Ви є тут

Головна

ВІТАЄМО
Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 н.р.
за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

Дипломом ІІІ ступеня нагороджено:
студента гр. Е-227м Загуту Владислава Ігоровича
за наукову роботу «Дослідження впливу особливостей геометричної моделі активної частини силового трансформатора в середовищі ПЗ FEMM при визначенні його параметрів в режимі дослідного короткого замикання»
(науковий керівник - Дівчук Т.Є., к.т.н., доц. кафедри електричних машин)

ВІТАЄМО
Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 н.р.
за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

Дипломами ІІІ ступеня нагороджено:
студента гр. Е-227 сп Загуту Владислава Ігоровича
за наукову роботу «Дослідження електромагнітних процесів асинхронного двигуна з урахуванням насиченості осердя»
(науковий керівник - Літвінов Д.О., старший викладач кафедри електричних машин)
студента гр. Е-217 Савенка Артема Андрійовича
за наукову роботу «Моделювання вітрового потоку в програмі Matlab Simulink»
(науковий керівник - Коцур І.М., доцент кафедри електричних машин)
студентку гр. Е-217 Кліщенко Світлану Сергіївну
(науковий керівник - Куланіна Є.В., доцент кафедри електричних машин)

  

ВІТАЄМО
команду Національного університету “Запорізька політехніка”

за ІІІ місце у командному заліку у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини і апарати” 2020 рік.
та
учасника ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини і апарати”
студента гр. Е-218сп Белинського Андрія Володимировича
за знання ремонтних технологій машин постійного струму

 

 


На базі науково-дослідної роботи захищені 18 магістерських робіт:

 1. Гордієнка Дмитра Вікторовича на тему: «Порівняльний аналіз методик визначення напруг короткого замикання силового трансформатора ТДТН-80000/110»,  керівник доцент Яримбаш С.Т.
 2. Єфименко Артема Васильовича на тему: «Порівняльний аналіз методик визначення втрат короткого замикання силового трансформатора ТДН-63000/110»,  керівник доцент Яримбаш С.Т.
 3. Старченко Максима Михайловича на тему: «Ідентифікація електромагнітних параметрів синхронного двигуна з постійними магнітами засобами математичного моделювання», керівник доцент Яримбаш С.Т.
 4. Федотенко Максима Олександровича на тему: «Порівняльний аналіз схем заміщення силового трансформатора ТДТН-40000/110  щодо визначення номінальних параметрів», керівник доцент Яримбаш С.Т.
 5. Сацького Артема Леонідовича на тему: «Дослідження впливу електромагнітних полів на роботу трансформатора типу ТРДЦН-63000/220-У1 при зміні навантаження та напруги», керівник доцент Пачколін Ю.Е.
 6. Чмирьова Артема Юрійовича на тему: «Розробка та дослідження синхронного генератора для турбодетандерного агрегата ЕТД-1000 з метою підвищення ККД, надійності та забезпечення стабільного режиму роботи», керівник доцент Пачколін Ю.Е
 7. Горелова Тиграна Георгійовича на тему: «Дослідження магнітних полів синхронного генератора типу СДКП-18-26-16ККХЛ4 засобами пакету програми FEMM»,  керівник доцент Яримбаш С.Т.
 8. Кучерявого Артема Валерійовича на тему: «Аналіз гармонічного складу змінного магнітного поля синхронного генератора типу СДН-14-59-8У3 засобами пакету програми FEMM»,  керівник доцент. Яримбаш С.Т.
 9. Атефіпуї Ахмада на тему: «Дослідження роботи пічного трансформатора ЕТЦПК-6300/10 за допомогою програми Маxwell», керівник професор Андрієнко О.М.
 10. Дадбуда Руголлага тему: «Моделювання робочого процесу реактора РТМ-60000/550-Т1 за допомогою програми Маxwell», керівник професор Андрієнко О.М.
 11. Бентковського Раймонда Ігоровича на тему: «Особливості розрахунку силового трансформатора ТД-32000/110 в структурі засобів СПП FEMM», керівник доцент Яримбаш С.Т.

