Ви є тут

Головна » Факультети » Електротехнічний

Кафедра електричних машин

Шановні абітурієнти!

Кафедра «Електричні машини» запрошує на навчання

за спеціальностями

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

144 «Теплоенергетика»

Освітні програми (спеціалізації)

Електричні машини і апарати

Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

Промислова і комунальна теплоенергетика

Ви можете отримати наступні освітньо-кваліфікаційних рівні

I рівень: бакалавр - 4 роки; за скороченою програмою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 3 роки.

II рівень: магістр - 1.5 роки; за ОПП «Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси» - 2 роки.

III рівень: Ph.D. (доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки) - 4 роки.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Велика кількість бюджетних місць!

 


Кафедра елктричних машин проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними напрямами та спеціальностями:

 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)
 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)

 

            З метою оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедра електричних машин запрошує роботодавців, випускників та студентів ознайомитися та долучитися до громадського обговорення даних освітніх програм.

            Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну адресу kafedra_em@zntu.edu.ua

            Дякуємо за співпрацю!!!

                                                                    


Відомості про самооцінювання освітньої програми Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси 2021

Відомості про самооцінювання освітньої програми (PDF, 454.31 КБ)


Протоколи робочих груп освітньої програми Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

Протокол 1 (PDF, 1.27 МБ)

Протокол 2 (PDF, 2.95 МБ)

Протокол 3 (PDF, 2.22 МБ)


Проєкти освітніх програм

Проєкт ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (PDF, 808 KБ)

Проєкт ОПП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (PDF, 672 KБ)

Проєкт ОНП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (PDF, 884 KБ)

Проєкт ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Промислова та комунальна теплоенергетика» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» (PDF, 924 KБ)

Проєкт ОНП – Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси_2021 (PDF, 1.7 МБ)

Проєкт ОПП – Комунальна та промислова теплоенергетика_2021 (PDF, 590.3 КБ)

Проєкт ОПП – Електричні машини та апарати_магістри_2021 (PDF, 817.2 МБ)

Проєкт ОПП – Електричні машини та апарати_бакалаври_2021 (PDF, 973.6 МБ)


 Профіль освітньо-наукової програми Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

ОНП – Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси_2020 (PDF, 1.88 МБ)

ОНП – Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси_2019 (PDF, 1.07 МБ)


 Навчальні плани спеціальностей кафедри  Електричні машини"

НП – Магістри_денна форма_141_2020 (PDF, 3.8 МБ)

НП – Магістри_денна форма_141_2019 (PDF, 3.6 МБ)

НП – Бакалаври_денна форма_141_2020 (PDF, 2.24 МБ)

НП – Бакалаври_денна форма_Теплоенергетика_2020 (PDF, 3.64 МБ)

НП – Бакалаври_заочна форма_141_2020 (PDF, 2.12 МБ)

НП – Бакалаври_заочна форма_Теплоенергетика_2020 (PDF, 3.7 МБ)


Перелік компонент освітньої програми (DOC, 48 KБ)

Перелік дисциплін вільного вибору студента (DOC, 40 KБ)


Силабус ОАП СЕМС (DOCX, 86.7KБ)

Силабус ВК_1_1 (DOCX, 384 KБ)

Силабус ВК_2_1 (DOCX, 2.0 MБ)

Силабус ВК_3_1 (DOCX, 1.5 MБ)

Силабус ВК_4_1 (DOCX, 1.2 MБ)

Силабус ОК3 (DOCX, 36 KБ)

Силабус ОК4 (DOCX, 596 KБ)

Силабус ОК5 (DOCX, 24 KБ)

Силабус ОК_8 (DOCX, 648 KБ)

Силабус Філософія (DOCX, 32 KБ)

Силабус ЗПН03 (PDF, 236 KБ)

Силабус_Моделювання перехідних електромагнітних процесів в трансформаторах (DOCX, 1.17 МБ)

Силабус_Теорія планування експерименту ЕМП та систем (DOCX, 648.2 КБ)

Силабус_Використання методів теорії експерименту для оптимізації ЕТК та систем (DOCX, 1.87 МБ)

Силабус_Відновлювальні та альтернативні джерела електричної енергії (DOCX, 1.16 МБ)

Силабус_Математичні задачі енергетики (DOCX, 1.9 МБ)

