Ви є тут

Головна

Кафедра програмних засобів проводить навчання студентів за денною формою навчання з використанням технологій дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах, віртуальних та дистанційних лабораторій, електронних систем керування навчанням, інфокомунікаційних технологій та хмарних сервісів.


Підготовка за освітнім ступенем “бакалавр”

Термін навчання 4 роки
 
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма призначена для підготовки фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, з фокусом на розв’язання складних задач, що пов’язані з проєктуванням, розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення для прикладних застосувань різної природи, зокрема на основі інтелектуальних інформаційних технологій. 

 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Комп’ютерні науки

Освітня програма призначена для підготовки фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки і спрямована на розв’язання складних задач в галузі комп’ютерних наук, що пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних технологій з фокусом на інтелектуальні системи для аналізу та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.


Підготовка за освітнім ступенем “магістр”

Термін навчання 1,5 роки
 
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Системи штучного інтелекту
Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки і спрямована на розв’язання складних задач в галузі комп’ютерних наук, що пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних технологій з фокусом на інтелектуальні системи для аналізу та обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.
 

Підготовка за освітнім ступенем “доктор філософії” (PhD)

Термін навчання 4 роки
 
122 Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма – Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма призначена для підготовки фахівців (доктор філософії з комп’ютерних наук), з загальними та фаховими компетентностями, а також дослідницькими навиками для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі комп’ютерних наук.