Ви є тут

Головна

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2018 рік

 • Study of Switching Phenomena in Electric Apparatus. Methodical instruction for laboratory works on the subject: “Fundamentals of the Theory of Electrical Apparatus” for students of the specialty 141: “Electrical Power, Electrical and Electromechanical Engineering” (educational program "Electric and Electronic Apparatus"/ Comp.: O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhza: ZNTU, 2018. – 25 p.
 • Дослідження комутаційних явищ в електричних апаратах: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати")/ Укл.: О.В. Близняков, Л.С. Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 26 с.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Програмні засоби проектування ЕМС» (частина 1) та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні та електронні апарати») з англійською мовою навчання / Укл.: Л.О.Бондаренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.− с.58.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Програмні засоби проектування ЕМС» (частина 1) та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») заочної форми навчання. /Укл.: Л.С. Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. с.66.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Програмні засоби проектування ЕМС»(частина 1.2), виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні і електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання. /Укл.: Л.О.Бондаренко, Л.С.Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. с. 50.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Програмні засоби проектування ЕМС» (частина 1.1) та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання. /Укл.: Л.О.Бондаренко, Л.С. Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. с. 62
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт з дисципліни «Електричні апарати керування» студентами, що навчаються англійською мовою, на денній формі навчання для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричні та електронні апарати» / Укл.: Жорняк Л.Б., Войтенко С. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 82 с.
 • Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни “Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів”для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / Укл. Л.С. Скрупська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 27 с.
 • Методичні вказівки до проходження стажування студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" для усіх форм навчання. / Укл.: Л.С. Скрупська, О.В. Близняков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.- 8 с.
 • Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" для усіх форм навчання. / Укл.: Л.С. Скрупська, О.В. Близняков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.- 6 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системи керування та діагностика електромеханічних пристроїв та систем» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізації (освітньої програми) Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв усіх форм навчання / Укл.: доц., к.т.н. О. А. Сахно, ст. викл. Л.С. Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи керування та діагностика електромеханічних пристроїв та систем» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізації (освітньої програми) Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв усіх форм навчання / Укл.: доц., к.т.н. О.А. Сахно, ст. викл. Л.С. Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів” для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання.Частина 3 / Укл. Л.С. Скрупська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 45 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів” для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. Частина 2 / Укл. Л.С. Скрупська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни “Автоматизація та інформатизація інженерного проектування електричних та електронних апаратів”для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми навчання /Укл. Л.С. Скрупська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 27 с.
 • Дослідження теплових явищ в електричних та електронних апаратах: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати")/ Уклали О.В. Близняков, Л.С. Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 33 с.
 • Контакти та електродинамічні зусилля в електричних апаратах: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати")/ Укл.: О.В. Близняков, Л.С. Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 26 с.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2017 рік

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  "Програмні засоби проектування ЕМС" (частина 2) для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма - «Електричні машини і апарати») з англійською мовою навчання /Укл.: Л.О.Бондаренко, О.О. Каплієнко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-50 с.
 • ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Використання MatLab Методичні вказівки до вивчення курсу «Обчислювальна техніка та програмування за фахом», виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні машини і апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») з англійською мовою навчання /Укл.: Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 90с.
 • ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Використання MatLab Методичні вказівки до вивчання курсу «Обчислювальна техніка та програмування за фахом», виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні машини і апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання /Укл.: Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 82 с.
 • ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Використання MatLab Методичні рекомендації до самостійної роботи по вивченню курсу «Обчислювальна техніка та програмування за фахом» (Програмне забезпечення за фахом) для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні машини і апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання. /Укл.: Бондаренко Л.О, Василевський В.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 70 с.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу "Програмні засоби проектування ЕМС"(частина 2), виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми «Електричні машини і апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання. /Укл.: Л.О.Бондаренко, О.О. Каплієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- с. 46
 • Методичні вказівки для самостійної роботи студентами всіх  форм навчання при вивченні дисципліни  «Електромеханічні апарати автоматики» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати»   та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» / Укл.:  Снігірьов В.М., Жорняк Л.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.  
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  “Технологія виробництва ЕЕА” для студентів всіх форм навчання  спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка (освітня програма – Електричні машини і  апарати) / Укл.: В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2017. – 38 с. 
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних  робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни  «Електричні апарати» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітньою програмою «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» Частина 1/ Укл.: Жорняк Л.Б., Антонова М. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни  «Електричні апарати» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітньою програмою «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» Частина 2 / Укл.: Жорняк Л.Б., Антонова М. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.  

 

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2016 рік

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2015 рік

 

№5744е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" для студентів спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]/уклад. : М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 22 с.
№5743е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" [Електронний ресурс]:з англійською мовою навчання/уклад. : М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 18 с.
№5745е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальності 8.05070201 "Електричні машини і апарати" з англійською мовою навчання [Електронний ресурс]/уклад. : М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 18 с.
№5748е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електронні та мікропроцесорні електричні апарати" для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]/уклад. : Т. Ю. Ларіонова, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 22 с.
№5705е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Програмні засоби проектування електромеханічних систем" для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс]:з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" та 7.05070207, 8.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко, В. І. Осинська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 74 с.
 
Список навчально-методичних робіт кафедри за 2014 рік
 
№5561е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Технологія виробництва ЕЕА" для студентів всіх форм навчання спеціальності "Електричні машини та апарати" спеціалізації 8.092206.02 "Електричні апарати"/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 18 с.
№5562е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.05070201, 8.05070207 усіх форм навчання/уклад. : Т. Ю. Ларіонова, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
№5564е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Системи керування та контролю електротехнічними пристроями" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад. : Т. Ю. Ларіонова, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
№5563е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Системи керування та автоматизації енергоємних виробництв" для студентів спеціальності 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад. : Т. Ю. Ларіонова, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
№5403е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх форм навчання при вивченні дисципліни "Історія електромеханіки" бакалаврами напряму 050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс]:спеціальностей 6.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати" та 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
№5406е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до проходження ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" [Електронний ресурс]/уклад. : О. Г. Стаценко, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 6 с.
№5405е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" [Електронний ресурс]/уклад. : Л. С. Скрупська, О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 6 с.
№5404е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" [Електронний ресурс]/уклад. : Л. С. Скрупська, О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 6 с.
 
№5233е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки з виконання контрольних робіт та вивчення дисципліни "Історія електромеханіки" [Електронний ресурс]:для студентів всіх форм навчання спеціальностей 6.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати" та 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
№5179е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальностей 7.05070201 "Електричні машини та апарати" [Електронний ресурс]:та 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання.Ч. 2:Пристрої/уклад. : М. О. Поляков, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 26 с.
 
Список навчально-методичних робіт кафедри за 2013 рік
 
№4956е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальностей 7.05070201 "Електричні машини та апарати" [Електронний ресурс]:та 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання.Ч. 1:Електронні прилади та базові вузли/уклад. : М. О. Поляков, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 38 с.
№4958 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Планування експерименту у дослідженні ЕМС":для магістрів спеціальностей 8.05070201 "Електричні машини та апарати", та 8.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв", денної та заочної форм навчання/уклад. : М. І. Коцур.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 46 с.– 5 грн.
№4846е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до вивчання курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів денної форми навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" (з можливістю подальшого навчання на спеціальності 7.0507201, 8.0507201 [Електронний ресурс]:"Електричні машини і апарати") з англійською мовою навчання.Ч. 1/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 90 с.
№4847е Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів всіх форм навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс]:(з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" та 7.05070207, 8.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв".Ч. 1/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 86 с.
№4794 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх вивчення та виконання з дисципліни "Електромеханічні апарати керування":для студентів заочної форми навчання напрямку 6.05070201 - "Електромеханіка" з подальшим навчанням по спеціальності "Електричні машини та апарати"/уклад.: О. Г. Стаценко, О. В. Близняков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 32 с.– 2 грн.
№4723 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з курсу "Електричні апарати" для студентів заочної форми навчання напрямку 6.050702 - "Електромеханіка" з подальшим навчанням:по спеціальності "Електричні машини та апарати" та "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"/уклад. : О. В. Близняков, О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 28 с.– 2 грн.
 
Список навчально-методичних робіт кафедри за 2012 рік
 
№4701 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до вивчення курсу "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання/уклад. : В. М. Снігірьов, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 18 с.– 1 грн.
№4699 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів денного відділення спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : О. Г. Стаценко, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 10 с.– 1 грн.
№4634 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра з електромеханіки 6.050702:студентами усіх форм навчання з подальшим навчанням за спеціальностями "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати" та "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв".Ч. 1/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 54 с.– 4 грн.
№4636 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія виробництва ЕА і ЕТП":для студентів денної форми навчання спеціальності "Електричні машини та апарати" спеціалізації 6.05070201 "Електричні апарати" з англійською мовою навчання/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 42 с.– Текст на англ., рос. мовах.– 6 грн.
№4604 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів:денного відділення спеціальності 6.05070201 "Електричні машини та апарати"/уклад. : О. Г. Стаценко, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 10 с.– 1 грн.
№4605 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Робоча програма переддипломної практики студентів денного відділення спеціальності 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 6 с.– 1 грн.
№4606 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" спеціалізації "Електричні апарати":для денної та заочної форм навчання/уклад. : О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 6 с.– 1 грн.
№4497 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування енергоємного електромеханічного обладнання":для студентів денної форми навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" (з можливістю подальшого навчання на спеціальності 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв")/укл.: О. О. Каплієнко, С. І. Шило.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 66 с.– 6 грн.
№4496 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування електричних апаратів і електротехнічних пристроїв":для студентів напряму 6.050702 "Електромеханіка" з можливістю подальшого навчання на спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини ті апарати" усіх форм навчання/уклад. : Каплієнко О. О., Шило С. І.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 66 с.– 6 грн.
№4500 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до вивчення курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом", виконання лабораторних та контрольної робіт:для студентів заочної форми навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" (з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201, 7.05070207, 8.05070207).Ч. 2/уклад.: Л. О. Бондаренко, О. О Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 46 с.– 4 грн.
№4501 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом":для студентів денної форми навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" (з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201, 7.05070207, 8.05070207.Ч. 2/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 50 с.– 6 грн.
№4492 Zaporozhzhy National Technical University. Electric apparatus,  Methodical instructions for the laboratory works on the subject: "Investigations and Tests of Electrical and Electronic Apparatuses" for the students of the specialty 7.05070201 (8.05070201) - Electrical machines and apparatus/сomp. : O. V. Blyznjakov.– Zaporozhye:ZNTU, 2012.– 26 р.– 2 грн.
№4499 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Електромеханічні апарати автоматики":для студентів спеціальності 8.05070201 - "Електричні машини та апарати" та 8.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" для студентів усіх форм навчання/уклад.: Снігірьов В. М., Жорняк Л. Б.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 22 с.– 3 грн.
№4458 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія надійності та ефективності":для студентів спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" та для студентів спеціальності 8.05070201 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" всіх форм навчання/укладд. : О. І. Афанасьєв.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 26 с.– 3 грн.
№4415 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Дослідження та випробування електричних та електронних апаратів":для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.05070201 (8.05070201) - Електричні машини та апарати/уклад.: Близняков О. В.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 34 с.– 3 грн.
№4384 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Розрахунок електромагнітів. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів":для студентів спеціальності 6.05070201 - "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад. : О. В. Близняков, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 18 с.– 2 грн.
№4383 Zaporizhzha National Technical University. Electric apparatus,  Electromagnets Calculations. Methodical Instructions to Perform the computational and graphical task on the Subject: "Fundamentals of electrical apparatuses theory":for the students studying on the specialty 6.05070201 - Electromechanics for all forms of education/сomp. : O. V. Blyznjakov, L. S. Skrupskaya.– Zaporihzhza:ZNTU, 2012.– 18 p.– 2 грн.
№4324 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Робоча программа стажування студентів денного відділення спеціальності 8.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : О. Г. Стаценко, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 7 с.– 1 грн.
 
