам бізнес-турніру «Стратегія фірми Запоріжжя – 2023» вручив дипломи фіналістів, а переможців відзначив дипломами та пам’ятними призами.

Вітаємо всіх учасників бізнес-турніру та бажаємо подальших успіхів в опануванні нових знань та практичного досвіду в професії.

 

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

9 листопада 2023 року до студентів кафедри «Маркетинг та логістика» завітали представники роботодавців, а саме компанії «Кліон-Груп». Начальник служби персоналу компанії Тетяна Терещенко представила дуже цікаву презентацію, розповіла про основні напрями діяльності підприємства на ринку Запорізького регіону, про проблеми в умовах воєнного стану та перспективи післявоєнного відновлення. Вона підкреслила актуальність обраних професій (маркетолога, логіста) на ринку праці та запросила студентів на практику з можливістю подальшого працевлаштуванням у міжнародній компанії. Також вона надихнула студентів своїм досвідом і порадами. Такі зустрічі - це не лише можливість почути цікаві професійні історії, а й відкрити для себе нові.

 

 

ФІНАЛ КОНКУРСУ «ЄДИНИЙ ЛОГОТИП ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Сьогодні 17 жовтня 2023 р. відбувся фінал університетського конкурсу «Єдиний логотип для підприємців Запорізької області», який був організований за ініціативи та завдяки спонсорській підтримці Громадської організації «Бізнес-Союз «Порада», а також сприяння Запорізької обласної федерації роботодавців і Запорізької міської ради.

До фіналу було відібрано 10 робіт. Перед членами комісії постало дуже складне завдання, тому що всі роботи відрізнялись своєю оригінальністю та креативністю ідеї. Конкурс проводився у відкритому форматі. До заходу були залучені студенти всіх факультетів і спеціальностей НУ «Запорізька політехніка» та його структурних підрозділів.

За результатами підрахунків балів, які отримали учасники конкурсу на попередньому етапі відбору та сьогоднішньому, та обговорення їх між членами комісії було визначено переможців:

 • І місце - робота №6, автором якої є студент групи БАДз-531сп Карім Еззакані;
 • ІІ місце - робота № 14, автором якої є студентка групи БАД-531 Карина Радан;
 • III місце - робота № 18, автором якої є студентка групи БАД-530 Ксенія Петрик.

Кожна робота, яка перемогла у цьому конкурсі, отримала відповідну грошову винагороду та диплом переможця. Голова Конкурсної комісії Владислава ЛИФАР та голова правління Громадської організації «Бізнес-Союз «Порада» Олена Єрьоменко урочисто вручили призи. 3 місце було відзначено грошовим призом у розмірі 2000 грн. 2 місце – 3000 грн. Переможець отримав 5000 грн.

Крім того, співорганізатор конкурсу – Запорізька обласна федерація роботодавців вирішила також нагородити ще дві роботи, які їм найбільше сподобались, грамотами та грошовими призами у розмірі по 1000 грн. Заступник голови Ради Запорізької обласної федерації роботодавців Валерій КРАЙНІЙ нагородив студентку групи БАД-530 Зубкову Дар'ю, яка представила роботу під № 35, та студентку групи ФЕУ-412 Величко Вероніку, яка представила роботу №15.

Членами комісії було вирішено окремо нагородити деякі роботи за своєрідність, оригінальність та неординарність сертифікатами для проходження стажування в провідних компаніях Запорізького регіону.

Фінансовий директор Компанії Кліон-груп Анастасія БАЛАМУТ вручила сертифікат на проходження стажування автору роботи №24 Бабаніній Єлизаветі, студентці групи ФЕУ-412.

Директор ТОВ «Урожай» Олексій ПУЧКОВ вручив сертифікат на проходження стажування автору роботи №54, студенту групи ФЕУ-412 Віталію Коліснику.

Голова правління Громадської організації «Бізнес-Союз «Порада» Олена Єрьоменко вручила сертифікат на проходження стажування в Майстерні «НАНОВО» автору роботи №41, студентці групи ФЕУ-412 Анастасії Пікаловій.

Всім фіналістам Голова з питань діяльності виконавчих органів Міської ради Андрій П’ЯТНИЦЬКИЙ урочисто вручив сертифікати учасників конкурсу.

Ті, хто не пройшов у фінал, отримали сертифікати учасника університетського конкурсу «Єдиний логотип для підприємців Запорізької області».

Підводячи підсумки, усі члени конкурсної комісії та гості визнали, що мета конкурсу була досягнута. Бізнес отримав креативні ідеї для створення єдиного логотипу, який зможе використовувати будь-який підприємець, що працює і виробляє якісну продукцію в Запорізькому краї. Цей захід показав успішність використання величезного потенціалу студентів для вирішення задач бізнесу і влади та створення додаткових умов для розвитку Запорізького краю, що особливо актуально в умовах сьогодення.

Дякуємо всім спонсорам, учасникам та організаторам конкурсу «Єдиний логотип для підприємців Запорізької області». Сподіваємось на подальшу співпрацю та нові спільні проєкти. Слава Україні!

 

 

СТАРТ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!

З року в рік доброю традицією НУ «Запорізька політехніка» є посвята першокурсників у студенти. Понад сто років університет гостинно відчиняє двері новим бажаючим отримати знання у різних галузях. Цей рік не став виключенням, але, беручи до уваги умови воєнного стану, захід було проведено у змішаному форматі.

Кафедра «Маркетинг та логістика» запросила своїх студентів-першокурсників 1 вересня 2023 року на офлайн зустріч в аудиторію. Захід було проведено із дотриманням вимог безпеки.

Майже всі першокурсники змогли відвідати захід, поспілкуватись у невимушеній атмосфері, познайомитись із викладачами кафедри та між собою.

Із вітальним словом виступила завідувачка кафедри д.е.н., проф. Лифар В.В. Вона привітала нових студентів, познайомила із традиціями кафедри та основними напрямами її роботи. Здійснено анонси щорічних заходів, які проводяться кафедрою, зокрема:

 • - День маркетолога та логіста;
 • - науково-практична конференція «Тиждень науки»;
 • - благодійна акція «Дай лапу, друг!» (підтримка притулку для безпритульних тварин);
 • - конкурс «Студентська соціальна реклама».

До привітань доєднались декан факультету економіки та управління доц. Корольков В.В. та куратор груп доц. Павлішина Н.М.

Голова студентського самоврядування факультету, студентка 4-го курсу кафедри «Маркетинг та логістика» Остріченко Валерія познайомила студентів із можливостями, які відкриваються для них під час навчання та можуть зробити його корисним і веселим.

Студенти поставили низку питань, що стосувались організації освітнього процесу, перспектив навчання в університеті, академічної мобільності тощо.

Після офіційної частини зустріч було продовжено у неформальній обстановці, що свідчить про бажання першокурсників підтримувати спілкування та весело проводити час.

Любі першокурсники! Вітаємо вас у дружній родині студентів кафедри «Маркетинг та логістика»! Впевнені, що кожен із вас отримає той результат, який заплановано. Бажаємо, щоб навчання приносило задоволення, а студентське життя було цікавим та легким. Віримо у нашу найскорішу перемогу над ворогом.

Слава Україні!

Миру та Перемоги всім!

 

 

Вітаємо бакалаврів кафедри "Маркетинг та логістика" випуску 2023р.

21 липня 2023 р. студенти-бакалаври спеціальностей 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг») та 076 «Підприємництво та торгівля» (освітня програма «Організація торгівлі та комерційна логістика») отримали дипломи.

