Ви є тут

Головна

За період 2010-2017 рр. викладачами кафедри підготовлені та видані монографії:

  • Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монография / [А.В.Пархоменко, Г.В.Табунщик, М.О. Поляков та ін.]; за заг. ред. К. Хенке. ? Запоріжжя: Дике поле.- 2015, 250 с. (ISBN 978–966–2752–74–8)
  • Субботин С.А. Формирование выборок и анализ качества моделей на основе нейронных и нейро-нечётких сетей в задачах диагностики и распознавания образов : монография /С.А.Субботин. – Saarbrücken : LAP Lambert academic publishing, 2012. – 232 с. (ISBN 978-3-8473-4471-1).
  • Субботин С.А. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов : монография / С.А. Субботин, Ан.А. Олейник, Е.А. Гофман, С.А. Зайцев, Ал.А. Олейник ; под ред. С.А. Субботина.  – Харьков : ООО “Компания Смит”, 2012. - 317 с.

 

На кафедрі програмних засобів були підготовлені такі навчально-методичні посібники:

Автори Бібліографічне посилання Примітка
1. Пархоменко А.В., Притула А.В., Крищук В.М. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та Altium Designer Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
2. Табунщик Г.В, Кудерметов Р.К., Брагіна Т.І. Інженерія якості програмного забезпечення: навчальний посібник Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
3. Козіна Г.Л., Молдов'ян М.А., Неласа Г.В. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису: навчальний посібник Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
4. Корнієнко С.К. Проектування інформаційного забезпечення автоматизованих систем Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
5. Сердюк С.М. Ергономічні питання побудови людино-машинних систем Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
6. Дубровiн В.I., Льовкін В.М. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
  Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Інтелектуальний аналіз даних Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
  Олійник А.А., Олійник О.А., Субботін С.О. Конструювання та тестування програмного забезпечення Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)