Ви є тут

Головна

Головна

Дистанційна робота на кафедрі проводться згідно до розкладу із залученням електронних ресурсів Moodle, Google Meet, Zoom, E-mail, мобільних додатків – Viber, Telegram. Більше інформації - у викладачів.

(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)
Кафедра теорії та практики перекладу НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації навчального процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних, практичних, курсових та дипломних робіт і проєктів, є публічно доступним в електронній формі в інституціональному репозиторії (http://eir.zntu.edu.ua/?locale=uk). Оперативне інформування студентів про завдання з дисциплін здійснюється на сайті кафедри, а також у Фейсбук-групі.
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 1 курсу (doc, 99,5 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 2 курсу (doc, 78,5 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 3 курсу (doc, 110,5 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 4 курсу (doc, 74 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів магістратури (doc, 63,5 КБ)

Систему дистанційного навчання студентів кафедри КСМ розміщено на ресурсі Moodle.

До уваги студентів!

За даними для доступу до університетської системи дистанційного навчання MOODLE особисто звертатися до кураторів груп (студентам заочної форми навчання написати листа на kafedra_ksm@zntu.edu.ua). 

При першому вході студент має заповнити актуальну електронну пошту. Це дасть змогу системі та викладачам контактувати з ним та можливість студенту самостійно змінювати логін та пароль для простішого запам'ятовування. 

Сторінка для входу: http://moodle.zp.edu.ua/login/index.php

 

Назва дисципліни, вид контролю, лектор

Посилання на дистанційний курс

 

КНТ-519, 2 семестр

 

1

Дискретна математика,
іспит (Левада В.С.)

 

2

Вища математика,
залік (Пожуєва І.В., Левицька Т.І.)

 

3

Комп'ютерна логіка,
іспит (Грушко С.С.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=56 

4

Іноземна мова,
іспит (каф. ІМ )

 

5

Філософія,
іспит (Бондаренко О.В.)

 

6

Програмування,
залік (Луценко Н.В.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=50

7

Фізика,
залік (Лоскутов С.В., Манько В.К.)

 

8

Фізичне виховання,
залік (каф. ФКОНВС)

 

 

КНТ-5Х8, 4 семестр

 

1

Організація баз даних,
залік/к.п. (Паромова Т.О.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=3

2

Безпека життедіяльності фахівця з ООП,
диф.залік (каф. ОПіНС)

 

3

Архітектура комп’ютерів,
залік (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=60

4

Сучасні методи програмування,
іспит (Кудерметов Р.К.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=6

5

Алгоритми та методи обчислень,
іспит (Кудерметов Р.К.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=49

6

Комп'ютерна схемотехніка,
іспит (Сгадов С.О.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=57

7

Фізичне виховання,
залік (каф. ФКОНВС)

 

 

КНТ-5Х7, 6 семестр

 

1

Моделювання систем,
іспит (Кудерметов Р.К.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=46

2

Сучасні інтернет технології,
залік/к.р. (Касьян К.М.)

https://classroom.google.com

3

Надійність комп'ютерних систем,
іспит (Зеленьова І.Я.)

 

4

Системна інтеграція і оптимізація засобів обчислювальної техніки,
іспит (Рибін В.О.) 

 

5

Інтерфейси і пристрої зв'язку з об'єктом, залік (Грушко С.С.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=53 

6

Комп'ютерна графіка,
залік (Касьян К.М.)

https://classroom.google.com

 

КНТ-5Х6, 8 семестр

 

1

Економіка за видами діяльності,
залік (Ткаченко А.М.)

 

2

Комп ютерні мережі,
залік/ к.р. (Киричек Г.Г.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=45

3

Бездротові технології,
іспит (Киричек Г.Г.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=54

4

Захист інформації комп'ютерних систем,
іспит (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=61

 

КНТ-519м, 2 семестр

 

1

Методи оптимізації комп'ютерних систем,
залік (Ільяшенко М.Б.)

https://classroom.google.com

2

Цивільний захист і охорона праці в галузі,
диф.залік (каф. ОПіНС)

 

3

Архітерктура і технології Web-служб,
залік/ к.р. (Точилін С.Д.) 

 

4

Грід обчислення та хмарні технології,
іспит (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=55

5

Кіберфізичні системи,
іспит (Тягунова М.Ю.)

https://classroom.google.com, Zoom (онлайн лекції)

6

Теорія синтезу цифрових систем,
іспит (Зеленьова І.Я.)

 

 

КНТ-619м, 2 семестр

 

1

Вбудовані комп'ютерні системи,
залік (Проскурін М.П.)

 

2

Цивільний захист і охорона праці в галузі,
диф.залік (каф. ОПіНС)

 

3

Архітерктура і технології Web-служб,
залік/ к.р. (Точилін С.Д.)  

 

4

Грід обчислення та хмарні технології,
іспит (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=55

5

Інтегровані комп'ютерні системи,
іспит (Тягунова М.Ю.)

https://classroom.google.com, Zoom (онлайн лекції)

6

Методи синтезу енергоефективних систем на ПЛІС,
іспит (Зеленьова І.Я.)

 

 

Шановні відвідувачі нашого сайту!
 