До цієї події вони йшли чотири складні роки, адже випуск, який у повній мірі відчув на собі усі негаразди карантину та військового стану. Незважаючи на складнощі, всі студенти курсу отримали документи про закінчення ВНЗ, а двоє із них отримали почесне звання «Випускник року».

Приємно відмітити, що протягом навчання студенти не тільки опановували нові знання, але й знаходили час на інші заняття: наукові заходи, участь у вебінарах за професійною тематикою, у різноманітних конкурсах та громадських заходах кафедри. Наприклад, студент ФЕУ-419 Тоцький Максим на конкурсі «Студентська соціальна реклма-2023» отримав одразу дві винагороди – 1 місце (за рейтингом журі) та приз глядацьких симпатій.

Незважаючи на дистанційне навчання, студенти групи проявили згуртованість та підтримували один одного протягом усього періоду навчання, разом проводили дозвілля та займались суспільною роботою (відвідували притулок для безпритульних тварин «Дай лапу, друг»).

Студентка групи ФЕУ-419 Діденко Вікторія, крім відмінного навчання та активної участі в університетський заходах, займалась допомогою ЗСУ .

Бажаємо нашим випускникам успішного вступу в магістратуру та здійснення мрій.

Усім українцям якнайшвидшої Перемоги та Миру!

 

 

Секційне засідання Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення"

26 травня 2023 р. кафедра "Маркетинг та логістика" провела секційне засідання "Маркетинг і логістика в умовах воєнного часу та періоду повоєнного відновлення економіки України" у межах Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення" .

Засідання проходило у змішаному форматі. Серед викладачів були не тільки викладачі, але й студенти. Теми доповідей були актуальні. Відбулися жваві наукові дискусії стосовно проблем і питань, які підіймалися у доповідях учасників.

Хочемо побажати всім учасникам конференції плідної роботи, натхнення та найскорішої перемоги нашої країни у війні. До зустрічі у наступному році.

 

ФІНАЛ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ "СТУДЕНТСЬКА СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА – 2023!"

16 травня 2023 року кафедра "Маркетинг та логістика" в урочистій обстановці підвела підсумки творчого конкурсу "Студентська соціальна реклама – 2023!" та визначила переможців. В цьому році цей конкурс проводився на університетському рівні.

На конкурс було подано 40 робіт за тематичними напрямками: "Ні війні" - 14; "Україна - вільна країна" - 9 робіт; "Допоможи ближньому" - 5 робіт; "Світ починається з поваги" - 2 роботи; "Чисте довкілля" - 10 робіт. Лише за тематичним напрямком "Безпечне життя" не було подано жодної роботи. Роботи відрізняються різноманіттям як за видом, так і підходом до виконання.

В фінал вийшло 13 робіт, які набрали найбільше голосів за результатами голосування в Телеграм-каналі та оцінкою компетентного журі, яке враховувало три критерія: креативність та рівень виконання роботи, якість технічного і художнього виконання та ступінь сприйнятливості:

  - в тематичному напрямку "Ні війні" в фінал вийшли:
 • студентка 3 курс групи БАД-810 Анастасія Самофал з роботою №6 "Надія";
 • студентка першого курсу групи ФЕУ-412 Олександра Тріус з роботою №15 "Ранок згадок";
 • студент 4 курсу групи ФЕУ-419 Максим Тоцький з роботою №38 "Життя без війни".
 • - в тематичному напрямку "Україна - вільна країна":

 • студентка 2 курс групи ФЕУ-211 Маріна Гаркуша з роботою №11 "Дух України живе в її сміливих і вільних людях";
 • студентка 1 курсу магістратури УФКС-212-М Катерина Самородіна з роботою №18 "Життя в долонях";
 • студентка 4 курсу групи ФЕУ-419 Вікторія Діденко з роботою №37 "Україна моя країна".
 • - в тематичному напрямку "Допоможи ближньому":

 • студентка 1 курсу магістратури групи ФЕУ-412м Анастасія Мізін з роботою №3 "Допоможи ближньому — смартфон для батьків"
 • студентка 2 курсу групи ФЕУ-411 Єлизавета Панченко з роботою №12 "Залишайся поруч"
 • студент 2 курсу групи ФЕУ-211 Віталій Поліщук з роботою №23 "Кинуті пухнасті друзі"
 • - в тематичному напрямку "Світ починається з поваги":

 • студентка 1 курсу магістратури УФКС-212-М Катерина Самородіна з роботою №20 "Крізь око камери"
 • - в тематичному напрямку "Чисте довкілля":

 • студентка 4 курсу групи БАД-539 Катерина Красюкова з роботою №5 "Ні забрудненню довкілля";
 • студентка 1 курсу групи ФЕУ-412 Ольга Біліонова з роботою №14 "Чисте довкілля";
 • студент 2 курсу групи ФЕУ-211 Олександр Груша з роботою №40 "Збережімо океан разом".

Для визначення переможця в номінації "Приз глядацьких симпатій" було організоване онлайн-голосування в Телеграм-каналі факультету економіки та управління "ФЕУ Новини". Організаційний комітет конкурсу отримав неочікувані результати такого заходу. Загальний охват аудиторії склав 3222 особи. Роботи були зашифровані і виставлені лише під номерами. З дуже великим відривом перемогла робота №38 відеоролик "Життя без війни" за тематичним напрямком "Ні війні". Автор роботи Максим Тоцький. Особливу увагу журі привернула робота військового, який боронить нашу країну від російської навали.

Переможцями університетського творчого конкурсу "Студентська соціальна реклама – 2023" стали:

 • 1 місце – робота №38 відеоролик "Життя без війни". студента 4 курсу групи ФЕУ-419 Максима Тоцького;
 • ІІ місце – робота №15 відеоролик "Ранок згадок" студентки першого курсу групи ФЕУ-412 Олександри Тріус;
 • ІІІ місце - робота № 37 відеоролик "Україна моя країна" студентки 4 курсу групи ФЕУ-419 Вікторії Діденко.

Переможцям голова журі, завідувач кафедри "Маркетинг та логістика" Лифар В.В. вручила грошові призи та сертифікати. Всі учасники отримали гарні враження та сертифікати учасників.

Вітання учасникам та переможцям конкурсу, які, незважаючи на дистанційні умови навчання та складного життя в умовах війни знайшли час і натхнення для того, щоб привернути увагу до актуальних соціальних проблем суспільства. Бажаємо успіхів, наснаги та нових звершень!

 

УЧАСТЬ КАФЕДРИ "МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА" В ОРГАНІЗАЦІЇ Career Forum 2023

20 травня 2023 у НУ "Запорізька політехніка" було організовано Career Forum 2023. Це оновлений формат традиційного Дня відкритих дверей, який дозволяє познайомитися з університетом та його життям, а також отримати відповіді на актуальні питання вступу. У заході прийняли прийняли участь викладачі та студенти кафедри "Маркетинг та логістика" .

До університету завітали і абітурієнти із різних шкіл міста та області. Майже 100 осіб долучились до заходу щоб більше дізнатися про заклад вищої освіти, про майбутню професію та поспілкуватися з представниками кафедри.

Для майбутніх студентів Career Forum став ідеальною можливість поспілкуватися зі спеціалістами з різних сфер — від IT до фінансів, від маркетингу до інженерії, і дізнатися про їх досвід.