Силабус_Теорія і практика винахідницької діяльності (DOCX, 928.3 КБ)

Силабус_Наукові дослідження за тематикою кваліфікаційної роботи (DOC, 3.1 МБ)

Силабус__Енергетичний аудит та менеджмент (DOCX, 2.36 МБ)


Ліцензійна угода – HUMUSOFT (PDF, 116 KБ)

Ліцензійні угоди – SOFTTEAMGROUP та Microsoft (PDF, 1.8 MБ)

Спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма – «Електричні машини і апарати»

Освітній ступень Магістр (Д,З)

 

Освітній ступень Бакалавр (Д,З)

 

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри входять:

 • робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю;
 • методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю;
 • завдання до поточного та підсумкового контролю;
 • екзаменаційні білети;
 • методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
 • рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

Список навчально-методичних робіт кафедри

 

Договори та угоди про співпрацю (проведення практики студентів) кафедри  "Електричні машини" із підприємствами та організаціями

Договір ДП ЗТМК–Прогрес (PDF, 2.29 МБ)

Договір НЕК УКЕНЕРГО (PDF, 660.3 КБ)

Договір_практика_ПАТ "Мотор Січ" (PDF, 3.17 МБ)

Договір_практика_ПАТ "Запоріжсталь" (PDF, 4.45 МБ)


Угода ТОВ "Шнейдер Електрік Україна" 1с.; (jpg, 3.36 МБ)

Угода ТОВ "Шнейдер Електрік Україна" 2с.; (jpg, 3.42 МБ)

Угода ТОВ "Шнейдер Електрік Україна" 3с.; (jpg, 2.12 МБ)

Угода ТОВ "Автоматизація ТераВатт Груп" 1с.; (jpg, 3.25 МБ)

Угода ТОВ "Автоматизація ТераВатт Груп" 2с.; (jpg, 3.18 МБ)

Угода ТОВ "Автоматизація ТераВатт Груп" 3с.; (jpg, 1.58 МБ)

Угода ТОВ "АЛД Інжиніринг та Будівництво" 1с.; (jpg, 3.1 МБ)

Угода ТОВ "АЛД Інжиніринг та Будівництво" 2с.; (jpg, 3.22 МБ)

Угода ТОВ "АЛД Інжиніринг та Будівництво" 3с.; (jpg, 1.63 МБ)


Рецензія-відгук АТ УІТ (PDF, 672 KБ)

Рецензія-відгук Інститут електродинаміки (PDF, 672 KБ)

Рецензія-відгук КНУ ім. М. Остроградського (PDF, 416 KБ)

Рецензія-відгук ПАТ ЗТР (PDF, 1.6 MБ)

Рецензія-відгук ПП Елтіз (PDF, 7.4 MБ)

Рецензія-відгук ТОВ Співдружність Енерго (PDF, 668 KБ)

Рецензія ТОВ Електра (PDF, 236 KБ)

Рецензія ТОВ «ЗАПОРІЖЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» (PDF, 272 KБ)

Рецензія-відгук НУ «Львівська політехніка» (PDF, 446 KБ)

Рецензія-відгук НТУ «Харківський політехнічний інститут» (jpg, 413 KБ)

Рецензія НУ біоресурсів і природовикористання України 1стор. (jpg, 1.01 МБ)

Рецензія НУ біоресурсів і природовикористання України 2стор. (jpg, 829.7 КБ)

Науково-дослідна діяльність кафедри "Електричні машини" провадиться на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», нормативно-правових актів МОН України, наказів і розпорядження ректора ЗНТУ.

 Основними завданнями наукової діяльності кафедри є:
•  організація наукової та науково-дослідної роботи у взаємозв’язку з навчальним процесом у межах діяльності кафедри (споріднених кафедр);
•  проведення наукових досліджень з найважливіших актуальних напрямків науки і проблем, що відповідають профілю кафедр;
•  організація та проведення наукових конференцій, семінарів, олімпіад і конкурсів студентської творчості.

Науково-дослідна діяльність науково-педагогічного складу кафедри здійснюється за такими основними напрямами:
•  підготовка докторських і кандидатських дисертацій;
•  підготовка навчально-методичної та наукової літератури  (монографій, підручників,   навчальних   посібників,   наукових   статей,   доповідей, повідомлень, рецензій, відгуків і т. ін.).

Науково-дослідна робота кафедри планується на базі пропозицій науково-педагогічних працівників і відображається в індивідуальному плані роботи
викладача та плані науково-дослідної роботи кафедри на календарний рік.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього
дослідження - підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, навчальні посібники і т. ін.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах вузівського, міжвузівського або іншого рівня.
 

Загальнокафедральна наукова тема 03512 «Розробка моделей, методів і алгоритмів оптимізації потужних електротехнічних комплексів і систем за критеріями енергоощадності».

Основні наукові (науково-технічні) результати:

 • проведена ідентифікація ефективного коефіцієнта додаткових втрат на основі двопараметричної поліноміальної регресії і даних математичного моделювання електромагнітного поля;
 • розроблено новий підхід для чисельно-польового аналізу електромагнітних і електротеплових процесів в області вторинних струмопроводів торця ПГ зі складною просторовою конфігурацією методом кінцевих елементів;
 • за даними ідентифікації електричних параметрів системи «струмопідведення ПГ - ТШП - торцевої ділянки БШП» модернізована конструкція шинного пакету торця ПГ;  запропоновані пов'язані просторові моделі, адекватно відображають особливості електромагнітних, електротеплових і тепломасообмінних процесів в пічноїпетлі і печі гравітації;
 • отримано синтез контакторної схеми, що реалізує режим гальмування противовключеннням з сучасною системою імпульсного регулювання;  розроблена математична модель дослідження модифікованї системи ІР АДФР з реалізацією гальмування противовключенням;
 • розроблено підхід для оптимального управління режимами компенсації реактивності потужних електротехнічних комплексів гравітації; проведені практичні експерименти результатів впливу взаємодії електромагнітних полів, створених електричною дугоюта індуктором, на розплав металу в електросталеплавильному комплексі.

Практична цінність:

 • ідентифІдентифікація ефективного коефіцієнта додаткових втрат дозволяє підвищити точність розрахунку додаткових втрат, мінімізувати вимоги до обчислювальних ресурсів і витрат часу; 
 • при модернізації конструкції шинного пакету торця ПГ за даними ідентифікації електричних параметрів системи «струмопідведення ПГ - ТШП - торцевої ділянки БШП» знижені електричні втрати на 12% і зменшити масу мідних шин на 11%; отриманий синтез контакторної схеми реалізує режим гальмування противовключеннням з сучасною системою імпульсного регулювання;
 • завдяки розробленої маатематичної моделі дослідження модифікованої системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором (АДФР) проведена реалізація гальмування противовключенням; розроблений підхід для оптимального управління режимами компенсації реактивності потужних електротехнічних комплексів графітації дозволив знизити сумарні втрати в короткій мережі і компенсуючих трансформаторах до 8%, а сумарні витрати електроенергії технологічного процесу графітації до 2,5%; проведені практичні експерименти результатів впливу взаємодії електромагнітних полів, створених електричною дугою та індуктором, на розплав металу в електросталеплавильному комплексі позволили зменшити енерговитрати і покращити екологію регіону.

Цінність результатів для навчального процесу

 

В проведенні роботи приймають участь студенти, що покращує їхні  науково-технічні знання.

В лекційних та лабораторних заняттях дисциплін: «Теплові та гідравлічні розрахунки електричних машин», «Числові варіаційні методи в електромеханіці», «Прикладні пакети комп’ютерних програм в електромеханіці» для магістрів була використана методика створення математичної моделі електротехнічних і електромеханічних пристроїв в середовищі FEEM.

В лабораторних заняттях дисципліни «Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем» використана методика розрахунку асинхронного електроприводу на базі асинхронного двигуна з фазним ротором металургійних і кранових серій.

В лабораторних і практичних заняттях дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» використан системний багатофакторний метод чисельної оптимізації масогабаритних і електричних параметрів індуктивних електричних реакторів.

Можливість впровадження у виробництво:  результати роботи можуть бути впровадженні на ПАТ «Запоріжтрансформатор»,  «Мотор Січ», «Запоріжсталь»  та на виробництвах,  де виготовляються електричні машини загально промислового та транспортного застосування на етапі проектних розробок.

