Ви є тут

Головна
 1. Яримбаш, С.Т. Идентификация характеристик системы резистивно-индукционного нагрева для транспортировки хлора методами математического моделирования [Текст] / С.Т. Яримбаш, І.М. Килимник, Д.С. Яримбаш, Д.О. Літвинов // Вісник «Національного технічного університету ХПІ «Проблемы автоматизированного электропривода, теория и практика», Харків:НТУ «ХПІ», 2010, №28.С 388-401
 2. Яримбаш, С.Т. Особенности определения параметров электрической схемы замещения печной петли печи графитации [Текст] / С.Т. Яримбаш, І.М. Килимник, Д.С.Яримбаш // Журнал “Електротехніка та електроенергетика”, випуск 2 , 2010, С 36-43
 3. Яримбаш, С.Т. Влияние конструктивного исполнения индукционніх нагревателей на єнергоєффективность обогрева мундштука пресса [Текст] / С.Т. Яримбаш, Д.С.Яримбаш, І.В. Авдєєв // Материалы межд. научно-техн. конференции, г. Севастополь, 2010г., СевНТУ
 4. Яримбаш, С.Т. Особенности определение параметров схемы замещения короткой сети печи графитации переменного тока [Текст] /С.Т. Яримбаш, І.М. Килимник, Д.С. Яримбаш // Материалы межд. научно-техн. конференции, г. Севастополь, 2010г., СевНТУ
 5. Метельський, В.П. Об улучшении функциональной структуры электроприводов системы РПН печных трансформаторов [Текст] / В.П. Метельський, В.Г.Савельєв, В.М. Снігірьов // Вісник «Національного технічного університету ХПІ «Проблемы автоматизированного электропривода, теория и практика», Харків: НТУ «ХПІ», 2010, № 28, С 614
 6. Метельський, В.П. О повышении энергоэффективности электропечных трансформаторов [Текст] / В.П. Метельський, К.І. Чумаков, А.А. Бондаренко // Вісник «Національного технічного університету ХПІ «Проблемы автоматизированного электропривода, теория и практика», Харків: НТУ «ХПІ», 2010, № 28, С 619
 7. Метельський В.П. Електричні машини та мікромашини [Текст] / В.П. Метельський // Електричні машини та мікромашини: навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 660с.
 8. Коцур, І.М. Визначення термомеханічної стійкості короткозамкненої обмотки ротора асинхронного двигуна в динамічних режимах роботи [Текст] / І.М. Коцур, М.І. Коцур, П.Д. Андрієнко, М.В. Чернишов // Материалы Международной научно-технической конференции «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах», - Севастополь. – 2010
 9. Яримбаш С.Т. Визначення втрат від струмів низької частоти під час термовакуумної обробки трансформатора// Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 10. Яримбаш Д.С. Особенности идентификации электромагнитных характеристик коротко й сети переменного тока // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 11. Літвінов Д.О. Частотное управление системой резистивно-индукционного нагрева Трубопровода // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 12. Попова Т.В. Аналіз методів дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 13. Лєвєнков І.В. Порівняльний аналіз методів керування асинхронними виконавчими двигунами// Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя
 14. Коцур І.М. Моделювання термомеханічних напруг коротко-замкнених роторів кранових асинхронних двигунів в повторно-короткочасних режимах роботи // Збірник тез доповідей регіональної НПК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 15. Пачколін Ю.Е. Теоретичні аспекти і фактори розробки енергоефективних контролерних систем автоматизації технологічних процесів в електрометалургії // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 16. Шлянін О.О.Застосування генетичних алгоритмів автоматизації // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 17. Солодовнікова Т.П Визначення розподілу витків між котушками силового трансформатора // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 18. Дівчук Т.Є Дослідження впливу вологи на властивості паперової ізоляції обмоток трансформатора // Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 19. Казаков В.С.Розробка методики прогнозування потокорозподілу однофазного трансформатора// Збірник тез доповідей регіональної НТК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 20. Ярымбаш, С.Т. Повышение точности расчета потерь активной мощности в однофазных коротких сетях электротехнических комплексов графитации [Текст] / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш, І.М. Килимник // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы международной научно-технической конференции. - Севастополь: СевНТУ, 2012, С. 54-56
 21. Коцур, И.М. Моделирование электромагнитных, энергетических и тепловых процессов в асинхронном электроприводе [Текст] / И.М. Коцур, М.И. Коцур // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы международной научно-технической конференции. - Севастополь: СевНТУ, 2012, С. 60-62
 22. Коцур, И.М.Особенности режимов работы модифицированной системы импульсного регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором[Текст] / И.М. Коцур, П.Д, Андриенко, М.И. Коцур, Н.Н. Олейниченко // Електро-механічні і енергозберігаючі системи. –Кременчуг: КрНУ, 2012. –№3/2012 (19). – С. 163–165.
