Ви є тут

Головна

Викладачами кафедри протягом 2006-2023 років видано 15 навчальних посібників, 6 монографій та 1 підручник:

2023 рік

 • Міщенко В.Г. Технології виробництва спеціальних сталей та їхні фізико-механічні властивості: монографія / В.Г. Міщенко, С.В. Лоскутов. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 168 с.

2021 рік

 • Овчинников, О.В. Порошкові титанові сплави для адитивних технологій: структура, властивості, моделювання: монографія / О.В. Овчинников, З.А. Дурягіна, Т.Є. Романова, І.А. Лемішка, А.В. Панкратов, В.В. Кулик, Ю.Ф. Басов, М.В. Хазнаферов. – Київ: Наукова думка, 2021. – 196 с.
 • Биковський, О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / О.Г. Биковський. – Київ: Основа, 2021. – 396 с.

2020 рік

 • Чигиринский, В.В. Теория и производство асимметричных тонкостінний профилей проката для металлургии и машиностроения / В.В. Чигиринский, О.В. Овчинников, А.Б. Найзабеков, С.Н. Лежнев // Монография. - МОН Республики Казахстан. Рудный: РИИ. 2020. - 335 С.
 • Бажміна Е. А. Діагностика сформованості культури самостійної роботи студентів машинобудівної галузі: навчальний посібник / наук. ред. Г. В. Локарєва – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2020. – 106 c.
 • Бажміна, Е. А. Основи інженерної графіки : навчальний посібник / Е. А. Бажміна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2020. – 96 c. ISBN 978-617-529-281-5

2018 рік

 • Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова, М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. ‒ 88 с.

2017 рік

 • Быковский О. Г. Сварочное дело [Текст] : учеб. пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова. – М.: Кнорус, 2017. – 272 с. (Средние профессиональное образование).
 • Бовкун, С. А. Лінійна перспектива [Текст] / С. А. Бовкун // ЗНТУ: навч. посіб. ‒ Запоріжжя, 2017. – 107 с.

2016 рік

 • Бажміна Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. [Текст] / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 c.

2014 рік

 • Биковський О.Г. Довідник зварника: навчальний посібник / О.Г. Биковський - К.: Основа - 2014. -448 с.
 • Быковский О.Г. Сварка и резка цветных металлов: справочное пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа -М.: Инфра . - 2014. с.336.
 • Брыков М.Н. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании: монографія / М.Н. Брыков, В.Г. Ефременко, А.В. Ефременко - Херсон: Гринь Д.С., 2014. -364 с.

2013 рік

 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення / Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 224 с.
 • Камель Г.І. Дослідженн конічних трибосистем в промисловому транспорті: монографія / Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куликовський. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. -313 с.

2011 рік

 • Быковский О.Г. Справочник сварщика: навчальний посібник / О.Г. Быковский, В.Р. Петренко, В.В Пешков - М.: Машиностроение - 2011. - 336 с.
 • Биковський О.Г. Зварювання та різання кольорових металів:Довідковий посібник: навчальний посібник /О.Г. Биковський - К.: Основа, 2011. - 392 с
 • Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання / Александров О.Г., Антонюк Д.А.: Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с.

2010 рік

 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.
 • Попов С.М. Антонюк Д.А. Нетребко В.В. Трибологічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 364 с.

2006 рік

 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Бережний С.П., Бриков М.М., Бриков М.М., Биковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумікін О.Б., Шумілов А.О. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.
 • Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин: учебное пособие / Бережный С.П., Брыков М.М., Брыков М.М., Быковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумикин О.Б., Шумилов А.О. Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор Січ», 2006. – 420 с.