Ви є тут

Головна » Факультети » Комп’ютерних наук і технологій

Кафедра програмних засобів

На кафедрі програмних засобів приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямків науки. Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Основні напрями наукової діяльності співробітників кафедри становлять інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень і математичне моделювання у задачах технічної та біомедичної діагностики, зокрема, на основі штучних нейронних та нейро-нечітких мереж, із використанням методів цифрової обробки сигналів і зображень, методів оптимізації.

Підготовка науково-педагогічних кадрів є складовою частиною роботи кафедри, у якій велика увага приділяється підготовці молодого покоління науковців. На кафедрі діє аспірантура. Аспірантами і здобувачами кафедри дисертації готуються за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки. У попередні роки здійснювалась підготовка аспірантів за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.03 – системи та процеси керування;

За останні 15 років співробітниками кафедри захищено три докторських (Субботін С.О., Олійник А.О., Поляков М.О.) та дванадцять кандидатських (Льовкін В. М., Федорончак (Юр) Т. В., Гофман Є. О., Олійник А. О., Степаненко О. О., Олійник О. О., Неласа Г. В., Каплієнко Т.І., Миронова Н.О., Колпакова Т.О., Гладкова О.М., Шитікова О.В.) дисертацій.

Виконання наукових робіт співробітниками кафедри проводилося відповідно до тематичних планів Міністерства освіти і науки України та університету.  Керівниками науково-дослідних робіт є проф. С.О. Субботін, проф. В.І. Дубровін, доцент В.М. Льовкін.

За роботу "Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління" у 2010 р. С.О. Субботіну та А.О. Олійнику присуджено Премію Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 2876-VI від 23.12.2010 р.).

Постановами Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Олійнику А.О. (у 2009 р.) та Олійнику О.О. (у 2010 р.) призначено стипендії Кабінету Міністрів України.

Кафедра є лідером з науково-дослідної роботи в університеті, займаючи щорічно перші місця у кафедральному рейтингу.

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.

У минулі роки серед найзнаменніших досягнень кафедри можна виділити такі.

У Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу у номінації «Інформатика» (2006 р., м. Севастополь) переміг студент Олійник А.О.

Студенти Кузнєцов Є.В., Олійник А.О., Нежевенко Д.Ю., Олійник О.О., а також студенти Бойченко К.Ю.; Іванов Г. О., Ларіонов А.О., Панін Д. В. є переможцями обласних конкурсів різних років Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді та відзначені преміями і дипломами.

Студенти кафедри Бойченко К.Ю., Іванов Г.О., Панін Д.В., Олійник А.О., Олійник О.О., Шишко А.Ю., Новар О.П., Павленко П.О. є переможцями конкурсу ЗНТУ на кращу студентську наукову роботу різних років у номінації «Комп’ютерні науки, програмні засоби».

Студенти Олійник А.О. та Олійник О.О. отримували стипендію міського голови м. Запоріжжя, студентів Олійника О.О. та Даркова І.В. нагороджено премією КБ «Індустріалбанк».

 

Інформація про наукові роботи студентів доступна за посиланням

 

Сторінки