 23. Пачколін Ю.Е. Дослідження впливу електромагнітного поля індуктора на  електродуговий процес [Текст] / Ю.Е. Пачколін //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №5/8(59). – С. 56–58.
 24. Пачколін Ю.Е. Система живлення індукційно-дугового сталеплавильного комплексу [Текст] / Ю.Е. Пачколін, М.Л. Антонов, О.О. Бондаренко // Електро-механічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. –№3/2012 (19). – С. 454 –455.
 25. Пачколін Ю.Е. Визначення величини та напряму дії електромагнітних сил у електросталеплавильних комплексах [Текст] / Ю.Е. Пачколін // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2012. –№11(105). – С. 64 –68.
 26. Яримбаш, С.Т. Визначення додаткових втрат шихтованих шинних пакетів вторинних струмопроводів [Текст]  / С.Т.  Яримбаш, Д.С. Яримбаш // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 74
 27. Коцур І.М. Побудова імітаційної моделі кранового  асинхронного двигуна з фазним ротором [Текст] / І.М. Коцур // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 75
 28. Літвінов Д.О. Методика розрахунку гармонічних складових ЕРС обмотки якоря в індукторному генераторі та їх вплив на роботу машини [Текст] / Д.О. Літвінов //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 76
 29. Попова Т.В. Аналіз впливу параметрів несанкціонованих нелінійних комутацій на коефіцієнт лінійності магнітної характеристики шунтуючого реактора [Текст] / Т.В. Попова //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 77
 30. Дмитренко С.О. Особливості застосування прямого індукційного нагріву для пресування заготовок вугільно-графітових блоків [Текст] / С.О. Дмитренко //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 78
 31. Шлянін О.О. Використання  Mаthcad для дослідження двомірних електричних співвідношень методами кореляційно-регресійного аналізу [Текст] / О.О. Шлянін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 79
 32. Солодовнікова Т.П. Проблеми дисципліни «Надійність  і діагностика електрообладнання» [Текст] / Т.П. Солодовнікова //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 81
 33. Пачколін Ю.Е. Дослідження впливу вібрацій індукторів внаслідок дії електродинамічних зусиль на стійкість конструктивних елементів печей [Текст] /Ю.Е. Пачколін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 82
 34. Дівчук Т.Є. Дослідження веберамперної характеристики трансформатора [Текст] / Т.Є.Дівчук // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 84
 35. Лєвєнков І.В. Методи розрахунку вентиляційного шуму асинхронних двигунів [Текст] / І.В. Лєвєнков // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 86
 36. Ярымбаш, С.Т. Особенности оптимального управления режимами компенсации реактивной мощности мощных электротехнических комплексов графитации [Текст] / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш, О.М. Олейников // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы международной научно-технической конференции. - Севастополь: СевНТУ, 2013, С. 144-145
 37. Коцур, И.М. Особенности теплового состояния асинхронного двигателя с модифицированной системой импульсного регулирования в повторно-кратковременных режимах работы [Текст] /И.М. Коцур,  М.И. Коцур // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы международной научно-технической конференции. - Севастополь: СевНТУ, 2013, С. 54-56
 38. Попова Т.В. Системный многофакторный анализ расчета конструктивных параметров сварочных реакторов на основе целевых функций  [Текст] / Т.В. Попова, С.Н. Попов //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/9(63). – С.19-24.
 39. Ярымбаш, С.Т. Идентификация электрических параметров торцевых ошиновок печей сопротивления прямого действия [Текст] / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш, О.М. Олейников, И.М. Килимник //Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – 2013. – № 36 (1009). С. 466 – 470
 40. Яримбаш С.Т. Особливості інтерактивного вивчення програмного забезпечення Femm [Текст]  / С.Т.  Яримбаш // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. С.
