Ви є тут

Головна

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2022 рік

1. Методичні вказівки до виконання науково-дослідного курсового проєкту для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати») / Укл.: П.Д. Андрієнко, О.В. Близняков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 11 с.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2021 рік

1. Methodical instructions to the calculation and graphic task in the discipline "Fundamentals of the theory of electrical devices" for students of all educational forms of the first (bachelor) higher education level of specialty 141 – Electric power, electrical and electromechanical engineering (educational program "Electrical and electronic devices)" / Compiled by O.V. Blyzniakov. – Zaporizhzhia: Zaporizhzhia Polytechnic NU, 2021. – 18 p.

2. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати") / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 18 с.

3. Методичні вказівки до підготовки і захисту магістерських робіт для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати») / Укл.: П.Д. Андрієнко, О.В. Близняков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 17 с.

4. Методичні вказівки до самостійних та контрольних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка. / Укл.: Скрупська Л.С., Сахно О.О. – Запоріжжя: національний університет «Запорізька політтехніка», 2021. – 51 с.

Навчально методичні роботи кафедри за попередні роки