Зацікавлені відвідувачі дізналися про специфіку підготовки за освітніми програмами "Маркетинг" та "Організація торгівлі та комерційна логістика" . Вони мали можливість переглянути ролики про життя кафедри, прийняти участь у конкурсі "Із ФЕУ грай – призи вигравай!"де розігрувались пам’ятні сувеніри із символікою університету (чашки¸ сумки-шопери, ручки, наліпки), отримати стислу інформацію щодо факультету та умов вступу у листівках.

Бажаємо майбутнім студентам з успіхом закінчити школу та зробити вдалий вибір майбутнього фаху!

 

 

ТИЖДЕНЬ НАУКИ - 2023 НА КАФЕДРІ "МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА"

За щорічною традицією студенти та викладачі кафедри "Маркетинг та логістика" зустрілись на науково-практичній конференції "Тиждень науки-2023". Секційне засідання було проведено у онлайн-форматі відповідно до вимог безпеки.

Приємно відзначити, що, незважаючи на складну ситуацію через війну в країні, студенти не втрачають інтересу до наукової діяльності.

Відкрила конференцію завідувач кафедри "Маркетинг та логістика" професор, д.е.н. Лифар В.В. Вона відмітила «зростаючий інтерес до наукової діяльності та актуальність обраних для доповідей тем».

До уваги учасників конференції було представлено шість робіт. Переважна більшість стосувалась штучного інтелекту та інтерактивної реклами. Ці напрями відбивають виклики сьогодення та є дуже актуальними як для науковців, так і для практиків. Яскраві та змістовні презентації зацікавили присутніх, викликавши жваві обговорення. Вирішено, що дискусії отримають подальший розвиток у межах засідань наукового гуртка "Я – Маркетолог, Я – Логіст" .

Окремо було відмічено високу якість підготовки доповідей, що свідчить про успішне впровадження нової дисципліни кафедри "Основи наукових досліджень" на першому курсі.

Кафедра "Маркетинг та логістика" має намір продовжувати проведення науково-практичної конференції "Тиждень науки" у майбутньому та залучати до наукової діяльності своїх студентів.

 

 

19 квітня 2023 року відбулась он-лайн зустріч з представниками ПрАТ«Запоріжтрансформатор», за сприяння Центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників НУ «Запорізька політехніка». Підприємство запрошує молодих та амбітних кандидатів в продажі, закупівлі та технічні напрямки (інженери-конструктори та технологи) стати частиною команди та долучися до відновлення енергетичної інфраструктури України. Також підприємство гарантуює офіційне працевлаштування, конкурентну оплату праці та якісне навчання та адаптацію за напрямками.

 

 

15 березня 2023 року за підтримки Центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Національного університету «Запорізька політехніка», відбулась он-лайн зустріч з представниками Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Здобувачі вищої освіти та викладачі факультету економіки та управління були ознайомлені з особливостями оформлення трудових відносин під час воєного стану, як на законодавчому рівні відбувається оформлення трудових відносин, з особливостями працевлаштування на роботу та звільнення з роботи, умовами праці, а також як не потрапити до трудового рабства та торгівлі людьми.

 

 

УВАГА, КОНКУРС!!!

Кафедра "Маркетинг та логістика" оголошує прийом заявок та робіт на творчий конкурс «Студентська соціальна реклама – 2023». Конкурс проводиться щороку з метою сприяння професійній орієнтації студентів, розвитку творчих здібностей у майбутніх фахівців в сфері реклами та привертання уваги громадськості до соціально значущих проблем за допомогою студентської соціальної реклами.

Форма участі у Конкурсі – індивідуальна. Конкурсні роботи мають бути представлені у наступних форматах: відеоролик, презентація, плакат, фотографія, рисунок.

Тематичні напрямки:

 1. «Ні війні»;
 2. «Україна - вільна країна»;
 3. «Допоможи ближньому»;
 4. «Безпечне життя»;
 5. «Чисте довкілля »;
 6. «Світ починається з поваги ».

  Для того, аби взяти участь та представити свою роботу, необхідно зареєструватись. Знайти та заповнити заявку можна за поcиланням: https://forms.gle/P7oNVkLCe84pKmze7

  Умови проведення конкурсу: http://surl.li/ezbeu.

  Роботи подаються до 30 березня 2023 року в електронному вигляді з поміткою «Конкурс« на електрону адресу: evgenlen@ukr.net.

  Координатори Конкурсу:

   

  • Борисенко Олена Євгенівна (066)-253-63-93,
  • Кочнова Ірина Валентинівна.
   

   

   

   

  30 листопада 2022 року кафедра «Маркетинг та логістика» провела університетську студентську олімпіаду зі спеціальності «Маркетинг» та зі спеціальності «Логістика» серед студентів ОС «Бакалавр».

  Через обмеження, спричинені повномасштабним вторгненням РФ в Україну, олімпіаду було проведено через систему дистанційної освіти НУ «Запорізька політехніка».

  Цього року було зафіксовано рекордну кількість учасників – 47 осіб. В олімпіаді прийняли участь навіть ті студенти, які зараз знаходяться за кордоном.

  Нагородження переможців та учасників відбувалось у стінах університету.

  За отриманими результатами серед 32 студентів, що прийняли участь в олімпіаді зі спеціальності «Маркетинг», призові місця зайняли:

  1. І місце – Дуліда Дан (ФЕУ-412);
  2. ІІ місце – Діденко Вікторія (ФЕУ-419);
  3. ІІІ місце – Пікалова Анастасія (ФЕУ-412).

  За отриманими результатами серед 15 студентів, що прийняли участь в олімпіаді зі спеціальності «Логістика», призові місця зайняли:

  1. І місце – Гармаш Наталія (ФЕУ-212сп);
  2. ІІ місце – Мироненко Валерій (ФЕУ-212);
  3. ІІІ місце – Калітенко Олександр (ФЕУ-212).

  Всі переможці отримали Грамоти, сертифікати учасників та солодкі подарунки до Нового року.

  Серед учасників, які змогли прийти на нагородження: Бабаніна Ліза, Катруша Влад, Кримчук Вікторія, Тріус Олександра, Чечерський Богдан, Груша Олександр, Зоря Дар’я, Поліщук Віталій, Хрипко Віталій, Булат Максим. Вони також отримали сертифікати учасників і солодкі призи до Нового року.

  Зустріч студентів, нагородження, солодкі подаруночки – все це створило справді святкову атмосферу, підняло настрій та викликало безліч приємних емоцій.

  Щиро віримо, що наступного року й олімпіада, й нагородження пройдуть у мирній вільній Україні. СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

   

   

  28 листопада 2022р. на кафедрі «Маркетинг та логістика» відбулося онлайн-засідання наукового гуртка «Я - маркетолог, я - логіст&raquo, де студенти груп ФЕУ-412 та ФЕУ-212 виступили з цікавими та актуальними доповідями. Наприклад, Демченко Микита (ФЕУ-412) розповів про комфортність та зручність використання поштоматів, Пікалова Анастасія (ФЕУ-412) нагадала про комплекс маркетингу.

  Не обійшлося і без складних тем, як-от «Маркетингові комунікаційні стратегії промислового виробництва в умовах цифровізації економіки&raquo (Біліонова Ольга, ФЕУ-412) та «Вибір інструментів маркетингу для забезпечення розвитку підприємств у умовах цифровізації економіки&raquo (Тріус Олександра, ФЕУ-412). Також від групи ФЕУ-212 виступив Чечерський Богдан з доповіддю на тему «Глобалізація та логістика&raquo.

