Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Кулагін

Ім'я: Дмитро

По батькові: Олександрович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3610-4250

Обліковий запис науковця (Scopus):56417920800

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=nIu1RXUAAAAJ

Освіта: вища

 • 2008 рік – Запорізький національний технічний університет, кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок», дипломом з відзнакою, спеціальність «Електромеханічні системи автоматизацій та електропривод», кваліфікація магістр з електромеханічних систем автоматизацій та електроприводу
 • 2008 рік – Запорізький національний технічний університет, кафедра «Фінанси та банківська справа», дипломом з відзнакою, спеціальність «Фінанси та банківська справа», кваліфікація фінансист
 • 2017 рік – Запорізький національний технічний університет, кафедра «Кримінального, цивільного та міжнародного права», дипломом з відзнакою, спеціальність «Право», кваліфікація спеціаліст юрист

Дисертації:

 • 2011 рік – «Підвищення ефективності роботи тягової електропередачі дизель-поїздів ДЕЛ-02», спеціальність 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
 • 2020 рік – «Методологія підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту», спеціальність 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки (142 – Енергетичне машинобудування, галузь знань 14 – Електрична інженерія)

Наукові інтереси: підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту, розвиток наукових основ систем електричної тяги.

Основні дисципліни, які викладає:

 • Математичні задачі електроенергетики
 • Електротехнічні комплекси промислових підприємств
 • Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень

Наукові періодичні видання, в яких публікуються основні результати:

 • Науковий вісник національного гірничого університету
 • Электромашиностроение и электрооборудование
 • Техническая электродинамика
 • Електротехніка та електроенергетика
 • Вісник КрНУ ім. М. Остроградського
 • Електромеханічні і енергозберігаючі системи

Наукові роботи: : результати наукової роботи опубліковано в 92 друкованих наукових працях (58 з них одноосібно, причому 13 опубліковано на англійській мові), у тому числі: 6 монографіях (1 з них одноосібно), 43 статтях у фахових виданнях (з них 7 статей у закордонних фахових наукових виданнях, 38 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз та мають імпакт-фактор, включаючи 6 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus), в 20 матеріалах конференцій та захищені 20 патентами України на винаходи і корисні моделі та авторськими свідоцтвами.

Відзнаки та нагороди:

 • Заслужений винахідник України, 2017 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016, 2017 р.
 • Почесна грамота Кабінету міністрів України, 2016 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2014, 2017 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради, 2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Основні мови спілкування:українська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія (кабінет): 292А, 298Б
e-mail: kulagindo@gmail.com