Список навчально-методичних робіт кафедри за 2011 рік
 
 
№4323 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмні засоби проектування електромеханічних систем":для студентів денної форми навчання спеціальності "Електричні машини та апарати" спеціалізації 8.092206.02 - "Електричні апарати" з англійською мовою навчання/уклад. : Л. О. Бондаренко, В. І. Осинська, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 58 с.– 5 грн.
№4298 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електричних апаратів та електротехнічних пристроїв" для студентів усіх форм навчання за напрямом 050702 - "Електромеханіка"/уклад.: О. В. Близняков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 30 с.– 3 грн.
№4262 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки з виконання контрольних робіт та вивчення дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки":для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати" та 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/укл.: Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 50 с.– 4 грн.
№4226 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Планування експерименту у дослідженнях ЕА та ЕТП" для студентів усіх форм робіт спеціальностей 8.092206 - "Електричні машини та апарати":спеціалізації "Електричні апарати", 8.092204 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв", магістр з електромеханіки/уклад. : К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 10 с.– 1 грн.
№4225 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Методологія наукового дослідження" для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.092206 - "Електричні машини та апарати":спеціалізації "Електричні апарати", 8.092204 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" магістр з електромеханіки/уклад. : К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 34 с.– 1 грн.
№4224 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологічні процеси енергоємних виробництв":для студентів денної форми навчання спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 34 с.– 2 грн.
№4227 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Технологічні процеси енергоємних виробництв":для студентів денної форми навчання спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 42 с.– 2 грн.
№4176 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронні та мікропроцесорні пристрої ЕЄВ":для студентів спеціальності 7.05770207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад.: М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 26 с.– 2 грн.
№4175 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Електронні та мікропроцесорні пристрої ЕЄВ":для студентів спеціальності 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад. : М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 18 с.– 2 грн.
№4171 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв":для магістрів спеціальності 8.05070201 "Електричні апарати"/укл.: В. М. Снігірьов, О. П. Агібалов, А. О. Вовк, А. В. Трегуб.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 10 с.– 1 грн.
№4154 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи електропостачання енергоємних виробництв":студентами усіх форм навчання спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : А. І. Афанасьєв, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 38 с.– 3 грн.
№4155 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та автоматизації ЕЄВ":для студентів спеціальності 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад.: М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 22 с.– 2 грн.
№4156 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень":для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати"/уклад.: М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 18 с.– 3 грн.
№4140 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами усіх форм навчання спеціальності 8.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/укл.: Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 38 с.– 3 грн.
№4139 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання курсового проекту за фахом студентами усіх форм навчання спеціальності 7.05070207, 8. 05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 22 с.– 2 грн.
№4138 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами усіх форм навчання спеціальності 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 34 с.– 3 грн.
№4133 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами усіх форм навчання спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати"/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 26 с.– 2 грн.
№4135 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання курсового проекту за фахом студентами усіх форм навчання спеціальностей 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати"/уклад. : Л. Б. Жорняк, Т. М. Корнус, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 22 с.– 2 грн.
№4134 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами усіх форм навчання спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати"/уклад. : Л. Б. Жорняк, Т. М. Корнус, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 30 с.– 2 грн.
№4115 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Робоча програма стажування студентів спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" спеціалізації "Електричні апарати":для денної форми навчання/уклад. : О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 8 с.– 1 грн.
№4114 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" спеціалізації "Електричні апарати":для денної та заочної форм навчання/уклад. : О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 8 с.– 1 грн.
№4072 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Дослідження характеристик електромагнітів. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів":для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.05070201 - "Електричні машини та апарати"/уклад. : О. В. Близняков, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 34 с.– 1 грн.
 