  Всі ці теми викликали жваву дискусію серед присутніх. Щиро дякуємо студентам, які добре підготувалися до своїх виступів та дали розгорнуті відповіді на запитання з боку членів наукового гуртка.

  Віримо, що кожне наступне засідання буде проходити так само яскраво і продуктивно, як це, і що наші першокурсники - активні і розумні - ще покажуть себе на подібних заходах!

  Матеріал підготувала студентка групи ФЕУ-412 Діана Тітова

   

   

   

  ДЕНЬ МАРКЕТОЛОГА І ЛОГІСТА!

  18 листопада 2022 року на кафедрі відбулося вже традиційне свято «День маркетолога і логіста».

  На святкування було запрошено першокурсників освітніх програм «Маркетинг» та «Організація торгівлі та комерційна логістика».

  Відкрила урочистий захід завідувачка кафедри маркетингу та логістики, д.е.н, професор Лифар Владислава Віталіївна, яка привітала студентів і розповіла про усталені традиції кафедри, анонсувала соціальні проєкти та тематичні зустрічі, проведення яких заплановано кафедрою протягом навчального року. Також Владислава Віталіївна побажала студентам продуктивного і цікавого навчання в стінах Національного університету «Запорізька політехніка», не дивлячись на всі труднощі війни, збереження патріотичного настрою та віри у нашу перемогу.

  З вітальним словом до першокурсників звернувся декан факультету економіки та управління, к.е.н., доцент Корольков Владислав Васильович, який запевнив студентів у правильності обраної професії та побажав одержувати професійні знання легко та із задоволенням.

  Організатором цьогорічного свята виступила к.е.н., доцент Соколова Юлія Олександрівна, яка провела для студентів цікавий квест на професійну тематику, в якому переможець кожного рівня мав можливість одержати залікову книжку.

  На завершення заходу голова студентського самоврядування факультету, студентка 3 курсу спеціальності «Маркетинг» Остріченко Валерія провела для студентів екскурсію університетом та запросила брати участь у чисельних заходах студентського самоврядування та оновленні гімнів Маркетолога та Логіста.

   

  ТРЕТЯ БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

  допомоги притулку для безпритульних тварин «Дай лапу, друг!»

  З 14 листопада кафедра «Маркетинг та логістика» анонсує проведення третьої благодійної акції допомоги притулку для безпритульних тварин «Дай лапу, друг!». Проведення акції планується у два етапи: І – листопад-грудень 2022 р.; ІІ – лютий-березень 2023 р. Відповідальною за проведення акції від кафедри є старший викладач Кочнова Ірина Валентинівна.

  В акції можуть прийняти участь усі бажаючі: студенти НУ «Запорізька політехніка», викладачі, учні шкіл та коледжів м. Запоріжжя. Акція передбачає збір коштів (банка Монобанку) та необхідних для притулку речей (теплі ковдри, підстилки, корм для собак).

  Збір речей відбуватиметься щоп’ятниці в Головному корпусі ауд.281 (2-й поверх) з 10.00 до 13.00 або за попередньою домовленістю по тел. (067)612-22-36 в інший день.

  Безпритульні тварини постійно потребують нашої допомоги і підтримки у будь-якому форматі, бо нашій державі вони не потрібні. Цей притулок існує тільки завдяки волонтерській допомозі та небайдужим людям. Давайте не залишатися байдужими!

  Адреса розташування притулку: вул. 40 років Радянської України 38а (усередині гаражного кооперативу). Більш детально ознайомитися з діяльністю притулку можна на сайті: day-lapu-drug.zp.ua

   

   

   

  09.11.22 В День української писемності та мови студентка групи ФЕУ-410 Остріченко Валерія, що навчається за освітньою програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» долучилась до написання радіодиктанту національної єдності.

   

   

   

  08.11.22 відбулась онлайн-зустріч міжнародної компанії QATestLab зі студентами та викладачами факультету економіки та управління, зокрема викладачами та студентами кафедри «Маркетинг та логістика». Фахівці компанії розповіли багато цікавого про професію тестувальника програмного забезпечення, познайомили з навчальним курсом та компанією.

   

   

  15.10.22 Професорка кафедри маркетингу та логістики, д.е.н., доцент Зеркаль Анастасія Вікторівна взяла участь у складі організаційного комітету всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року». Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу відбулася 15 жовтня 2022 року у м. Киів.

  Головною метою конкурсу є визнання значних досягнень молодих учених у різних галузях знань та сферах діяльності. Організатором Конкурсу є Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. На конкурс цього року було подано 954 заявки, серед них 98 були визначеними кращими.

  За підсумками роботи у складі Оргкомітету Зеркаль А.В. нагороджено Поядкою РМУ при Міністерстві освіти та науки України.

   

  ВІТАЄМО!!!

  Студенти нашої кафедри Остріченко Валерія група ФЕУ-410, Ревуцький Денис та Нечай Максим група ФЕУ 210, а також Мовчанюк  Анастасія група ФЕУ-411, стали лауреатами міської програми підтримки обдарованої молоді міста Запоріжжя у першому півріччі 2022 року відповідно до рішення Вченої ради НУ «Запорізька політехніка» та Запорізької міської ради.

  15.06.2022 в урочистій обстановці лауреатів привітав заступник міського голови Анатолій Васюк та вручив сертифікати.

  Бажаємо в подальшому примножувати знання та практичний досвід, успіхів та нових звершень в майбутньому!

   

   

   

  ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ "IT CAREER DAY"

  19 лютого 2022 року професор кафедри маркетингу та логістики Зеркаль А.В. зі студентами спеціальностей 075 – "Маркетинг" та 076 – "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Організація торгівлі та комерційна логістика") відвідали ярмарок вакансій IT Career day.

  Цікаві спікери, чудовий нетворкінг та можливості для подальшої продуктивної співпраці. Студенти групи ФЕУ- 419 Вікторія Діденко та Максим Тоцький взяли участь в інтелектуальних конкурсах від роботодавців, показали високі результати та отримали подарунки на пам‘ять.

  У додатковому розіграші від ІТ-компаній Максим Тоцький виграв головний приз Apple AIR PODS PRO. Надзвичайно приємно, що наші студенти сьогодні були серед кращих!

  Довідково, IT Career Day, це можливість:

  1. побудувати особистісні стосунки з потенційними роботодавцями;
  2. заявити про себе одразу декількам топовим ІТ-компаніям;
  3. отримати відповіді на всі свої запитання про компанію, відкриті позиції та унікальні інсайти;
  4. відчути на собі силу нетворкінгу (адже 85% усіх робочих місць заповнюються за допомогою нетворкінгу);
  5. здобути знання, як оформити сильне резюме;
  6. пройти пробну співбесіду прямо на місці, що дозволить Вам в майбутньому відчувати себе більш розкуто під час справжньої співбесіди.

  ⠀Цей захід актуальний як для випускників, так і для студентів, які продовжують навчання, а також для спеціалістів різних рівнів, які шукають роботу.

  ⠀IT Career Day — не тільки майданчик для найму, це захід наповнений великою кількістю цікавих заходів, починаючи з крутезних лекцій експертів і закінчуючи конкурсами від партнерів.⠀

  Робота мрії — це не міф!