 

Список наукових публікацій кафедри, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

Список наукових публікацій студентів кафедри

Список монографій кафедри

 

Наукові розробки, виконані кафедрою «Електричні машини» на етапі наукових досліджень зазначеної теми є актуальними й створюють передумови для подальшого поглиблення та розвитку досліджень електротехнічних пристроїв.

Про практичну й теоретичну цінність виконаних робіт свідчить використання зазначених результатів досліджень у конкурсних роботах, в дипломних та магістерських роботах випускників кафедри.


Акт впровадження результатів НДР 2020

Акт впровадження результатів НДР_2020 (PDF, 1.33 МБ)


Наукові розробки, виконані кафедрою «Електричні машини» на етапі наукових досліджень зазначеної теми

 • Яримбаш С.Т. Визначення втрат від струмів низької частоти під час термовакуумної обробки трансформатора
 • Яримбаш Д.С. Особенности идентификации электромагнитных характеристик коротко й сети переменного тока
 • Літвінов Д.О. Частотное управление системой резистивно-индукционного нагрева трубопровода
 • Попова Т.В. Аналіз методів дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень
 • Лєвєнков І.В. Порівняльний аналіз методів керування асинхронними виконавчими двигунами
 • Коцур І.М. Моделювання термомеханічних напруг коротко-замкнених роторів кранових асинхронних двигунів в повторно-короткочасних режимах роботи
 • Пачколін Ю.Е. Теоретичні аспекти і фактори розробки енергоефективних контролерних систем автоматизації технологічних процесів в електрометалургії
 • Шлянін О.О.Застосування генетичних алгоритмів автоматизації
 • Солодовнікова Т.П Визначення розподілу витків між котушками силового трансформатора
 • Дівчук Т.Є Дослідження впливу вологи на властивості паперової ізоляції обмоток трансформатора
 • Яримбаш, С.Т. Визначення додаткових втрат шихтованих шинних пакетів вторинних струмопроводів / С.Т.  Яримбаш, Д.С. Яримбаш
 • Коцур І.М. Побудова імітаційної моделі кранового  асинхронного двигуна з фазним ротором
 • Літвінов Д.О. Методика розрахунку гармонічних складових ЕРС обмотки якоря в індукторному генераторі та їх вплив на роботу машини
 • Попова Т.В. Аналіз впливу параметрів несанкціонованих нелінійних комутацій на коефіцієнт лінійності магнітної характеристики шунтуючого реактора
 • Дмитренко С.О. Особливості застосування прямого індукційного нагріву для пресування заготовок вугільно-графітових блокі
 • Шлянін О.О. Використання  Mаthcad для дослідження двомірних електричних співвідношень методами кореляційно-регресійного аналізу
 • Пачколін Ю.Е. Дослідження впливу вібрацій індукторів внаслідок дії електродинамічних зусиль на стійкість конструктивних елементів печей
 • Дівчук Т.Є. Дослідження веберамперної характеристики трансформатора
 • Лєвєнков І.В. Методи розрахунку вентиляційного шуму асинхронних двигунів
 • Яримбаш С.Т. Особливості інтерактивного вивчення програмного забезпечення Femm
 • Коцур І.М. Особливості теплового стану асинхронного двигуна з модифікованою системою імпульсного керування в повторно короткочасних режимах роботи
 • Літвінов Д.О. Обґрунтування схеми заміщення обмотки трансформатора з ізольованою та заземленою нейтраллю при перенапругах
 • Андрієнко О.М. Підвищення ефективності обмеження однофазного струму короткого замикання за рахунок застосування захисного пристрою в нейтралі високовольтної обмотки трансформатора
 • Попова Т.В. Системний аналіз розрахунку конструктивних параметрів індуктивних електричних апаратів
 • Лапкіна С.О. Визначення електромагнітних зв'язків потокозчеплень обмоток зі струмами силового трансформатора за допомогою програмного забезпечення Femm
 • Дівчук Т.Є. Розподілення магнітних потоків силових трансформаторів
 • Лєвєнков І.В. Вплив магнітних полів зубців на акустичні властивості асинхронного двигуна
 • Ярымбаш, С.Т. Особенности оценки добавочных потерь в шихтованых шинных пакетах / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш
 • Коцур І.М. Визначення термомеханічної стійкості короткозамкненої обмотки ротора асинхронного двигуна в динамічних режимах роботи [Текст]
 • Попова, Т.В. Розробка алгоритму дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень
 • Літвінов Д.О. Резонансі ефекти у лініях електропередач високої напруги
 • Солодовнікова Т.П. Зниження втрат неробочого ходу за рахунок використання аморфної сталі
 • Шлянін О.О. Покращення електродинамічної стійкості при проектуванні трансформаторів малої потужності
 • Дівчук Т.Є. Зміна властивостей паперової ізоляції обмоток трансформатора в залежності від ступеня вологості середовища
 • Лєвєнков І.В. Робота асинхронного двигуна при зниженій частоті живлючої мережі

