Ви є тут

Головна

Кафедра "Електричні машини" розміщена у головному навчальному корпусі ЗНТУ за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64а.
Лекції читаються у лекційному залі а.240 на 80 посадочних місць. Лекційний зал оснащено проекційною апаратурою, екраном,  дошкою, що дозволяє широко використовувати в навчальному процесі мультимедійні презентації лекцій, кольорові прозірки тощо.
В комп’ютерних класах а.264 та а.268 обладнано 25 та 15 робочих місць відповідно. Сучасні комп’ютери в навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах об’єднані в локальну мережу, з можливості виходу до Інтернету.
Для проведення навчального процесу на сучасному інформаційному рівні в складі кафедри "Електричні машини" створені наступні лабораторії:

  • Лабораторія техніки високих напруг а.228, 304,85 м2;
  • Лабораторія спеціальних електричних машин а.234
  • Лабораторія загального курсу електричних машин а.5, 243,2 м2;
  • Лабораторія загального курсу електричних машин а.9
  • Лабораторія а.6
  • Лабораторія а.8
  • Аспірантська а.57

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою електричних та електронних апаратів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо. Загальна навчальна площа закріплена за кафедрою складає 853 м2.