Ви є тут

Головна

Прізвище: Безверхня

Ім'я: Юлія

По батькові: Сергіївна

 

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: доктор філософії

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8779-2615

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2006р. Спеціальність: «Прикладене матеріалознавство» Кваліфікація: спеціаліст з прикладного матеріалознавства
 • присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність, спеціалізація): доктор філософії (канд. техн. наук) за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 

Дисертації:

 • Вдосконалення підходів визначення параметрів тролейних шинопроводів систем цехового електропостачання з нелінійними навантаженнями, рік захисту – 2022, НТУ «ХПІ»

Наукові інтереси:

 • вдосконалення електротехнологічних процесів і режимів роботи електротехнічних комплексів промислових підприємств.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

25, з них патентів – 1, статті у наукових фахових виданнях України та інших держав – 18 (із них 9 статей – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Science index та інші), 9 статей – у фахових виданнях України), тез доповідей на конференціях – 5.

 1. Kotsur, M.I. Increasing of Thermal Reliability of a Regulated Induction Motor in Non-Standard Cycle Time Conditions [Text] / M.I. Kotsur, I.M. Kotsur, Yu. Bezverkhnia, D. Andrienko // IEEE: International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), November 15th - 17th, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 2017, pp. 88-91. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248960 (Scopus)
 2. Дивчук, Т.Э. Подход к определению токов холостого хода силовых трехфазных трансформаторов с плоскими стержневыми магнитными системами / Т.Э. Дивчук, Д.С. Ярымбаш, С.Т. Ярымбаш, И.М. Килымник, М.И. Коцур, Ю.С. Безверхняя // Электротехника и электроэнергетика. – 2017. – № 2. - С. 56-66. – Режим доступа : DOI : 10.15588/1607-6761-2017-2-6
 3. Kotsur, M. Speed Synchronization Methods of the Energy-Efficient Electric Drive System for Induction Motors [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, Yu. Bezverkhnia // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. 304-307 DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336208 (Scopus)
 4. Коцур, М.І. Особливості впливу вищих гармонік на вибір параметрів струмопроводу цехових мереж [Текст] / М.І. Коцур, Д.С. Яримбаш, Ю.С. Безверхня // Праці Інституту електродинаміки. – 2018. – Вип. 50. – С. 51-55.
 5. Дивчук, T.Е. Уточнюючий підхід до визначення функціональних залежностей відносних магнітних проникностей анізотропних холоднокатаних електротехнічних сталей / T.E. Дівчук, Д.С. Яримбаш, С.T. Яримбаш, I.M. Килимник, M.I. Коцур, Ю.С. Безверхняя // Електротехніка та електроенергетика. – 2018. – N 2. - С. 6-15. – Режим доступу : DOI : 10.15588/1607-6761-2018-2-1
 6. Yarymbash, D. Parameters Determination of the Trolley Busbars by Electromagnetic Field Simulation [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // IEEE: 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), September 10-14, Kharkiv, Ukraine, 2018, pp. 76-79. DOI: 10.1109/IEPS.2018.8559576 (Scopus)
 7. Безверхня, Ю.С. Аналіз параметрів шинопроводів цехових мереж в умовах дії вищих гармонік струму [Текст] / Ю.С. Безверхня, M.I. Коцур, Д.С. Яримбаш, І.М. Коцур, С.T. Яримбаш, I.M. Килимник// Електротехніка та електроенергетика. – 2018. – № 4. – С. 51-63. – Режим доступу : DOI:10.15588/1607-6761-2018-4-5
 8. Kotsur, M.I. New approach for voltage drop estimation in the busbars of workshop networks at higher current harmonics influence [Text] / M.I. Kotsur, D.S. Yarymbash, Yu.S. Bezverkhnya, I.M. Kotsur // Problemele energeticii regionale. – 2019. - №1(39). – P. 43-56. – Режим доступу: DOI: 10.5281/zenodo.2650419. (Web of Science).
 9. Bezverkhnia, Yu. S. A voltage loss preliminary estimation in ac busbars [Text] / Yu. S. Bezverkhnia // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – 2019 – no. 4. – P. 73-78. DOI:10.29202/nvngu/2019-4/13 (Scopus, Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest LLC, ReserchBib, EBSCO)
 10. Kotsur, M. Determination of a busbar's parameters by electromagnetic field simulation [Text] / M.I. Kotsur, D.S. Yarymbash, Yu.S. Bezverkhnya, I.M. Kotsur // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240811
 11. Коцур, М.І. Особливості польового моделювання електромагнітних процесів тролейного шинопровода [Текст] / Коцур, М.І., Яримбаш, Д.С., Безверхня, Ю.С., Дівчук, Т.Є. // Електротехніка та електроенергетика. – 2021. – № 1. - С. 46-60. – Режим доступу: DOI : 10.15588/1607-6761-2021-1-5
 12. Kotsur, M.I. Accuracy Improvement for the Determination of Parameters and Voltage Drops in Busbars, Considering the Networks Power Factor [Text] / M.I. Kotsur, D.S. Yarymbash, Yu.S. Bezverkhnya, I.M. Kotsur // Problemele energeticii regionale. – 2021. - №3(51). – P. 37-52. – Режим доступу: DOI: 10.52254/1857-0070.2021.3-51.04 (Scopus, Web of Science, Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest LLC, EBSCO)
 13. Безверхня, Ю.С. Підвищення ефективності визначення параметрів тролейних шинопроводів на основі польового моделювання [Текст] / Ю.С. Безверхня, М.І. Коцур, Д.С. Яримбаш, І.М. Коцур // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – 2021. – №2 (3), С. 38-43. – Режим доступу: DOI: 10.20998/2224-0349.2021.02.05
 14. Kotsur М. Comparative analysis of a different geometric shapes of a busbar's trolley parameters in the higher harmonic current condition [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // IEEE: 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 22-26, Lviv Polytechnic Week, Ukraine, 2022, pp. 87-92. DOI: 10.1109/TCSET55632.2022 (Scopus)
 15. Коцур, М.І. Особливості роботи механізму переміщення мостового крану при живленні від тролейного шинопровода в умовах дії вищих гармонік струму [Текст] / Коцур, М.І., Безверхня, Ю.С., Яримбаш, Д.С., Коцур, М.І. // Електротехніка та електроенергетика. – 2022. – № 2. - С. 18-29. – Режим доступу: DOI : 10.15588/1607-6761-2022-2-2
 16. Безверхня, Ю.С. Порівняльний аналіз параметрів тролейних шинопроводів різної геометричної форми за умови наявності вищих гармонік струму [Текст] / Ю.С. Безверхня, М.І. Коцур, Д.С. Яримбаш, І.М. Коцур. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – 2022. – №1 (4), С. 3-10. – Режим доступу: DOI: 10.20998/2224-0349.2022.01.03
 17. Kotsur М. Increasing the accuracy of determining the resistance of three-phase busbar's trolleys [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), October 03-07, Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 87-92. DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916391 (Scopus)
 18. Kotsur М. Improving the efficiency of an overhead crane feeding from a trolley's line under conditions of higher current harmonics [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), October 03-07, Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 93-97. DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916388 (Scopus)
 19. Kotsur М. An accuracy improving of determining a inductances of three-phase busbar's trolleys, taking into account higher current harmonics [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, Yu. Bezverkhnia, I. Kotsur // 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), October 03-07, Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 224-229. DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916402 (Scopus)