 

ВІТАЄМО
Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 н.р.
за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено:
студента гр. Е-227м Загуту Владислава Ігоровича
за наукову роботу «Дослідження впливу особливостей геометричної моделі активної частини силового трансформатора в середовищі ПЗ FEMM при визначенні його параметрів в режимі дослідного короткого замикання»
(науковий керівник - Дівчук Т.Є., к.т.н., доц. кафедри електричних машин)

ВІТАЄМО
Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 н.р.
за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

Дипломами ІІІ ступеня нагороджено:
студента гр. Е-227 сп Загуту Владислава Ігоровича
за наукову роботу «Дослідження електромагнітних процесів асинхронного двигуна з урахуванням насиченості осердя»
(науковий керівник - Літвінов Д.О., старший викладач кафедри електричних машин)
студента гр. Е-217 Савенка Артема Андрійовича
за наукову роботу «Моделювання вітрового потоку в програмі Matlab Simulink»
(науковий керівник - Коцур І.М., доцент кафедри електричних машин)
студентку гр. Е-217 Кліщенко Світлану Сергіївну
(науковий керівник - Куланіна Є.В., доцент кафедри електричних машин)

  

ВІТАЄМО
команду Національного університету “Запорізька політехніка”

за ІІІ місце у командному заліку у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини і апарати” 2020 рік.
та
учасника ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини і апарати”
студента гр. Е-218сп Белинського Андрія Володимировича
за знання ремонтних технологій машин постійного струму

 

 


На базі науково-дослідної роботи захищені 18 магістерських робіт:

 1. Гордієнка Дмитра Вікторовича на тему: «Порівняльний аналіз методик визначення напруг короткого замикання силового трансформатора ТДТН-80000/110»,  керівник доцент Яримбаш С.Т.
 2. Єфименко Артема Васильовича на тему: «Порівняльний аналіз методик визначення втрат короткого замикання силового трансформатора ТДН-63000/110»,  керівник доцент Яримбаш С.Т.
 3. Старченко Максима Михайловича на тему: «Ідентифікація електромагнітних параметрів синхронного двигуна з постійними магнітами засобами математичного моделювання», керівник доцент Яримбаш С.Т.
 4. Федотенко Максима Олександровича на тему: «Порівняльний аналіз схем заміщення силового трансформатора ТДТН-40000/110  щодо визначення номінальних параметрів», керівник доцент Яримбаш С.Т.
 5. Сацького Артема Леонідовича на тему: «Дослідження впливу електромагнітних полів на роботу трансформатора типу ТРДЦН-63000/220-У1 при зміні навантаження та напруги», керівник доцент Пачколін Ю.Е.
 6. Чмирьова Артема Юрійовича на тему: «Розробка та дослідження синхронного генератора для турбодетандерного агрегата ЕТД-1000 з метою підвищення ККД, надійності та забезпечення стабільного режиму роботи», керівник доцент Пачколін Ю.Е
 7. Горелова Тиграна Георгійовича на тему: «Дослідження магнітних полів синхронного генератора типу СДКП-18-26-16ККХЛ4 засобами пакету програми FEMM»,  керівник доцент Яримбаш С.Т.
 8. Кучерявого Артема Валерійовича на тему: «Аналіз гармонічного складу змінного магнітного поля синхронного генератора типу СДН-14-59-8У3 засобами пакету програми FEMM»,  керівник доцент. Яримбаш С.Т.
 9. Атефіпуї Ахмада на тему: «Дослідження роботи пічного трансформатора ЕТЦПК-6300/10 за допомогою програми Маxwell», керівник професор Андрієнко О.М.
 10. Дадбуда Руголлага тему: «Моделювання робочого процесу реактора РТМ-60000/550-Т1 за допомогою програми Маxwell», керівник професор Андрієнко О.М.
 11. Бентковського Раймонда Ігоровича на тему: «Особливості розрахунку силового трансформатора ТД-32000/110 в структурі засобів СПП FEMM», керівник доцент Яримбаш С.Т.

