Ви є тут

Головна
 1. Чернишов М.В. Розрахунок короткозамкнених роторів кранових асинхронних двигунів // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 2. Казаков В.С.Розробка методики прогнозування потокорозподілу однофазного трансформатора// Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 3. Селіверстова Т.Ю. Дослідження впливу ультразвукової обробки просочувальної речовини у електродвигунах постійного струму [Текст] /Т.Ю. Селіверстова // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 85
 4. Лисенко А.О. Тепловизионное диагностирование отдельных узлов электрооборудывания на основе портативных инфракрасных камер- тепловизоров [Текст] / А.О. Лисенко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 87
 5. Гордієнко Д.В. Порівняльний аналіз методик визначення напруг короткого замикання силового трансформатора ТДТН-80000/110 [Текст]  /Д.В. Гордієнко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 87
 6. Кучерявий С.О. Аналіз вентиляційного шуму асинхронних двигунів [Текст] / С.О. Кучерявий // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 89
 7. Єфименко А.В. Порівняльний аналіз методик визначення втрат короткого замикання силового трансформатора ТДН-63000/110 [Текст] / А.В. Єфименко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 90
 8. Старченко М.М.  Ідентифікація теплових опорів асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором типу 4МТКF200L8 засобами електротеплового моделювання [Текст] / М.М.  Старченко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 91
 9. Федотенко М.О. Порівняльний аналіз схем заміщення силових трансформаторів щодо визначення номінальних параметрів [Текст] / М.О. Федотенко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 92
 10. Буряк Н.О. Дослідження параметрів неробочого ходу на прикладі трансформатора ТДНС-10000/35-У1 засобами математичного моделювання [Текст]  /Н.О.Буряк //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 11. Найдіч Ю.К. Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТMН-2500/35-У1 засобами математичного моделювання [Текст] / Ю.К. Найдіч //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 12. Прімєчаєв Є.С. Дослідження параметрів неробочого ходу трансформатора ТМН-6300/35-У1  засобами Femm [Текст] / Є.С.Прімєчаєв //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 13. Савін М.А. Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТMН-10000/110-У1 засобами програмного забезпечення Femm [Текст] / М.А.Савін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 14. Феколін В.О. Визначення опорів взаємоіндукції обмоток трансформатора ТМН-1600/35-У1  засобами математичного моделювання [Текст] / В.О. Феколін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 15. Цієр М.О. Визначення опорів самоіндукції на прикладі вимірювального трансформатора напруги на 420кВ засобами Femm /О.М. Цієр //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 16. Ткаченко О.С. Дослідження магнітних властивостей холоднокатаної електротехнічної сталі марки 3409 для просторових магнітних систем в трансформаторах спеціального призначення [Текст] / О.С. Ткаченко //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 17. Хіміч С.А. Дослідження паралельної роботи трансформаторів при різних коефіцієнтах трансформації [Текст] /С.А. Хіміч //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 18. Власик В.О. Сучасні технології сушіння активної частини силового трансформатора [Текст] /В.О. Власик //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 19. Дворніченко Ю.К.Алюміній проти міді в трансформаторах/ Ю.К. Дворніченко //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 20. Гаркуша О.О.Аналіз методів діагностування  виткових замикань в обмотці статора асинхронного двигуна [Текст] /О.О.Гаркуша О.О.//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 21. Мельничук В.В. Релейний захист трансформатора ТДН-10000/110 [Текст] / В.В. Мельничук //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 22. Лагнюк Р.Б. Дослідження параметрів трансформатора під навантаженням засобами математичного моделювання [Текст] / Р.Б. Лагнюк //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 23. Левченко С.О. Дослідження електромагнітних полів під час короткого замикання на стороні НН трифазного трансформатора [Текст] / С.О. Левченко //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.