   

   

  ЗУСТРІЧ СТАРШОКУРСНИКІВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

  11 лютого 2022 року відбулася зустріч студентів-старшокурсників спеціальностей 075 – "Маркетинг" та 076 – "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Організація торгівлі та комерційна логістика") з головним спеціалістом з імпорту ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", депутатом Запорізької обласної ради 7-8 скликань, кандидатом економічних наук Чередніченко Станіславом Вікторовичем. На зустрічі також були присутні науково-педагогічні співробітники кафедри "Маркетинг та логістика": завідувач кафедри, д.е.н., професор Лифар В.В.; професор кафедри д.е.н., доцент Зеркаль А.В.; доцент кафедри, к.е.н., доцент Павлішина Н.М.; старший викладач Кочнова І.В.

  З вітальним словом до студентів звернулася завідувачка кафедри Маркетингу та логістики, доктор економічних наук, професор Лифар Владислава Віталіївна, яка представила гостя та наголосила, що зустрічі зі стейкхолдерами є надзвичайно важливими та корисними для студентів. Практичні поради фахівців великих підприємств дозволяють майбутнім випускникам бути конкурентноздатними на ринку праці, а науково-педагогічному персоналу кафедри навчати затребуваних та висококваліфікованих фахівців.

  Основна тема зустрічі «Ідеальна співбесіда», в межах якої Станіслав Вікторович поділився цікавими кейсами та порадами щодо підготовки до співбесіди, створення резюме та успішного працевлаштування. Зустріч пройшла в теплій та дружній атмосфері. Студенти ставили багато запитань щодо побудови кар'єри та майбутнього працевлаштування, цікавилися досвідом співбесід, основними аспектами, на які звертає увагу роботодавець. Станіслав Вікторович дав вичерпні відповіді та практичні поради студентам, побажав успіхів у навчанні та подальшому працевлаштуванні.

  За результатами зустрічі студенти отримали мотивацію до власного розвитку. Щиро дякуємо та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

   

   

  Засідання наукового гуртка кафедри «Маркетинг та логістика» «Я – МАРКЕТОЛОГ. Я – ЛОГІСТ. » на тему «ЗМАГАННЯ ЕКО ІДЕЙ. БУДУЙМО ЕКО УКРАЇНУ РАЗОМ! »

  26.11.21 в форматі відеоконференції в Google Meet відбулося засідання наукового гуртка кафедри «Я – МАРКЕТОЛОГ. Я – ЛОГІСТ.» на тему «Змагання еко ідей. Будуймо еко Україну разом!». Організаторами онлайн-заходу стали керівник наукового гуртка старший викладач Кочнова І.В. та викладачі кафедри: доц. Соколова Ю.О., доц. Павлішина Н.М. До роботи гуртка долучились діючи члени наукового товариства студенти першого курсу груп ФЕУ-411, та ФЕУ-211. Учасники підготували цікаві та ґрунтовні доповіді. Особливу увагу привернули доповіді:

  Виступи супроводжувалися презентаціями. Аудиторія жваво реагувала на кожну доповідь. Було поставлено чимало доречних запитань, доповідачі виявили обізнаність у матеріалі та вміння швидко формувати власну думку з обговорюваних питань.

   

  ЕКО ФОРУМ - 2021

  Стрімкі зміни у ринковій економіці, поява нових технологій стають невід’ємною частиною життя сучасної людини у всіх сферах її життя. Найбільш активно ними цікавиться молодь. Особливо тими аспектами, які можуть бути корисними у професійному становленні та сприяти розвитку фахових компетенцій. Тож студенти НУ "Запорізька політехніка" охоче відвідують спеціалізовані виставки.

  З 14 по 16 вересня 2021 року студенти 3-го курсу кафедри "Маркетинг та логістика" (спеціальності 075 "Маркетинг" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність") за ініціативи старшого викладача Онуфрієнко Н.Л. відвідали V екологічний форум Еко-Форум - 2021, який був організований Запорізькою міською радою та Запорізькою торгово-промисловою палатою у ВЦ "Козак-палац" за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал".

  У цьому році форум став ще більш масштабнішими, серед запрошених спікерів були не тільки українські, але й закордонні експерти. Заслухали виступи понад 90-та спікерів у рамках 12-ти основних локацій форуму, які ділились своїм досвідом впровадження локальних ініціатив у контексті Європейського зеленого курсу, відповідали на запитання присутніх та на прикладах пояснювали зацікавленим особливості програми захисту клімату та довкілля, започатковану ЄС.

  Формат «Еко Форуму» передбачав не тільки конференцію зі звичними доповідями, але і виставкову зону, де були представлені як промислові технології та вироби підприємств Запорізького регіону, так і органічні продукти харчування, речі, що роблять екологічнішим наш побут, бережуть здоров’я та навколишнє середовище. Проводились різноманітні активності, відбувалась спілкування учасників. Крім того увагу привертала фотозона.

  Студенти отримали приємні враження від відвідування заходу та відмічають що ЕКО ФОРУМ – це справді цікава ініціатива, можливості якої можуть бути використані для становлення майбутніх маркетологів та логістів.

   

   

  ФІНАЛ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ "СТУДЕНТСЬКА СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА – 2021!»

  17 травня 2021 року кафедра "Маркетинг та логістика" в урочистій обстановці підвела підсумки творчого конкурсу "Студентська соціальна реклама – 2021!" та визначила переможців. Ця подія була приурочена до 27-річчя Факультету економіки та управління.

  На конкурс було представлено 7 робіт, з яких: 2 плакати за тематичним напрямком "Стоп COVID-19"; 1 відеоролик за тематичним напрямком «Безпечне життя»; 3 роботи (2 плакати та 1 відеоролик) за тематичним напрямком «Чисте довкілля» та 1 плакат за тематичним напрямком "Світ починається з поваги". Роботи відрізняються різноманіттям як за видом, так і підходом до виконання.

  Компетентне журі оцінювало роботи за трьома критеріями: креативність та рівень виконання роботи, якість технічного і художнього виконання та ступінь сприйнятливості. Методом бальної оцінки визначило переможців:

  І місце – відеоролик "Живи ̶Б̶е̶с̶ Безпечно!" за тематичним напрямком "Безпечне життя" - автор роботи студент першого курсу групи ФЕУ-210 Юрій Дудкін;

  ІІ місце – відеоролик "Атмосфера - частина кожного з нас" за тематичним напрямком "Чисте довкілля" - автор роботи студентка четвертого курсу групи ФЕУ-417 Валерія Павлова;

  ІІІ місце – плакат "Здолаємо COVID-19 разом" - робота студентки третього курсу групи ФЕУ-418 Вікторії Сириці.

  Вперше в історії конкурсу для визначення переможця в номінації "Приз глядацьких симпатій" було організоване онлайн-голосування в Телеграм-каналі факультету економіки та управління "ФЕУ Новини". В голосуванні прийняло участь 1615 осіб. З відривом в 37 голосів перемогла робота №5 відеоролик студентки четвертого курсу групи ФЕУ-417 Валерії Павлової "Атмосфера - частина кожного з нас" за тематичним напрямком "Чисте довкілля".

  Вручення сертифікатів та призів проводили голова журі, завідувач кафедри "Маркетинг та логістика" Лифар В.В. та члени журі: директор з маркетингу ТОВ "Прогрес" Гаращенко Т.А.; декан ФЕУ Корольков В.В.; доцент кафедри "Маркетинг та логістика" Соколова Ю.О.; студентка магістратури група ФЕУ-410м Довжик Валерія.

  Вітання учасникам та переможцям конкурсу, які, незважаючи на дистанційні умови навчання, знайшли час і натхнення для того, щоб привернути увагу до актуальних соціальних проблем суспільства. Бажаємо успіхів, наснаги та нових звершень!

   

  ВІТАЄМО КОМАНДУ "VBY"!

