Ви є тут

Головна

Прізвище: Дьячук

Ім'я: Тетяна

По батькові: Сергіївна

 

Посада: асистент

 

Освіта: вища

ЗНТУ, ФІОТ, рік закінчення – 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація за дипломом - «Магістр з комп’ютерних систем та мереж».

Наукові інтереси:

Розподілені та паралельні обчислення, розподілені системи, оптимізація обчислень, програмування під Android.

Дисципліни, які викладає:

АМО, КС, ПРО, Арх.і техн. Веб-служб, Мет.опт.КМіС.

Основні наукові роботи:

1.            Дьячук Т.C. Определение приоритетов заданий в распределенной системе / Т.C. Дьячук // Науковий  вісник  Чернівецького  національного  університету  імені Юрія  Федьковича.  Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – с. 13-19

2.            Дьячук Т.C. Оценка характеристик распределенной системы / Т.C. Дьячук  //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – N 2 (25). – с. 124 – 131

3.            Дьячук Т.С. Дослідження ефективності роботи алгоритму планування ресурсів для розподіленої системи / Т.С. Дьячук,  Р.К. Кудерметов, А.М. Літава, Р.І. Сметанін // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 1/2010 (60) частина 1. – с. 47–50

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1.            Дьячук Т.С. Обобщенная схема обслуживания задания в распределённой среде / Т.С. Дьячук // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 17–19 вересня 2014 р., Запоріжжя. – 2014. – С. 149–150.

2.            В.О. Фільченко  БАГАТОПОТОЧНІСТЬ У ГРАФІЧНИХ ДОДАТКАХ ДЛЯ ОС ANDROID [Текст]  / В.О. Фільченко, В.В.Іщук, Т.С. Дьячук // Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.109. – ISBN 978-617-529-102-3

3.            А.О. Слободенюк  СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ANDROID-ДОДАТКІВ [Текст]  /А.О. Слободенюк , А.О. Польський, Т.С. Дьячук // Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.108. – ISBN 978-617-529-102-3

4.            Дьячук Т.С. Оптимизация планирования ресурсов в распределенных вычислительных системах / Т.С. Дьячук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. – Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – Т.1. – С. 226.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в