ТЕЗИ:

 1. Безверхня Ю.С. Постановка задачі щодо оптимізації конструктивних особливостей шинопроводів [Текст] / Ю.С. Безверхня // Тиждень науки: наук: щорічна науково-практична конференція, 18-21 квітня 2017р.: тези доп./Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 350-351.
 2. Безверхня Ю.С. Дослідження параметрів шинопроводів цехових мереж в умовах дії вищих гармонік струму засобами польового моделювання [Текст] / Ю.С. Безверхня // Тиждень науки: наук: щорічна науково-практична конференція, 15-19 квітня 2019р.: тези доп./Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 83-85.
 3. Безверхня Ю.С. Підвищення точності визначення параметрів та втрат напруги в тролеях шинопровода з врахуванням дії вищих гармонік струму [Текст] / Ю.С. Безверхня, М.І. Коцур // V Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та електрична безпека електроенергетичних систем» (EEES-2021), 9-12 листопада 2021р.: тези доп. /Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут", 2021. – С. 26-27.
 4. Безверхня Ю.С. Удосконалення імітаційної моделі втрат напруги в тролеях шинопровода при роботі електропривода механізму переміщення мостового крану // V Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та електрична безпека електроенергетичних систем» (EEES-2021), 9-12 листопада 2021р.: тези доп. /Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут", 2021. – С. 27-28.
 5. Безверхня Ю.С. Розробка нового підходу щодо декомпозиції та синтезу електромагнітних процесів при визначенні параметрів тролеїв шинопровода // XV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених», 01-03 грудня 2021р.: тези доп. /Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут", 2021. – С. 181-182.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: juliakafedraem@gmail.com