Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Кулагін

Ім'я: Дмитро

По батькові: Олександрович

 

Посада: професор

Вчений ступінь, звання: доктор технічних наук, доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0003-3610-4250

Освіта: вища

 • 2008 рік – Запорізький національний технічний університет, кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок», дипломом з відзнакою, спеціальність «Електромеханічні системи автоматизацій та електропривод», кваліфікація магістр з електромеханічних систем автоматизацій та електроприводу
 • 2008 рік – Запорізький національний технічний університет, кафедра «Фінанси та банківська справа», дипломом з відзнакою, спеціальність «Фінанси та банківська справа», кваліфікація фінансист
 • 2017 рік – Запорізький національний технічний університет, кафедра «Кримінального, цивільного та міжнародного права», дипломом з відзнакою, спеціальність «Право», кваліфікація спеціаліст юрист

Дисертації:

 • 2011 рік – «Підвищення ефективності роботи тягової електропередачі дизель-поїздів ДЕЛ-02», спеціальність 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
 • 2020 рік – «Методологія підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту», спеціальність 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки (142 – Енергетичне машинобудування, галузь знань 14 – Електрична інженерія)

Наукові інтереси: підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту, розвиток наукових основ систем електричної тяги.

Основні дисципліни, які викладає:

 • Математичні задачі електроенергетики
 • Електротехнічні комплекси промислових підприємств
 • Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень

Наукові періодичні видання, в яких публікуються основні результати:

 • Науковий вісник національного гірничого університету
 • Электромашиностроение и электрооборудование
 • Техническая электродинамика
 • Електротехніка та електроенергетика
 • Вісник КрНУ ім. М. Остроградського
 • Електромеханічні і енергозберігаючі системи

Наукові роботи: : результати наукової роботи опубліковано в 92 друкованих наукових працях (58 з них одноосібно, причому 13 опубліковано на англійській мові), у тому числі: 6 монографіях (1 з них одноосібно), 43 статтях у фахових виданнях (з них 7 статей у закордонних фахових наукових виданнях, 38 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз та мають імпакт-фактор, включаючи 6 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus), в 20 матеріалах конференцій та захищені 20 патентами України на винаходи і корисні моделі та авторськими свідоцтвами.

Відзнаки та нагороди:

  Заслужений винахідник України, 2017 р. Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016, 2017 р. Почесна грамота Кабінету міністрів України, 2016 р. Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2014, 2017 р. Почесна грамота Запорізької обласної ради, 2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Основні мови спілкування:українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія (кабінет): 292А, 298Б
e-mail: kulagindo@gmail.com