Ви є тут

Головна

Шановні абітурієнти!

Кафедра «Електричні машини» запрошує на навчання

за спеціальностями

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

144 «Теплоенергетика»

Освітні програми (спеціалізації)

Електричні машини і апарати

Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

Промислова і комунальна теплоенергетика

Ви можете отримати наступні освітньо-кваліфікаційних рівні

I рівень: бакалавр - 4 роки; за скороченою програмою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 3 роки.

II рівень: магістр - 1.5 роки; за ОПП «Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси» - 2 роки.

III рівень: Ph.D. (доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки) - 4 роки.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Велика кількість бюджетних місць!

 


Кафедра елктричних машин проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними напрямами та спеціальностями:

 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)
 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)