Ви є тут

Головна

 

Кафедра нарисної геометрії і креслення як підрозділ вищого навчального закладу існує з 1930-го року, коли індустріальний технікум був реорганізований в інститут сільськогосподарського машинобудування.

Кафедра нарисної геометрії і креслення - це перша загальноінженерна кафедра, з якої починається шлях вчорашніх школярів у світ техніки, у світ виробництва. Лише досконале володіння образною мовою техніки є основою і запорукою подальшого успішного оволодіння складним і об'ємним арсеналом знань решти загальноінженерних та спеціальних дисциплін.

Після Великої Вітчизняної Війни першим завідувачем кафедри був доцент Украінцев С.П. (1944-1954). Пізніше, в різні роки її очолювали: ст. викладач Мозговий І.В. (1954-1957), ст. викладач Булат П.Ф. (1957-1973), доцент Виноградов Ю.О. (1973-1996). З 1996-го року по 2011-й кафедру очолював доцент Гавров Є.В. З 2007 року по 2016 рік кафедру НГІКГ очолював доцент Сумський В.І. Зараз обов'язки завідувача кафедри виконує професор Шаломєєв В.А.

У семидесятих-вісімдесятих роках минулого століття на кафедрі склався великий та працелюбний колектив, традиції якого підтримуються і в сьогоднішні нелегкі часи. В ті часи на кафедрі працювало 24 викладача і 7 осіб навчально-допоміжного складу.

Щорічно на кафедрі проводяться олімпіади з нарисної геометрії та інженерної графіки. Переможці кафедральних олімпіад неодноразово брали участь у республіканських олімпіадах й не раз потрапляли в число призерів. Студентські роботи з комп'ютерної графіки, виконані під керівництвом доцентів Нотича О.А. і Пугачова Г.О. займали призові місця на республіканських конкурсах студентських робіт.

У 1976 році кафедрі було доручено проведення республіканської олімпіади студентів з нарисної геометрії, з чим кафедра успішно справилась.

У 1977 році кафедра виступила з ініціативою організації курсів підвищення кваліфікації вчителів шкіл міста і області. Ініціативу підтримав Запорізький інститут удосконалення вчителів. Курси були створені і функціонували майже 20 років. Заняття на курсах проводили досвідчені викладачі кафедри, для вчителів видавались методичні посібники.

Разом з Запорізьким інститутом удосконалення вчителів була організована у 1978 році перша обласна олімпіада школярів з технічного креслення, яка по цей час проводиться щорічно.

Протягом 15-ти років кафедра була базовою серед кафедр навчальних закладів Запорізької області всіх рівнів акредитації, що свідчить про заслужений авторитет її колективу та керівництва.

Кафедра бере участь у такій важливій справі, як підготовка фахівців на англійській мові. Цю роботу з успіхом виконували доц. Суханов Ю.В. і викладач Самойленко Н.І., Бірюлінцева А.І., а зараз старший викладач Бажміна Е.А.

У 1985-87 роках доцент Суханов Ю.В. застосував програмовувані калькулятори при побудуванні перспективних зображень у курсі ОХК.

У 1987 році доцент Пугачов Г.О. на саморобному комп'ютері РК-86 реалізував розв'язання задачі на побудову лінії перетину двох площин. У 1988 році ректоратом було виділено приміщення для використання його як класу програмованого навчання. У класі було обладнано 12 робочих місць з програмовуваними калькуляторами і встановлено три ПЕОМ РК-86, виготовлених доцентом Пугачовим Г.О. зі своєї ініціативи при підтримці доцентів Гаврова Є.В. і Коваленка І.І.

У 1988-90 роках клас був укомплектований 6-ма промисловими ПЕОМ "Електроніка 0585" та 4-ма плотерами.

У 1996 році здійснюється перехід на більш досконалі машини "Електроніка 1841" і ІВМ-ХТ. Починається підготовка методичних вказівок та впровадження в навчальний процес сучасної системи автоматизованого проектування "АutoCAD". Тим більше, що з 1998 року міністерство освіти передбачило у навчальних програмах вивчення комп'ютерної графіки.

