Ви є тут

Головна

Прізвище: Дьячук

Ім'я: Тетяна

По батькові: Сергіївна

Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж

Освіта:

вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація за дипломом - «магістр з комп’ютерних систем та мереж».

друга вища освіта

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2006, кваліфікація за дипломом: «Менеджер – економіст».

Scopus 35868154000 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35868154000

Researcher Id AAD-1807-2020 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1937146

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ATkPlU8AAAAJ

ORCID 0000-0002-2478-0588 https://orcid.org/0000-0002-2478-0588

Наукові інтереси:

 • розподілені та паралельні обчислення
 • технологія блокчейн
 • децентралізовані платформи
 • розподілені системи
 • оптимізація обчислень
 • програмування під ОС Android

Дисципліни, які викладає:

 • паралельні та розподілені обчислення
 • захист інформації в комп'ютерних системах
 • суперкомп’ютерні архітектури
 • хмарні технології
 • методи оптимізації комп’ютерних систем
 • архітектура мобільних додатків
 • основи програмування на Kotlin
 • технологія блокчейн
 • комп’ютерні системи

Основні наукові роботи:

1. Дьячук Т.С. Нейромережева модель діагностування набухаючої катаракти [Текст] / Т.С. Дьячук, С.Ю. Скрупський, І.С. Дьячук, Н.А. Куликовська // Наукові праці ДонНТУ Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – 2020. – № 1.–  С.12-18

2. Зеленьова І.Я. Конвеєрна модель суматору дійсних чисел на FPGA / І.Я. Зеленьова, Т.В. Голуб, Т.С. Дьячук, А.Є. Діденко // Електричні та комп’ютерні системи, Одеса, 2020 – № 33(109) – С.21-31

3. Kulykovska N., Skrupsky S., Diachuk T.: A model of semantic web service in a distributed computer system. Computer Modeling and Intelligent Systems: Proceedings of the Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), In: CEUR Workshop Proceedings 2608, 338-351 (2020)

4. Дьячук Т.C. Определение приоритетов заданий в распределенной системе // Науковий  вісник  Чернівецького  національного  університету  імені Юрія  Федьковича.  Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – с. 13-19

5. Дьячук Т.C. Оценка характеристик распределенной системы //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – N 2 (25). – с. 124 – 131

6. Дьячук Т.С., Кудерметов Р.К., Літава А.М., Сметанін Р.І. Дослідження ефективності роботи алгоритму планування ресурсів для розподіленої системи // Вісник КДПУ іменіМихайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 1/2010 (60) частина 1. – c. 47–50

7. Дьячук Т.С. Метод планування обчислювальних ресурсів у розподіленій системі // Вісник ЖДТУ/ Технічні науки. – 2008. – №4 (47). – с. 134-138        

8.  Дьячук Т.C., Кудерметов р.к. Распределение заданий в многопроцессорной системе //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – N 2 (18). – с. 51-54.

Участь у конференціях:

1. Diachuk T.S. Swelling cataract diagnosing using neural network / T.S. Diachuk, S.Yu. Skrupsky, I.V. Diachuk, N.A. Kylukovska // Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 07–09 жовтня 2020 року, Запоріжжя. – 2020 .–  С. 237-239

2. Лубянов Д. В., Комплекс програмованих гаджетів для керування
побутовою технікою [Текст] / Д. В. Лубянов, М. Ю. Твердохліб, Т. С.
Дьячук // Потенціал сучасної науки (частина ІV): матеріали IV
Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 10-11 грудня 2019
року. – Київ : МЦНіД, 2019. – С. 49-50

3. Дьячук Т.С. Обобщенная схема обслуживания задания в распределённой среде / Т.С. Дьячук // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 17–19 вересня 2014 р., Запоріжжя. – 2014. – С. 149–150.

4. Дьячук Т.С. Невзаємозамінні токени як частина цифрової економіки [Електронний ресурс] // Тиждень науки-2021. Факультет комп’ютерних наук і технологій. Тези доповідей науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, Запоріжжя, 19– 23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2021. – C. 15-17 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-317-1.

5. Дьячук Т.С. Распределение вычислительной нагрузки в многопроцессорной системе. – Современные информационные и электронные технологии. Труды одиннадцатой международной научно-практической конференции. Одесса, Украина, 24–28 мая 2010г. – Политехпериодика, 2010. – Т.1.  –  С. 184

6. Diachuk T. Strategy Of Load Planning For Beowulf-Cluster. – Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Proceedings of the International Conference TCSET’2008. Lviv-Slavsko, Ukraine February 19-23, 2008. – Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008. – pp. 82-83.

Рік початку діяльності в університеті: 2006

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 53в