  В квітні 2021р. команда першокурсників спеціальності 075 "Маркетинг" у складі студентів групи ФЕУ-410: Остріченко Валерії, Сінішина Богдана та Кулік Юліани, прийняла активну участь в національному фіналі бізнес-гри для студентів від L’Oreal – BRANDSTORM 2021. Інноваційна бізнес-ідея команди була представлена на високому рівні та увійшла в десятку найкращих.

  Вітаємо команду "VBY" та бажаємо учасникам примножувати отримані знання та міжнародний досвід в подальшому!

   

   

   

  ТИЖДЕНЬ НАУКИ - 2021 НА КАФЕДРІ "МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА"

  У квітні 2021 р. кафедрою "Маркетинг та логістика" було проведено щорічну науково-практичну конференцію "Тиждень науки-2021". Для кафедри це традиційне підведення підсумків наукової діяльності викладачів та студентів, яке цього року пройшло у форматі онлайн-конференції.

  У вступній промові керівник кафедри "Маркетинг та логістика" професор, д.е.н. Лифар В.В. відмітила, що " наукова діяльність є невід’ємною частиною навчального процесу і сприяє підвищенню якості підготовки студентів".

  До уваги учасників конференції було представлено роботи, які відрізнялися різномаїттям напрямків наукових досліджень. Різноманітна тематика у виборі напрямку дослідження свідчить про широке коло інтересів сучасного студента. Серед учасників конференції були викладачі кафедри та студенти 1-5 курсів. Варто відмітити, що присутні не залишались сторонніми спостерігачами, а приймали активну участь у обговоренні доповідей.

  Кафедра "Маркетинг та логістика" має намір продовжувати проведення науково-практичної конференції "Тиждень науки" у майбутньому та залучати до наукової діяльності своїх студентів.

   

  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ КАФЕДРИ "МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА"

  21.04.2021 р. колективом кафедри "Маркетинг та логістика" було проведено черговий День відкритих дверей. Цьогорічний захід мав декілька особливостей, які потребували нових підходів до його проведення.

  Зокрема, з урахуванням складної епідеміологічної ситуації в регіоні, захід було проведено у форматі онлайн-зустрічі. Це потребувало виконання значного обсягу підготовчої роботи із залученням абітурієнтів.

  Завдяки інформуванню шкіл, до онлайн-конференції "День відкритих дверей" було залучено зацікавлених школярів не тільки зі шкіл міста, але й зі шкіл області.

  Ще одна особливість заходу полягала у тому, що його проводили виключно викладачі кафедри "Маркетинг та логістика". Це дозволило сконцентрувати увагу абітурієнтів виключно на особливостях спеціальностей 075 "Маркетинг" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Зокрема, наголосити на наявності освітньої програми "Організація торгівлі та комерційна логістика".

  Проводила "День відкритих дверей" завідувач кафедри, д.е.н. Лифар В.В., яка стисло розповіла про історію кафедри, її випускників, ознайомила з процесом навчання та різноманітними заходами кафедри. Особливу увагу було приділено перспективам працевлаштування випускників спеціальностей та висвітлено такі важливі аспекти, як кількість вакансій, рівень оплати праці, ключові вимоги роботодавців (за даними сайтів з працевлаштування). Надана інформація є актуальною, оскільки охоплює як український, так і світовий ринок за 2021 рік.

  Абітурієнти задавали безліч питань, які стосувались спеціальностей і процедури вступу до НУ "Запорізька політехніка".

  Протягом заходу додатково було поширено інформацію про сторінку кафедри на сайті університету, у соціальній мережі Facebook та на Telegram-каналі. Крім того, з метою підтримки подальшого контакту абітурієнтам було запропоновано заповнити анкету та залишити свої координати.

  В цілому, захід, незважаючи на віртуальність середовища, пройшов у атмосфері невимушеного спілкування між абітурієнтами та викладачами кафедри "Маркетинг та логістика".

   

   

  ЗАВЕРШЕННЯ ДРУГОЇ БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ

  «25 копійок – допомога притулку для безпритульних тварин «Дай лапу, друг!»

  У жовтні 2020 р. кафедра "Маркетинг та логістика" анонсувала проведення другої благодійної акції допомоги притулку для безпритульних тварин «Дай лапу, друг!». Відповідальною за проведення акції від кафедри була старший викладач Кочнова І.В. Акція проводилась в період з 01.09.20 р. по 01.04.21р. В основу акції було покладено збір монет номіналом 25 копійок, які Національний банк України вилучив з обігу. В акції прийняли участь студенти та викладачі не тільки кафедри маркетингу та логістики, але й всього факультету економіки та управління. Акція проводилась, навіть не дивлячись на ситуацію з COVID-19, і набула свого логічного завершення 6 квітня 2021 р. Викладачі кафедри (зав. кафедри Лифар В.В., ст. викл. Кочнова І.В.) разом зі студентами групи ФЕУ-417 (Волобуєвою Іриною та Павловою Валерією) відвідали притулок. Вони передали чек з переведеними на рахунок притулку коштами, привезли корми для кішок і собак, підстилки та інші зручні речі, необхідні для створення комфортних умов утримання тварин.

  Особливу подяку кафедра маркетингу та логістики висловлює викладачам кафедри менеджменту професору Гудзю П.В., доценту Нечаєвій І.А., а також завідувачу кафедри обліку і оподаткування Лищенко О.Г. за фінансові внески. Кафедра висловлює подяку провідному фахівцю Каравській І.М., яка обміняла усі зібрані монети номіналом 25 копійок у банку та перерахувала отриману суму на рахунок притулку.

  Безпритульні тварини постійно потребують нашої допомоги і підтримки у будь-якому форматі, бо нашій державі вони не потрібні. Цей притулок існує тільки завдяки волонтерській допомозі та небайдужим людям. Давайте не залишатися байдужими!

  Адреса розташування притулку: вул. 40 років Радянської України 38а (усередині гаражного кооперативу). Більш детально ознайомитися з діяльністю притулку можна на сайті: day-lapu-drug.zp.ua


   

  УВАГА, КОНКУРС!!!

  Кафедра "Маркетинг та логістика" оголошує прийом заявок та робіт на творчий конкурс «Студентська соціальна реклама – 2021». Конкурс проводиться щороку з метою сприяння професійній орієнтації студентів, розвитку творчих здібностей у майбутніх фахівців в сфері реклами та привертання уваги громадськості до соціально значущих проблем за допомогою студентської соціальної реклами.

  Форма участі у Конкурсі – індивідуальна. Конкурсні роботи мають бути представлені у наступних форматах: відеоролик, презентація, плакат, фотографія, рисунок.

  Тематичні напрямки:


  13 жовтня 2020 року кафедра «Маркетинг і логістика» відсвяткувала «День маркетолога і логіста»

  Започаткований десять років тому, цьогорічний захід став ювілейним, та, незважаючи на карантинні обмеження, пройшов як завжди у веселій атмосфері студентського свята.

  Подія стала нагодою для знайомства зі студентами-першокурсниками, які підготували відеопрезентацію про себе та поділились своїм баченням навчання та планами на майбутнє.

  Організаторами свята виступили студенти другого курсу, які підготували цікаву програму з презентаціями, вікторинами та поздоровленнями. Куратором груп другого курсу є доцент Павлішина Ніна Михайлівна, яка надихнула їх на нові ідеї у підготовці.