Список навчально-методичних робіт кафедри за 2010 рік
 
 
№4053 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніко-інформаційне та математичне забезпечення САПР":для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати" та "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" всіх форм навчань/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 62 с.– 2 грн.
№4054 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "ТІ та МЗ САПР ":для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати" з англійською мовою навчання/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 82 с.– 3 грн.
№3959 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Основи теорії електричних апаратів: програма дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.050702 - Електромеханіка/уклад. : В. М. Снігірьов, О. В. Близняков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 22 с.– 1 грн.
№4035 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних та контрольної робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом":для студентів заочної форми навчання спеціальності "Електричні машини та апарати" та "Електромеханічне облад-нання енергоємних виробництв"/укл.: Л. О. Бондаренко, О. О. Каплыєнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 58 с.– 2 грн.
№4036 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Система MatLab. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом":для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати" з англійською мовою навчання/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 90 с.– 3 грн.
№4034 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом":для студентів денної форми навчання спеціальностей "Електричні машини та апарати" та "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : Л. О. Бондаренко, О. О. Каплієнко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 70 с.– 2 грн.
№3952 Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus,  Electromagnets Calculations: methodical Instructions to Perform the Term Work on the Subject: "Fundamentals of Electrical Apparatuses Theory":for the students studying on the direction 6.050702 - Electromechanics/сomp. : O. V. Blyznjakov.– Zaporozhye:ZNTU, 2011.– 18 р.– 1 грн.
№3956 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до cамостійної роботи "Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв":для студентів спеціальності 7.05070201 - "Електричні апарати" - магістр електротехніки/уклад. : В. М. Снігірьов.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 14 с.– 1 грн.
№3958 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: "Електричні апарати":для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв".Ч. 2/уклад. : Л. Б. Жорняк, О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 86 с.– 3 грн.
№3957 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричнi апарати":для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв".Ч. 1/укл.: Л. Б. Жорняк, О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 70 с.– 2 грн.
№3886 Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus,  Methodical instructions for laboratory works on course "Theory of reliability and efficiency" for specialty 8.05070201 - "Electrical apparatuses":of day form education/aut. A. Afanasiev.– Zaporozhye:ZNTU, 2010.– 18 р.– 1 грн.
№3887 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Апарати високої напруги", дипломного проектування та самостійної роботи для студентів всіх форм навчання:спеціальності 7.05070201 "Електричні апарати"/уклад. О. І. Афанасьєв.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 30 с.– 1 грн.
№3888 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Елементи та системи автоматики енергоємних виробництв" для студентів:спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад. : Труфанов І. Д., Снігірьов В. М., Скрупська Л. С.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 42 с.– 1 грн.
№3825 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Електромеханічні апарати автоматики":для студентів спеціальності 7.05070201 - "Електричні машини та апарати" і 7.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад. : Снігірьов В. М., Жорняк Л. Б.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 38 с.– 1 грн.
№3824 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Електромеханічні апарати автоматики" для студентів спеціальності 7.05070201 - "Електричні машини та апарати" заочної форми начання/укл.: В. М. Снігірьов.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 18 с.– 1 грн.
№3749 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки":для студентів всіх форм навчання спеціальностей 6.092206 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати" та 6.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв".Ч. 2/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 50 с.– 2 грн.
№3748 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки":для студентів всіх форм навчання спеціальностей 6.092206 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізац. "Електричні апарати" та 65.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв".Ч. 1/уклад. : Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 66 с.– 2 грн.
№3752 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія виробництва ЕА і ЕТП" для студентів всіх форм навчання спеціальності "Електричні машини та апарати":спеціалізації 8.092206 "Електричні апарати"/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 38 с.– 1 грн.
№3751 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення проектування електромеханічних систем":для студ. денної форми навчання спец. "Електричні машини та апарати", спец. 8.092206 "Електричні апарати", 8.092204 "Електромехан. обладн. енергоємних виробництв"/уклад. : Л. О. Бондаренко, В. І. Осинська, О. О. Каплієнко, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 54 с.– 2 грн.
№3750 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад.: Т. М. Корнус.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 22 с.– 1 грн.
№3703 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад. : Т. М. Корнус.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 18 с.– 1 грн.
№3745 Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus,  Metodical directions to laboratory works execution on the curse of "Power electronics basis" for students of the specialty 7.092206 for all study forms/author: T. Kornus.– Zaporizhzhya:ZNTU, 2010.– 22 р.– 1 грн.
№3744 Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus,  Metodical directions to course work execution on the discipline of "Power electronics basis" for students of the specialty 7.092206 for all study forms/author:T. Kornus.– Zaporozhye:ZNTU, 2010.– 18 р.– 1 грн.
№3704 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до курсової та самостійної роботи з дисципліни "Електричні апарати" для студентів денної форми навчання спеціальності 6.092204 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : О. Г. Стаценко.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 42 с.– 1 грн.
№3698 Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus,  Methodical guide's for course project on the "High voltage apparatus" course for 8.092206 major - Electrical apparatus for all study forms/A. Afanasiev.– Zaporozhye:ZNTU, 2010.– 18 р.– 1 грн.
№3699 Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus,  Methodical guide's for laboratory works on the "High voltage apparatus course" for 8.092206 major - Electrical apparatus. Part1 for all study forms/Afanasiev A.– Zaporozhye:ZNTU, 2010.– 18 р.– 1 грн.
№3603 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Програма та контрольні завдання з дисципліни: "Випробування, експлуатація та ремонт ЕА і ЕТП" для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092206 - Електричні машини та апарати/укл.: О. В. Близняков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 34 с.
№3579 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання курсового, дипломного проектування та магістерських робіт для студентів усіх форм навчання:спеціальності 7.092204 та 8.092204 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/укл.: Л. Б. Жорняк, І. Д.Труфанов, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 62 c.
№3575 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 7.092206.02 "Електричні апарати" усіх форм навчання/укл.: В. М. Снігірьов, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 26 с.
№3543 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до виконання курсового, дипломного проектування та магістерських робіт:для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.092206 та 8.092206 - "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати"/укл.: Л. Б. Жорняк, І. Д. Труфанов, К. І. Чумаков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 34 с.
№3375 Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів,  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні апарати високої напруги" для студентів спеціальності 8.092206.02 "Електричні апарати" всіх форм навчання.Ч. 1/укл.: О. І. Афанасьєв.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 38 с.