Ви є тут

Головна

Акт впровадження результатів НДР 2020

Акт впровадження результатів НДР_2020 (PDF, 1.33 МБ)


Наукові розробки, виконані кафедрою «Електричні машини» на етапі наукових досліджень зазначеної теми

 • Яримбаш С.Т. Визначення втрат від струмів низької частоти під час термовакуумної обробки трансформатора
 • Яримбаш Д.С. Особенности идентификации электромагнитных характеристик коротко й сети переменного тока
 • Літвінов Д.О. Частотное управление системой резистивно-индукционного нагрева трубопровода
 • Попова Т.В. Аналіз методів дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень
 • Лєвєнков І.В. Порівняльний аналіз методів керування асинхронними виконавчими двигунами
 • Коцур І.М. Моделювання термомеханічних напруг коротко-замкнених роторів кранових асинхронних двигунів в повторно-короткочасних режимах роботи
 • Пачколін Ю.Е. Теоретичні аспекти і фактори розробки енергоефективних контролерних систем автоматизації технологічних процесів в електрометалургії
 • Шлянін О.О.Застосування генетичних алгоритмів автоматизації
 • Солодовнікова Т.П Визначення розподілу витків між котушками силового трансформатора
 • Дівчук Т.Є Дослідження впливу вологи на властивості паперової ізоляції обмоток трансформатора
 • Яримбаш, С.Т. Визначення додаткових втрат шихтованих шинних пакетів вторинних струмопроводів / С.Т.  Яримбаш, Д.С. Яримбаш
 • Коцур І.М. Побудова імітаційної моделі кранового  асинхронного двигуна з фазним ротором
 • Літвінов Д.О. Методика розрахунку гармонічних складових ЕРС обмотки якоря в індукторному генераторі та їх вплив на роботу машини
 • Попова Т.В. Аналіз впливу параметрів несанкціонованих нелінійних комутацій на коефіцієнт лінійності магнітної характеристики шунтуючого реактора
 • Дмитренко С.О. Особливості застосування прямого індукційного нагріву для пресування заготовок вугільно-графітових блокі
 • Шлянін О.О. Використання  Mаthcad для дослідження двомірних електричних співвідношень методами кореляційно-регресійного аналізу
 • Пачколін Ю.Е. Дослідження впливу вібрацій індукторів внаслідок дії електродинамічних зусиль на стійкість конструктивних елементів печей
 • Дівчук Т.Є. Дослідження веберамперної характеристики трансформатора
 • Лєвєнков І.В. Методи розрахунку вентиляційного шуму асинхронних двигунів
 • Яримбаш С.Т. Особливості інтерактивного вивчення програмного забезпечення Femm
 • Коцур І.М. Особливості теплового стану асинхронного двигуна з модифікованою системою імпульсного керування в повторно короткочасних режимах роботи
 • Літвінов Д.О. Обґрунтування схеми заміщення обмотки трансформатора з ізольованою та заземленою нейтраллю при перенапругах
 • Андрієнко О.М. Підвищення ефективності обмеження однофазного струму короткого замикання за рахунок застосування захисного пристрою в нейтралі високовольтної обмотки трансформатора
 • Попова Т.В. Системний аналіз розрахунку конструктивних параметрів індуктивних електричних апаратів
 • Лапкіна С.О. Визначення електромагнітних зв'язків потокозчеплень обмоток зі струмами силового трансформатора за допомогою програмного забезпечення Femm
 • Дівчук Т.Є. Розподілення магнітних потоків силових трансформаторів
 • Лєвєнков І.В. Вплив магнітних полів зубців на акустичні властивості асинхронного двигуна
 • Ярымбаш, С.Т. Особенности оценки добавочных потерь в шихтованых шинных пакетах / С.Т. Ярымбаш, Д.С. Ярымбаш
 • Коцур І.М. Визначення термомеханічної стійкості короткозамкненої обмотки ротора асинхронного двигуна в динамічних режимах роботи [Текст]
 • Попова, Т.В. Розробка алгоритму дослідження статичної стійкості синхронних машин на основі малих гармонійних збурень
 • Літвінов Д.О. Резонансі ефекти у лініях електропередач високої напруги
 • Солодовнікова Т.П. Зниження втрат неробочого ходу за рахунок використання аморфної сталі
 • Шлянін О.О. Покращення електродинамічної стійкості при проектуванні трансформаторів малої потужності
 • Дівчук Т.Є. Зміна властивостей паперової ізоляції обмоток трансформатора в залежності від ступеня вологості середовища
 • Лєвєнков І.В. Робота асинхронного двигуна при зниженій частоті живлючої мережі