 41. Коцур І.М. Особливості теплового стану асинхронного двигуна з модифікованою системою імпульсного керування в повторно короткочасних режимах роботи [Текст] / І.М. Коцур // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  
 42. Літвінов Д.О. Обґрунтування схеми заміщення обмотки трансформатора з ізольованою та заземленою нейтраллю при перенапругах [Текст] / Д.О. Літвінов //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 43. Андрієнко О.М. Підвищення ефективності обмеження однофазного струму короткого замикання за рахунок застосування захисного пристрою в нейтралі високовольтної обмотки трансформатора [Текст]  /О.М. Андрієнко// Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 44. Попова Т.В. Системний аналіз розрахунку конструктивних параметрів індуктивних електричних апаратів [Текст] / Т.В. Попова, С.М. Попов //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 45. Лапкіна С.О. Визначення електромагнітних зв'язків потокозчеплень обмоток зі струмами силового трансформатора за допомогою програмного забезпечення Femm [Текст] / С.О. Лапкіна //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  
 46. Шлянін О.О. Методи побудови двох- і тривимірної графіки в Smath Studio [Текст] / О.О. Шлянін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.           
 47. Солодовнікова Т.П. Реалізація чисельних методів інтегрування в системі Smath Studio/ Т.П. Солодовнікова //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 48. Пачколін Ю.Е. Розробка заходів з економії електроенергії та визначення шляхів її реалізації [Текст] /Ю.Е. Пачколін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 49. Дівчук Т.Є. Розподілення магнітних потоків силових трансформаторів [Текст] / Т.Є.Дівчук // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 50. Лєвєнков І.В. Вплив магнітних полів зубців на акустичні властивості асинхронного двигуна [Текст] / І.В. Лєвєнков//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р.  ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 51. Андриенко, Д.С. Преобразователь для электропривода соглассованного вращения асинхронных двигателей с фазным ротором [Текст] /Д. С. Андриенко, П. Д. Андриенко, М. И., И. М. Коцур // Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит: матеріали  XX Міжнародної НТК "Силова електроніка та енергоефективність", м.Одеса, 15-19 вересня 2014р– Харьков.: ХПИ, 2014, №9(128), Т2. – С. 37 – 42.
 52. Ярымбаш, С.Т. Особенности распределения удельной мощности в керне печи Ачесона [Текст] / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш, О.М. Олейников // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: материалы Международной научно – технической конференции,. – Севастополь: СевНТУ, 2014. – С. 25 – 27.
 53. Коцур, И.М. Особенности ударного теплового воздействия на асинхронный двигатель с модифицированной системой импульсного регулирования в условиях частых пусков [Текст] / И.М. Коцур, М.И. Коцур //Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: материалы Международной научно – технической конференции,. – Севастополь: СевНТУ, 2014. – С. 35 – 37.
 54. Коцур М. И. Повышение эффективности режима торможения противовключением асинхронного двигателя c фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, А. В. Близняков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2015. – №1/8(73). – С.27-30.
 55. Ярымбаш, С.Т. Особенности оценки добавочных потерь в шихтованых шинных пакетах [Текст] / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 56. Коцур І.М. Визначення термомеханічної стійкості короткозамкненої обмотки ротора асинхронного двигуна в динамічних режимах роботи [Текст] / І.М. Коцур //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 57. Попова, Т.В. Розробка алгоритму дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень [Текст] / Т.В. Попова, С.М. Попов //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 58. Літвінов Д.О. Резонансі ефекти у лініях електропередач високої напруги [Текст] / Д.О. Літвінов //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 59. Солодовнікова Т.П. Зниження втрат неробочого ходу за рахунок використання аморфної сталі [Текст] / Т.П. Солодовнікова //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 60. Шлянін О.О. Покращення електродинамічної стійкості при проектуванні трансформаторів малої потужності [Текст] / О.О. Шлянін //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 61. Дівчук Т.Є. Зміна властивостей паперової ізоляції обмоток трансформатора в залежності від ступеня вологості середовища [Текст] / Т.Є. Дівчук //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 62. Лєвєнков І.В. Робота асинхронного двигуна при зниженій частоті живлючої мережі [Текст] / І.В. Лєвєнков //Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18  квітня 2015 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.