Ви є тут

Головна

            З метою оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедра електричних машин запрошує роботодавців, випускників та студентів ознайомитися та долучитися до громадського обговорення даних освітніх програм.

            Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну адресу kafedra_em@zntu.edu.ua

            Дякуємо за співпрацю!!!

                                                                    


Відомості про самооцінювання освітньої програми Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси 2021

Відомості про самооцінювання освітньої програми (PDF, 454.31 КБ)


Протоколи робочих груп освітньої програми Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

Протокол 1 (PDF, 1.27 МБ)

Протокол 2 (PDF, 2.95 МБ)

Протокол 3 (PDF, 2.22 МБ)


Проєкти освітніх програм

Проєкт ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (PDF, 808 KБ)

Проєкт ОПП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Електричні машини і апарати» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (PDF, 672 KБ)

Проєкт ОНП підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (PDF, 884 KБ)

Проєкт ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Промислова та комунальна теплоенергетика» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» (PDF, 924 KБ)

Проєкт ОНП – Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси_2021 (PDF, 1.7 МБ)

Проєкт ОПП – Комунальна та промислова теплоенергетика_2021 (PDF, 590.3 КБ)

Проєкт ОПП – Електричні машини та апарати_магістри_2021 (PDF, 817.2 МБ)

Проєкт ОПП – Електричні машини та апарати_бакалаври_2021 (PDF, 973.6 МБ)


 Профіль освітньо-наукової програми Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

ОНП – Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси_2020 (PDF, 1.88 МБ)

ОНП – Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси_2019 (PDF, 1.07 МБ)


 Навчальні плани спеціальностей кафедри  Електричні машини"

НП – Магістри_денна форма_141_2020 (PDF, 3.8 МБ)

НП – Магістри_денна форма_141_2019 (PDF, 3.6 МБ)

НП – Бакалаври_денна форма_141_2020 (PDF, 2.24 МБ)

НП – Бакалаври_денна форма_Теплоенергетика_2020 (PDF, 3.64 МБ)

НП – Бакалаври_заочна форма_141_2020 (PDF, 2.12 МБ)

НП – Бакалаври_заочна форма_Теплоенергетика_2020 (PDF, 3.7 МБ)


Перелік компонент освітньої програми (DOC, 48 KБ)

Перелік дисциплін вільного вибору студента (DOC, 40 KБ)


Силабус ОАП СЕМС (DOCX, 86.7KБ)

Силабус ВК_1_1 (DOCX, 384 KБ)

Силабус ВК_2_1 (DOCX, 2.0 MБ)

Силабус ВК_3_1 (DOCX, 1.5 MБ)

Силабус ВК_4_1 (DOCX, 1.2 MБ)

Силабус ОК3 (DOCX, 36 KБ)

Силабус ОК4 (DOCX, 596 KБ)

Силабус ОК5 (DOCX, 24 KБ)

Силабус ОК_8 (DOCX, 648 KБ)

Силабус Філософія (DOCX, 32 KБ)

Силабус ЗПН03 (PDF, 236 KБ)

Силабус_Моделювання перехідних електромагнітних процесів в трансформаторах (DOCX, 1.17 МБ)

Силабус_Теорія планування експерименту ЕМП та систем (DOCX, 648.2 КБ)

Силабус_Використання методів теорії експерименту для оптимізації ЕТК та систем (DOCX, 1.87 МБ)

Силабус_Відновлювальні та альтернативні джерела електричної енергії (DOCX, 1.16 МБ)

Силабус_Математичні задачі енергетики (DOCX, 1.9 МБ)

Силабус_Теорія і практика винахідницької діяльності (DOCX, 928.3 КБ)

Силабус_Наукові дослідження за тематикою кваліфікаційної роботи (DOC, 3.1 МБ)

Силабус__Енергетичний аудит та менеджмент (DOCX, 2.36 МБ)


Ліцензійна угода – HUMUSOFT (PDF, 116 KБ)

Ліцензійні угоди – SOFTTEAMGROUP та Microsoft (PDF, 1.8 MБ)