Проведені дослідження розрахунку силового трансформатора за допомогою програми FEMM.

 1. Гавриліна Олександра Ігоровича на тему: «Розрахунок та дослідження характеристик і параметрів випрямляча ИОН-4М», керівник доц. Яримбаш С.Т.
 2. Буряк Н.О. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів неробочого ходу на прикладі трансформатора ТДНС-10000/35-У1 засобами математичного моделювання”;
 3. Найдіч Ю.К. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТMН-2500/35-У1 засобами математичного моделювання”;
 4. Прімєчаєв Є.С. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів неробочого ходу трансформатора ТМН-6300/35-У1 засобами Femm”;
 5. Савін М.А. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТMН-10000/110-У1 засобами програмного забезпечення Femm”;
 6. Феколін О.В. (магістр Е-219м), тема “Визначення опорів взаємоіндукції обмоток трансформатора ТМН-1600/35-У1  засобами математичного моделювання”;
 7. Цієр М.О. (магістр Е-219м), тема “Визначення опорів самоіндукції на прикладі вимірювального трансформатора напруги на 420кВ засобами Femm”.

 

ВІТАЄМО

Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р.

за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

 

Дипломами ІІІ ступеня нагороджено 

 

Demoстудента магістратури гр. Е-215м Качана Ігоря Сергійовича

за наукову роботу «Дослідження електричного та магнітного полів трансформатора напруги»

(науковий керівник - Яримбаш Дмитро Сергійович, док.техн.наук, професор кафедри електричних машин)

 

Demo

студента магістратури гр. Е-215м Харченко Віталія Анатолійовича

за наукову роботу «Аналіз електромагнітних процесів в асинхронному двигуні з двошаровою обмоткою»

(науковий керівник - Яримбаш Сергій Тимофійович, канд.техн.наук, доцент кафедри електричних машин)

 

Demoстудента магістратури гр. Е-215м Лося Владислава Євгеновича

за наукову роботу «Визначення параметрів неробочого ходу силового трансформатора»

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 

 


ВІТАЄМО

магістрів з успішним захистом дипломних робіт!

17-20 грудня 2018 року на кафедрі «Електричні машини» відбувся захист магістерських робіт студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електричні машини і апарати».

    

 


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

кафедри „Електричні машини”

Запорізький національний технічний університет приєднався до проекту Британської Ради (British Council) в Україні «Англійська мова для університетів». Метою проекту є допомога в підвищенні стандартів рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів України, сприяння процесу нарощування сталого потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У рамках проекту «Англійська мова для університетів» 08-12 липня 2017 року старший викладач кафедри Літвінов Дмитро Олександрович приймав участь у проекті «British Council English for Universities» по розвитку та методикам викладання у вищих навчальних закладах другою (англійською) мовою. За результатами успішного проходження 35-годинних курсів Літвінов Д. О. отримав сертифікат від Британської Ради по вдосконаленню академічного викладання.

Британська Рада є міжнародною організацією, яка займається питаннями культурних зв'язків та освітніх можливостей Великобританії. Зареєстрована благодійна організація: 209131 (Англія та Уельс) SC037733 (Шотландія) www.britishcouncil.org.ua 

ВІТАЄМО!

З 28 листопада по 09 грудня у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт. У конкурсі прийняло участь 14 робіт, що підготовлені студентами кафедри. За результатами конкурсу наші студенти посіли наступні місця:

2-е місце НКСР Комаренко О.М. (Е-213)

3-є місце НКСР  Каркач П.С. (Е-213)

3-є місце НКСР Федоренко О.С. (Е-214сп)

3-є місце НКСР Житній Я.Р. (Е-213)

                                                                                        

Студенти Комаренко О.М. та Федоренко О.С. рекомендовані до участі у ІI турі

конкурсу студентських наукових робіт!


 

Вітаємо з перемогою!

Літвінова Дениса Дмитровича

студента групи -213

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних робіт 2015/2016 н.р.

Диплом III ступеня

зі спеціальності "Електричні машини та апарати"

 

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 

 

Сторінки