Ви є тут

Головна

Прізвище: Подковаліхіна

Ім'я: Олена

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2182-1559

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=C4zu0bIAAAAJ

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, математчиний факультет, 2003, спеціальність за дипломом – « математика », кваліфікація за дипломом – «магістр математики»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.02.04«механіка деформівного твердого тіла»:
  «Осесиметричні крайові задачі для пружної багатошарової основи з циліндричним включенням», рік захисту – 2009, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Наукові інтереси:

 • Моделювання складних систем
 • Чисельний аналіз систем
 • Теорія і методи прийняття рішень

Дисципліни, які викладає:

 • Математичні основи системного аналізу
 • Чисельні методи
 • Теорія керування
 • Моделювання складних систем
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

Основні наукові роботи (публікації):

 • Приварников А.К., Подковалихина Е.А. Первая граничная задача осесимметричная задача для многослойного основания с цилиндрическим отверстием / Теоретическая и прикладная механіка. – 2005. – Випуск 41. – С. 38-43.
 • Величко И.Г., Подковалихина Е.А. Осесимметричная задача теории упругости о действии штампа на многослойное основание с гладким цилиндрическим включением / Вісник Дніпропетровського університету. Механіка – 2006. – №2. Випуск 10, том 1. – С. 167-175.
 • Величко И.Г., Подковалихина Е.А. Задача об одностороннем контакте упругого слоя с абсолютно жестким полупространством, содержащим включение / Вісник Дніпропетровського університету. Механіка – 2007. – №2. Випуск 11, том 2. – С. 35-42.
 • Пинчук В.П., Подковалихина Е.А. Объектно-ориентированный подход для построения моделей сложных систем / Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – №2. – С. 76-81.
 • Корніч Г.В., Біла Н.І., Денисенко О.І., Подковаліхіна О.О. Чисельний аналіз систем з розподіленими параметрами засобами MATLAB: навчальний посібник із завданнями до практичних та лабораторних робіт. Для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040303 – Системний аналіз. - Запоріжжя: Кругозір, 2015. -  128 с.

Участь у конференціях:

 • Друга регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» – м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2004.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» – м. Харків, 16-19 листопада 2004.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці» – м. Луганськ, 11-13 грудня 2006.
 • П’ята міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» – м. Дніпропетровськ, 15-17 листопада 2007.
 • Вузівська щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки» – м. Запоріжжя:ЗНТУ 13-17 квітня 2009, 15-19 квітня 2013 р.
 • Міжнародної науково-технічної конференції SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології»: Київ: ННК “IПСА” НТУУ “КПI” 25-29 травня 2010, 23-28 травня 2011, 26-30 травня 2014, 21‑24 травня 2018
 • Загальноукраїнська конференція «MATLAB та комп’ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії» – Київ: Національний авіаційний університет, травень 16-18 2019.
 • II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика» – Запоріжжя: НУ «ЗП», 04 квітня 2019.

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради, 2015 р.

Мови спілкування: українська, англійська

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail:kafedra_saom@zntu.edu.ua