З 1999 року кафедра під керівництвом доц. Пугачова Г.О. розпочато широке використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі. Розроблено комплекс методичних вказівок для оволодіння комп'ютерною графікою на основі сучасних графічних систем "АutoCAD2002".

З початку нового століття комп'ютерний клас кафедри був обладнаний робочими станціями AMD Athlon II X2, Intel Pention IV і сервером ПК Рома Pention ІІІ, змонтована локальна мережа та вихід до Іnternet. Створені відеокурси для студентів з вивчення графічних систем "АutoCAD13", "Sоlid Works 2013" (Бажміна Е.А.) і "Компас 16" (Лютова О.В.).

Незважаючи на високий рівень завантаження навчальними справами, викладачі кафедри приділяють велику увагу і науково-дослідній роботі. Публікують статті в наукових виданнях, беруть участь у республіканських та міжнародних конференціях. Викладачами кафедри надруковано понад 360 наукових робіт з окремих розділів нарисної геометрії й креслення, методиці викладання дисципліни, машинній графіці, а також у фахових галузях.

За успіхи в науковій та навчально-методичній роботі кафедра неодноразово нагороджувалась почесними грамотами. Такими ж грамотами відзначились викладачі кафедри, доценти: Гавров Є.В., Хохлов В.П., Сумський В.І., Пугачов Г.О. Доцент Виноградов Ю.О. був нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої освіти УРСР, знаком "Відмінник народної освіти УРСР", грамотою Міністерства вищої освіти УРСР нагороджений також ст. викладач Шурло В.І. Доцент Гавров Є.В. був нагороджений знаком "Відмінник ОСВІТИ України" та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Доценти Сумський В.І., Пугачов Г.О., викладач Брикова Н.О. були нагороджені нагрудними знаками "За бездоганну працю".

 

Кафедру «Зварювального виробництва», було створено і відкрито 25 квітня 1964 р. Тоді відбувся перший набір студентів на денну і вечірню форму навчання в складі 25 чоловік за спеціальністю «Технологія і устаткування зварювання».

Цьому передувала значна робота з підприємствами міста Запоріжжя і області з виявлення потреби для них інженерів зварювального профілю. Більшість великих заводів, наукових і проектно-конструкторських установ висловилися за доцільність організації підготовки фахівців зварювального профілю в машинобудівному інституті. Визначили конкретне замовлення на підготовку інженерів-зварювальників для потреб народного господарства.

Бурхливе зростання промисловості Придніпровського регіону в ті роки вимагало збільшення випуску інженерних кадрів цього профілю. Тому набір студентів у 1969 р. на денне відділення зріс до 75 чоловік. Тоді підготовка спеціалістів проводилась за спеціальністю «Виробництво зварних конструкцій» а з 1984 р. і до сьогодні кафедра здійснює підготовку інженерів-механиків за спеціальністю «Технологія та устаткування зварювання» зі спеціалізацією «Міжнародна сертифікація та управління якістю зварних конструкцій».

Враховуючи постійно зростаючі вимоги суспільства до фахівців цього профілю із 1989 р. була відкрита підготовка студентів зі спеціальності «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».

Своє існування кафедра розпочинала з підвального приміщення. Кафедра, як і інститут на той час, не мали ні належної навчально-лабораторної, технологічної бази, ні необхідного науково-дослідницького обладнання. Централізованого забезпечення з міністерства теж майже не було. В таких умовах активно відгукнулись промислові підприємства Запорізького регіону: для потреб кафедри було виділено без відшкодування відповідне обладнання, матеріали, прилади – все, що було необхідне для виконання перших замовлень на проведення госпрозрахункових науково-дослідних робіт, які набували широкого розмаху.

