Ви є тут

Головна

Прізвище: Назаренко

Ім'я: Ірина

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: Експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4200-4424

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-6346-2019

Обліковий запис науковця (Google Scholar): BJGggTUAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет енергетики та енергозбереження, 2004 рік, спеціальність за дипломом – 0506 «Теплоенергетика» спеціаліст з теплоенергетики
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»:
  «Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи», рік захисту – 2013, Дніпродзержинський державний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Інтенсифікація процесів теплообміну, що відбуваються у теплотехнологічному обладнані. Підвищення енергетичної ефективності систем теплопостачання. Підвищення рівня енерго і ресурсозбереження високотемпературних теплотехнологічних об’єктів.

Дисципліни, які викладає:

 • Тепломассообмін
 • Технічна термодинаміка
 • Гідрогазодинаміка

Основні наукові роботи (публікації):

 • Nazarenko О., Ryabenko O., Bakhtin V., Nazarenko I., Ovchinnykova I. Sedimentation Managemen tof Man-Made Water for Restoring the Quality of the River Resource // Journal of Geoscienceand Environment Protection, Scientific Research Publishing Inc. 2019, 7, p. 327-337. doi.org/10.4236/gep.2019.78022(web of science)
 • Назаренко І.А. Дослідження розподілу температур у злитках при нагріванні у рекуперативних нагрівальних колодязях / А.И. Чепрасов, Ю.М. Каюков, І.А. Назаренко // Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії : колективна монографія. У двох книгах. – Книга перша / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. – Дніпро : Нова ідеологія, 2017. – С. 275-279.
 • Социальные ограничители развития технопарков [Текст] / А.Н. Назаренко, И. А. Назаренко, Пазынич М. В. //European Journal of technical and natural sciences. Vienna. «EastWest» Assotiation for advanced Studiesand Higher Education Gmbh. 2017. 24-27р.
 • Назаренко І.А., Назаренко О.М., Копакова Л.А. Моделювання сталості водно-хімічного режиму системи водопостачання в умовах глобального потепління//Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2018. С.236-241.
 • Чепрасов О. І., КаюковЮ. М., Назаренко І.А. Дослідження нагріву високолегованих сталей у нагрівальному колодязі з опаленням з центру поду //Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск: ООО «Укрметаллургинформ «НТА», 2018. - №4(313). – С.81-85. – Фахова. http://www.metaljournal.com.ua/4-313-201/
 • Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Назаренко І.А. Про вплив параметрів факелу на якість нагрівання заготовок у камерній печі з одностороннім бічним опалюванням//Металургія. – Збірник наукових праць.– Запоріжжя, ЗДІА, 2019. - – Вип1 (41). – С.70-75.
 • Каюков Ю. М., Назаренко І.А., Чижов С.Є., Кузьменко А.А. Розрахунково – експериментальні дослідження процесу охолодження злитків у неопалювальних термостатах//Металургія. – Збірник наукових праць.– Запоріжжя, ЗДІА, 2019. - – Вип1 (41). – С.92-96.
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Жолуденко М.В.,Кравцов В.В., Кузьменко А.А. Розділення багатокомпонентних водних сумішей дифузійною турбулізацією//Науковий вісник будівництва.. – 2019. - Т95, №1. – Харків. – С193-198
 • DOI: 10.29295/2311-7257-2019-95-1-193-198GoogleScholar, Direcyory of Reseach journalsindexing. Academic Resource Index International Innjvation Journal Impac tFactor (IIJIF)
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Шеремет'єв Е.О., Серебряков Ю.В Розробка екосистемних послуг для підвищення енергоефективності систем водопостачання міста//Науковий вісник будівництва.. – 2019. - Т97, №3. – Харків. – С109-113DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒109‒113

Всього наукових праць: 46, з них патентів – 3, навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях:

 • Назаренко І.А., Моісєєв Є.М. Що до еколого-теплотехнічних випробувань котлів, працюючих на суміші альтернативного виду палива (біогаз) та природного газу // Муніціпальна енергетика: проблеми рішення». Матеріали VI міжнародної науково - технічної конференції, НУК – Миколаїв : 2015.
 • Назаренко І.А., Ахінько А.В.Аналіз структури теплових втрат для підвищення енергетичної ефективності теплопостачання//Всеукраїнська науково – практична інтернет–конференція студентів, аспірантів та молодих вчених» актуальні проблеми сучасної енергетики». Херсон. ХНТУ, 2016. – С37-39.
 • Назаренко І.А., Зубенко О.В.Аналіз методик ефективності систем радіаційного опалення будівель//Всеукраїнська науково – практична інтернет–конференція студентів, аспірантів та молодих вчених» актуальні проблеми сучасної енергетики». - Херсон. ХНТУ, 2016. – С37-39.
 • Назаренко І.А., Жуков Р.О.XVII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених. «Еколого-енергетичні проблеми сучасності». Тези доповіді. – Одеса. ОНТУ, 2017. – С.25-27.
 • Каюков Ю.М., Грегуліч А.В. Шляхи інтенсифікації процесу сушіння деревини//II Всеукраїнська конференція. «Актуальні проблеми сучасної енергетики». Тези доповіді. – Херсон. ХНТУ, 2017. – С.24-26
 • Назаренко І.А., Назаренко О.М., Бахтін В.І., Кушнаренко О.П.Моделювання водно- хімічних режимів підприємств в умовах глобального потепління//IV Міжнародна науково – технічна конференція « Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». – Дніпро, 2018. – С. 371-375.
 • Назаренко І.А., Довбня А.М., Корнієнко Д.С., Бахтін В.І. Дослідження впливу вологи на коефіцієнт теплопровідності ізоляційних матеріалів//Тези доповіді четвертої Всеукраїнської науково – практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених актуальні проблеми сучасної енергетики. 22-24 травня. м. Херсон. Херсонскький національний технічний університет, 2019 - С.48-50.
 • Назаренко І.А., Грекуляк Р.В., Мельниченко Є.В.Аналіз перспектив використання мазуту у якості палива//Тези доповіді IV Всеукраїнської науково – практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених актуальні проблеми сучасної енергетики. 22-24 травня. м. Херсон. Херсонскький національний технічний університет.2019.- С.57-59.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Лист подяка. Виконавчий комітет Запорізької міської ради за наукове керівництво з підготовки робіт переможців конкурсу проектів у сфері енергозбереження і енергоефективності серед студентської молоді. 2015р.

Рік початку діяльності в університеті: 2020.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: irinan842@gmail.com