  У привітальному слові завідувач кафедри професор Лифар Владислава Віталіївна наголосила на затребуваності професій «Маркетолог» та «Логіст», запевнила у правильності вибору, а також побажала студентам наполегливості, активності та впевненості у своїх силах.

  В урочистій обстановці студентам-першокурсникам завідувач кафедри Лифар В.В. і заступник декана ФЕУ Онуфрієнко Н.Л. вручили залікові книжки. Завершуючи вручення залікових книжок, Владислава Віталіївна зазначила, що сьогодні день, коли починається шлях до отримання нових знань та омріяної професії.

  У межах заходу було зроблено анонси всіх подій, які плануються колективом кафедри протягом року, зокрема:

  Шановні першокурсники, ви стали не просто студентами, ви стали членами великої та дружної родини маркетологів та логістів.

  Тож бажаємо студентам та колективу кафедри успіхів у подальшій діяльності, оптимістичного настрою та професійного зростання!

   

  Курси дисциплін весняного семестру 2019-2020 навчального року викладаються дистанційно на платформі Googleclassroom

  1 курс магістратури ФЕУ-419 М

   

  Стратегічний маркетинг (проф. Лифар В.В.) код доступу до курсу fl3r3r3

  Методологія прикладних досліджень в маркетингу (проф. Лифар В.В.) код доступу до курсу vzdvfhc

  Рекламний менеджмент (доц. Соколова Ю.О.) код доступу до курсу qs76xse

  Маркетинговий менеджмент (доц. Соколова Ю.О.) код доступу до курсу dbzkezb

  Комерційна діяльність посередницьких підприємств (ст. викл. Онуфрієнко Н.Л.) код доступу до курсу fwqbce4

  Екологічний маркетинг (ст. викл. Онуфрієнко Н.Л.) код доступу до курсу yrh3iui

   

  4 курс ФЕУ-416

   

  Поведінка споживачів (доц. Павлішина Н.М.) код доступу до курсу 4lbbswl

  Маркетинг промислового підприємства (доц. Павлішина Н.М.) код доступу до курсу j7mjyou

  Маркетинг у банку (ст. викл. Кочнова І.В.) код доступу до курсу ihsria4

  Електронна комерція (ст. викл. Кочнова І.В.) код доступу до курсу k2q2o6k

   

  4 курс ФЕУ-216

   

  Поведінка споживачів (доц. Павлішина Н.М.) код доступу до курсу 4lbbswl

  Інфраструктура логістичних процесів (доц. Павлішина Н.М.) код доступу до курсу zehvv6i

  Світові ринки товарів і послуг (доц. Соколова Ю.О.) код доступу до курсу phivhty

   

  3 курс ФЕУ-417

   

  Маркетингові дослідження (доц. Павлішина Н.М.) код доступу до курсу pmnv2e4

  Бренд-менеджмент (ст. викл. Кочнова І.В.) код доступу до курсу kayt67d

   

  3 курс ФЕУ-217, 218 СП

   

  Загально-економічна практика (ст. викл. Онуфрієнко Н.Л.) код доступу до курсу u4app7y

   

  2 курс ФЕУ-418

   

  Маркетинг (доц. Соколова Ю.О.) код доступу до курсу np45v5s

  Статистика (ст. викл. Онуфрієнко Н.Л.) код доступу до курсу b5wbwc6

   

  2 курс ФЕУ-218

   

  Маркетинг (доц. Соколова Ю.О.) код доступу до курсу svzms2z

  Статистика (ст. викл. Онуфрієнко Н.Л.) код доступу до курсу b5wbwc6

  Економіка торгівлі(ст. викл. Онуфрієнко Н.Л.) код доступу до курсу g4t2yei

   

  для інших спеціальностей

   

  Маркетинг для БАД (ст. викл. Кочнова І.В.) код доступу до курсу cb2gzgz


  18-19 грудня відбувся захист магістрів груп ФЕУ-418М, ФЕУз-418М, ФЕУ-218М, ФЕУз-218М. Випускники представили свої дипломні роботи на різні актуальні теми в яких продемонстрували знання та навички отримані під час навчання.

  Детальніше >>


  Випуск магістрів маркетологів та логістів 2019

  18-19 грудня відбувся захист магістрів груп ФЕУ-418М, ФЕУз-418М, ФЕУ-218М, ФЕУз-218М. Випускники представили свої дипломні роботи на різні актуальні теми в яких продемонстрували знання та навички отримані під час навчання.

  Детальніше >>


  Акредитація освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг

  В період з 20 грудня 2018 року по 22 грудня 2018 року включно, на кафедрі маркетингу та логістики, у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 3031-л від 13.12.2018 року, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої, працювала експертна комісія освіти у складі:

  - Писаренко Володимира Вікторовича – завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

  - Ковальчук Світлани Володимирівни – завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор.

  Детальніше >>


  Результати творчого конкурсу "Студентська соціальна реклама - 2018"!

  17 квітня 2018 р. в межах щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2018» відбувся фінал творчого конкурсу «Студентська соціальна фотореклама-2018», організованого кафедрою маркетингу та логістики.

  За результатами експертного оцінювання до фіналу вийшли роботи:

  Єгорової Олександри, ФЕУ-414, «Будь людиною!» Зелінська Богдана, ФЕУ-415, «Не дозволяй собі мовчати» Милосердової Анни, ФЕУ-414, «Ловись, пакетик, великий і маленький» Онищенко Єлізавети, ФЕУ-415, «Людині потрібна Людина» Портнової Дарини, ФЕУ-414, «Твій слід на Землі». У фіналі відбулася презентація робіт, обґрунтування актуальності обраних тем та необхідності їх соціального рекламування в нашому суспільстві. Переможцями стали: І місце - Зелінська Богдана, ІІ місце - Онищенко Єлізавета, ІІІ місце - Єгорова Олександра. Приз глядацьких симпатій одержали роботи Онищенко Єлізавети та Зелінської Богдани. Кафедра маркетингу та логістики вітає учасників та переможців! Бажаємо натхнення та нових творчих досягнень!

   Детальніше

   

  ШАНОВНІ СТУДЕНТИ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ!

  ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ «СТУДЕНТСЬКА СОЦІАЛЬНА ФОТОРЕКЛАМА – 2018"

  Участь у конкурсі – це унікальна можливість для молодих і талановитих студентів заявити про себе. Запрошуємо до участі у Конкурсі студентів 1-5 курсів кафедри «Маркетинг та логістика». Участь у Конкурсі є безкоштовною.

  Детальна тематика конкурсних робіт, технічні вимоги, а також критерії оцінки можна дізнатися з Регламенту конкурсу у старост, кураторів, на кафедрі (ауд. 281) та сторінці кафедри у facebook: goo.gl/E5VGqm. Конкурсні роботи потрібно надати до 30 березня 2018 р. на кафедру маркетингу та логістики. Координатор Конкурсу – Антонюк Катерина Іванівна. Сьогодні у студентської молоді з'являється все більше можливостей для розкриття свого творчого потенціалу і розвитку необхідних навичок для самореалізації. Конкурс дає можливість кожному студенту продемонструвати свій талант в жанрі рекламного повідомлення, реалізувавши творчі здібності в області соціальної реклами.

   


  11.10 2017 на кафедрі "Маркетинг і логістика" відбулося святкування "Дня маркетолога і логіста", який вже другий раз відзначається на початку жовтня.