У той складний час становлення кафедри її очолив непересічний, здібний і досвідчений, енергійний вчений, педагог, дбайливий господарник та мудрий керівник, який шанує людей і дбає про них, і люди віддячують йому шаною. Таким є її фундатор, завідувач, потім – професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Веніамін Степанович Попов. Особливістю і характерними рисами його були працьовитість, відданість науці, організаційні здібності та наполегливість у досягненні своєї мети. Він створив свою неповторну науково-педагогічну школу однодумців, яких об'єднує віра у необхідність удосконалення зварювальних технологій, прогрес сучасного виробництва. Для такого колективу кафедри завжди було характерно поєднання навчального процесу з виконанням наукових досліджень, до яких постійно залучаються обдаровані студенти. Діяльність проф. В.С. Попова є однією з яскравих сторінок в історії університету. З 2007 р. по 2009 р. кафедру очолював к.т.н., доц. Ткаченко Юрій Миколайович, з 2009 р. по лютий 2016 р. — д.т.н. Бриков Михайло Миколайович, з лютого 2016 р. по грудеь 2022 р. — Овчинников Олександр Володимирович; з грудня 2022 р. по березень 2023 р. — Нетребко Валерій Володимирович.

Створена широко відома в колах фахівців зі зварювання та відновлення машин і конструкцій наукова школа дослідників і викладачів, які активно і плідно працюють за фаховим покликанням.

Сьогодні кафедра за своїми кадрами і технічним оснащенням знаходиться на рівні навчально-наукового підприємства, яке готує не лише висококваліфікованих фахівців-зварювальників для народного господарства України, а й кадри для науки, виконує замовні науково-дослідні роботи на високому рівні.

Для рішення цих завдань на кафедрі були створені навчальні лабораторії: «Теорія зварювальних процесів», «Джерела живлення зварювальної дуги», «Автоматики та автоматизації виробничих процесів», «Розрахунки зварних конструкцій», «Термомеханічних методів підвищення зносостійкості» та інші.

Для кафедри завжди було характерно об'єднання навчального процесу з виконанням наукових досліджень, до них постійно привертали обдарованих студентів.

У 1970 р. на кафедрі створена галузева лабораторія міністерства чорної металургії СРСР по підвищенню зносостійкості деталей і устаткування вогнетривкого виробництва. Начальником лабораторії був призначений к.т.н. М.М. Бриков, який захистив докторську дисертацію в 1988 р. За впровадженими у виробництво результатами роботи лабораторії були захищені кандидатські дисертації Ткаченком Ю.М., Пугачовим Г.О., Осіповим М.Ю., Гапоном О.А., Андрущенком М.І., Лунякою В.Л., Бриндіним І.В., Івановим І. П. Більшість розробок до сьогоднішнього дня використовуються багатьма підприємствами вогнетривкої промисловості України і країн СНД.

Для підвищення строку служби деталей целюлозно-паперового виробництва була відкрита (1976 рік) ще одна галузева науково-дослідна лабораторія. Науковим керівником був призначений к.т.н., доцент Міліченко С.Л., а начальником – к.т.н., доцент Гамов М.С., з 1985 р. начальником лабораторії був к.т.н. Лазебнов П.П., науковими керівниками – д.т.н., проф. Биковський О.Г. та к.т.н., доцент Піньковський І.В. Галузева лабораторія проводила теоретичну та експериментальну роботу з вивчення механізму зношування і корозійного руйнування деталей та вузлів обладнання, розробку економнолегованих зносостійких сплавів і технології виготовлення зварювальних матеріалів, розробку технологій відновлення деталей методами зварювання, розробку заходів з удосконалення зварювального виробництва в галузі.

Чисельність і рівень професорсько-викладацького складу достатній для підготовки фахівців. Кількість викладачів з вченими званнями та ступенями становить 93%.

