Ви є тут

Головна

Кафедра програмних засобів розробила комплекси навчально-методичних матеріалів для освітніх програм спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп'ютерні науки, що містять навчальні плани, робочі програми дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, практичних робіт, самостійної роботи студентів, курсових робіт і проєктів, практик, дипломних кваліфікаційних робіт та ін.
Посилання на силабуси (та/або робочі програми) освітніх компонентів освітніх програм розміщуються на сайті НУ "Запорізька політехніка"  на сторінці (наприклад, http://zp.edu.ua/kafedra-programnih-zasobiv) та/або сайті відповідального за освітній компонент підрозділу (наприклад, https://pz.zp.ua/osvitni-prohramy/) та / або в каталозі вибіркових освітніх компонентів (https://catalog.zp.edu.ua/catalog.php) та/або в інституційному репозиторії (http://eir.zp.edu.ua/?locale=uk) та/або у розділі відповідної дисципліни в системі дистанційного навчання Мудл (https://moodle.zp.edu.ua/).
 
Освітні програми, навчальні плани та силабуси обов'язкових освітніх компонетів:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення (ОР "магістр", ОП "Інженерія програмного забезпечення): 121_М.rar
  • 122 Комп'ютерні науки (ОР "магістр", ОП "Системи штучного інтелекту"): 122_М.rar
Файл: