Ви є тут

Головна

Прізвище: Нетребко

Ім'я: Валерій

По батькові: Володимирович

 

Посада: професор кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3283-0116

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus): 6603538135

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KV8QUKkAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-металургійний факультет, 1979, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Машини та технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01«Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Підвищення стійкості виробів з жаростійких сталей», рік захисту – 1986, ЗМІ ім. В.Я.Чубаря
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01«Матеріалознавство»:
  «Наукові та технологічні основи підвищення механічних і службових властивостей високохромистих чавунів», рік захисту – 2019, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • аналіз структуроутворення високохромистих чавунів з метою підвищення експлуатаційних та технологічних властивостей

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • V. V. Netrebko, I. P. Volchok, S. M. Popov, I. V. Akimov Specific features of the fracture of high-chromium cast irons under abrasive wear. Materials Science, Vol. 57, No. 4, January, - 2022 (Ukrainian Original Vol. 57, No. 4, July–August, 2021) Р.439-445.
 • Leoshchenko, SD (Leoshchenko, S. D.) ; Oliinyk, Oliinyk A. O., Subbotin S. A., Netrebko V. V., Ye. Gofman O. Synthesis of a neural network model of industrial construction processes using an indicator system. RADIO ELECTRONICS COMPUTER SCIENCE CONTROL, e-ISSN 1607-3274 Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2021. № 4 Выпуск: 4 Страница: 69-77 DOI: 10.15588/1607-3274-2021-4-7.
 • Нетребко, В.В. Особливості руйнування високохромистих чавунів за абразивного зношування / В. В. Нетребко, І. П. Волчок, С. М. Попов, І. В. Акімов // Фізико-хімічна механіка руйнування. – 2021. – Випуск № 4. – С. 5-11.
 • Нетребко В.В. Вплив хімічного складу зносостійкого чавуну на міжфазне розподілення mn після відпалу при 690 °С // Наука та прогрес транспорту. 2020. № 1 (85). С.68-76. Doi.org/10.15802/stp2020/199717.
 • Нетребко В.В., Волчок І.П. Підвищення стійкості до корозії високохромистих чавунів // Фізико-хімічна механіка руйнування. 2020. Спец. Випуск № 13,.С 182-188.

Всього наукових праць: понад 70, з них патентів – 1, авторських свідоцтв – 10, монографій – 1, навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Нетребко В.В. Вплив рухомого середовища на напруженний стан меж зерен та мікротріщин. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.44.
 • Нетребко В.В., Морозов А.В. Підвищення стійкості ковшів елеваторів. Тези доповідей ХХІ Міжнародна конференція молодих учених «Геологічні проблеми розробки родовищ», 26 жовтня 2023 р. - Дніпро, с. 173-175.
 • Нетребко, В.В. Особливості формування структури високохромистих чавунів: матеріали 81 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» Дніпро 22–23 квітня 2021 р.: тези доповідей / В. В. Нетребко // Дніпро. – 2021. – с. 229-230.
 • Нетребко, В.В. Якість, сертифікація та атестація основа конкурентного виробництва [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / В.В. Нетребко // Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 48.
 • Нетребко, В.В. Особливості руйнування високохромистих чавунів за гідроабразивного зношування [Текст] //International scientific and technical
  conference “University science – 2020” may 2020, Mariupol. С. 151-152.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: англійська - рівень В2.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а (8)