Ви є тут

Головна

Прізвище: Тиховод

Ім'я: Сергій

По батькові: Михайлович

Посада: завідувач кафедрою

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0748-1735

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-2377-2020

Обліковий запис науковця (Scopus): 57416357400

Обліковий запис науковця (Google Scholar): DlrdtJkAAAAJ

Дисципліни, які викладає:
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Загальна електротехніка
 • Теорія електричних кіл

Наукові інтереси: моделювання електромагнітних та електромеханічних процесів.

Підручники:

Тиховод С. М. Моделювання перехідних електромагнітних процесів в трансформаторах на основі магнітоелектричних схем заміщення: Підручник / С.М. Тиховод. – Запоріжжя ЗНТУ, 2017. – 94 с.

Вибрані публікації:

 1. Корнус Т.М. Моделирование   пуска тиристорного преобразователя  для питания  обмотки  возбуждения турбогенератора / Т.М. Корнус, С.М. Тиховод // Електротехніка та електроенергетика. − 2011 . − № 2 . − С. 42-47.
 2. Тиховод С.М. Расчет индуктивностей обмоток трансформатора, обусловленных магнитными потоками в воздухе / С.М. Тиховод, Г.Н. Романиченко, И.О. Афанасьева // Електромеханічні і енергозберігаючі системи . – 2011 . –  №3 . –  С. 149-154.
 3. Тиховод С.М. Разработка схемных моделей метода численного решения  интегро-дифференциальных уравнений динамики процессов в электрических цепях / С.М. Тиховод // Вестник СГУ. – 2011 .–  т.11. – сер. Математика, Механика, Информатика . – вып.4 . –  С. 109-115.
 4. Тиховод С. М. Расчет переходных процессов в электромагнитных устройствах на основе магнитоэлектрических схем замещения с магнитными конденсаторами / С.М. Тиховод, И. Токмаков // Електротехніка та електроенергетика . – 2013. – № 1 . – С. 5-12. 
 5. Тиховод С.М.  Метод численного расчета переходных процессов в электрических цепях и его схемная интерпретация / С.М. Тиховод, Н.А. Костин // Науковий вісник Національного гірничного університету . – 2013 . – № 5 . – С. 85-92.
 6. Тиховод С.М.  Использование полиномов Чебышева для расчета переходных процессов в электрических цепях / С.М. Тиховод  // Вісник національного  універсітету «ХПІ» . – 2013. – № 1 . – С. 91-105. 
 7. Тиховод С. М. Использование универсальной компьютерной модели Colo для исследования динамических электромагнитных процессов в системе трансформатор-преобразователь / С.М. Тиховод // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету .– 2013 . – № 1 .–  С. 5-12. 
 8. Тиховод С.М.  Модификация магнитоэлектрических схем замещения электромагнитных устройств для анализа переходных процессов /  С.М. Тиховод // Электричество . – 2014. – №2 . – С. 53-60. 
 9. Тиховод С.М.  Моделирование переходных процессов в  трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения /  С.М. Тиховод // Електротехніка та електроенергетика . – 2014. – №2 . – С. 59-68. 
 10. Тиховод С.М. Усовершенствование итерационных методов решения систем нелинейных уравнений состояния магнитоэлектрических схем замещения / С.М. Тиховод // Електротехніка та електроенергетика . – 2015. – №1 . – С. 46-49. 
 11. Тиховод С.М. Расчет переходных процессов в магнитоэлектрических цепях при использовании полиномиальной аппроксимации решения замещения / С.М. Тиховод // Известия высших учебных заведений. Электромеханика . – 2015. – №3 . – С. 25-32. 
 12. Тиховод С. М. Метод  численного расчета переходных процессов в электрических цепях с использованием полиномов Чебышёва и его схемная интерпретация / С.М. Тиховод , Т.М. Корнус,  И.В. Токмаков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету .– 2015 . – № 1 .–  С. 192-193.
 13. Тиховод С.М.  Расчет переходных процессов в  трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения с использованием полиномов Чебышёва /  С.М. Тиховод //  Електротехніка та електроенергетика. – 2015. – № 2. – С. 11-24.

Участь у конференціях:

 1. Тиховод С.М. Уточненный компьютерный расчет индуктивностей рассеяния трансформатора / Тиховод С. М., Романиченко Г.Н., Афанасьева И.О. // Доповіді учасників XIII міжнародній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження  в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського вип.1 . –  2011 .–  С. 346-347.
 2. Тиховод С.М. Совершенствование итерационных методов решения систем нелинейных уравнений / С.М. Тиховод // Материалы международной научно-технической конференции «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах» Севастополь: СевНТУ . –  2012 . –  С. 192-193.
 3. Тиховод С. М. Метод  численного расчета переходных процессов в электрических цепях с использованием полиномов Чебышёва и его схемная интерпретация / С.М. Тиховод , Т.М. Корнус,  И.В. Токмаков // Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України:  Матеріали міжнар. наук.-техн. конф., присвячена пам’яті академіка І.І. Мартиненка 10-14 червня 2015 р. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015 . – С. 10-11. 
 4. Tykhovod S. Accelerated Calculation of Steady States Processes in Complex Nonlinear Circuits / S. Tykhovod, T. Kornus // Proceedings 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE) 2-5 September, 2015.- Lviv, 2015.-P 225-228.
 5. Токмаков И.В Метод интегрирования дифференциальных уравнений динамики электрических машин с вращающимся ротором / И.В. Токмаков, С.М. Тиховод // Конференция факультета ЭлИТ: "Физика, электроника и электротехника"  21-26 апреля 2014 г. : тезисы докл. – Сумы: Сумский государственный университет. – [Электронный ресурс] . – режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/40017/1/tokmakov_dynamic_processes.pdf

Освіта: вища

 • Диплом: Саратовський державний університет, фізичний факультет, рік закінчення – 1971, спеціальність за дипломом – «Фізика-Електрофізика»
 • Аспірантура: ВНДІКП м. Москва, рік закінчення - 1980.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація «Дослідження впливу високовольтних ліній на кабельні лінії зв’язку та розроблення мір їх захисту», спеціальність  - «Техніка сильних електричних та магнітних полів»  05.09.13, рік захисту 1987, Ленінградський політехнічний інститут.
 • Докторська дисертація «Розвиток методів аналізу електромагнітних процесів в трансформаторах з вентильним навантаженням (на основі магнітоелектричних заступних схем)», спеціальність: 05.09.05 – «Теоретична електротехніка», рік захисту   2014, Національний університет “Львівська політехніка”.

Відзнаки та нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України 3 ступеня»

Рік початку діяльності в університеті: 1986.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 550
тел.: +380(61)7698611
e-mail: tikhovod@ya.ua