Проведені дослідження розрахунку силового трансформатора за допомогою програми FEMM.

 1. Гавриліна Олександра Ігоровича на тему: «Розрахунок та дослідження характеристик і параметрів випрямляча ИОН-4М», керівник доц. Яримбаш С.Т.
 2. Буряк Н.О. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів неробочого ходу на прикладі трансформатора ТДНС-10000/35-У1 засобами математичного моделювання”;
 3. Найдіч Ю.К. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТMН-2500/35-У1 засобами математичного моделювання”;
 4. Прімєчаєв Є.С. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів неробочого ходу трансформатора ТМН-6300/35-У1 засобами Femm”;
 5. Савін М.А. (магістр гр. Е-219м), тема “Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТMН-10000/110-У1 засобами програмного забезпечення Femm”;
 6. Феколін О.В. (магістр Е-219м), тема “Визначення опорів взаємоіндукції обмоток трансформатора ТМН-1600/35-У1  засобами математичного моделювання”;
 7. Цієр М.О. (магістр Е-219м), тема “Визначення опорів самоіндукції на прикладі вимірювального трансформатора напруги на 420кВ засобами Femm”.

 

ВІТАЄМО

Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р.

за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

 

Дипломами ІІІ ступеня нагороджено 

 

Demoстудента магістратури гр. Е-215м Качана Ігоря Сергійовича

за наукову роботу «Дослідження електричного та магнітного полів трансформатора напруги»

(науковий керівник - Яримбаш Дмитро Сергійович, док.техн.наук, професор кафедри електричних машин)

 

Demo

студента магістратури гр. Е-215м Харченко Віталія Анатолійовича

за наукову роботу «Аналіз електромагнітних процесів в асинхронному двигуні з двошаровою обмоткою»

(науковий керівник - Яримбаш Сергій Тимофійович, канд.техн.наук, доцент кафедри електричних машин)

 

Demoстудента магістратури гр. Е-215м Лося Владислава Євгеновича

за наукову роботу «Визначення параметрів неробочого ходу силового трансформатора»

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 

 


ВІТАЄМО

магістрів з успішним захистом дипломних робіт!

17-20 грудня 2018 року на кафедрі «Електричні машини» відбувся захист магістерських робіт студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електричні машини і апарати».

    

 


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

кафедри „Електричні машини”

Запорізький національний технічний університет приєднався до проекту Британської Ради (British Council) в Україні «Англійська мова для університетів». Метою проекту є допомога в підвищенні стандартів рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів України, сприяння процесу нарощування сталого потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У рамках проекту «Англійська мова для університетів» 08-12 липня 2017 року старший викладач кафедри Літвінов Дмитро Олександрович приймав участь у проекті «British Council English for Universities» по розвитку та методикам викладання у вищих навчальних закладах другою (англійською) мовою. За результатами успішного проходження 35-годинних курсів Літвінов Д. О. отримав сертифікат від Британської Ради по вдосконаленню академічного викладання.

Британська Рада є міжнародною організацією, яка займається питаннями культурних зв'язків та освітніх можливостей Великобританії. Зареєстрована благодійна організація: 209131 (Англія та Уельс) SC037733 (Шотландія) www.britishcouncil.org.ua 

ВІТАЄМО!

З 28 листопада по 09 грудня у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт. У конкурсі прийняло участь 14 робіт, що підготовлені студентами кафедри. За результатами конкурсу наші студенти посіли наступні місця:

2-е місце НКСР Комаренко О.М. (Е-213)

3-є місце НКСР  Каркач П.С. (Е-213)

3-є місце НКСР Федоренко О.С. (Е-214сп)

3-є місце НКСР Житній Я.Р. (Е-213)

                                                                                        

Студенти Комаренко О.М. та Федоренко О.С. рекомендовані до участі у ІI турі

конкурсу студентських наукових робіт!


 

Вітаємо з перемогою!

Літвінова Дениса Дмитровича

студента групи -213

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних робіт 2015/2016 н.р.

Диплом III ступеня

зі спеціальності "Електричні машини та апарати"

 

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)