Ви є тут

Головна

Методичне забезпечення кафедри електричних машин

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Трансформатори для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – За-поріжжя: ЗНТУ, 2013. – 32с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Асинхронні машини для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електро-споживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 26 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Синхронні машини. для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електро-споживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 18 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Машини постійного струму для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електро-споживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання  енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 30 с.
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206.01  "Електричні машини" та 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" усіх форм навчання. /Укл. В.П. Метельський, О.М. Андрієнко, Т.В. Попо-ва, І.В. Лєвєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 66 с.
 6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206 "Елек-тричні машини та апарати" , 8.092208 „Електропривод та автоматизація про-мислових установок та технологічних комплексів", 8.090603 „Електропостачання та електрозбереження", 7.000008 „Енергетичний менеджмент" денної форми навчання / Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 47 с.
 7. Попова Т.В. Основи проектування та розрахунку асинхронних машин. Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ "Мотор Сич", 2007, - 438 с.
 8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206.01 "Електричні машини" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл. О.М. Андрієнко, І.В. Лєвєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія електромеханіки" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної  та заочної форми навчання / Укл.: О.М.Андрієнко, Т. Є. Дівчук. - Запоріжжя: ЗНТУ, 20013р
 10. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електроенергетики" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання./ Укл.: О.М.Андрієнко, Т. Є. Дівчук. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електромеханіки" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання./ Укл.: І.М. Коцур, Д.О. Літвінов - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с.
 12. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електромеханіки" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання./ Укл.: І.М.Коцур. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 25 с.
 13. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технологія електромашинобудування".
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія електромашинобудування" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання /Укл.: А.Р. Лучко, Д.О. Літвінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 44 с.
 15. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологія електромашинобудування" для студентів спеціальності   8.092206 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання/Укл.: Метельський В.П., Д.О. Літвінов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 23 с.
 16. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технологія виробництва силових трансформаторів".
 17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія виробництва силових трансформаторів" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання /Укл.: А.Р. Лучко, Д.О. Літвінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 46 с.
 18. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " Технологія виробництва силових трансформаторів" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання/Укл.: Метельський В.П., Д.О. Літвінов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 20 с.
 19. Методичні вказівки з вивчення  дисципліни «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв» та контрольні завдання  для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини та апарати» заочної форми навчання /Укл.: В.П. Метельський, Л.С. Беспалов, Д.О. Літвінов,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2003 – 22 с.
 20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв» для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини та апарати» усіх форм навчання /Укл.: Л.С. Беспалов, Д.О. Літвінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 43 с.
 21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроенергетики" для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати"./ Укл.: З.І.Дударенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 27 с.
 22. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи електроенергетики" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання / Укл.: З.І.Дударенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 23. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електроенергетики" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання./ Укл.: З.І.Дударенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 45 с.
 24. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Ізоляція установок високої напруги" для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати" /Укл.:  Д. О. Літвінов., Т. Є. Дівчук. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. -  38 с.
 25. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом".
 26. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 46 с.
 27. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 20014. - 38 с.
 28. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань та лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 58 с.
 29. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Математичні моделі та обчислювальні методи досліджень в електромеханіці".
 30. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Математичні моделі та обчислювальні методи досліджень" 6.050702 "Електричні машини та апарати". /Укл.: О.О. Шлянін, Т.П. Солодовнікова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 58 с.
 31. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Математичні моделі та обчислювальні методи досліджень в електромеханіці" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 22 с.
 32. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни  "Математичні моделі та обчислювальні методи досліджень в електромеханіці" та  контрольні завдання для  студентів  спеціальності 6.050702 "Електричні  машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О.Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 62 с.
 33. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу "Спеціальні електричні машини" для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання 2011 р.
 34. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Спеціальні електричні машини" для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання 2011 р.
 35. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Спеціальні електричні машини", контрольні завдання та методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання 2011 р.
 36. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206.01 "Електричні денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: А.М. Андрієнко, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 78с.