На основі освітньо-професійної програми вищої школи за професійним спрямуванням зварювання у 1994 році були розроблений навчальні плани підготовки бакалаврів зварювання зі спеціальностей 7.092301 «Технологія та устаткування зварювання» та 7.092303 «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій». Навчальні плани розраховані на підготовку спеціалістів, спроможних виконувати роботу з проектування й експлуатації обладнання, розробки та впровадження традиційних зварювальних технологій: газополуменевого, плазмового процесів та різних способів зварювання, котрі відповідають світовим тенденціям випуску наукоємної продукції високого технологічного рівня. А для підготовки обдарованої молодої зміни на кафедрі створена і плідно працює студентська лабораторія підвищення зносостійкості сталей і сплавів. Більш як за 50 років її діяльності понад 200 студентів узяли активну участь у науково-технічних конференціях, ними опубліковано майже 80 статей у науково-технічних журналах, вони отримали більше 10 авторських свідоцтв на винаходи.

У 1996 році було здійснено перший прийом студентів за багатоступеневою підготовкою за схемою: бакалавр зварювання-спеціаліст-магістр.

Паралельно з підготовкою інженерів-зварювальників кафедра готує спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів технічних наук. У 1968 році було відкрито аспірантуру, де захистили близько 40 кандидатських дисертацій та 4 докторських. Багато випускників працюють викладачами кафедри «Обладнання і технології зварювального виробництва» та інших кафедр університету, на різних підприємствах України, в науково-дослідних, державних, приватних та політичних структурах. Це їх готували провідні вчені: Попов В.С., Биковський О.Г., Бриков М.М. Кафедра має досить високий науковий потенціал: чотири доктора технічних наук, професора, 15 кандидатів технічних наук.

На базі наукових робіт кафедри видано 10 книг, навчальних посібників, збірник статей, надруковано понад 500 статей у наукових журналах. Результати багатьох наукових розробок дозволили отримати більше 130 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, впроваджених у промисловість та навчальний процес.

Д.т.н., професор О.Г. Биковський і к.т.н., доцент І.В. Піньковський розробили математичну модель визначення температурно-часових умов, які забезпечують вилучення рідкого металу ядра з вмістом інтерметалідів з одночасною активізацією зварювальних поверхонь точечно-контактним методом зварювання різнорідних металів, зокрема сталь-титан.

К.т.н, доцент О.Г. Александров і к.т.н., доцент Ю.М. Савонов дослідили корозійну стійкість зварювальних поєднань двофазних аустенітно-феритних сталей, які піддаються вибірковій корозії по металу шва і корозійному розтріскуванню зони термічного впливу в лужних середовищах при високій температурі і концентрації. Для запобігання корозійного розтріскування були розроблені режими термічної обробки.

К.т.н, доцент В.М. Гордієнко і к.т.н., доцент А.О. Шумілов дослідили умови роботи лопаток димососів на теплових електростанціях, характер їх зношування, що приводить до зниження тяги і скорочення міжремонтних строків експлуатації. Ними розроблені нові перспективні матеріали для наплавки, технології і конструкція обладнання для наплавлення атакуючої кромки і пера лопатки складної геометричної форми. Впровадження результатів дослідження забезпечило підвищення зносостійкості димососів і вентиляторів ТЕЦ, що дало можливість суттєво скоротити витрати електроенергії і підвищити ефективність роботи ТЕЦ.

К.т.н., доцент Ю.М. Ткаченко і к.т.н., доцент О.С. Шумікін займались підвищенням експлуатаційних якостей робочих лопаток газових турбін. Вони розробили ефективну технологію відновлення структури і якості лопаток газотурбінних агрегатів АТ «Укргазпром», що дало можливість збільшити ресурс роботи лопаток до 54 тисяч годин, виключивши їх аварійне руйнування

К.т.н., доцент В.О. Гук дослідив вплив легування та структури на зносостійкість сплавів в умовах ударно-абразивного зношування. Він розробив новий порошковий дріт, який забезпечує високу зносостійкість наплавленого металу на білах дробарок ІРК – 1, який також придатний для наплавлення зубів ковшів екскаваторів. Впровадження результатів дослідження у виробництво дало можливість підвищити ресурс роботи біл дробарок у 20 разів. При виконанні НДР ним створено декілька одиниць обладнання, яке було використано для наукових цілей і виконання лабораторних робіт студентами зварювальної спеціальності.

