Ви є тут

Головна
Кафедра програмних засобів проводить навчання студентів за денною та заочною формою.

Підготовка за освітнім ступенем “бакалавр”

Термін навчання 4 роки
 
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення
 
Бакалаври, що завершили навчання за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення”, здатні ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, зокрема прикладних застосунків.
 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Комп’ютерні науки
 
Бакалаври, що завершили навчання за освітньою програмою “Комп’ютерні науки”, здатні проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.
 

Підготовка за освітнім ступенем “магістр”

Термін навчання 1,5 роки
 
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення
 
Фахівці, що завершили навчання за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення”, здатні ставити та вирішувати виробничі завдання щодо розробки та супроводження й забезпечення якості програмних засобів, забезпечувати сталий розвиток якості процесів та результатів розробки програмного забезпечення для ІТ компаній на основі передових міжнародних практик.
 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Системи штучного інтелекту
 
Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних формулювати, розв’язувати й узагальнювати виробничі завдання з використанням сучасних інтелектуальних інформаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності..
 

Підготовка за освітнім ступенем “доктор філософії” (PhD)

Термін навчання 4 роки
 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Системи штучного інтелекту
 
Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.