 37. Флора В.Д. Тягові імпульсні перетворювачі для електротранспорту. – Запоріжжя: ЗНТУ. - 2006. -310с.
 38. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Тягові електричні двигуни" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 7.050702 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання / Укл. :  В. Д. Флора, Т. П. Солодовнікова, І. В. Лєвєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 18 с.
 39. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання.  Частина 1 /Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.
 40. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічних завдань  з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання /Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.
 41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 42. 4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" та виконання контрольних завдань з дисципліни для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання / Укл. : Т. В. Попова, Т. П. Солодовнікова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання / Укл. : Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 62 с.
 44. Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" для студентів спеціальності 8. 092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання / Укл.: Т.В. Попова – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. –  30 с.
 45. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання / Укл.: Т.В. Попова – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. –  30 с.
 46. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форм навчання. / Укл. : Т. В. Попова, Т. П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 60 с.
 47. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання. / Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26с.
 48. Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати"  / Укл. Т.В. Попова.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. –   30 с.
 49. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів. Вимоги і правила оформлення : СТП 15-96. – [Чинний від 1996-11-28]. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 36 с.
 50. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050702 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні машини" / Укл.  Т. П. Солодовнікова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 90 с.
 51. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, С.О. Лапкіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 57 с.
 52. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: Метельський В.П., Д.О. Літвінов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 18 с.
 53. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи  автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем"  для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання (FreeCAD)/ Укл.   І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 42 с.
 54. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи  автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем"  для ст-дентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання (Kompas 3D)/ Укл.  Т.П.Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 40 с.
 55. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання  (Машини постійного струму)/ Укл.   І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 58 с.
 56. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апа-рати" усіх форм навчання  (Синхронні машини)/ Укл.   І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 58 с.
 57. Методичні вказівки до курсового проекту по проектуванню силових трансформаторів з дисципліни "Інженерне проектування еле­ктричних машин та трансформаторів" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати", 8.090603 " Електричні сис­теми електроспоживання " усіх форм навчання. /Укл.: С.Т. Яримбаш, І.М. Коцур, Т.П. Солодовнікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-38 с.
 58. Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інжене­рне проектування електричних машин та трансформаторів" та контро­льні завдання (розділ трансформатори) для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: І.М. Коцур, Т.П. Солодовнікова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 38 с.
 59. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електротехнічних пристроїв» і виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 7.092206 “Електричні машини та апарати” денної та заочної форм навчання /Укл.:  В.Д.Флора. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 13 с.
 60. Флора В. Д., Левенков І. В. Методичні вказівки для практичних занять та вивчення дисципліни “Принципи технічної творчості” для студентів спеціальності 8.092206.01 “Електричні машини та апарати” денної та заочної форм навчання. – 2002. – 75 с.
 61. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теплові та гідравлічні розрахунки електричних машин» для магістрів спеціальності 8. 05070201 «Електричні машини та апарати» / Укл.: доц. С. Т. Яримбаш  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 38 с.
 62. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Новітні методи пошуку і обробки інформації" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" /Укл.:І.М. Коцур.Запоріжжя:ЗНТУ, 2013. - 12с.
 63. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Новітні методи пошуку та обробки інформації" для магистрів спеціальності 8. 05070201 "Електричні машини та апарати" Укл.: І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 30 с
 64. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Прикладні комп’ютерні пакети в електромеханіці" для студентів спеціальності 8.092206 – "Електричні машини та апарати" / Укл. Д.С. Яримбаш. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 40 с
 65. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Числові варіаційні методи в електромеханіці" для студентів спеціальності 8.092206 – "Електричні машини та апарати" / Укл. Д.С. Яримбаш. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 40 с.
 66. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" Частина І  для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" усіх фори навчання (SolidWorks)/ Укл.:  І.М. Коцур, О.О. Шлянін. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.  - 46 с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" усіх фори навчання. Частина ІI (SolidWorks)/ Укл.:  М.І. Коцур, О.О. Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 38 с.
 68. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" для студентів спеціальності 7.050702 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/ Укл.: Д.О. Літвінов, О.О. Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 88 с.
 69. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" для студентів напрямку 7(8).050702 "Електромеханіка" усіх форм навчання/ Укл.: І.М. Коцур, О.О. Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 68 с.
 70. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних” для студентів спеціальності 8.092206 “Електричні машини та апарати”/Укл.:            І.М. Коцур, Ільченко Т.Є. Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 35с.
 71. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних” для студентів спеціальності 8.092206 “Електричні машини та апарати”/Укл.:  І.М. Коцур, Шлянін О.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 43с.