Ви є тут

Головна
Прізвище: Коцур 
Ім’я:Михайло 
По Батькові: Ігорович
Посада: доцент кафедри "Електричні та електронні апарати"
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
обліковий запис науковця: (ORCID: 0000-0002-0072-5437)
Освіта: вища 
У 2008 році закінчив магістратуру у Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Електричні машини та апарати"
 
У 2012 році у Севастопольському національному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" на тему "Підвищення ефективності системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором"
 
Наукові інтереси: дослідження електромагнітних, енергетичних та теплових процесів в електромеханічних комплексах та системах.
Дисципліни:
1. "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів"
2."Методологія наукового дослідження електромеханічних систем"
3."Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів»
4."Оптимізація інженерних та проектних рішень електромеханічного обладнання енергоємних виробництв"
5."Планування експерименту у дослідженні електромеханічних систем"
6. "Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів"
 
Перелік наукових робіт
монографій:
Коцур, М. И. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65.
 
Основні Публікації:
1. Kotsur M, Impulse-controlled system for matched rotation of induction motors [Text] / M. Kotsur, P. Andrienko, O. Bliznyakov, A. Andrienko, D. Andrienko // Electrotechnic and Computer Systems. – 2015. - № 19 (95). – С. 14 – 17.
2. Коцур, М. И, Повышение эффективности режима торможения противовключением асинхронного двигателя c фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, А. В. Близняков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2015. – №1/8(73). – С.27-30.
3. Коцур, М. И. Преобразователь для электропривода согласованного вращения асинхронных двигателей с фазным ротором. [Текст] / М. И. Коцур, Д. С. Андриенко, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур // Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит – Харьков: ХПИ, 2014, №9(128), Т.2. – С. 37 – 42.
4. Коцур, М. И. Энергоэффективное торможение противовключением электроприводов на базе асинхронных двигателей с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. С. Андриенко, С. В. Калюжный // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – К.: Техніка, 2014, – №15(91). – С. 89 – 91.
5. Коцур М. И, Особенности ударного теплового воздействия на асинхронный двигатель с модифицированной системой импульсного регулирования в условиях частых пусков [Текст] / М. И. Коцур, // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014., №1 – С. 32 – 36.
6. Коцур М. И, Сравнительный анализ энергоэффективности систем регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андренко, И. М. Коцур // Ползуновский вестник. – Барнаул: АлтГТУ. – 2013 - №4-2. – С.114-120.
7. Коцур М. И, Тепловое состояние асинхронного двигателя при пониженных скоростях вращения [Текст] / М.И. Коцур, //  Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2013. – №2/8(62). – С.8-10.
8. Коцур М. И, Оценка теплового состояния изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором с модифицированной системой импульсного регулирования [Текст] / М.И. Коцур, // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013., №1 – С.31-36.
9. Коцур, М. И. Особенности режимов работы модифицированной системы импульсного регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур, // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – №3(19) – С. 163 – 165.
10. Коцур М. И, Оценка ресурса системы изоляции управляемого асинхронного двигателя с фазным ротором в подсинхронном диапазоне частоты вращения ротора [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2011. – №5/8(53). – С. 41 – 45.
11. Коцур М. И, Особенности выбора балластного сопротивления для схемы импульсного регулирования в цепи выпрямленного тока ротора [Текст] / М. И. Коцур // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – К.: Техніка, 2011, – №4(80). – С. 56 – 61.
12. Коцур М.И, Повышение энергоэффективности схемы импульсного регулирования в цепи выпрямленного тока ротора [Текст] / М. И. Коцур // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – №2(14) – С. 86-89.
13. М. И. Коцур, Анализ термической стойкости изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором при разных способах управления [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур, // Електротехнічні та комп’ютерні системи.- К.: Техніка, 2011 – №3(79). – С. 420 – 422.
 
Патенти України:
 
Пат. України 64126, МПК Н02Р 27/05(2006.01) Пристрій імпульсного керування процесами перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором [Електронний ресурс] / П.Д. Андрієнко, М.І. Коцур, І.М. Коцур; заявл. 22.04.11; опубл.25.10.2011 , Бюл. №20, 2011р. – Режим доступу: http:// http://www.uipv.org/
 
Участь у конференціях:
 
1. Міжнародна науково-технічна конференція "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (м. Одеса, 20-24 липня 2015р.).
2. XX Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність» (м. Одеса, 15-19 вересня 2014р.).
3. Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2014г.).
4. I Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай - 2013» г. Барнаул, АлтГТУ 28 ноября 2013г.
5. Международной научно-технической конференции  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах ( г. Севастополь, 23-27 сентября 2013г);
6. XIX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»  17-22 вересня 2012 р. Пансіонат "Енергетик" смт. Миколаївка, Крим.
7. Всеукраинском научно-техническом семинаре «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах (г. Севастополь, 20-22 сентября 2011г);
8. Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2011г.); 
9. XIII Международной научно-технической конференции  «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» PEES-2011 (г. Кременчук, 18-20 мая 2011г.); 
 
Рік початку діяльності в університеті: 2011р.
Мови спілкування: російська, англійська, українська.
 
Поштова адреса: 69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя
аудиторія: 542, 218, 
телефон: 8(061)769-85-20, 8(061)769-83-95