Нагадуємо, що на виконання наказів Міністерства з 12.03.2020 кафедра працює в дистанційному режимі. З огляду на специфіку викладання іноземної мови ми використовуємо такі форми роботи:
1. Розробка та надання індивідуальних завдань зі студентами з практики основної, другої іноземної мов та практик перекладу з основної та другої іноземних мов (прохання студентів перевіряти електрону пошту та своєчасно надсилати виконані завдання ви-кладачам);
2. Розсилка навчальних матеріалів з теоретичних дисциплін з подальшими індиві-дуальними завданнями для перевірки знань і вмінь (прохання студентів перевіряти електрону пошту та своєчасно надсилати викладачам виконані завдання);
3. Консультування дипломних і курсових робіт (індивідуально з викладачем в дис-танційному режимі);
4. Надання консультативних матеріалів щодо поповнення словникового запасу з іноземної мови (сервіси Google, Facebook та Youtube) Також колектив кафедри виконує заплановану на другу половину дня методичну та наукову роботу (написання наукових статей, тез доповідей, силабусів, методичних вказівок, посібників тощо).
Куратори кафедри підтримують тісний зв'язок зі старостами академічних груп щодо виконання вимог карантину. Вже нам надійшли перші виконані завдання. Нагадуємо, що дедлайн надсилання завдань щоп'ятниці.
Якщо у вас є запитання, Ви можете контактувати із викладачами електронною по-штою або Вайбером.
Бажаємо успіхів та міцного здоров'я!

 
Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність
 
051 Економіка
 
Освітні програми:

МИТНА СПРАВА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС

 
Для вступу за держзамовленням та контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
 
Для вступу виключно за контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або біологія 
 
Файл: 

Вітаємо наших студентів з отриманням свідоцтв Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, про успішне проходження групової супервізії за напрямком «Актуальні питання соціальної роботи за результатами проходження практики»!

Demo

Супервізія є основним засобом забезпечення комплексної підтримки соціального працівника і його потреб у професійному розвитку. Подальші зміни у соціальній роботі є неминучими і непередбачуваними. Зараз відбуваються трансформації в напрямку забезпечення гарантії якості послуг соціальної служби, акцентування на знаннях, навичках і результатах, а не на процесі, радикально переглядається на Україні структура і зміст навчання соціальній роботі. Ці тенденції роблять ще більш важливим збереження відносин, фокус яких орієнтований на особистість. Супервізія - вибагливий, складний і стресовий рід занять, так само як і соціальна робота, до безпосереднього контексту якого належать командна і групова робота. Тож вона є надихаючим джерелом сили і підтримки для протистояння більш широкому тиску і фрустрації, викликаними роботою. Досвід проходження супервізії виявився для наших студентів корисною, висококваліфікованою, гнучкою і творчою діяльністю, яка надихнула супервізованих і простимулювала їх до подальшої більш ефективної і менш стресової професійної діяльності.

 

З метою оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедра будівельного виробництва та управління проектами запрошує роботодавців, випускників та студентів ознайомитися та долучитися до громадського обговорення даних освітніх програм.

Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну адресу kafedra_bud@zp.edu.ua

Дякуємо за співпрацю!

 


Проєкти освітніх програм

Якість викладання дисциплін та дотримання академічної доброчесності (загальноуніверситетське посилання)

Анкетування щодо використання державної мови в освітному процесі (загальноуніверситетське посилання)


 

 

Анкутвання студентів кафедри будівельного виробництва та управління проектами
 

Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг (Кафедральні Google Форми)

Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг (Кафедральні Google Форми)

Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг (Кафедральні Google Форми)

 


Моніторінг якості освітньо-професійної програми (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки бакалавра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Кафедральні Google Форми)

Моніторінг якості освітньо-професійної програми (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Кафедральні Google Форми)

Моніторінг якості освітньо-наукової програми (ОНП) «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки доктора філософії зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Кафедральні Google Форми)

 

Політика вирішення конфліктних ситуацій (Google Форми)

Оцінка освітнього середовища (Кафедральні Google Форми)


 


Освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 2143.2 - Інженер-електрик
 • 2143 - Професіонал в галузі електротехніки
 • 2310 - Викладач університетів та вищих навчальних закладів

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Освітньо-професійна програма «Електричні машини і апарати»

Освітньо-професійна програма «Електричні та електронні апарати»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Освітьо-наукова програма "Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси"

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3113 - Технічний фахівець-електрик

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Освітньо-професійна програма «Електричні машини і апарати»

Освітньо-професійна програма «Електричні та електронні апарати»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Освітньо-професійна програма «Програмні засоби електричної інженерії»

Освітньо-професійна програма «Інженерія відновлювальної енергетики»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

Бакалавр з теплоенергетики може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3111 – фахівець із нетрадиційних видів енергії
 • 3113 – енергетик; технік-енергетик; енергетик дільниці; енергетик цеху;
 • 3115 – теплотехнік; технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • 3119 – технік-теплотехнік;
 • 3449 – державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії

Освітньо-професійна програма «Промислова і комунальна теплоенергетика»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-ігтегровані технології»

Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів 
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань
 • 3139 Технік-оператор електронного устаткування

Освітньо-професійна програма «Промислова автоматика»

 

Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 173 «Авіоніка»

Бакалавр з авіоніки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій»:

 • 3113 - Технічний фахівець-електрик
 • 3114 - Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»

 

 

Сторінки