Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Скрупський

Ім'я: Степан

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: к.т.н.

 

Освіта: вища

ЗНТУ, ФІОТ, рік закінчення – 2010, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Комп'ютерні системи та мережі», кваліфікація за дипломом - «Магістр з комп'ютерних систем та мереж».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Моделі та методи компресії відеоінформації у розподілених комп'ютерних системах», рік захисту – 2013, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

Наукові інтереси: Паралельні та розподілені обчислення, ущільнення відеоінформації, обробка HD, системи штучного інтелекту.

Дисципліни, які викладає: Архітектура комп'ютерів, Грід обчислення та хмарні технології, Новітнє покоління мереж на основі багатопротокольних технологій NGN IP/MPLS, Комп'ютерні мережі.

Основні наукові роботи: 

1.  Скрупский С.Ю. Методы компрессии видеоинформации / С.Ю. Скрупский // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Обчислювальна техніка та автоматизація". – 2011. – № 21 (183). – С. 122–130.

2.  Скрупский С.Ю. Повышение эффективности сжатия видеоинформации в распределенных компьютерных системах / С.Ю. Скрупский // Электронное моделирование. – 2011. – №6 (33). – С. 57–72.

3.  Скрупский С.Ю. Повышение производительности распределенных систем компрессии видеоинформации / С.Ю. Скрупский // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютернi системи та компоненти. – 2011. – №4 Т.2. – С. 69–79.

4.  Скрупский С.Ю. Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации / С.Ю. Скрупский, Р.К. Кудерметов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". – 2012. – № 15 (203). – С. 190–202.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1.            Олійник А.О. Дослідження процесу синтезу нейро-нечітких мереж на векторному процесорі / А.О. Олійник, С.Ю. Скрупський, С.О. Суботін // Збірка матеріалів V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Інформаційні управляючі системи та комп'ютерний моніторинг", 22-23 квітня 2014 року, Донецьк. – 2014. – С. 371–375.

2.            Скрупский С.Ю. Исследование эффективности компрессии Ultra HD-видеоинформации в распределенных компьютерных системах / С.Ю. Скрупский // Збірка праць IX міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Інформатика та комп’ютерні технології", 4–6 листопада 2013 року, Донецьк. – 2013. – С. 205–209.

3.            Скрупский С.Ю. Модификация блочного метода оценки движения в видеопоследовательностях / С.Ю. Скрупский // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 19–21 вересня 2012 р., Запоріжжя. – 2012. – С. 224–226.

4.           Скрупский С.Ю. Имитационное моделирование распределенных систем компрессии видеоинформации / С.Ю. Скрупский, Р.К. Кудерметов // Сборник трудов IV Международной научной конференции "Моделирование-2012", 16–18 мая 2012 г., Киев, ИПМЭ. – 2012. – С. 408–411

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: Перша публікація в 2009 році. Аспірантура з 2010 року. Викладацька діяльність з 2011 року.

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в