К.т.н., доцент І.М. Білоник і к.т.н., доцент С.П. Бережний дослідили можливості підвищення якості: міцності і пластичності зварювальних з’єднань. Розроблена ними технологія отримання феротитану переплавом відходів титану і маловуглецевої сталі забезпечила підвищення міцності і пластичних якостей на 10% у порівнянні з металом, наплавленим стандартними електродами.

К.т.н., професором С.М. Поповим спільно з к.т.н., доцентом В.М. Гордієнком, та д.т.н., професором М.М. Бриковим і к.т.н. Д.А. Антонюком вивчена і реалізована на практиці технологія наплавки швидкозношуваних деталей асфальтозмішувачів, що докорінно збільшило зносостійкість і термін експлуатації броні та лопаток, дозволило отримати відчутний економічний ефект. Розробка комплексного підходу, щодо оцінки зносостійкості деталей машин з урахуванням різнобічного середовища забезпечила можливість збільшення строку експлуатації деталей машин.

К.т.н, доцент М.С. Гамов, обіймаючи посаду завідувача галузевої лабораторії з підвищення зносостійкості та строку служби експлуатації деталей целюлозно-паперового виробництва, спільно з к.т.н., доцентом Є.В. Гавровим вирішили проблеми розробки зносостійких матеріалів для наплавки і технології наплавлення значної кількості деталей машин, які експлуатуються в складних умовах при значних механічних навантаженнях. Технологія наплавлення роторів і відновлення їх автоматичним методом ефективно впроваджена на Архангельському, Сегежському та Котлаському ЦКК.

Колектив кафедри продовжує пошук нових шляхів для розв'язання актуальних наукових та інженерних проблем сьогодення, бере активну участь у підготовці спеціалістів за європейськими стандартами якості. У 2001 році була відкрита спеціалізація «Міжнародна сертифікація та управління якістю продукції у зварювальному виробництві» спеціальності 7.092301 «Технологія та устаткування зварювання».

Всього майже за 55 років існування кафедра підготувала більше 3000 інженерів, які працюють в державних, науково-педагогічних закладах, банківських і акціонерних товариствах та підприємствах спільних, вітчизняних, близького та далекого зарубіжжя. Випускники мають достатній рівень знань не лише у галузі зварювання і наплавлення, але і в інших різноманітних сферах життєдіяльності, займаючи різні посади, залишаються вірними набутим в університеті і факультеті традиціям з професіоналізму, відповідальності і порядності.

Випускники різних років, які працюють у рідному університеті: к.т.н., доцент Гамов М.С. – завідувач кафедри «Міжнародних економічних відносин»; к.т.н., доц. Шевченко В.Г. – завідувач кафедри «Механіка»; к.т.н. Клімов О.В. – доцент кафедри «Фізичного матеріалознавства», декан інженерно-фізичного факультету; д.т.н. Мітяєв О.А. – професор кафедри «Технологія металів»; Васильєв В.В. – завідувач лабораторії навчально-методичного відділу.

