Ви є тут

Головна

Прізвище: Каюков

Ім'я: Юрій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4311-4801

Обліковий запис науковця (Scopus): 6602431430

Обліковий запис науковця (Google Scholar): VNnh6TAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут, 1978 р. Спеціальність: «Теплоенергетика» Кваліфікація: Інженер промтеплоенергетик
 • присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність, спеціалізація): кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.06-Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
 

Дисертації:

 • «Підвищення ефективності нагріву сталі та теплової обробки окаліни з метою економії палива та металу»

Наукові інтереси:

 • Підвищення енергетичної ефективності теплотехнологічних процесів.

Дисципліни, які викладає:

 • Теплотехнологічні процеси та установки;
 • Високотемпературні процеси та установки;
 • Котельні установки;
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 60, з них патентів – 10, статті у наукових фахових виданнях України та інших держав – 6 (із них 6 статей – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Science index та інші), 54 статей – у фахових виданнях України), тез доповідей на конференціях – 65.

За останні п'ять років:

 1. Чепрасов, А.И. Дослідження розподілу температур у злитках при нагріванні у рекуперативних нагрівальних колодязях / А.И. Чепрасов, Ю.М. Каюков, І.А. Назаренко // Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії : колективна монографія. У двох книгах. – Книга перша / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. – Дніпро : Нова ідеологія, 2017. – С. 275-279.
 2. ЧепрасовО. І., КаюковЮ. М., Назаренко І.А. Дослідження нагріву високолегованих сталей у нагрівальному колодязі з опаленням з центру поду //Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск: ООО «Укрметаллургинформ «НТА», 2018. - №4(313). – С.81-85. – Фахова. Посилання >>
 3. Чепрасов О.І., Каюков Ю.М., Назаренко І.А. Про вплив параметрів факелу на якість нагрівання заготовок у камерній печі з одностороннім бічним опалюванням//Металургія. – Збірник наукових праць.– Запоріжжя, ЗДІА, 2019. - – Вип1 (41). – С.70-75.
 4. Каюков Ю.М., Назаренко І.А. , Чижов С.Є., Кузьменко А.А. Розрахунково – експериментальні дослідження процесу охолодження злитків у неопалювальних термостатах//Металургія. – Збірник наукових праць.– Запоріжжя, ЗДІА, 2019. - – Вип1 (41). – С.92-96.
 5. Зінченко В.Ю., Іванов В.І., Нестеренко Т.М., Каюков Ю. Розробка імітаційної моделі теплопровідності для автоматизованих систем управління термічними печами. Металургія. 2020. № 1. C. 91-96. URL: Посилання >> (CrossRef, ISSN 2071-3789).
 6. Назаренко І.А., Чепрасов О.І., Каюков Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОЇ ПОДАЧІ ПАЛИВА. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 2020. № №1. C. 34-38. (Index Copernicus).
 7. Назаренко А.Н., Назаренко І.А., Каюков Ю.Н., Кузьменко А.А. Интегрированные методы пополнения водного баланса поверхностных водоемов технопарка в условиях глобальногопотепления. Новые методы и технологии в водоснабжении и водоотведении : сб. тр. / Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. В.О. Китикова. – Минск : БГТУ, 2022. – 293 с. – ISBN 978-985-530-971-1.С.237-244

ТЕЗИ:

 1. Каюков Ю., Назаренко О.М., Назаренко І.А. Аналіз радіаційних властивостей поверхонь теплообміну нагрівальних печей. Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-технічної конференції «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 25–26 листопада 2020 р. Харків: НТУ «ХПІ» Харків: НТУ «ХПІ», 2020. C. 88-89.
 2. Зінченко В.Ю., Іванов . І., Нестеренко Т.М., Каюков Ю. Інженерна модель теплопровідності для АСУ термічними печами. Priority directions of science development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua” Львів: Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua, 2020. C. 191-195. URL: Посилання >>
 3. Каюков Ю., Дунаєв М. . Підвищення ефективності теплової роботи прохідної нагрівальної печі. ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2020» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 5 C. 15-16. URL: . URL: Посилання >>
 4. Каюков Ю., Калашнікова А. Підвищення енергетичної ефективності систем теплопостачання. ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2020» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 5 C. 16-17. URL: URL: Посилання >>
 5. Каюков Ю., Погосова С. Конструкція барабанних сушарок для сушіння глини. ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2020» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 5 C. 27-29. URL: URL: Посилання >>
 6. Каюков Ю., Цигвінцева О. . Аналіз витрат на енергетичні ресурси ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика». ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2020» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 5 C. 40-41. URL: URL: Посилання >>
 7. Каюков Ю., Абрамов Г. . Парове підігрівання трубопроводів подачі палива. Матеріали XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. Запоріжжя: ІННІ ЗНУ , 2020. C. 82.
 8. Каюков Ю., Корнієнко Д. . Розрахунок теплопередачі через ребристу поверхню. Матеріали XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 87.
 9. Каюков Ю., Чиж Д. . . Аналіз процесу нагрівання масивних тіл в електричній камерній печі. Матеріали XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 95.
 10. Каюков Ю., Рогач О. . Еколого-теплотехнічні випробування водогрійного котла в котельні виробничо–складського комплексу у смт. Меліоративний. Матеріали XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 96.
 11. Кізілов С.А. Аналіз типів вітроенергетичних установок [Електронний ресурс] / С.А. Кізілов, Ю.М. Каюков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 19-23 квітня 2022 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.97
 

Рік початку діяльності в університеті: 2020

Мови спілкування: українська (вільно), англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: iternel178@gmail.com