   Детальніше

   

  Міжнародна науково-практична конференція "Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України та Польщі"

  22.09 2017 кафедра "Маркетинг та логістика" провела секційне засідання у межах міжнародної науково-практичної конференції "Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України та Польщі" за тематичними напрямами:  "Маркетинг і логістика: вирішення соціально-економічних проблем на регіональному і міжнародному рівнях" та "Публічне управління та менеджмент: сучасні тенденції розвитку теорії та практики в Україні і Польщі".

  В роботі секції прийняли участь провідні викладачі факультету економіки та управління ЗНТУ, запрошені гості з українських та польскіх ВНЗ.

   Детальніше

   

   

  Тиждень науки 2017 на кафедрі маркетингу та логістики

  19.04.2017

  Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2017» стала для кафедри «Маркетинг та логістика» традиційним підведенням підсумків наукової діяльності викладачів та студентів. Захід було організовано та проведено 19 квітня 2017 р.

   Детальніше

   

  Щодо ліцензування спеціальності 075 «Маркетинг»

  18.11.2016

  Кафедра маркетингу та логістики подала в МОН України ліцензійну справу щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 075 «Маркетинг».

  Інформаційне забезпечення (pdf, 362.64 КБ)

  Навчально-методичне забезпечення (pdf, 155.63 КБ)

   

  Кафедра маркетингу відсвяткувала «День маркетолога і логіста»

  07.10.2016

  В цьому році кафедра маркетингу започаткувала нову традицію – святкування професійного свята День маркетолога і логіста (у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Організація торгівлі і комерційна логістика») кожну першу середу жовтня.

   Детальніше

   

  НОВИЙ ФОРМАТ «ТИЖНЯ НАУКИ 2016»

  19.04.2016

  Цього року 19 квітня кафедра маркетингу вперше провела науково-практичну конференцію «Тиждень науки 2016» в новому форматі. Студенти і викладачі представили науку в ігровій формі, у вигляді конкурсних завдань, які оцінювало компетентне журі.

  В якості членів журі були запрошені: зав.кафедрою маркетингу, професор, д.е.н. В.В. Лифарь, доц., к.е.н. О.А. Письменний, ветеран кафедри В.В. Слинько, студент-випускник 2013 року - Вадим Куліков, директор з SMM «RMO MEDIA GROUP».

   Детальніше

   

  «Звіт про роботу секції 5 «Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління маркетинговою і логістичною діяльністю»

  06.04.2016

  В роботі секції 5 прийняли участь викладачі та здобувачі вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» кафедри маркетингу ЗНТУ.

  Доповіді, що були зроблені на актуальні теми, стали предметом обговорення та наукової дискусії в секції №5. Під час роботи секції слухачі-студенти особливо зацікавилися доповідями Довбіщук О.В. та Сергеєва І.А. Доповідь доцента Письменного О.А. спричинила жваве обговорення серед викладачів, що приймали участь у роботі секції.

   Детальніше

  Призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з маркетингу

  21.05.2015

  Вітаємо студентку кафедри маркетингу Довбіщук Ольгу (група ФЕУ-411), яка потрапила до 15 кращих учасників-бакалаврів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів економічних вищих навчальних закладів України з науки «Маркетинг». Олімпіада, яка відбулася 13-15 квітня 2015 року у Київському Національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

   Детальніше

   

   

   

  1. «Екотренди та бренди: чому компанії стають на захист навколишнього середовища». Доповідачі: ст.гр.ФЕУ-411 Панченко К., Новікова В.;
  2. «Маркетинг «зелених» технологій». Доповідачі: ст.гр.ФЕУ-411 Шмарова К., Чубар К.
  3. «Екологія і технології». Доповідачі: ст.гр.ФЕУ-411 Бірюков Р. та Логвіненко С.
  4. «Екологістика». Доповідач: ст.гр.ФЕУ-411 Приходько В.
  5. «Екологістика і глобалізація». Доповідач: ст.гр.ФЕУ-211 Груша О.
  6. «Перспективи екологістики в Україні». Доповідач: ст.гр.ФЕУ-211 Губенко В.
  1. «Стоп COVID-19»;
  2. «Допоможи ближньому»;
  3. «Безпечне життя»;
  4. «Чисте довкілля »;
  5. «Світ починається з поваги ».

   Для того, аби взяти участь та представити свою роботу, необхідно зареєструватись. Знайти та заповнити заявку можна за посиланням: https://forms.gle/VmPS8ih96L4SMxbq7.

   Роботи подаються до 30 березня 2021 року в електронному вигляді з поміткою «Конкурс« на електрону адресу: evgenlen@ukr.net.

   Повну інформацію про конкурс можна знайти у прикріпленому нижче документі.

   Регламент конкурсу - 2021(DOC, 52,5 KБ)

   Координатори Конкурсу:

    • Борисенко Олена Євгенівна (066)-253-63-93,
    • Кочнова Ірина Валентинівна.
     
   1. благодійна акція «Дай лапу, друг!»(ІІ частина);
   2. науково-практична конференція «Тиждень науки-2021»;
   3. творчий конкурс «Соціальна реклама-2021».
    1. благодійна акція «Дай лапу, друг!»(ІІ частина);
    2. науково-практична конференція «Тиждень науки-2021»;
    3. творчий конкурс «Соціальна реклама-2021».
    благодійна акція «Дай лапу, друг!» (ІІ частина)
   • науково-практична конференція «Тиждень науки – 2021»
   • творчий конкурс «Соціальна реклама – 2021».
    благодійна акція «Дай лапу, друг!» (ІІ частина)
   • науково-практична конференція «Тиждень науки – 2021»
   • {творчий конкурс «Соціальна реклама – 2021»
    благодійна акція «Дай лапу, друг!» (ІІ частина)
   • науково-практична конференція «Тиждень науки – 2021»;
   • творчий конкурс «Соціальна реклама – 2021».
    благодійна акція «Дай лапу, друг!» (ІІ частина);
   • науково-практична конференція «Тиждень науки-2021»
   • творчий конкурс «Соціальна реклама-2021».
    благодійна акція «Дай лапу, друг!» (ІІ частина);
   • науково-практична конференція «Тиждень науки – 2021»
   • творчий конкурс «Соціальна реклама – 2021»

   Кафедра обліку і оподаткування готує:

   Demo

   -  бакалаврів з обліку і оподаткування  (кваліфікація: бухгалтер та касир-експерт, ревізор, аудитор, інспектор податкової служби);

   -  магістрів з обліку і оподаткування (кваліфікація: професіонал в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, аудитор та кваліфікований бухгалтер, консультант з податків і зборів).

    

   Випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування»:

   можуть працювати: на підприємствах мало­го, середнього та великого бізнесу; у бюджетних установах; у торговельних та будівельних ор­ганізаціях; у страхових компаніях; у консалтинго­вих фірмах; у територіальних органах Державної фіскальної служби; у територіальних органах Державної казначейської служби; у територіаль­них органах Пенсійного фонду; в органах соціа­льного захисту населення; у регіональних митни­цях; у банківських установах; у державних орга­нах виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; у вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах; у науково-дослідних інститутах і ви­щих навчальних закладах тощо;

   -  можуть обіймати посади: головного бухгалтера; керівника бухгалтерського, фінансового, економічного та адміністративного підрозділів; бухгалтера-експерта; бухгалтера-аналітика; начальника контрольно-ревізійного відділу; ревізора; керівника аудиторської фірми; керівника відділу внутрішнього аудиту; аудитора; інспектора податкової служби; інспектора митної служби; консультанта з оподаткування; економіста; фінансиста; спеціаліста з економічних питань, викладача економічних дисциплін ВНЗ та ін.

   Сторінки