Випускники, які присвятили себе виробничій діяльності, досягли командних звершень. Серед них: Шелуханський В.Ф. – генеральний директор ВАТ «Завод металоконструкцій»; Вакатов О.О. – генеральний директор ВАТ «Завод високовольтної апаратури»; Майтала С.В. – директор ТОВ «Металургмонтаж – 205»; Клейнер І.В. – генеральний директор ВАТ «Запоріжтрансформатор»; Алексєєв М.І. – головний зварювальник ВАТ «Запоріжтрансформатор»; Біловоденко В.М. – головний зварювальник ВАТ «Електродний завод»; Брагінець В.І. – директор науково-інженерного центру ІЕЗ ім. Є Патона; Воронов В.М. – головний зварювальник ВАТ «Запорізький завод металоконструкцій»; Вишемірський Є.М. – головний зварювальник Газпрому Росії; Закладной В.Я. – зам. генирального директора ВАТ «Орсільмаш»; Забуга О.Г. – зам. начальника управління кадрів ВАТ «Мотор Січ»; Русєв Г.М. – технічний директор Запорізької науково-виробничої фірми «Орнітоф»; Попов В.В. – директор ВАТ «Завод газаочисного обладнання»; к.т.н. Петрик І.О. – головний зварювальник ВАТ «Мотор Січ»; Тесля А.П. – головний зварювальник ВО «Іскра»; Трофимов В.П. – заступник головного інженера з наземної техніки ВАТ «Мотор Січ»; Самойленко В.М – зам. генерального директора з якості ВАТ «Запорізький завод металоконструкцій»; Білозерцев О.С. – зам. головного металурга КБ «Івченко-Прогрес»; Хоменко Г.В. – начальник бюро зварювання ВАТ «Запоріжсталь»; Лупирь В.С. – зам. генерального директора ВАТ «Павлоградхіммаш»; Гамов А.М. – генеральний директор ТОВ «Тата»; Красносельський К.В. – генеральний директор підприємства «Триада-сварка».

Широкий інженерний і загальний інтелектуальний світогляд, помножений на особисту ініціативу, дозволив випускникам кафедри з великим успіхом вести важливі справи в різних галузях: політичних, громадських, освітянських тощо. Серед них: Костенко Ю.І. – народний депутат України, голова Української народної партії, член Європарламенту; Пугачов І.Г. – управляючий Запорізьким відділенням Приватбанку; Головко О.С. – екс-мер м. Запоріжжя, керівник фірми ВАТ «Стерлінг праця України»; Коваленко А. В. – директор департаменту Запорізької торгово-промислової палати; Красносельська С.І. – зам. директора підприємства «Триада-сварка»; Огаренко В.М. – ректор класичного приватного університету; Власюк І.В. – голова правління ВАТ «ТВЦ «Україна»; к.т.н., доцент Губарь Є.Я. – декан Черкаського державного технологічного університету; к.т.н. Міліченко С.С. – зам. директора «НТЦ експловелд» з електродного виробництва і начальник Дослідного заводу зварювального обладнання ІЕЗ ім. Є.О. Патона; к.т.н. Александров О.О. – інженер фірми «Босш» (Голандія); Коренбліт Р.М. – генеральний директор торгової мережі «Євростандарт»; Очеретько І.М. – генеральний директор торгової мережі мобільного зв’язку «Торнадо»; Присуха А.В. – директор ПП «ЕРПІ»; к.т.н. Бабарикін С.В. – директор ТОВ «Міцар»; Снісаренко В.В. – головний інженер ВАТ «Укрстальконструкція» м. Київ; к.т.н. Шумікін С.О. – доцент кафедри фінансів ЗДІА; Семеріков М.М. – начальник відділу праці і зарплати ВАТ «Іскра»; Яцун І.Г. – голова правління ВАТ «Янцевський гранітний кар'єр»; Загальський Р.М. – головний інженер ВАТ «Янцевський гранітний кар'єр»

 

Кафедра ОТЗВ з дати свого заснування тісно співпрацювала із кафедрою «Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки» у підготовці інженерів зі зварювання та спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів технічних наук. І тепер разом, в якості одного колективу кафедри «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій», ми продовжуємо здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти. З березня по червень 2023 р. вже об’єднану кафедру «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій» очолював Нетребко Валерій Володимирович. З 30 червня 2023 року і по сьогоднішній день завідувач кафедри – Капустян Олексій Євгенович

Колектив кафедри вірить у майбутнє кафедри, факультету, університету і розуміє, що головною умовою реальності цього майбутнього є молоде покоління. Підготовка такої зміни - одне з найважливіших завдань колективу.